Byla e2-18472-566/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Miglei Udraitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Antanui Jonikaičiui,

4atsakovo atstovui advokatui Daliui Poviliui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovui E. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas kreipėsi į teismą nurodydamas, jog 2014 m. vasario 19 d. ieškovas atsakovo prašymu paskolino atsakovui 11 300,00 Lt (3 272,71 Eur). Ieškovas ir atsakovas žodžiu susitarė, kad atsakovas grąžins pinigus ieškovui iki 2017 gruodžio 31 d. ir atsakovas patvirtindamas, kad yra skolingas ieškovui, 2014 m. vasario 19 d. pasirašė skolos raštelį. Ieškovas ragino atsakovą grąžinti paskolą, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas nurodo, jog nors tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudaryta rašytinė paskolos sutartis, tačiau Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste - CK) 6.871 straipsnio 3 dalis nustato, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Ieškovas taip pat pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog remiantis teismų praktika aplinkybė, kad rašytinėje paskolos sutartyje atskirai, padarant atitinkamą įrašą nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (tiesiogiai tai patvirtinančio įrašo nėra), nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto egzistavimą. Pažymėjo, jog atsakovas neginčija aplinkybių, jog yra pasirašęs 2014 m. vasario 19 d. skolos raštelį, skolos raštelio originalas yra pas ieškovą. Atsakovas siekdamas pasiskolinti iš ieškovo pinigų nurodė, jog pinigus skolinasi dėl prastos finansinės padėties bei paminėjo, jog dalį skolintų lėšų panaudos siekdamas įsigyti transporto priemonę (b. l. 23-25). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas paskolos negrąžino, ieškovas prašo priteisti 3 272,71 Eur skolą, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-2).

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus. Papildomai nurodė, jog šalis siejo draugiški santykiai, todėl formali paskolos sutartis nebuvo pasirašyta. Skolos raštelyje panaudota formuluotė „esu skolingas“ reiškia, jog pinigai atsakovui buvo perduoti. Pažymėjo, jog byloje pateikti duomenys apie atsakovo turtinę padėtį suponuoja, jog gautą paskolą atsakovas panaudojo automobilio pirkimui. Prašė ieškinį tenkinti.

8Atsakovas atsiliepime su ieškovo ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad byloje nėra įrodymų, galinčių patvirtinti, jog ieškovas yra perdavęs atsakovui ieškovo nurodytas pinigines lėšas, o ieškovo pateiktas raštas, pasirašytas atsakovo, savo turinyje neturi jokios informacijos, susijusios su piniginių lėšų perdavimo/neperdavimo veiksmu. Pažymėjo, jog CK 6.871 straipsnio 3 dalies nuostata numato, jog rašytinės paskolos sutartį paskolos raštelis atitinka tik tuo atveju, jeigu jame yra duomenų, patvirtinančių, jog ieškovas perdavė pinigines lėšas atsakovui. Atsižvelgiant į tai, kad tokių duomenų minėtame raštelyje nėra, ieškovo pateiktas raštas negali būti prilyginamas rašytinei paskolos sutarties formai. Nesant sudarytai paskolos sutarčiai bei nesant jos sudarymą patvirtinančio dokumento, ieškovo reikalavimai neturėtų būti tenkinami. Nurodytų aplinkybių pagrindu, atsakovas prašo ieškinį atmesti (b. l. 11-12).

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus. Papildomai nurodė, jog ieškovas neįrodė paskolos sandorio įvykdymo fakto. Byloje nurodytas raštelis negali būti prilyginamas sutarčiai, atsakovas, pasirašydamas raštelį, tikėjosi gauti nurodytą pinigų sumą, tačiau jų negavo. Pažymėjo, jog ieškovas neįrodė aplinkybės, jog nurodytas lėšas turėjo, o atsakovas turėjo poreikį minėtas lėšas pasiskolinti. Prašė ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. vasario 19 d. atsakovas E. P. pasirašė raštelį, nurodydamas, jog jis yra skolingas 11300 Lt sumą ieškovui R. Š. (b. l. 5). Ieškovas teismui pateikė susirašinėjimo su atsakovu socialiniame tinkle išklotinę, iš kurios matyti, jog 2014 m. vasario 23 – 28 dienomis ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl skolos grąžinimo (b. l. 6-7). VĮ „Registrų centras“ duomenimis, atsakovas laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. atsakovo nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus nebuvo įregistruotos (b. l. 26), VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovo vardu 2013-2014 m. įregistruota viena transporto priemonė (registracija atlikta 2014 m. balandžio 12 d.), kurią atsakovas įsigijo 2014 m. kovo 24 d. iš pardavėjo D. W. už 2000,00 Eur (b. l. 27-28, 43). Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, atsakovas 2013 metais neteikė metinės pajamų deklaracijos (b. l. 87), 2014 metais atsakovo gaunamas pajamas sudarė 29 407,07 Eur (88-90). Byloje taip pat pateiktas išrašas apie atsakovo darbovietę (b. l. 74-81).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnyje apibrėžta paskolos samprata – paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Taigi įstatymu paskolos sutartis priskiriama prie realinių sutarčių. Realine ji laikoma todėl, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Esminės paskolos sutarties sąlygos – paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Tik esant šioms sąlygoms laikoma, kad tarp šalių atsirado paskolos teisiniai santykiai. Pažymėtina, jog pinigų perdavimas yra valinis veiksmas ir, kaip ir bet kuris sandoris, negali būti veikiamas kitų asmenų nesąžiningų veiksmų, todėl šis veiksmas turi būti atliekamas ir teismų aiškinamas taip, kad nekiltų abejonių dėl sandorio šalies valios gauti pinigus ir juos grąžinti pagal susitarimą suvaržymo.

13Sudarant ginčo paskolos raštelį galiojusio CK 6.871 straipsnyje buvo nustatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija 2000 Lt. Rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.871 straipsnio 3 dalis). Ši teisės norma skirta reguliuoti atvejams, kai šalys nebuvo pasirašiusios bendro (vieno) dokumento, taip pat kai nebuvo apsikeitusios atskirais laiškais, raštais ir pan., t. y., kai nėra sudarytos rašytinės formos sutarties bendrosios paprastos rašytinės sutarties formos sampratos prasme, tačiau egzistuoja faktas, kad paskolos gavėjas yra pasirašęs ir išdavęs paskolos raštelį arba kitokį skolos dokumentą, patvirtinantį paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Šiuose dokumentuose raštu yra išreikšta vienos iš sutarties šalių (paskolos gavėjo) valia, jie išduodami kreditoriui prievolei patvirtinti ir liudija apie paskolos davėjo suderintos valios, nors ir neišreikštos rašytine forma, egzistavimą. Tokie dokumentai suponuoja išvadą dėl prievolinių paskolos teisinių santykių egzistavimo, jų buvimas pas kreditorių teikia galimybę teigti apie prievolės neįvykdymą, o jų buvimas pas skolininką yra pagrindas preziumuoti, kad prievolė įvykdyta (CK 6.65 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-361-378/2016).

14Remiantis teismų praktika, tiek rašytinei paskolos sutarčiai, tiek ir rašytinės paskolos sutarties reikalavimus atitinkančiam dokumentui keliami tapatūs turinio reikalavimai, t. y. kad jų turinys patvirtintų paskolos teisinių santykių egzistavimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą, užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, „ <...> pinigus gavau <...>“, „ <...> ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas“), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje, tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas (patvirtinamas) teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis, reglamentuotomis CK 6.193–6.195 straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-430/2013).

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių rašytinės formos paskolos sutartis sudaryta nebuvo. Pinigų skolinimo atsakovui faktui įrodyti ieškovas pateikė 2014 m. vasario 19 d. atsakovo pasirašytą raštelį, kuriame nurodyta, jog atsakovas yra skolingas 11300,00 Lt sumą ieškovui. Atsakovo teigimu, šis raštelis negali būti prilyginamas paskolos sutarčiai, byloje nėra jokių duomenų, jog minėta suma atsakovui buvo perduota, atsakovas skolos raštelį pasirašė į ateitį.

16Kvalifikuojant tarp šalių susiformavusius civilinius teisinius santykius ir vertinant jų pagrindu kylančias šalių teises bei pareigas, būtina įvertinti faktų, kurių pagrindu galima būtų spręsti apie santykių tarp šalių pobūdį, visumą. Sprendžiant šalių ginčą dėl teisinių santykių, kvalifikavimo, būtina analizuoti ir vertinti visų byloje pateiktų įrodymų, surinktų duomenų visumą ir iš šios daryti išvadą, kokie teisiniai santykiai susiklostė dėl šalių atliktų veiksmų ir kokios materialiosios teisės normos reglamentuoja ginčo teisinius santykius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368/2011). Taigi sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, panaudota terminija, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą, reikšmingos ir aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, mokėjimas palūkanų, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų ir kt.). Aplinkybę dėl paskolos sutarties sudarymo, kaip ir bet kurią kitą aplinkybę, teismas konstatuoja pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus ir iš jų viseto padaręs išvadas, kai susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tokia aplinkybė egzistuoja arba neegzistuoja (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1471-661/2018).

17Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į šalių paaiškinimus ir pateiktus dokumentus, sutiktina su ieškovo argumentu, jog ieškovo pateikto skolos raštelio turinio lingvistinė analizė „esu skolingas“, patvirtina skolinio įsipareigojimo ieškovui pripažinimą, t. y. patvirtinimą, kad atitinkama pinigų suma atsakovo iš ieškovo buvo gauta iki skolos raštelio surašymo (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1814-823/2014). Teismas kritiškai vertina atsakovo teiginį, jog jis skolos raštelį pasirašė į ateitį – nagrinėjamu atveju skolos raštelis yra pas ieškovą, atsakovas nesikreipė dėl jo grąžinimo ar sunaikinimo, ieškovui kreipusis į atsakovą socialiniuose tinkluose dėl skolos grąžinimo, atsakovas skolos suteikimo fakto neginčijo, jokių aplinkybių, jog pinigai jam nebuvo perduoti nenurodė. Teismo vertinimu, atsakovo pasirašytas skolos raštelis patvirtina tiek paskolos teisinių santykių tarp šalių buvimą, tiek sutarties dalyko – konkrečios pinigų sumos perdavimą, nes atsakovas skolos rašteliu aptarė paskolos sutarčiai būdingus elementus, t. y. jis nurodė, kad yra skolingas ieškovui, nurodė konkrečią pinigų sumą – 3272,71 Eur. Tokiu būdu 2014 m. vasario 19 d. sudarytas dokumentas - skolos raštelis - laikytinas paskolos sutartimi. Pažymėtina ir tai, jog aplinkybė, kad minėtas raštelis yra pas ieškovą, suponuoja išvadą apie atsakovo prievolės neįvykdymą ir atitinkamai ieškovo teisę reikalauti, kad atsakovas ją įvykdytų. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog ieškovas skolos rašteliu įrodė, jog atsakovui buvo perduotos piniginės lėšos, todėl atmestinas kaip nepagrįstas atsakovo nurodomas argumentas, kad ieškovo pateiktas raštas, savo turinyje neturi jokios informacijos, susijusios su piniginių lėšų perdavimo/neperdavimo veiksmu. Atsakovas neginčija aplinkybės, jog minėtą raštelį pasirašė, todėl darytina išvada, jog ieškovas pateikė į bylą įrodymą, patvirtinantį paskolos suteikimo faktą, o atsakovas įrodymų, kad paskola nebuvo suteikta, arba kad ji buvo gražinta, nepateikė (CPK 178 straipsnis). Remiantis išdėstytu, konstatuotina, jog ieškovas atsakovui paskolino 11300,00 Lt (3272,71 Eur) sumą, kuri nėra ieškovui grąžinta.

18Pažymėtina, jog paskolos raštelyje nėra nurodyta paskolos grąžinimo data. Paskolos gavėjo pareigos grąžinti paskolos sumą vykdymas, kai paskolos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas, reglamentuojamas CK 6.873 straipsnyje. Pagal šį straipsnį tokiu atveju paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis ieškovas atsakovui reikalavimą grąžinti skolą pateikė dar 2014 m. vasario mėn., todėl paskolos grąžinimo terminas yra suėjęs. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo negrąžintą paskolą, t. y. 3 272,71 Eur sumą, yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

19Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 3272,71 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

20Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nustatyta, jog ieškovas bylos nagrinėjimo metu patyrė 303,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 217,80 Eur už advokato teisinę pagalbą (b. l. 93-94), 74,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 3), 12,10 Eur už vertimo paslaugas (b. l. 91). Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 100,00 procentų reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 303,90 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 6,90 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 93 straipsnio 2 dalimi, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 6,90 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

22Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti ieškovui R. Š., a. k. ( - ) iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 3 272,71 Eur (tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt du eurus 71 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 272,71 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 303,90 Eur (tris šimtus tris eurus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 6,90 Eur (šešis eurus 90 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Miglei Udraitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Antanui Jonikaičiui,... 4. atsakovo atstovui advokatui Daliui Poviliui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą nurodydamas, jog 2014 m. vasario 19 d. ieškovas... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus... 8. Atsakovas atsiliepime su ieškovo ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad byloje nėra... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. vasario 19 d.... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnyje... 13. Sudarant ginčo paskolos raštelį galiojusio CK 6.871 straipsnyje buvo... 14. Remiantis teismų praktika, tiek rašytinei paskolos sutarčiai, tiek ir... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių rašytinės formos paskolos... 16. Kvalifikuojant tarp šalių susiformavusius civilinius teisinius santykius ir... 17. Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į šalių paaiškinimus ir pateiktus... 18. Pažymėtina, jog paskolos raštelyje nėra nurodyta paskolos grąžinimo data.... 19. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 20. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 6,90 Eur.... 22. Vadovaudamasis CPK 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti ieškovui R. Š., a. k. ( - ) iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 3... 25. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo E. P., a. k. ( - ) 6,90 Eur (šešis... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...