Byla 2-2595-800/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2sekretoriaujant Ramintai Vainaitei,

3nedalyvaujant ieškovo UAB “Būsto paskolų draudimas” atstovui, atsakovei J. Ž. ir jos kuratorei advokatei Astai Skujytei,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovei J. Ž. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

5Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti jam iš atsakovės J. Ž. 4962,27 EUR skolos, 11,67 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 515,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už kuratoriaus darbą (b.l. 30-65).

6Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2008 m. balandžio 3 d. tarp AB DNB bankas ir J. Ž., sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. K-2511-2008-04, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 56.475,90 EUR būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti ir statybai užbaigti; 2008 m. liepos 1 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. K-2511-2008-04/1 dėl būsto kredito sutarties sąlygų keitimo. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2046 m. kovo 31 d. Kredito grąžinimą bankui atsakovas 2008 m. liepos 23 d. apdraudė, t. y. 2008 m. liepos 23 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas" ir atsakovo buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 043713); 2008 m. rugpjūčio 19 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl būsto kredito draudimo sutarties sąlygų keitimo. Galutinis draudimo sutarties terminas - 2031 m. liepos 31d. Būsto kredito draudimo sutartis buvo sudaryta pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004, vadovaujantis 2008 m. birželio 14 d. atsakovo prašymu sudaryti draudimo sutartį. 2010 m. liepos 2 d. atsakovas pateikė prašymą sudaryti Mokėjimų draudimo susitarimą. 2010 m. liepos 2 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 043713-1/1945 prie 2008 m. liepos 23 d. draudimo sutarties (draudimo liudijimas serija Nr. BPD 043713), pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovo skolą bankui 1.202,09 EUR, išskyrus netesybas (Mokėjimų draudimo susitarimo 7.1 punktas), ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 3.808,68 EUR. Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovo ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų. Visas per 12 mėnesių laikotarpį ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 4 d. pažyma apie bankui išmokėtas išmokas Nr. FT-719. 2011 m. rugpjūčio 4 d. ieškovas, sudarė Grąžinimo grafiką Nr. 1 prie 2010 m. liepos 2 d. Mokėjimų draudimo susitarimo Nr. BPD 043713-1/1945, dėl išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo ir registruotu paštu išsiuntė jį prašyme sudaryti mokėjimų draudimo susitarimą nurodytu atsakovo adresu ( - ) Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 11 punktu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo bankui išmokėtas draudimo išmokas Mokėjimų draudimo susitarime nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka ir pagal Mokėjimų draudimo susitarimo 16.2 punktą sumokėti 2,5 procento draudimo įmokos dalį. Pagal ieškovo sudarytą grąžinimo grafiko 1 punktą ieškovo bankui išmokėtos skolos ir kredito bei palūkanų įmokos suma sudaro 5.010,77 EUR, o draudimo įmokos dalis - 125,27 EUR, viso: 5.136,04 EUR. Atsakovas nuo 2012 m. sausio 30 d. nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų grąžinti ieškovui jo bankui išmokėtų draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, tuo pažeisdamas Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų pagal Mokėjimų draudimo susitarimą nevykdymo atsakovas buvo nuolat informuojamas trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, išsiųsti raginimai sumokėti pagal Mokėjimų draudimo susitarimą susidariusį įsiskolinimą. Atsakovas Mokėjimų draudimo susitarimo pažeidimų nepašalino ir pagal grąžinimo grafiką grąžino ieškovui tik 173,77 EUR. Tai patvirtina ieškovo 2012 m. gruodžio 4 d. pažyma Nr. FT-720. Ieškovas už atsakovę bankui išmokėjo 5.010,77 EUR skolos ir kredito įmokų sumą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimo nuostatas, neatsiskaitė su ieškovu ir nebendradarbiavo, vadovaudamasis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.2., 20.6., 20.9., 20.10., 23.4, 23.6, bei 23.7. punktais 2012 m. lapkričio 29 d. ieškovas nutraukė Mokėjimų draudimo susitarimą ir 2012 m. lapkričio 29 d. apie tai informavo atsakovą. Vadovaujantis Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. punktu, atsakovui nevykdant draudimo išmokų grąžinimo ieškovui draudimo išmokų grąžinimo grafike nustatytais terminais ir dydžiais, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 0,02 proc. delspinigių nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2012 m. gruodžio 7 d. atsakovo įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 4.962,27 EUR skolos ir 11,67 EUR delspinigių, viso: 4.973,94 EUR.

7Atsakovės J. Ž. kuratorė advokatė Asta Skujytė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka (b.l. 82-84). Nurodė, jog šalių susitarime labai aiškiai buvo apibrėžtos šalių teisės ir pareigos. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal susitarimą įvykdė bei išdėstė atsakovei draudimo išmokų sumokėjimą dešimties metų laikotarpiui. Tokia įsiskolinimo grąžinimo sąlyga yra palanki skolininkui, tačiau atsakovė nevykdė susitarimo, nesilaikė grafiko, todėl laikytina, kad ji iš esmės pažeidė sutarties nurodymus. Asmens išvykimas dirbti ar gyventi į kitą šalį nėra objektyvi kliūtis atlikti mokėjimus kreditoriui. Skolininkė akivaizdžiai vengia vykdyti įsipareigojimus, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Ieškinio pareiškimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008 m. balandžio 3 d. tarp AB DNB bankas ir J. Ž., sudaryta būsto kreditavimo sutartis Nr. K-2511-2008-04, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 56.475,90 EUR būsto kreditą, būstui, esančiam ( - ) pirkti ir statybai užbaigti; 2008 m. liepos 1 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. K-2511-2008-04/1 dėl būsto kredito sutarties sąlygų keitimo. Galutinis būsto kredito pagal būsto kreditavimo sutartį grąžinimo terminas - 2046 m. kovo 31 d. (b.l. 6-11). 2008 m. liepos 23 d. tarp UAB „Būsto paskolų draudimas" ir atsakovo buvo sudaryta draudimo sutartis (draudimo liudijimo serija Nr. BPD 043713); 2008 m. rugpjūčio 19 d. sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl būsto kredito draudimo sutarties sąlygų keitimo. Galutinis draudimo sutarties terminas - 2031 m. liepos 31d. (b.l. 12-17). 2010 m. liepos 2 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Mokėjimų draudimo susitarimą Nr. BPD 043713-1/1945 prie 2008 m. liepos 23 d. draudimo sutarties (draudimo liudijimas serija Nr. BPD 043713), pagal kurį ieškovas įsipareigojo išmokėti draudimo išmoką bankui, vykdydamas būsto kreditavimo sutartimi atsakovo prisiimtus įsipareigojimus bankui, grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, taip pat padengė Mokėjimų draudimo susitarimo sudarymo dienai susidariusią atsakovo skolą bankui 1.202,09 EUR, išskyrus netesybas (Mokėjimų draudimo susitarimo 7.1 punktas), ir sudarė draudimo išmokų mokėjimo grafiką 3.808,68 EUR. Mokėjimų draudimo susitarimu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui visas ieškovo per 12 mėnesių laikotarpį bankui išmokėtas sumas, o taip pat ieškovui mokėtiną 2,5 proc. dydžio draudimo įmoką, kuri skaičiuojama nuo ieškovo bankui išmokėtos ir atsakovo ieškovui per mokėjimų bankui laikotarpį negrąžintos sumos, per ne trumpesnį kaip 10 metų terminą lygiomis dalimis kas mėnesį be palūkanų (b.l. 23-32). Ieškovo išmokėtas draudimo išmokas bankui patvirtina 2012-12-04 pažyma (b.l. 28). Atsakovė nevykdė pagal Mokėjimų draudimo susitarimą prisiimtų įsipareigojimų, tuo pažeidė Mokėjimų draudimo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus. Dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakovė buvo nuolat informuojama trumposiomis žinutėmis (sms), skambučiais, raginimais (b.l. 37, 43, 47, 53). Ieškovas už atsakovę bankui išmokėjo 5.010,77 EUR skolos ir kredito įmokų sumą Mokėjimų draudimo susitarimo 20.8. p. numatyti 0,02 proc. delspinigiai nuo negrąžintos ir nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2013 m. sausio 10 d. atsakovės įsiskolinimas ieškovui pagal Mokėjimų draudimo susitarimą sudaro 4.962,27 EUR skolos ir 11,67 EUR delspinigių, viso: 4.973,94 EUR.

10Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Pagal LR CK 6.245 str. 3 d. sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas susitarimu dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (LAT civ. byla Nr. 3K-7-304/2007; civ. byla Nr. 3K-3-401/2008, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. byloje Nr. 2A-492/2011 ir kt).

11Lietuvos Respublikos CK 6.200 str. 1 d. numato, jog šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 1.89 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovė nevykdo sutartinės prievolės ieškovui, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 4962,27 EUR skolos ir 11,67 EUR delspinigių.

13Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 4969,25 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 515,00 Lt žyminio mokesčio ir 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už kuratoriaus darbą (b.l. 56, 60, 74) (CPK 93 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str., 284 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės J. Ž., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. vieta ( - ), ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“, į.k. 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, a.s. Nr. ( - ) Swedbank AB, banko kodas 73000, naudai 4962,27 EUR (keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du eurus 27 ct) skolos, 11,67 EUR (vienuolika eurų 69 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4973,94 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-12-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 515,00 Lt (penkis šimtus penkiolika litų) sumokėto žyminio mokesčio ir 300,00 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų už kuratoriaus darbą.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai