Byla e2A-1571-565/2018
Dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus rangos darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jadvygos Mardosevič ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,Eltirema“ ir atsakovės AB ,,Litgrid“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Eltirema“ ieškinį atsakovei AB „Litgrid“ dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus rangos darbus priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Eltirema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Litgrid“, prašydama pripažinti negaliojančiu atsakovės atliktą vienašalį įskaitymą 17 433,92 Eur sumai, priteisti iš atsakovės 17 433,92 Eur skolą ir 418,41 Eur delspinigius už atliktus rangos darbus, 469,20 Eur skolą ir 33,97 Eur delspinigius už papildomai atliktus darbus, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, jog 2014 m. lapkričio 6 d. AB „Litgrid“ paskelbė Tinklo priežiūros skyriaus Kauno grupės Kauno regiono, Kauno grupės Alytaus regiono, Klaipėdos ir Vilniaus grupių 110 kV įtampos oro linijų remonto darbų supaprastintą atvirą konkursą, kurį laimėjo UAB „Eltirema“. Šio konkurso pagrindu ieškovė ir atsakovė 2015 m. sausio 21 d. sudarė Tinklo priežiūros skyriaus Klaipėdos grupės 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbų sutartį Nr. SUT-14-15, pagal kurią ieškovė, kaip Rangovas, įsipareigojo atlikti Tinklo priežiūros skyriaus Klaipėdos grupės 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbus Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovė, kaip Užsakovas, – sumokėti už atliktus darbus Sutartyje nustatytą kainą. Atliktų darbų priėmimo metu atsakovės darbuotojai, tikrinę darbus, jų kokybę, nenustatė neatliktų darbų ar netinkamai atliktų darbų faktų, nepareiškė ieškovei jokių pretenzijų, abi šalys pasirašė priėmimo – perdavimo aktus (atliktų darbų pažymas). Tik vėliau, 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-3764 „Dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo“ atsakovė informavo, kad 2016 m. rugpjūčio 10 d. atlikus linijos Šilalė – Rietavas kontrolinį darbų įvertinimą, buvo nustatyta neatliktų darbų bei tam tikrų atliktų darbų trūkumų. Atsakovė informavo, jog patyrė nuostolių, taip pat apskaičiavo delspinigius (17 433,92 Eur) už neatliktus darbus. Ieškovė išdėstė savo poziciją dėl įvardytų darbų trūkumų (didžiąja dalimi nesutikdama su keliamais reikalavimais), nurodydama, kuriuos darbus sutinka geranoriškai atlikti savo sąskaita, taip pat informavo, kad nesutinka su neteisingu, nepagrįstu bei neproporcingu reikalavimu sumokėti delspinigius. Ieškovė savo lėšomis atliko ir perdavė darbus, kuriais buvo pašalinti nustatyti trūkumai, pareikalavo apmokėti už papildomai atliktus darbus. Atsakovė apmokėjo tik dalį ieškovės pateiktų sąskaitų – faktūrų ELT Nr. 001323, Nr. 001324, Nr. 001326, dėl kitos dalies atsakovė atliko įskaitymą, kuriam ieškovė prieštaravo.

83.

9Atsakovė AB ,,Litgrid“ su ieškiniu nesutiko.

104.

11Nurodė, jog atsakovei tenkanti darbų priėmimo ir jų patikrinimo atsakomybė negali paneigti ieškovės nesąžiningų veiksmų, kai ji neatliktus darbus pateikė atsakovei kaip atliktus: darbų užsakymuose buvo numatytas įrangos keitimas, tuo tarpu ieškovė senų įrangos elementų nepakeitė naujais, o tik nudažė, siekdama perduoti juos kaip naujus. Atsakovė nebuvo informuota apie tokius veiksmus. Aplinkybė, kad atsakovė pasirašė darbų priėmimo – perdavimo aktą ir jame nenurodė trūkumų, negali būti vertinama, jog visi darbai atlikti tinkamai ir atsakovė neturi teisės reikšti pretenzijų dėl ieškovės neatliktų darbų, nes neatlikti darbai buvo tyčia paslėpti. Ieškovės neatlikti darbai nėra „darbų atlikimo trūkumai“. Darbų trūkumai konstatuojami tada, kai darbai atliekami nekokybiškai, t. y. kai darbai vykdomi nesilaikant normatyviniuose teisės aktuose apibrėžtų reikalavimų ar kitų reikalavimų, naudojamos nekokybiškos medžiagos ir pan. Neatliktų darbų įvykdymas negali būti traktuojamas kaip sutartyje nustatytas darbų trūkumų šalinimas. Už prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą nustatytais terminais skaičiuojami delspinigiai. Dėl to atsakovė turėjo pagrįstą teisę taikyti sutartinę atsakomybę ir reikalauti iš ieškovės delspinigių už laiku neatliktus darbus. Atsakovė nepažeidė CK 6.130 straipsnio 1 dalyje ir teismų praktikoje nustatytų įskaitymo sąlygų, apie atliktą įskaitymą tinkamai informavo ieškovę, todėl atsakovės atliktas įskaitymas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovės atlikti oro linijų apžiūros darbai nėra papildomi, jie buvo inicijuoti tik dėl ieškovės nesąžiningo elgesio, todėl atsakovė pagrįstai atsisakė sumokėti už šiuos darbus.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino negaliojančia atsakovės atlikto 17 433,92 Eur delspinigių, apskaičiuotų ieškovei, vienašalio įskaitymo dalį dėl 15 023,84 Eur delspinigių, priteisė iš atsakovės ieškovės naudai 15 023,84 Eur skolą už atliktus rangos darbus, 360,57 Eur delspinigius, 6 proc. metines procesines palūkanas už priteistą 15 384,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 287,32 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kitą ieškinio dalį atmetė.

156.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė, vykdydama oro linijų remonto darbus pagal atsakovės pateiktus darbų užsakymus Nr. 411600045 (110 kV Šilalė – Rietavas), Nr. 411600054 (Klaipėda – Kretinga I), Nr. 411500026 (Atš. Dumpiai), Nr. 411600059 (Atš. Sendvaris II), Nr. 411600056 (Atš. Uostas II), tam tikrų tvirtinimo elementų nepakeitė naujais, bet paliko senuosius, kurių dalį padengė šaltuoju cinkavimo būdu, siekiant apsaugoti nuo korozijos. Vykdydama nurodytus užsakymus, ieškovė turėjo pakeisti iš viso 494 tvirtinimo elementus (KGP ir auskarus), tačiau 66 tvirtinimo elementų nepakeitė. Objektuose Atš. Dumpiai ir Atš. Sedvaris II nebuvo pakeistas nė vienas tvirtinimo elementas, visi palikti seni, o objekte Atš. Uostas II iš 12 keistinų elementų nepakeisti 6, t. y. pusė keistinų. Tokį savo elgesį ieškovė grindė tuo, kad darbų atlikimo metu buvo nustatyta, jog kai kurie tvirtinimo elementai susidėvėję nedaug – mažiau nei 10 proc., todėl darbų vykdytojas priėmė sprendimą nekeisti jų naujais, kai kuriuos iš paliktų elementų padengė šaltuoju cinkavimo būdu, kad būtų apsaugoti nuo išorės poveikio. Teismas sprendė, jog ieškovė, priėmusi sprendimą nekeisti naujais dalies tvirtinimo elementų, tokio sprendimo nederino su atsakove, įgyvendino šį sprendimą savo nuožiūra, be to, ne tik neinformavo apie tai atsakovės, tačiau, perduodama darbus, pažymose nurodė, jog visi tvirtinimo elementai pakeisti naujais.

177.

18Teismas nustatė, jog priimdama ieškovės atliktus darbus, atsakovė nepastebėjo, jog dalis tvirtinimo elementų nepakeista naujais. Tvirtinimo elementai yra oro linijoje – tam, jog būtų galima juos apžiūrėti iš arti, reikia pasikelti į atramas, tam reikalinga speciali technika, be to, apžiūrų metu turi būti išjungiamos oro linijos. Atsakovė, pasitikėdama ieškove, su kuria sutartiniai santykiai siejo ilgą laiką (ieškovė nurodė, jog nuo 2000 m.), priimdama darbus, objektus apžiūrėjo nuo žemės su žiūronais, dėl to dalies tvirtinimo elementų nepakeitimo faktų nenustatė (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad atsakovė, priimdama ieškovės atliktus darbus, galėjo nustatyti netinkamą sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamas pagrindas taikyti atsakovei CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą draudimą remtis darbo trūkumų faktu.

198.

20Teismas vertino, kad ieškovės padaryti sutartinių įsipareigojimų pažeidimai yra ne atliktų darbų trūkumai, bet neatlikti darbai. Faktui, kad neatlikta dalis darbų, paaiškėjus jau po darbų perdavimo atsakovei, ieškovė, pripažinusi, kad šių darbų neatliko, atliko juos savo lėšomis ir perdavė atsakovei. Atsakovė, remdamasi Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.6 punktu, pareikalavo, kad už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ieškovė sumokėtų netesybas, apskaičiuotas už laikotarpį, kai ieškovė neatliktą darbų dalį perdavė atsakovei kaip atliktus darbus, iki faktinio neatliktų darbų atlikimo. Nagrinėjamu atveju atsakovė ieškovei skaičiavo 14,48 Eur (50 Lt) dydžio delspinigius, kurie, atsižvelgiant į Sutarties 6.3.2 punkto nuostatas, taikytini tais atvejais, kai Rangovas laiku neatlieka Planinių darbų. Byloje nustatyta, kad nepakeistus tvirtinimo elementus ieškovė faktiškai pakeitė ir atsakovei perdavė 2016 m. rugsėjo 21 d. ir 2016 m. lapkričio 9 d. Taigi tokioje situacijoje atsakovė turėjo pakankamą pagrindą taikyti sutartines netesybas (Sutarties 6.3.2 punktas).

219.

22Sprendžiant dėl netesybų dydžio, teismas rėmėsi ieškovės 2017 m. gruodžio 1 d. rašytiniuose paaiškinimuose pateiktu skaičiavimu dėl nepakeistų elementų keitimo darbų vertės. Pagal nurodytą skaičiavimą visų 494 elementų keitimo darbų (su medžiagomis) vertė – 25 932,94 Eur, tuo tarpu nepakeistų 66 elementų keitimo darbų (su medžiagomis) vertė – 3 585 Eur. Sprendžiant dėl ieškovo mokėtinų delspinigių už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą nustatytu terminu, teismas nurodė, jog negali būti ignoruojama aplinkybė, kad iš 494 elementų 428 elementų keitimo darbus ieškovė atliko tinkamai ir laiku. Atsižvelgiant į tai, jog delspinigių paskirtis – ne nubaudimo, bet kompensacinė, teismas sprendė, kad šiuo konkrečiu atveju delspinigiai ieškovei taikytini atsižvelgiant į jos tinkamai ir laiku atliktų planinių darbų kiekį ir vertę. Įvertinus tai, kad ieškovė laiku neatliko darbų, kurių vertė – 3 585 Eur, teismas sprendė, jog atsakovė turi teisę reikalauti 2 410,08 Eur delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimą (3 585 Eur x 17 433,92 Eur) : 25 932,94 Eur).

2310.

24Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovė, apskaičiavusi ieškovei 17 433,92 Eur delspinigių sumą, atliko vienašalį šios sumos įskaitymą į atsakovei mokėtiną sumą pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą – faktūrą ELT Nr. 001324, išrašytą už remonto darbus kitame objekte. Šiuo teismo sprendimu nustačius, kad atsakovė turėjo teisę reikalauti 2 410,08 Eur delspinigių sumos, teismas sprendė, jog yra pagrindas atsakovės atlikto įskaitymo dalį dėl 15 023,84 Eur sumos pripažinti nepagrįsta ir negaliojančia, nes atsakovė neturėjo į ieškovę reikalavimo teisės dėl tokio dydžio sumos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis).

2511.

26Teismas nurodė, jog pripažinus atsakovės atliktą įskaitymą dėl 15 023,84 Eur sumos negaliojančiu, yra pagrindas tenkinti iš dalies ieškinio reikalavimą dėl skolos už atliktus rangos darbus priteisimo – ieškovei iš atsakovės priteisti 15 023,84 Eur skolos. Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 60 dienų (iki kreipimosi į teismą dienos). Už 17 433,92 Eur sumą ieškovė prašė priteisti 418,41 Eur delspinigių. Konstatavus, kad atsakovės skola ieškovei yra 15 023,84 Eur, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 360,57 Eur delspinigių dėl vėlavimo atsiskaityti už atliktus rangos darbus (Sutarties 6.3.1 punktas).

2712.

28Dėl ieškovės prašomo priteisti 469,20 Eur atlyginimo už papildomus darbus, kuriuos atsakovė užsakė 2016 m. rugpjūčio 22 d., o ieškovė atliko bei perdavė atsakovei 2016 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų pažymomis Nr. 9000042276, Nr. 9000042277, Nr. 9000042279, Nr. 9000042281 ir Nr. 9000042282, teismas sprendė, jog šie darbai nelaikytini papildomais. Atsakovės 2016 m. rugpjūčio 22 d. užsakyti darbai savo esme nebuvo papildomai reikalingi atsakovės pagrindiniuose užsakymuose nurodytiems darbams atlikti (Sutarties 2.3.1 punktas). Tai buvo darbai, kurių poreikis kilo siekiant išvengti žalos dėl nepakeistų elementų, taip pat siekiant įvertinti ieškovės, kaip Rangovo, civilinę atsakomybę dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų. Vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 1, 2 punktų nuostatomis, tokių darbų išlaidos pripažintinos atsakovės nuostoliais, kurių ji turi teisę reikalauti iš ieškovės, nes šias išlaidas lėmė neteisėti ieškovės veiksmai, neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų dalies (CK 6.246-6.249 straipsniai). Atmetus reikalavimą dėl 469,20 Eur už atliktus darbus priteisimo, teismas sprendė, jog nėra teisinio pagrindo tenkinti reikalavimą dėl netesybų už vėlavimą sumokėti nurodytą sumą priteisimo.

29III.

30Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

3113.

32Atsakovė AB ,,Litgrid“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-27419-910/2017; priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Eltirema“ ieškinį atsakovei AB ,,Litgrid“ atmesti visa apimtimi; priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3313.1.

34šalių sudarytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2 punkte expresses verbis numatyta, kad už laiku neatliktus planinius darbus Rangovas moka 50 Lt (tai atitinka 14,48 Eur) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir 200 Lt (tai atitinka 57,92 Eur) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kai dėl Rangovo laiku neatliekamų planinių darbų Užsakovas negali įjungti elektros įrenginių. Delspinigiai yra nustatyto dydžio ir skaičiuojami tuo atveju, kai nėra laikomasi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir laiku neatliekama visų užsakytų darbų, neskaičiuojant neatliktų darbų vertės ar neišvedant jų procentinės išraiškos. Šalių sudarytoje sutartyje neįtvirtinta, kad delspinigių dydis procentiškai skaičiuojamas nuo tam tikros darbų vertės, o yra nurodytas konkretus delspinigių dydis už kiekvieną pavėluotą dieną neatsižvelgiant į darbų vertę. Taip yra todėl, kad atsakovė yra elektros perdavimo sistemos operatorius, kurios pagrindinė funkcija yra užtikrinti veiksmingą ir patikimą Lietuvos elektros sistemos darbą. Pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas delspinigių dydį, nepagrįstai šalims netaikė sutartinių sąlygų, kurios šalims turi įstatymo galią;

3513.2.

36sumažindamas paskaičiuotus delspinigius, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į neatliktų darbų svarbą ir proporcingumą tikėtiniems nuostoliams. Sprendžiant dėl ieškinio pagrįstumo, esminę reikšmę turi tai, kad apskaičiuoti delspinigiai bendru šalių sutarimu, išreikštu dar iki delspinigių apskaičiavimo, buvo pripažinti kaip minimalūs nukentėjusiosios šalies nuostoliai. Byloje turėtų būti vertinami ne faktiniai atsakovės nuostoliai dėl ieškovės atlikto pažeidimo, bet nuostoliai, kurie galėjo atsirasti pažeidus sutartį. Atsakovės Perdavimo tinklo departamentas paskaičiavo, kad tuo atveju, jeigu visi ieškovės nepakeisti armatūros tvirtinimo elementai (66 vnt.) būtų ištrūkę iš laikančiosios konstrukcijos ir iškritę kartu su įtvirtintu laidu, kuriuo teka elektros srovė ir yra aukšta (110 kV) įtampa, atsakovė papildomai patirtų remonto darbų išlaidų, kurių bendra kaina siektų 21 118,80 Eur. Atsakovė šiuo atveju neskaičiavo finansinio nuostolio aplinkai, kuris gali atsirasti, ištrūkus konstrukcijai ir nukritus laidui bei priartėjus prie žemės ūkio ar kitokios technikos, kuria gali būti dirbdama po linija. Atsakovė civilinėje byloje nurodė realias su ieškove sudarytos sutarties remonto darbų kainas, o darbų užsakymas generuotas atsižvelgiant į atsakovės turimą patirtį, kokius darbus bei medžiagas reikėtų užsakyti. Taigi atsakovės taikytos netesybos yra pagrįstos ir protingos;

3713.3.

38teismas, nepagrįstai pakeitęs sutartyje numatytas delspinigių skaičiavimo taisykles, taip pat nepagrįstai pripažino negaliojančiu atsakovės 2017-02-21 pranešimu atliktą įskaitymą ir nepagrįstai priteisė iš atsakovės 15 023,84 Eur. Atsakovės atliktas įskaitymas yra galiojantis visa apimtimi, kadangi atsakovė turėjo reikalavimo teisę į ieškovę 17 433,92 Eur sumai, kuri susidarė atsakovei apskaičiavus delspinigius už atitinkamus laikotarpius pritaikius sutartyje nurodytą fiksuotą delspinigių dydį už kiekvieną dieną (14,48 Eur). Atsakovė įskaitymu informavo ieškovę apie tai, kad atsakovė įskaito priešpriešines ieškovės ir atsakovės prievoles: įskaitoma ieškovės prievolė sumokėti 17 433,92 Eur delspinigių sumą su atsakovo prievolėmis, kylančiomis iš, be kita ko, 2015-01-21 sutarties Nr. SUT-16-5. Tokiam įskaitymui buvo aiškus ne tik įstatyminis, bet ir sutartinis pagrindas (Sutarties bendrųjų sąlygų 6.3.2 punktas);

3913.4.

40CK 6.258 straipsnio 4 dalis numato, kad prievolės neįvykdęs juridinis asmuo (įmonė) gali atsakyti už nuostolius tik tada, jei tai buvo numatyta arba galėjo būti numatyta kaip tikėtina prievolės neįvykdymo pasekmė. Šiuo atveju 360,57 Eur delspinigiai iš atsakovės buvo priteisti dėl to, kad atsakovė neva laiku neatsiskaitė su ieškove, t. y. laiku neįvykdė savo piniginės prievolės. Atsakovė su ieškove neatsiskaitė todėl, kad laikydamasi sutarties sąlygų apskaičiavo ieškovės atžvilgiu taikytinus delspinigius, kuriuos įskaitė su teismo dabar priteistomis piniginėmis sumomis. Tuo metu, kai atsakovė vykdydama sutarties sąlygas skaičiavo ieškovės atžvilgiu delspinigius, atsakovė objektyviai neturėjo galimybės numatyti, kad ateityje toks skaičiavimas teismo sprendimu galėtų būti pripažintas neteisėtu, ir jog atsakovei gali tekti pareiga ieškovei sumokėti 15 023,84 Eur tariamą skolą, todėl atsakovei negali atsirasti pareiga mokėti delspinigius;

4114.

42Ieškovė UAB ,,Eltirema“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovės AB ,,Litgrid“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš AB ,,Litgrid“ 1 815,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais:

4314.1.

44atsakovės reikalaujamų netesybų pagrindu nurodytas sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2 punktas „Rangovui laiku neatlikus Mėnesiniame grafike nurodytų Planinių darbų, Rangovas Užsakovui moka 50 Lt delspinigius už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti kiekvieną Mėnesiniame grafike nurodytą Planinį darbą“ net ir aiškinant jį lingvistiškai nereiškia, kad laiku neatlikus bet kokio užsakyto planinio darbo Rangovas įsipareigoja sumokėti 50 Lt delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ši nuostata ieškovės suvokiama kaip nuostata, netesybas proporcingai siejanti su kiekvieno atskiro užsakyme nurodyto darbo pavėluotu atlikimu. Priešingu atveju, ieškovei tinkamai ir laiku atlikus visus užsakymuose nurodytus darbus, o pavėlavus atlikti arba neatlikus net ir vieno iš jų, pvz. nepakeitus vieno elemento iš 494 užsakytų elementų, atsakovė vis tiek turėtų teisę taikyti sutartines netesybas – 50 Lt (14,48 Eur) už kiekvieną dieną. Tokia nuostata niekada nebuvo šalių aptarta ir sulygta. Visos šalių sutartyje nustatytos sąlygos yra atsakovės nustatytos vienašališkai. Tais atvejais, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, sutarčių aiškinimo taisyklės numato, jog tokios abejonės dėl sutarties sąlygų šalinamos aiškinant tas sąlygas pasiūliusios šalies (nagrinėjamu atveju atsakovės) nenaudai ir jas priėmusios šalies (nagrinėjamu atveju ieškovės) naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Reikalaujant beveik 5 kartus didesnės nei neįvykdytos prievolės suma netesybų sumos, nesant jokios realios faktinės žalos, atsakovė nepagrįstai praturtėtų ieškovės sąskaita, o netesybos taptų atsakovės pasipelnymo šaltiniu;

4514.2.

46atsakovė nepagrįstai teigia, jog jos patirtais nuostoliais dėl ieškovės atlikto pažeidimo turėtų būti vertinami ne faktiniai nuostoliai, bet nuostoliai, kurie galėjo atsirasti. Šiam tikslui, kaip nustatyta sutarties Specialiųjų sąlygų 7 skyriuje „Sutarties užtikrinimas“, ieškovė atsakovės naudai yra suteikusi besąlyginę ir neatšaukiama garantiją 14 481,00 Eur sumai, tad kilus nuostoliams (kas realiai neįmanoma), pastarieji būtų padengti. CK 6.698 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nu statyti per nustatytus terminus. Sutartinių netesybų už darbų vėlavimus institutas akivaizdžiai neatitinka ir neatitiko atsakovės deklaruojamų žalos prevencijos siekių. Visi nepakeisti elementai buvo išdilę mažiau nei 10 procentų, o vadovaujantis atsakovės patvirtinto Perdavimo tinklų įrenginių eksploatavimo reglamento nuostatomis armatūra nelaikoma brokuota, taigi ir nekelianti grėsmės, jei jos detalių ašys ir kitos šarnyrinės dalys išdilę mažiau nei 10 procentų. Atsižvelgiant į tai, kad pastarieji elementai buvo nekeisti nuo oro linijos statybos pradžios, t. y. per 40 metų eksploatavimo laikotarpį išdilo tik iki 10 proc., tad laido iškritimo galimybė kelis mėnesius uždelsus juos pakeisti (netesybos skaičiuotos už vėlavimą atlikti darbus) net teoriškai neįmanoma;

4714.3.

48tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009). Pripažinus, kad atsakovės atlikta įskaitymo dalis dėl 15 023,84 Eur sumos yra nepagrįsta ir negaliojanti, atsakovės prievolė atsiskaityti pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM SF ELT Nr. 001324, išrašytą už atliktus darbus kitame objekte, pripažįstama nepasibaigusia, todėl sukelianti visas su tuo susijusias pasekmes. Ieškovė dar prieš atsakovei atliekant įskaitymą 2016 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 191/1 aiškiai nurodė, kad nesutinka su tokiu delspinigių skaičiavimu. Atsakovei atlikus įskaitymą ieškovė 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. 44/1 informavo, kad atliktas delspinigių skaičiavimas ir vienašalis įskaitymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, pareikalavo pilnai apmokėti 2017 m. sausio 31 d. PVM SF ELT Nr. 001324 ir nurodė, kad to nepadarius bus skaičiuojami delspinigiai už pavėluotą prievolės įvykdymą. Atsakovė prisiėmė iš savo pasirinkto elgesio modelio kylančią riziką, todėl negali remtis CK 6.258 straipsnio 4 dalimi, numatančia, kad prievolės neįvykdęs juridinis asmuo gali atsakyti už nuostolius tik tada, jei tai buvo numatyta arba galėjo būti numatyta kaip tikėtina prievolės neįvykdymo pasekmė.

4915.

50Ieškovė UAB ,,Eltirema“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-27419-910: priteisti iš atsakovės AB ,,Litgrid“ ieškovės UAB ,,Eltirema“ naudai 469,20 Eur skolą ir 33,97 Eur delspinigių; likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą; priteisti ieškovės apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5115.1.

52pirmosios instancijos teismas atsisakydamas tenkinti ieškovės ieškinio reikalavimą priteisti už ieškovės atliktus papildomus darbus 469,20 Eur atlygį bei netesybas, vertino, jog šie darbai buvo ne papildomi darbai, tačiau darbai, atlikti siekiant išvengti žalos dėl nepakeistų elementų. Teismas paneigė tiek sutartyje, tiek įstatyme įtvirtintą užsakovo pareigą priimti rangovo atliktus darbus, atitinkamai patikrinti priimamus darbus savo lėšomis, todėl vien dėl šios priežasties užsakovo išlaidų priimamų darbų patikrinimui perkėlimas rangovui prieštarauja CK bei sutartyje numatytam užsakovo ir rangovo kaip rangos sutarties šalių teisių ir pareigų balansui. Įtvirtinus tokį teisės aiškinimą reikštų, kad bet kokiu atveju darbų priėmimo metu ar net neribotą laiką po jo (kaip ginčo atveju) užsakovui nustačius bet kokius darbų trūkumus, rangovas ne tik turėtų savo lėšomis ištaisyti darbų trūkumus, tačiau dar ir visos darbų priėmimo išlaidos tektų rangovui, be kita ko dar ir būtų laikomos rangovo nuostoliais;

5315.2.

54atsakovė atliko kontrolinį ieškovės atliktų darbų įvertinimą oro linijoje Šilalė – Rietavas ir apie pavėluotai (t. y. po darbų priėmimo) pastebėtus darbų trūkumus informavo ieškovę, po ko ieškovė sutiko savo lėšomis ištaisyti trūkumus, tuo tarpu dėl kitų oro linijų, kuriose darbai taip pat buvo atlikti ir priimti, atsakovė kontrolinių patikrinimų neatliko, jokių pretenzijų nekėlė, tačiau užsakė papildomus darbus – oro linijų apžiūras, suformuodama užsakymą atlikti papildomus rangos būdu atliekamus darbus pagal sutartį, o ne pateikė reikalavimą įvertinti žalą, užkirsti jai kelią ar pan. Atsakovės atstovas 2016 m. rugpjūčio 22 d. el. paštu pateikė užsakymą su visa būtina informacija, kuriame nurodė ne tik užsakymo informaciją, bet ir įkainius, todėl atsakovės procesiniuose dokumentuose pateiktas vėlesnis savo veiksmų pateisinimas neva tai nebuvo papildomi darbai, o veiksmai, kuriais siekta užkirsti kelią žalai, yra nesąžiningas ieškovės atžvilgiu. Be to papildomais užsakymais atsakovė buvo užsakiusi ir oro linijų apžiūras, kurios nebuvo šios civilinės bylos ginčo dalykas;

5515.3.

56kvalifikuodamas papildomų darbų išlaidas kaip atsakovės nuostolius teismas pirmiausia turėjo nustatyti bendrąsias civilinės atsakomybės sąlygas: ieškovės neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos bei kaltę. Dėl tokių išlaidų kvalifikavimo kaip atsakovės nuostolių visose atsakovės užsakytose apžiūrėti oro linijose akivaizdu, kad atsakovė jai kaip užsakovui tenkančią pareigą savo rizika ir lėšomis patikrinti perduodamų darbų kokybę be jokio pagrindo perkėlė ieškovei kaip rangovui. Atsakovė, elgdamasi nesąžiningai, jai turėjusias tekti jau priimtų darbų patikrinimo išlaidas pridengė naujų darbų užsakymu, iš anksto turėdama ketinimą užsakytų darbų neapmokėti.

5716.

58Atsakovė AB ,,Litgrid“ prašo ieškovės UAB ,,Eltirema“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais:

5916.1.

60ieškovės atstovas, įmonės vadovas V. D., teismo posėdžio metu, davęs priesaiką, patvirtino, kad atsakovės užsakyti darbai nebuvo atlikti, taip pat tai, kad įmonės darbuotojai perdažė armatūros tvirtinimo elementus, o ne juos pakeitė naujais, apie tai neinformavo atsakovės atstovų nei darbų vykdymo metu, nei darbų priėmimo metu, o atliktų darbų pažymose nurodė, kad visi elementai pakeisti, ir gavo atlyginimą kaip už pakeistus naujais visus elementus. Ieškovė pasinaudojo atsakovės taikoma įprastine darbų priėmimo – perdavimo praktika, žinojo, kad darbai bus priimami į atramas žiūrint nuo žemės per žiūronus, ir tyčia nuslėpė, kad ne visi darbai yra atlikti. Vertinant šalių sudarytos Sutarties nuostatas, darbų atlikimo trūkumai yra konstatuojami tada, kai nekokybiškai atliekami darbai, t. y. kai darbai vykdomi nesilaikant normatyviniuose teisės aktuose apibrėžtų reikalavimų ar kitų reikalavimų, naudojamos nekokybiškos medžiagos ir pan. Ginčo atveju ieškovė net neatliko nurodytų darbų, tad jokie trūkumai ir negalėjo būti užfiksuoti darbų priėmimo –perdavimo akte;

6116.2.

62ieškovės reikalavimas sumokėti už neva atliktus papildomus darbus yra nepagrįstas, nesąžiningas bei pažeidžiantis verslo etikos principus. Tarp šalių nėra ginčo dėl darbų užsakymo atlikti oro linijų apžiūras pateikimo fakto ieškovei. Atsakovė, inicijuodama oro linijų „Atš. Dumpiai“, „Atš. Gedminai II“, „Klaipėda – Kartena I“, „Taurai – Pagėgiai“ ir „Atš. Uostas II“ patikrinimus, ieškovei darbų užsakymą suformavo atsakovės naudojamoje informacinėje sistemoje „REVIS“ ir jį jai pateikė vykdymui. Rangovams darbų užsakymai teikiami naudojant būtent šią informacinę sistemą. Oro linijose „Atš. Gedminai II“ ir „Taurai – Pagėgiai“ nebuvo nustatyta, kad ieškovė neatliko tam tikrų darbų, tačiau šių oro linijų apžiūros buvo būtinos siekiant įsitikinti, ar ieškovė tikrai atliko visus darbus, kurie buvo užsakyti;

6316.3.

64faktas, jog ieškovė neatliko tam tikrų darbų (nepakeitė visų elementų naujais, o juos perdažė) ir juos pateikė kaip atliktus, buvo nustatytas 110 kV Šilalė – Rietavas oro linijos patikrinimo metu. Šis patikrinimas nebuvo niekuo susijęs su ieškovės atliekamais darbais. Nurodytoje linijoje įvyko gedimas. Pagal atsakovės tvarką yra sudaroma komisija, kuri patikrina visą liniją ir nustato gedimo priežastis. Būtent šio patikrinimo metu ir nustatyta, kad ieškovė elgėsi nesąžiningai ir perdažė armatūros tvirtinimo elementus, o ne pakeitė juos naujais, kaip buvo reikalauta. Atsižvelgiant į tai, buvo inicijuoti kitų oro linijų, kuriuose ieškovė praeityje atliko darbus, t. y. keitė tvirtinimo armatūros elementus (KGP ir auskarus), patikrinimai, siekiant nustatyti, ar nėra daugiau tokių ieškovės nesąžiningų veiksmų atvejų. Oro linijų apžiūros darbai buvo vykdomi išimtinai dėl ieškovės kaltės, t. y. apžiūros buvo užsakytos tik po to, kai buvo identifikuoti ieškovės nuslėpti neatlikti darbai. Jų poreikis nebūtų atsiradęs ieškovei tinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, todėl vadovaujantis ne tik sutarties nuostatomis, tačiau ir CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, o šiuo konkrečiu atveju tai būtų suma, kurią reikalauja apmokėti ieškovė už apžiūras, kurios įvykdytos siekiant nustatyti visus ieškovės neatliktų darbų kiekius;

6516.4.

66vertinant sutartines nuostatas, Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.1 punkte papildomi darbai apibrėžti kaip rangovo atliekami objektų techninės priežiūros ir remonto darbai, kurie yra susiję su darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą darbų apimtį. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkte nurodyta, kad jeigu pateikus užsakymą paaiškėjo, kad jo įvykdymui reikalingi papildomi darbai, rangovas apie jų reikalingumą nedelsiant informuoja užsakovą, o Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.2 punkte įtvirtinta, kad papildomi darbai vykdomi tik atlikus atskirą pirkimą ir sudarius papildomų darbų pirkimo sutartį. Šiuo atveju papildomų darbų nebuvo užsakyta, o darbai inicijuoti tik dėl ieškovės nesąžiningo elgesio, todėl atsakovės atsisakymas mokėti už šiuos darbus yra pagrįstas.

67IV.

68Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6917.

70Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas.

7118.

72Apeliaciniai skundai netenkinami.

7319.

74Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. sausio 21 d. Tinklo priežiūros skyriaus Klaipėdos grupės 110 KV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbų sutartimi Nr. SUT-14-15 (toliau – taip pat ir Sutartis) ieškovė įsipareigojo pagal atsakovės teikiamus užsakymus vykdyti Tinklo priežiūros skyriaus Klaipėdos grupės (dabar – Infrastruktūros priežiūros centro Klaipėdos regionas) 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbus. Pagal atsakovės užsakymą Nr. 411600045 ieškovė vykdė remonto darbus oro linijoje Šilalė-Rietavas, pagal užsakymą Nr. 411600054 – oro linijoje Klaipėda-Kretinga I, pagal užsakymą Nr. 411500026 – oro linijoje Atš. Dumpiai, pagal užsakymą Nr. 411600059 – oro linijoje Atš. Sendvaris II, pagal užsakymą Nr. 411600056 – oro linijoje Atš. Uostas II, pagal užsakymą Nr. 411500006 – oro linijoje Taurai-Pagėgiai. 2015 m. rugsėjo 30 d., 2016 m. balandžio 27 d., 2016 m. sausio 29 d. ir 2016 m. vasario 22 d. atsakovė priėmė šiose oro linijoje ieškovės atliktus darbus.

7520.

762016 m. rugpjūčio 10 d. atsakovė atliko oro linijos Šilalė-Rietavas kontrolinį atliktų darbų įvertinimą, pasikeldamas į atramas Nr. 108 ir Nr. 111, ir nustatė, kad yra nepakeistų naujais tvirtinimo elementų (KGP ir auskarų), kurie turėjo būti pakeisti pagal aukščiau nurodytus užsakymus, nepakeisti elementai buvo nudažyti sidabro spalvos dažais. Atsakovė nurodė, kad, darbus priimant žiūrint per žiūronus nuo žemės, nudažyti elementai atrodė kaip naujai sumontuoti. Vėliau paaiškėjo, kad, vykdydama aukščiau nurodytus užsakymus, iš 494 tvirtinimo elementų, kurie turėjo būti pakeisti naujais, 66 tvirtinimo elementų ieškovė nepakeitė, nors darbų perdavimo aktuose nurodė, kad visi 494 tvirtinimo elementai pakeisti naujais. Nepakeistus tvirtinimo elementus ieškovė pakeitė naujais ir perdavė atsakovei 2016 m. rugsėjo 21 d. ir 2016 m. lapkričio 9 d.

7721.

78Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2. p. nustatyta, kad ieškovei laiku neatlikus Mėnesiniame grafike nurodytų Planinių darbų, ieškovė moka atsakovei 50 Lt delspinigius už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti kiekvieną Mėnesiniame grafike nurodytą Planinį darbą, arba 200 Lt delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kai dėl ieškovės laiku neatliekamų Planinių darbų atsakovė negali įjungti elektros įrenginių. Atsakovė už laikotarpį nuo neatliktų tvirtinimo elementų pakeitimo darbų priėmimo kaip atliktų iki faktiškai atliktų šių darbų perdavimo paskaičiavo ieškovei 17 433,92 Eur delspinigių. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad delspinigių skaičiavimas konkrečia pinigų suma per dieną, neatsižvelgiant į tai, jog ieškovė nepakeitė ne visų, o tik 13,36 proc. tvirtinimo elementų, kad nepakeistų tvirtinimo elementų keitimo darbų vertė su medžiagomis yra 3 585 Eur, o visų 494 tvirtinimo elementų keitimo darbų vertė su medžiagomis yra 25 932,94 Eur, kad nepakeisti tvirtinimo elementai neturėjo neigiamos įtakos oro linijų veikimui, kad ieškovė savo lėšomis pakeitė nepakeistus tvirtinimo elementus, prieštarautų teisingumo, proporcingumo ir šalių lygiateisiškumo principams. Todėl pirmosios instancijos teismas sprendė, kad delspinigiai ieškovei turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tinkamai ir laiku atliktų darbų kiekį ir vertę ir sudaro 3 858 Eur (3 585 Eur x 17 433,92 Eur) : 25 932,94 Eur).

7922.

80Pagal CK 6.73 str. 2 d. , jeigu nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad netesybos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-101/2017).

8123.

82Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovės reikalaujamų delspinigių dydžio, pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ieškovė nepakeitė tik 13,36 proc. tvirtinimo elementų, kad nepakeistų tvirtinimo elementų keitimo darbų vertė su medžiagomis yra 3 585 Eur, o visų 494 tvirtinimo elementų keitimo darbų vertė su medžiagomis yra 25 932,94 Eur, taigi, atsakovo apskaičiuoti 17 433,92 Eur delspinigiai yra nedaug mažesni už visų tvirtinimo elementų keitimo darbų vertę su medžiagomis ir beveik 5 kartus didesni už nepakeistų tvirtinimo elementų keitimo darbų vertę su medžiagomis, kad nepakeisti tvirtinimo elementai neturėjo neigiamos įtakos oro linijų veikimui, kad ieškovė savo lėšomis yra pakeitusi nepakeistus tvirtinimo elementus, ir pagrįstai sumažino atsakovės reikalaujamus delspinigius iki 2 410,08 Eur, o ne pakeitė Sutartyje nustatytas delspinigių skaičiavimo taisykles, kaip nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia atsakovė.

8324.

84Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, kad nuostoliai, kurie galėjo atsirasti dėl nepakeistų tvirtino elementų, siektų 21 118,80 Eur, t. y., viršytų atsakovės reikalaujamų delspinigių sumą. 21 118,80 Eur nuostolių sumą, atsakovės teigimu, sudaro remonto darbai tuo atveju, jei visi ieškovės nepakeisti 66 tvirtinimo elementai būtų ištrūkę iš laikančiosios konstrukcijos ir iškritę kartu su įtvirtintu laidu, kuriuo teka elektros srovė ir yra aukšta (110 kV) įtampa. Šie atsakovės nurodyti nuostoliai nėra tikėtinai pagrįsti. Atsakovė nepagrindė tikimybės, kad visi 66 nepakeisti tvirtinimo elementai būtų ištrūkę iš laikančiosios konstrukcijos ir iškritę kartu su įtvirtintu laidu. Kaip nurodė ieškovė, nepakeisti tvirtinimo elementai buvo išdilę mažiau kaip 10 proc., ir pagal atsakovės Perdavimo tinklų įrenginių eksploatavimo reglamentą nėra laikomi brokuojamais.

8525.

86Kaip jau nurodyta, aplinkybę, kad oro linijoje Šilalė-Rietavas yra nepakeistų naujais tvirtinimo elementų, atsakovė nustatė 2016 m. rugpjūčio 10 d., atlikusi kontrolinį darbų įvertinimą, apie šį faktą atsakovė informavo ieškovę 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu. Tą pačią dieną atsakovė pateikė ieškovei užsakymus atlikti kitų oro linijų, kuriose ieškovė turėjo pakeisti tvirtinimo elementus naujais, viršutines apžiūras dalyvaujant atsakovės atstovei. Kartu su 2017 m. lapkričio 22 d. prašymu dėl papildomų įrodymų prijungimo atsakovė pateikė įrodymus, kad 2015 m. liepos 9 d. užsakymo Nr. 411500023 pagrindu ieškovė vykdė ATR izoliatorių auselių ir auskarų keitimą OL inkarinėse atramose ir Atš. Gedminai II. 2016 m. rugpjūčio 29-30 d. atsakovė darbuotojai, dalyvaujant ieškovės atstovui, atliko viršutines oro linijų apžiūras bei nustatė, kad yra nepakeistų tvirtinimo elementų ir kitose oro linijose, ne tik oro linijoje Šilalė-Rietavas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šie oro linijų apžiūros darbai, už kurių atlikimą ieškovė prašo priteisti 469,20 Eur, nėra papildomi darbai, o yra susiję su ieškovės neatliktų darbų kiekio nustatymu po darbų priėmimo paaiškėjus, kad ieškovė nėra atlikusi dalies darbų, kuriuos atsakovei nesąžiningai deklaravo kaip atliktus.

8726.

88Ta aplinkybė, kad 2016 m. rugpjūčio 22 d. užsakymus atlikti oro linijų apžiūrą atsakovė suformavo atsakovės informacinėje sistemoje „Revis“, naudojamoje darbų užsakymams pagal Sutartį teikti, nurodant tam reikalingus resursus ir įkainius, savaime nedaro šių užsakymų papildomų darbų užsakymais. Kaip nurodė atsakovė, ji užsakymus rangovams teikia tik šioje sistemoje. Šiuo atveju svarbu ne tai, kaip buvo pateikti 2016 m. rugpjūčio 22 d. užsakymai ieškovei atlikti oro linijų apžiūras, bet šių užsakymų pateikimo pagrindas.

8927.

90Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliaciniai skundai atmetami, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

91Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

92Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Eltirema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB... 6. 2.... 7. Nurodė, jog 2014 m. lapkričio 6 d. AB „Litgrid“ paskelbė Tinklo... 8. 3.... 9. Atsakovė AB ,,Litgrid“ su ieškiniu nesutiko.... 10. 4.... 11. Nurodė, jog atsakovei tenkanti darbų priėmimo ir jų patikrinimo atsakomybė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu ieškinį... 15. 6.... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog byloje nėra ginčo dėl to, kad... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, jog priimdama ieškovės atliktus darbus, atsakovė... 19. 8.... 20. Teismas vertino, kad ieškovės padaryti sutartinių įsipareigojimų... 21. 9.... 22. Sprendžiant dėl netesybų dydžio, teismas rėmėsi ieškovės 2017 m.... 23. 10.... 24. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovė, apskaičiavusi ieškovei... 25. 11.... 26. Teismas nurodė, jog pripažinus atsakovės atliktą įskaitymą dėl 15 023,84... 27. 12.... 28. Dėl ieškovės prašomo priteisti 469,20 Eur atlyginimo už papildomus darbus,... 29. III.... 30. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 31. 13.... 32. Atsakovė AB ,,Litgrid“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo:... 33. 13.1.... 34. šalių sudarytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2 punkte expresses verbis... 35. 13.2.... 36. sumažindamas paskaičiuotus delspinigius, teismas nepagrįstai neatsižvelgė... 37. 13.3.... 38. teismas, nepagrįstai pakeitęs sutartyje numatytas delspinigių skaičiavimo... 39. 13.4.... 40. CK 6.258 straipsnio 4 dalis numato, kad prievolės neįvykdęs juridinis asmuo... 41. 14.... 42. Ieškovė UAB ,,Eltirema“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 43. 14.1.... 44. atsakovės reikalaujamų netesybų pagrindu nurodytas sutarties Bendrųjų... 45. 14.2.... 46. atsakovė nepagrįstai teigia, jog jos patirtais nuostoliais dėl ieškovės... 47. 14.3.... 48. tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama... 49. 15.... 50. Ieškovė UAB ,,Eltirema“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus miesto... 51. 15.1.... 52. pirmosios instancijos teismas atsisakydamas tenkinti ieškovės ieškinio... 53. 15.2.... 54. atsakovė atliko kontrolinį ieškovės atliktų darbų įvertinimą oro... 55. 15.3.... 56. kvalifikuodamas papildomų darbų išlaidas kaip atsakovės nuostolius teismas... 57. 16.... 58. Atsakovė AB ,,Litgrid“ prašo ieškovės UAB ,,Eltirema“ apeliacinį... 59. 16.1.... 60. ieškovės atstovas, įmonės vadovas V. D., teismo posėdžio metu, davęs... 61. 16.2.... 62. ieškovės reikalavimas sumokėti už neva atliktus papildomus darbus yra... 63. 16.3.... 64. faktas, jog ieškovė neatliko tam tikrų darbų (nepakeitė visų elementų... 65. 16.4.... 66. vertinant sutartines nuostatas, Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.1 punkte... 67. IV.... 68. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 69. 17.... 70. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 71. 18.... 72. Apeliaciniai skundai netenkinami.... 73. 19.... 74. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015 m. sausio 21 d. Tinklo... 75. 20.... 76. 2016 m. rugpjūčio 10 d. atsakovė atliko oro linijos Šilalė-Rietavas... 77. 21.... 78. Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2. p. nustatyta, kad ieškovei laiku... 79. 22.... 80. Pagal CK 6.73 str. 2 d. , jeigu nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės... 81. 23.... 82. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovės reikalaujamų... 83. 24.... 84. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, kad nuostoliai, kurie galėjo atsirasti... 85. 25.... 86. Kaip jau nurodyta, aplinkybę, kad oro linijoje Šilalė-Rietavas yra... 87. 26.... 88. Ta aplinkybė, kad 2016 m. rugpjūčio 22 d. užsakymus atlikti oro linijų... 89. 27.... 90. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinių skundų argumentai... 91. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 92. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti...