Byla 2S-1219-173/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Vitrolab“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Vitrolab“ pareiškimą skolininkui UAB „Kraujo donorystės centras“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3Kreditorius UAB „Vitrolab“ Kauno miesto apylinkės teismui pareiškė pareiškimą dėl 51 264,50 Lt skolos priteisimo iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“. Kreditorius taip pat prašė civilinėje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždėti areštą skolininko turtui. Kreditorius nurodė, kad skolininkas piktybiškai nuolat praleidžia atsiskaitymo terminus, skolos suma skolininkui yra didelė, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 6 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo UAB „Kraujo donorystės centras“ turtą.

4Skolininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012m. kovo 6d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininko turtui. Nurodė, kad nutartis yra nepagrįsta ir naikintina, kadangi taikant laikinąsias apsaugos priemones turi egzistuoti reali grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių, galimo palankaus kreditoriui teismo sprendimo įvykdymas galimai pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Be to, skolininko turtinė padėtis paneigia teismo prezumpciją, kad reikalavimo suma yra didelė, todėl kelia realią ar bent jau tikėtiną grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Nurodė, kad skolininko turimas turtas viršija įsipareigojimus, pateikė savo argumentus patvirtinančius įrodymus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. L2-5880-615/2012, kuria buvo nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas padarė išvadą, kad įvertinus tai, jog skolininkas pateikė duomenis, kad jo turimas turtas viršija įsipareigojimus. Nusprendė, kad kreditoriaus reikalavimo suma – 51264,50 Lt, todėl atsižvelgiant į jo turtinę padėtį, nėra didelė ir nekelia realios grėsmės galimo palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymui.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

9Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vitrolab“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 6 d. nutartį.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Apelianto nuomone, vien skolininko pateikti dokumentai, nesant aiškinamojo rašto, duomenų iš viešųjų registrų apie atsakovui nuosavybės teise priklausančio registruotino turto vertę, šiam turtui taikytus apsunkinimus, kreditorių ir debitorių sąrašų, informacijos apie skolininko įsiskolinimą valstybės bei savivaldybių biudžetams, nesudaro pagrindo spręsti apie atsakovo gerą turtinę padėtį ir nustatyti įmonės finansines galimybes ateityje.

122. Apeliantas nurodo, kad iš skolininko pateikto 2011 m. gruodžio 31 d. preliminaraus balanso už 2011 metus matyti, kad skolininko balansinė turto vertė siekė 8.928.399,00 Lt, o tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė - 6.207.855,00 Lt. Teigia, kad preliminaraus balanso duomenimis skolininko pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams beveik du kartus viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Mano, kad šiuo atveju iš pateiktų skolininko dokumentų matyti, jog pastarasis neįrodė, jog jo finansinė padėtis tokia gera, kad užtikrins teismo sprendimo įvykdymą, net ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

133. Apeliantas nurodo, kad skolininkas teikdamas dokumentus pagrindžiančius jo gerą finansinę padėtį atitinkamai pateikė ir du Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus iš kurių matyti, jog visas šiuose registruose nurodytas nekilnojamasis turtas priklauso skolininkui, bei tai, jog visam šiam turtui yra nustatyti atitinkami daikto savininko teisių suvaržymai, t.y. šis turtas yra įkeistas hipotekos įstaigoje.

144. Apeliantas nurodo, kad pagal Turto arešto aktų registro išrašą matyti, jog skolininko tiek kilnojamam, tiek ir nekilnojamam turtui jau yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas, beveik 1 mln. litų sumai pagal atitinkamų kreditorių pareikštus reikalavimus.

155. Apeliantas nurodo, kad iš sutarčių registro išrašo matyti, jog skolininkas yra sudaręs dvi Lizingo sutartis ir vieną Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį dėl atitinkamos naujos medicininės įrangos įsigijimo. Mano, kad šis turtas nuosavybės teise dar priklauso ne skolininkui, o atitinkamai pardavėjui ar lizingo davėjui, tačiau šis turtas bet kokiu atveju didina skolininko balansinę turto vertę, atitinkamai ilgalaikio materialaus turto vertę. Apelianto nuomone, labai svarbu yra ir tai ar šis turtas iš viso yra likvidūs, ar neapsunkintas disponavimas tuo turtu ir pan. Teigia, kad dalis turto yra ribotos paklausos ir mažai likvidus.

166. Apeliantas nurodo, kad skolininko pateikta 2010-08-10 d sąskaita #KDC-2010/03, pagal kurią įsigyta Šaldymo kamera plazmos laikymui, neįrodo fakto, jog skolininko turtinė padėtis yra gera, kadangi su sąskaita nėra pateikta duomenų, jog pagal minėta sąskaitą yra pilnai atsiskaityta ir šio turto nuosavybės teisė yra perėjusi skolininkui. Pažymi, kad šiam turtui nėra paskaičiuotas nusidėvėjimas, nors į skolininko buhalterinę apskaitą jis yra įtrauktas jau nuo 2010-08-10.

177. Apeliantas nurodo, kad iš skolininko pateiktų preliminaraus balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos už 2011 metus matyti, jog skolininkas patyrė net 2.050.178,00 Lt nuostolio, tuo tarpu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro 1.438.216,00 Lt. Mano, kad esant tokiai situacijai ir skolininkui toliau dirbant nuostolingai, įmonės nuosavo kapitalo nepakaks skolininko nuostoliams padengti.

18Skolininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

20 Atskirasis skundas atmestinas.

21Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

22Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.).

23Į aplinkybę, kad ginčas yra dėl didelės sumos būtina atsižvelgti tuomet, kai atsakovo valdomas nuosavybės teise turtas, yra žymiai mažesnis už ieškinio sumą. Kai yra įrodymų, jog ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės (pvz., dėl didelės sumos ieškinio) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-450/2008). Atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimu nustatytas tam tikro dydžio pinigines prievoles. Nagrinėjamoje byloje kreditoriaus reikalavimo suma yra 51 264,50 Lt, abi šalys yra juridiniai asmenys. Iš pateikto 2011 m. gruodžio 31 d. preliminaraus UAB ,,Kraujo centras” balanso matyti, kad įmonė turto iš viso turi už 8928399 Lt (31 b. l.). Apelianto keliami klausimai dėl skolininko mokumo nustatymo nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tokie klausimai sprendžiami Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, pareiškiant prašymą iškelti bankroto bylą ir teismas tada pilnai vertina įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus ir padaro išvadą dėl įmonės mokumo. Nagrinėjamu atveju teismui, preliminariai įvertinus skolininko pateiktus įrodymus, nekyla abejonių, kad jam 51 264,50 Lt suma nėra didelė. Pažymėtina, kad vien 2010 m. skolininko už 1 046 578,21 Lt įsigytos šaldymo kameros plazmos laikymui (45 b. l.) vertė apie 20 kartų viršija kreditoriaus reikalavimą. Apelianto nurodyti argumentai, kad šiam turtui nėra paskaičiuotas nusidėvėjimas, todėl neturint šių duomenų gali kilti grėsmė būsimam teismo sprendimo įvykdymui yra nepagrįsti, nes įsigytas daiktas nuo 2010 m. rugpjūčio 10 d. iki dabar negalėjo taip ženkliai nusidėvėti, kad jį pardavus nebūtų galima padengti 51264,50 Lt sumos.

24Be to, kreditorius nepagrindžia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kad skolininkas savo turtą gali perleisti ar apsunkinti, jokiomis aplinkybėmis bei jas patvirtinančiais įrodymais (CPK 178 straipsnis, 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Kartu pažymėtina, kad nesąžiningų asmenų veiksmų mažinant savo mokumą pasekmių galima išvengti naudojantis ir kitomis teisinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, actio Pauliana institutu (CK 6.66 straipsnis). Bet kuriuo atveju, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi būti užtikrintas protingas priešingų šalių interesų santykis. Teismo įsitikinimu, šioje situacijoje areštas būtų nereikalinga spaudimo priemonė, kuri varžys įmonės veiklą.

25Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, kreditorius nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo jų imtis. Tai konstatavus, nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, o kreditoriaus prašymas taikyti skolininko turto areštą atmestinas.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

27atskirąjį skundą atmesti.

282012 m. kovo 19 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas... 2. I. Ginčo esmė.... 3. Kreditorius UAB „Vitrolab“ Kauno miesto apylinkės teismui pareiškė... 4. Skolininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ pateikė teismui atskirąjį... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 19 d. nutartimi nutarė panaikinti... 7. Teismas padarė išvadą, kad įvertinus tai, jog skolininkas pateikė... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 9. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Vitrolab“ prašo panaikinti Kauno miesto... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Apelianto nuomone, vien skolininko pateikti dokumentai, nesant aiškinamojo... 12. 2. Apeliantas nurodo, kad iš skolininko pateikto 2011 m. gruodžio 31 d.... 13. 3. Apeliantas nurodo, kad skolininkas teikdamas dokumentus pagrindžiančius jo... 14. 4. Apeliantas nurodo, kad pagal Turto arešto aktų registro išrašą matyti,... 15. 5. Apeliantas nurodo, kad iš sutarčių registro išrašo matyti, jog... 16. 6. Apeliantas nurodo, kad skolininko pateikta 2010-08-10 d sąskaita... 17. 7. Apeliantas nurodo, kad iš skolininko pateiktų preliminaraus balanso ir... 18. Skolininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ atsiliepimo į atskirąjį... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 22. Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar... 23. Į aplinkybę, kad ginčas yra dėl didelės sumos būtina atsižvelgti tuomet,... 24. Be to, kreditorius nepagrindžia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo... 25. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, kreditorius nepagrindė būtinumo... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339... 27. atskirąjį skundą atmesti.... 28. 2012 m. kovo 19 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą....