Byla 2A-1120-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžejaus Maciejevskio,

3sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

4dalyvaujant ieškovei S. K. , Lietuvos darbo federacijos atstovei Erikai Patupytei,

5atsakovo atstovei Jurgitai Karvelei,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės S. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palink“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo nepagrįstu ir grąžinimo į darbą, neturtinės žalos atlyginimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovė S. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-4) prašydama pripažinti 2010 m. vasario 4 d. susitarimą nutraukti 2009 m. rugpjūčio 18 d. Darbo sutartį Nr. 2805 su ja ir jos atleidimą iš darbo pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį nepagrįstais ir grąžinti ją į parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovės pareigas bei priteisti jai vidutinį darbo užmokestį (skaičiuojant vidutinį darbo dienos užmokestį) už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, priteisti jos naudai iš atsakovo 2 000 Lt neturtinės žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 18 d. sudarė Darbo sutartį su UAB „PALINK“ ir buvo priimta į parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovės – stažuotojos pareigas, o nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. – šios parduotuvės vadovės pareigas. Remiantis 2010 m. vasario 4 d. susitarimu nutraukti 2009 m. rugpjūčio 18 d. darbo sutartį buvo atleista iš darbo pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį. Šis susitarimas buvo pasirašytas neišreiškus jos tikrosios valios ir atsakovui naudojant psichologinį spaudimą, todėl nesutinka su atleidimu. Nurodė, kad 2009 m. spalio 22 d. ji susirgo ir gydėsi iki 2010 m. vasario 3 d. 2010 m. vasario 4 d. jai atvykus į darbą, ji buvo pakviesta susitikimui su UAB „PALINK“ vadovybe, kurio metu jai buvo pateiktas 2010 m. vasario 4 d. įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo, esant nepatenkinamiems išbandymo rezultatams, kurie nebuvo pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis, neatitiko tikrovės, ir nurodyta, kad nuo šio įspėjimo įteikimo dienos jai bus leista dirbti tris dienas, kurių metu jie trauks ją drausminėn atsakomybėn ir atleis iš darbo už darbo drausmės pažeidimą, jeigu ji nepasirašys reikiamų dokumentų. Tuo pačiu metu jai buvo pateikta ir nurodyta pasirašyti jos vardu iš anksto parengtą 2010 m. vasario 4 d. pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį. Ji, bijodama būti atleista už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, patyrusi minėtų UAB „PALINK“ vadovaujančių darbuotojų psichologinį spaudimą, neįvertindama dokumentų turinio, nesuvokdama ką pasirašo, pasirašė atsakovo iš anksto parengtą pasiūlymą ir kitus dokumentus prieš savo valią. 2010 m. vasario 4 d. pasiūlyme išreikšti ne jos ketinimai ir valia, o atsakovo. Ji neturėjo ketinimo nutrakti darbo sutartį minėtu pagrindu. Minėto pobūdžio atsakovo veiksmai sietini su jos 2010 m. spalio 14 d. įstojimu į UAB „PALINK“ dirbančiųjų prekybininkų profesinę sąjungą prie Lietuvos darbo federacijos. Atsakovas, atleisdamas ją iš darbo naudojant psichologinį spaudimą, nesudarant galimybės tinkamai įvertinti galimą pasiūlymą, sukėlė jai dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pablogėjo sveikata, todėl nuo 2009 m. spalio 22 d. iki 2010 m. vasario 3 d. ji gydėsi ligoninėje ir dabar tęsia gydymą dėl psichologinio išsekimo. Be to, šiuo metu neturint pajamų yra sunku pragyventi, kas taip pat sukelia depresiją. Dėl nurodyto jai padaryta 2 000 Lt neturtinė žala.

9Atsakovas UAB „PALINK“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2009 m. vasario 4 d. UAB „PALINK“ bei ieškovė sudarė susitarimą nutraukti 2009 m. rugpjūčio 18 d. darbo sutartį šalių susitarimu pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį. Sudaryto susitarimo pagrindu, kuris buvo sudarytas išreiškiant susitarimo šalių suderintą valią, ieškovės darbo sutartis buvo nutraukta pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį nuo 2010 m. vasario 4 d. Susitarimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu buvo sudarytas teisėtai, nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų.

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis Darbo kodekso nuostatomis bei suformuota teismų praktika nagrinėjant tokios kategorijos bylas (LAT 2008 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2008, VAT 2009 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-129-115/2009, VAT 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-707-611/2010, VAT 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-714-345/2001) padarė išvadą, kad 2009 m. rugpjūčio 18 d. darbo sutarties Nr. 2805 nutraukimas LR DK 125 straipsnio 1 dalies pagrindu atitiko tikrąją ieškovės S. K. valią, t.y. ieškovė nenorėdama būti atleista pagal LR DK 107 straipsnio nuostatas (dėl nepatenkinamų darbo rezultatų bandomuoju laikotarpiu) iniciavo darbo sutarties nutraukimą LR DK 125 straipsnio 1 dalies pagrindu. Nutraukiant darbo sutartį buvo tinkamai laikomasi LR DK 125 straipsnyje nustatytų procedūrų. Nors ieškovės S. K. valia nutraukti darbo sutartį LR DK 125 straipsnio 1 dalies pagrindu ir buvo įtakota atsakovo veiksmų (įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą LR DK 107 straipsnio pagrindu), tačiau tai laikytina jos tikrąja valia. Nors ieškovė yra silpnesnioji darbo santykių pusė, tačiau darbdavys turi teisę reikalauti iš darbuotojo tinkamai vykdyti tiesiogines pareigas, laikytis įmonės vidaus darbo taisyklių ir kitų norminių ir lokalių aktų, todėl įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą dėl nepatenkinamų darbo rezultatų bandomuoju laikotarpiu, negali būti laikomas neteisėtu spaudimu, kuris duotų pagrindą esamoje situacijoje atleidimą iš darbo pagal LR DK 125 straipsnį pripažinti neteisėtu. Darbo sutarties nutraukimas LR DK 125 straipsnio 1 dalies pagrindu atitiko ieškovės S. K. interesus: jai buvo išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas, sumokėta išmoka už tris darbo dienas (nors ieškovė tų dienų nedirbo), ieškovei išliko didesnės galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Nors išmoka tikrai nėra didelė, tačiau atsižvelgiant į ieškovės realiai išdirbtą laiką pas atsakovą (nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2009 m. spalio 22 d.) ir susikosčiusią situaciją dėl darbo rezultatų bandomuoju laikotarpiu, jos dydis laikytinas pateisinamu ir neprieštaraujančiu ieškovės interesams.

11Nors ieškovė prašė pripažinti, kad UAB „PALINK“ personalo vadovė R. S. neturėjo įgaliojimo nutraukti darbo sutartį su ja, tačiau teismas remdamasis Personalo vadovo pareiginiais nuostatais (b.l. 152-155) ir 2009 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 14-P Dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo (b.l. 157) daro išvadą, kad R. S. turėjo teisę atsakovo UAB „PALINK“ vardu pasirašyti susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškove. Teismui nekilo abejonių dėl įsakymo, kaip oficialaus rašytinio įrodymo, tikrumo ir leistinumo (LR CPK 184 str., 203 str.). Net ir konstatavus, kad susitarimo 2.2 punktas prieštarauja įstatymų nuostatoms, t.y. ieškovės atsisakymas nuo teisės kreiptis į teismą, negalioja, tačiau dėl tos priežasties pripažinti visą susitarimą neteisėtu nėra pagrindo. Šiuo susitarimu ieškovei nebuvo užkirstas kelias ginti savo teises ir tai įrodo, šios bylos nagrinėjimas teisme.

12Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, kad ieškovė S. K. patyrė UAB „PALINK“ vadovaujančių darbuotojų psichologinį spaudimą, šoką, nesugebėjo suvokti ir įvertinti pasirašomų dokumentų turinio, kadangi liudytoja D. G. , gydžiusi ieškovę, nurodė, kad nors ieškovė tuo metu buvo jautresnė nei paprastai, tačiau pagal sveikatos būklę galėjo grįžti į darbą ir dirbti vadovaujantį darbą, apie didelę ieškovės vadovaujančio darbo patirtį rodo ir jos CV (b.l. 15-72), išmanyti įstatymus, tame tarpe ir Darbo kodekso reikalavimus ieškovei buvo privaloma ir pagal jos pareiginius nuostatus (b.l. 26-33), tai, kad atsakovo elgesys jai nebuvo staigmena įrodo liudytojos I. J. paaiškinimai, kad jos tą dieną bendravo ir konsultavosi dėl dokumentų pasirašinėjimo.

13Teismas taip pat nepripažino UAB „PALINK“ 2010 m. vasario 1 d. įsakymo „Dėl parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovo funkcijų“ spaudimu ieškovei, kadangi jis buvo pasirašytas ieškovės nedarbingumo laikotarpiu, t.y. minėtai parduotuvei vadovaujant kitai darbuotojai, ir nesant duomenų apie tai, kada ieškovės nedarbingumo laikotarpis pasibaigs. Todėl šis įsakymas negali būti siejamas konkrečiai su ieškovės S. K. darbu.

14Atmetęs ieškovės pagrindinį reikalavimą pripažinti jos atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas atmetė kaip nepagrįstus ir kitus jos reikalavimus – grąžinti ją į parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovės pareigas, priteisti jai vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, priteisti jai 2 000 Lt neturtinės žalos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Ieškovė S. K. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

16Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo sprendimas priimtas tinkamai neįvertinus visų bylos aplinkybių, remiantis tik subjektyviais ir suinteresuotų liudytojų parodymais, netinkamai taikant CPK 185 str. dėl ko neteisingai įvertinti ir išaiškinti D. G. , I. J. parodymai, ieškovės valios išreiškimas, pažeidžiant LR DK 125 str. 1 d. ir LR DK 35 str. nuostatas, nukrypstant nuo LAT suformuotos teisminės praktikos.

17Pasak apeliantės, teismas, spręsdamas dėl 2010-02-04 susitarimo nutraukti 2009-08-18 darbo sutartį teisėtumo, rėmėsi tik subjektyviais UAB „PALINK“ vadovų parodymais, visiškai nevertindamas tokios aplinkybės kaip darbdavio veiksmų, iniciatyvos sprendžiant ieškovės atleidimo klausimą. Atsakovo veiksmai (pavaldinio vežimas į administracines patalpas darbdavio transportu, tai pavedant atlikti vienam iš UAB „PALINK“ vadovaujančių darbuotojų) pagrindžia jo suinteresuotumą atleisti ieškovę iš darbo ne pagal LR DK 107 str. (dėl neva nepatenkinamų išbandymo rezultatų), o galimai kitu pagrindu, kuris priklausė nuo jai pritaikyto, administracinėse patalpose psichologinio, poveikio rezultato.

18Teismas tinkamai neįvertino rašytinio įrodymo – 2010-02-01 įsakymo dėl parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovo funkcijų motyvuodamas tuo, jog šis įrodymas nelaikytinas spaudimu ieškovei, kadangi įsakymas pasirašytas jos nedarbingumo metu. Apeliantės vertinimu, toks įsakymas įrodo išankstinį atsakovo planingumą, jo siekį apriboti ieškovės darbo funkcijas, tai patvirtina ir liudytojos I. J. parodymai, kad ieškovei grįžus į darbą po ligos ji negalėjo naudotis kompiuteryje esančia duomenų baze, nes buvo pakeistas prisijungimo slaptažodis.

19Atsakovas, 2009 m. lapkričio 24 d. gavęs reikalavimus iš Valstybinės darbo inspekcijos dėl nustatyto viršvalandinio darbo apmokėjimo pažeidimo pašalinimo ir matydamas, kad minėti pažeidimai nustatyti pagal ieškovės patvirtinimus, ėmėsi siekio ir iniciatyvos rengti jos atleidimo dokumentus.

20Teismas sprendime teisingai įvertino, kad atsakovo neva nustatytų ieškovės tariamų darbo drausmės pažeidimų pagrįstumas/nepagrįstumas ir galimybė atleisti ieškovę pagal LR DK 107 str. - ne šios bylos nagrinėjimo dalykas ir pagrindas, tačiau teismas neįvertino, kad minėto pobūdžio atsakovo veiksmai, parengiant dokumentus dėl jos atleidimo pagal LR DK 107 str., nėra tikrieji atsakovo ketinimai (nes atsakovas prieštaravo ieškovės darbo funkcijų vykdymui nors vieną dieną), o tik įbauginimo priemonė, siekiant savų tikslų, tai yra atleisti ieškovę pagal LR DK 125 str. 1 d. Be to, teismas nepagrįstai pasisakė kad ieškovė turėjo galimybę pasirinkti atleidimo iš darbo pagrindą, tai yra būti atleista arba pagal LR DK 125 str. 1 d., arba pagal DK 107 str. Būtent atsakovas turėjo teisę spręsti, kokiu pagrindu atleisti ieškovę iš darbo ir jis, žinodamas, kad neturi teisinio pagrindo atleisti ieškovę pagal DK 107 str., atleido ją pagal DK 125 str. 1 d.

21Teismas neatsižvelgė, kad A. V. pagal UAB „PALINK" galiojančius vietinius teisės aktus nebuvo įgaliotas priimti sprendimo dėl ieškovės atleidimo iš darbo ir pavesti R. S. pasirašyti minėtus dokumentus. Be to, teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog R. S. turėjo įgaliojimus atlikti minėtus veiksmus. Tinkamai neįvertindamas minėtų UAB „PALINK" darbuotojų įgaliojimų turėjimo pagrįstumo, tinkamai ir objektyviai neištirdamas šios aplinkybės, priėmė neteisingą sprendimą ir nepanaikino 2010 m. vasario 4 d. Susitarimo kaip nepagrįsto.

22Teismas nesiėmė visų priemonių, numatytų Civilinio proceso kodekse, reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti ir teisingam bylos išsprendimui, kadangi ieškovės atstovė parengiamojo posėdžio metu prašė iškviesti R. S. paliudyti reikšmingas aplinkybes, teismas ją iškvietė, tačiau jai neva neatvykus į posėdį, teismas nusprendė, kad pakanka įrodymų teisingam bylos išsprendimui.

23Teismas neteisingai interpretavo liudytojų D. G. , I. J. parodymus ir neginčijamai nenustatydamas, kas pirmas (atsakovas ar ieškovė) išreiškė valią nutraukti darbo sutartį LR DK 125 str. 1 d., padarė nepagrįstą išvadą, jog labiau tikėtina, kad pirma išreiškė tokį pageidavimą ieškovė. Apeliantė nurodo, kad tokio pageidavimo ji neišreiškė ir nenorėjo nutraukti darbo sutarties pagal DK 125 str. 1 d.

24Teismas tinkamai neįvertino visų byloje esančių įrodymų ir padarė nepagrįstą išvadą, kad 2010-02-04 pasiūlymas ir Susitarimas nutraukti 2009-08-18 Darbo sutartį Nr. 2805 buvo pasirašyti ir jų turinys atitiko ieškovės tikrąją valią, kadangi ieškovė niekada nesiūlė atsakovui nutraukti darbo santykių pagal DK 125 str. 1 d., tai buvo atsakovo iniciatyva. Be to, teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė neturėjo teisės pasinaudoti DK 125 str. 1 d. numatytu 7 dienų terminu pasiūlymui apsvarstyti.

25Atsakovas UAB „PALINK“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad teismo sprendimas priimtas tinkamai įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, ištyrus visas bylai reikšmingas aplinkybes.

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą (CPK 320 str. 1 d.), atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas tinkamai taikant ir aiškinant materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą bendru sutikimu, tinkamai, visapusiškai vertinant į bylą pateiktus įrodymus, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, nes viešo intereso nenustatyta (CPK 320 str. 2 d.).

28Nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 18 d. UAB „PALINK“ ir S. K. pasirašė darbo sutartį Nr. 2805 (b.l. 73-75). Darbo sutartimi buvo sulygta dėl S. K. darbo parduotuvės vadovės-stažuotojos pareigose. Darbo sutarties 4 punkte šalys sutarė dėl 3 mėnesių išbandymo laikotarpio siekiant patikrinti ar darbuotojas tinka pavestam darbui. 2009 m. rugpjūčio 31 d. buvo pakeistas darbo sutarties 1.1 punktas ir šalys sutarė dėl S. K. darbo parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovės pareigose nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 22 d. iki 2010 m. vasario 3 d. ieškovė buvo nedarbinga dėl ligos (b.l. 23-24). 2009 m. lapkričio 25 d. UAB „PALINK“ komisija, susidedanti iš A. V. , V. K. ir J. A. , surašė protokolą – informaciją apie S. K. darbą išbandymo laikotarpiu, kuriame nusprendė pripažinti jos darbo išbandymo rezultatus bandomuoju laikotarpiu nepatenkinamais (b.l. 98-99). 2010 m. vasario 1 d. UAB „PALINK“ prekybos direktorius Darius Malakauskas pasirašė įsakymą „Dėl parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovo funkcijų (b.l. 14), kuriuo įsakė nuo 2010 m. vasario 1 d. visus parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovo sudaromus ir/arba pasirašomus susitarimus, sutartis, pažymas, informacinius pranešimus, kitus bet kokio pobūdžio ir formos dokumentus, prieš juos pasirašant parduotuvės vadovybei, raštu patvirtinti regiono vadovui Kęstučiui Bisikirskiui. 2010 m. vasario 4 d. UAB „PALINK“ pasirašytinai įteikė S. K. įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo, kuriuo pagal LR DK 107 straipsnio 1 dalies ir darbo sutarties 4 punkto nuostatas įspėjo parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovę S. K. apie 2009 m. rugpjūčio 18 d. sudarytos darbo sutarties Nr. 2805 nutraukimą ir jos atleidimą iš pareigų nuo 2010 m. vasario 8 d. (b.l. 64-65). Įspėjime nurodyta, kad S. K. darbo išbandymo rezultatai yra nepatenkinami ir nurodytos to priežastys, įvardinant jos nevykdytas/netinkamai vykdytas pareigas. 2010 m. vasario 4 d. S. K. pasirašė pasiūlymą adresuotą UAB „PALINK“ personalo vadovei R. S. , kuriuo pasiūlė sudaryti susitarimą dėl darbo sutarties Nr. 2805 nutraukimo šalių susitarimu pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį nuo 2010 m. vasario 4 d., šią dieną laikant paskutine jos darbo diena, nutraukiant darbo sutartį, be kompensacijos už nepanaudotas atostogas paprašė išmokėti jai 350 Lt dydžio išmoką (b.l. 6). 2010 m. vasario 4 d. S. K. ir UAB „PALINK“ personalo vadovė R. S. pasirašė darbuotojo ir darbdavio susitarimą nutraukti 2009 m. rugpjūčio 18 d. darbo sutartį Nr. 2805 šalių susitarimu (b.l. 7-8), kuriuo šalys susitarė darbo sutartį nutraukti nuo 2010 m. vasario 4 d. susitarime numatytomis sąlygomis pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį. Susitarime šalys aptarė ir šalių įsipareigojimus, t.y. S. K. patvirtino, jog ateityje neturės jokių reikalavimų į UAB „PALINK“ ir nereikš teismams, valstybinėms institucijoms, o taip pat bet kuriems kitiems asmenims, įskaitant ir UAB „PALINK“, jokių piniginių ir nepiniginių reikalavimų, skundų, pareiškimų ar kitokių pretenzijų, kylančių iš darbo teisinių santykių, kurie kaip nors būtų susiję su UAB „PALINK“, o UAB „PALINK“ įsipareigojo sumokėti S. K. jai priklausančią kompensaciją už nepanaudotas atostogas pagal LR teisės aktų reikalavimus, bei 350 Lt dydžio išmoką. Šalys patvirtino, kad joms yra žinomos susitarimo sudarymo pasekmės, be to, kad jos susipažino su susitarimo nuostatomis, turėjo galimybę teikti pastabas ir pasiūlymus, kad kiekviena susitarimo sąlyga buvo aptarta individualiai ir atskirai, jos geranoriškai derėjosi ir bendrai parengė visas šio susitarimo nuostatas. Susitarimo šalys pareiškė, kad šis susitarimas yra perskaitytas, suprastas dėl teisinių pasekmių, priimtas ir pasirašytas, kaip atitinkantis jų valią. 2010 m. vasario 4 d. UAB „PALINK“ personalo vadovė R. S. ir S. K. pasirašė susitarimą dėl automobilio panaudos sutarties nutraukimo (b.l. 13), o UAB „PALINK“ personalo skyriaus vadybininkė S. G. ir S. K. pasirašė automobilio eksploatacijos nutraukimo aktą (b.l. 12). 2010 m. vasario 4 d. buvo pasirašytas ir darbo sutarties Nr. 2805 priedas (b.l. 76), kuriame pažymėta, kad darbo sutartis nutraukta 2010 m. vasario 4 d. pagal LR DK 125 straipsnio 1 dalį (šalių susitarimu).

29Ieškovė nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo buvo atmestas ieškinys dėl atleidimo iš darbo pagal DK 125 str. 1 d. pripažinimo neteisėtu, argumentuodama tuo, kad teismas, netenkindamas ieškinio, netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, pasak jos, turinčius patvirtinti tą aplinkybę, kad ieškovė nebuvo išreiškusi iniciatyvos dėl darbo sutarties nutraukimo, be to, kad atsakovas darė jai psichologinį spaudimą, tačiau teisėjų kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

30Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog atsakovas UAB „PALINK“ teisėtai atleido ieškovę S. K. iš darbo 2009-02-04 pagal DK 125 str. 1 d. (šalių susitarimu). Byloje surinkti įrodymai nepagrindžia ieškovės S. K. nurodomų aplinkybių, kad darbo sutartis nutraukta šalių susitarimu nesant jos valios ir iniciatyvos, kad ji pasirašė susitarimą dėl atleidimo iš darbo šalių susitarimu, atsakovo atstovams darant psichologinį spaudimą, todėl teismui nebuvo pagrindo konstatuoti, jog atsakovas, atleisdamas ieškovę iš darbo, pažeidė DK 125 str. nuostatas, ir todėl atleidimas iš darbo turi būti pripažintas neteisėtu, pažeidžiančiu ieškovės teises ir teisėtus interesus.

31Pagal Darbo kodekso 125 straipsnyje nustatytą darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarką viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.) (1 d.). Jei antroji šalis per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas (2 d.). Kai darbo sutarties šalys sudaro raštišką susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo, preziumuojama, jog darbuotojas sutiko su darbdavio pasiūlytomis sąlygomis ir derybos dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygų yra pasibaigusios, todėl toks susitarimas šalims yra privalomas ir turi būti vykdomas.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad šalys darbo santykius nutraukia, kai suderina savo valią joms tuo metu rūpimomis ir naudingomis ar priimtinomis (kiekvienos iš jų požiūriu) sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2004). Darbo sutartis negali būti laikoma nutraukta šalių suderinta valia, jeigu viena iš sutarties šalių primeta savo valią kitai šaliai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2005-05-26 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-290/2005, pažymėjo, kad šalių susitarimas nutraukti darbo sutartį – tai darbo sutarties šalims priimtinas sprendimas, priimamas įvertinus situaciją, galimus variantus ir pasekmes.

33Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog labiau tikėtina, kad ieškovė inicijavo darbo sutarties nutraukimą DK 125 str. 1 d. pagrindu ir pasirašydama pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo tokiu būdu išreiškė savo tikrąją valią. Pažymėtina, kad Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kada teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003; kt). Teismo sprendimas dėl įrodymų nepakankamumo gali būti panaikintas tik tada, kai apeliantas įrodo, kad nebuvo įrodymų, kuriais remiantis būtų galima išvadą dėl fakto tikrumo ar netikrumo ir apskritai nebūtų galima pripažinti faktų nustatytais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2004). Apeliantė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teismo nustatytus faktus. Jos apeliaciniame skunde dėstomi argumentai apie tai, kad teismas neįvertino atsakovo nesąžiningo elgesio primetant savo valią ieškovei, iš anksto parengto pasiūlymo ir susitarimo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, suteikus neprotingai trumpą terminą pasiūlymui apsvarstyti, paneigti bylos medžiaga, be to, labiau pagrįsti jos samprotavimais nei įrodymais, todėl kolegija pripažinti tokių argumentų pagrįstais neturi pagrindo. Pažymėtina, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovei buvo pateiktas įspėjimas dėl darbo sutarties nutraukimo DK 107 str. pagrindu (dėl nepatenkinamų darbo rezultatų bandomuoju laikotarpiu), tačiau ji šiuo pagrindu nebuvo atleista, bet buvo atleista pagal DK 125 str. 1 d., t.y. bendru šalių sutarimu, tokiu būdu pripažintina, kad tokia buvo ieškovės tikroji valia renkantis, kokiu pagrindu įforminti jos atleidimą iš darbo. Pasak ieškovės, teismas netinkamai vertino liudytojų D. G. , I. J. parodymus, spręsdamas dėl ieškovės valios išreiškimo, tačiau kolegija nesutinka su tokiais argumentais, kadangi visuma į bylą pateiktų įrodymų teismui leido padaryti pagrįstą išvadą dėl to, kad ieškovė išreiškė tikrąją valią dėl darbo sutarties nutraukimo DK 125 str. 1 d. pagrindu, nenorėdama būti atleista pagal DK 107 str.

34Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovė neturėjo teisės pasinaudoti DK 125 str. 1 d. numatytu 7 dienų terminu pasiūlymui dėl darbo sutarties nutraukimo DK 125 str. 1 d. pagrindu apsvarstyti, tačiau kolegija su tokiu argumentu nesutinka. Apeliantė subjektyviai interpretuoja teismo motyvus, kadangi pirmosios instancijos teismas nepadarė išvados, jog ieškovė neturėjo teisės pasinaudoti minėtu 7 dienų terminu, tačiau kritiškai vertino teiginį, kad ieškovei nebuvo leista pasinaudoti šiuo terminu. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas sprendime, DK 125 str. įtvirtintas 7 dienų terminas yra nustatytas šalies, kuriai pateikiamas pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo, naudai ir būtent šiai šaliai turi būti sudaryta reali galimybė šiuo terminu pasinaudoti. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju konstatuota, kad būtent ieškovė inicijavo darbo sutarties nutraukimą DK 125 str. 1 d. pagrindu, todėl jai nebuvo reikalingas minėtas 7 dienų terminas apsisprendimui, dėl tokio pasiūlymo turėjo apsispręsti darbdavys. Pati ieškovė nurodė, kad jai atvykus į atsakovo administracines patalpas apie 8.30 val. (b.l. 3), o kiti į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad tiek pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo, tiek darbdavio ir darbuotojo susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo buvo parengti ir pateikti ieškovei pasirašyti ne anksčiau kaip po 9 val. 18 min., tokiu būdu nėra pagrindo teigti, kad minėti dokumentai buvo parengti iš anksto ir ieškovė neturėjo laiko apsispręsti dėl šių dokumentų pasirašymo, tuo labiau, kad jie atitiko jos tikrąją valią nebūti atleistai kitu pagrindu iš darbo.

35Tokiu būdu kolegija sprendžia, kad teismui teisingai nustačius, kad ieškovė inicijavo pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo DK 125 str. 1 d. pagrindu, kuris buvo parengtas atsakovo darbuotojų, tačiau pasirašytas pačios ieškovės, jai nebuvo reikalingas nurodytas terminas pasiūlymui apsvarstyti ir pripažinti, jog darbo sutartis su ieškove buvo nutraukta tą pačią dieną, kai buvo pateiktas rašytinis pasiūlymas, neteisėtai, nėra teisinio pagrindo.

36Pasak apeliantės, teismas, spręsdamas dėl 2010-02-04 susitarimo nutraukti 2009-08-18 darbo sutartį teisėtumo, rėmėsi tik subjektyviais UAB „PALINK“ vadovų parodymais, visiškai nevertindamas tokios aplinkybės kaip darbdavio veiksmų, iniciatyvos sprendžiant ieškovės atleidimo klausimą. Tokie argumentai yra niekuo nepagrįsti, todėl kolegija su jais nesutinka. Tai, kad atsakovo atstovai suorganizavo ieškovės nuvežimą į administracines patalpas, niekaip negali būti susiję su atsakovo suinteresuotumu atleisti ne pagal DK 107 str., bet kitu pagrindu ieškovę iš darbo. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą pateikti duomenys patvirtina tai, kad iki 2010-02-03 ieškovė buvo nedarbinga dėl ligos, jos nedarbingumo laikotarpiu buvo nustatyti nepatenkinami jos darbo rezultatai, todėl ieškovei grįžus į darbą ir atsakovui organizuojant susitikimą su ieškove administracinėse patalpose, tokie atsakovo veiksmai laikytini korektiškais ir kartu niekaip nepatvirtinančiais jo suinteresuotumo darbo sutarties nutraukimu vienu ar kitu pagrindu. Ieškovė nurodo, kad atsakovas, elgdamasis sąžiningai, galėjo įteikti įspėjimą dėl darbo sutarties nutraukimo jos darbo vietoje, t.y. parduotuvėje IKIUKAS Nr. 807, esančioje Užupio g. 7 / Paupio g. 1, Vilniuje, tačiau tokie jos teiginiai apie atsakovo sąžiningumą tėra jos samprotavimai, nepagrįsti jokiais įrodymais, priešingai, kolegijos manymu, jei atsakovas pasielgtų ieškovės nurodytu būdu, tuomet galima būtų abejoti atsakovo profesionalumu, o taip pat sąžiningumu.

37Apeliantė nurodo, kad teismas nepasisakė ir nevertino UAB „PALINK“ vadovaujančių darbuotojų – IKIUKŲ tinklo vadovo A. V. , UAB „PALINK“ prekybos direktoriaus Dariaus Malakausko įgaliojimų turėjimo priimant sprendimus dėl ieškovės atleidimo iš darbo, teismas neatsižvelgė, kad A. V. pagal UAB „PALINK" galiojančius vietinius teisės aktus nebuvo įgaliotas priimti sprendimo dėl ieškovės atleidimo iš darbo ir pavesti R. S. pasirašyti minėtus dokumentus. Be to, teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog R. S. turėjo įgaliojimus atlikti minėtus veiksmus. Kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

38Atkreiptinas dėmesys, jog į bylą pateiktas 2009-01-28 įsakymas dėl įgaliojimų pasirašyti dokumentus suteikimo (b.l. 157), kuriuo UAB „Palink“ generalinis direktorius įgaliojo personalo vadovę R. S. darbdavio vardu pasirašyti dokumentus, susijusius su bendrovės darbuotojais, išskyrus direktorius, tarp jų ir darbo sutartis, jų pakeitimus bei nutraukimus, pasiūlymus ir susitarimus nutraukti darbo sutartis šalių susitarimu; šis įgaliojimas galioja nuo sausio 28 d. Personalo vadovo pareiginiuose nuostatuose, patvirtintuose UAB „PALINK“ generalinio direktoriaus 2008-02-21 įsakymu Nr. 76-P (b.l. 152-155), numatyta, kad personalo vadovas privalo darbdavio vardu pasirašyti darbo sutartis, jų pakeitimus bei nutraukimus, atlikti kitus veiksmus. Tarp ieškovės ir atsakovo, atstovaujamo personalo vadovės R. S. , buvo pasirašytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo bendru susitarimu (b.l. 7), todėl kolegija apeliacinio skundo argumentą, kad R. S. neturėjo įgaliojimų atlikti tokį veiksmą, atmeta kaip nepagrįstą, prieštaraujantį byloje esantiems įrodymams.

39Tai, ar ieškovės nurodomi asmenys – IKIUKŲ tinklo vadovas A. V. , taip pat UAB „PALINK“ prekybos direktorius Darius Malakauskas turėjo įgaliojimus priimant sprendimus dėl ieškovės atleidimo iš darbo, neturi reikšmės nagrinėjamoje byloje, nes ieškovė neginčijo įspėjimo dėl darbo sutarties nutraukimo, kurį pasirašė UAB „PALINK“ prekybos direktorius Darius Malakauskas, o IKIUKŲ tinko vadovas A. V. tik dalyvavo susitikime su ieškove (b.l. 169) ir įteikė ieškovei įspėjimą dėl atleidimo iš darbo (b.l. 170), tačiau jokių atleidimo dokumentų nepasirašė.

40Apeliantės argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo 2010-02-01 įsakymo dėl parduotuvės IKIUKAS Nr. 807 vadovo funkcijų vertinimo niekuo nepagrįsti. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, tokio įsakymo priėmimas negali būti vertinamas kaip spaudimas ieškovei, kadangi jis buvo priimtas jos nedarbingumo laikotarpiu, kai parduotuvei vadovavo kita darbuotoja, ir atsakovas neturėjo duomenų apie tai, kada pasibaigs atsakovės nedarbingumo laikotarpis. Be to, ieškovė nepateikė ir byloje esantys įrodymai nepatvirtina, kad šis įsakymas kokiu nors būdu įtakojo darbo santykių nutraukimą tarp šalių.

41Kolegija taip pat pažymi, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai, jog pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos analogiškose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-05-26 nutarti civilinėje byloje Nr.3K-7-290/2005 ir 2008-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-213/2008), nepagrįsti, nes kasacinio teismo išaiškinimai gali būti taikomi tik tose bylose, kurių nustatytos aplinkybės sutampa, o ieškovės įvardytų ir nagrinėjamos bylų aplinkybės skiriasi. Ieškovės minimose bylose darbdaviai nebuvo pateikę rašytinio pasiūlymo nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, t.y. nebuvo teisinio pagrindo pradėti derybas dėl darbo sutarties nutraukimo. Kolegija konstatuoja, kad nagrinėjama byla savo esme yra kitokia: ginčo atveju ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovui, taip pat akivaizdu, kad susitarime išreikšta tikroji ir suderinta šalių valia, tai įrodo bylos duomenys.

42Kiti apeliacinio skundo argumentai, kad teismas nesiėmė visų priemonių reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti ir teisingam bylos išsprendimui, atmestini kaip nepagrįsti, konstatavus, kad teismas priėmė sprendimą visapusiškai ir išsamiai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, ištyręs visas reikšmingas bylai aplinkybes.

43Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 d. 1 p.).

44Apeliacinės instancijos teisme atsakovas UAB „PALINK“ patyrė bylinėjimosi išlaidų – 907,50 Lt išlaidų už teisines paslaugas, todėl atmetus ieškovės apeliacinį skundą, šios išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš jos atsakovui (Civilinio proceso kodekso 93 str., 98 str., 88 str. 1 d. 3 p., 7 str.).

45Pagal apeliacinės instancijos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, patirta 8,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kadangi apeliantė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo pagal 83 str. 1 d. 1 p., todėl šios išlaidos iš jos nepriteisiamos (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p.).

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

47Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 907,50 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „PALINK“, j.a.k. 110193723, registracijos adresas Lentvario g. 33, Vilnius, apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir... 3. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 4. dalyvaujant ieškovei S. K. , Lietuvos darbo federacijos atstovei Erikai... 5. atsakovo atstovei Jurgitai Karvelei,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės S. K.... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Ieškovė S. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-4) prašydama... 9. Atsakovas UAB „PALINK“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė,... 10. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 25 d. sprendimu... 11. Nors ieškovė prašė pripažinti, kad UAB „PALINK“ personalo vadovė R.... 12. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, kad ieškovė S. K.... 13. Teismas taip pat nepripažino UAB „PALINK“ 2010 m. vasario 1 d. įsakymo... 14. Atmetęs ieškovės pagrindinį reikalavimą pripažinti jos atleidimą iš... 15. Ieškovė S. K. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą... 16. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo sprendimas priimtas tinkamai... 17. Pasak apeliantės, teismas, spręsdamas dėl 2010-02-04 susitarimo nutraukti... 18. Teismas tinkamai neįvertino rašytinio įrodymo – 2010-02-01 įsakymo dėl... 19. Atsakovas, 2009 m. lapkričio 24 d. gavęs reikalavimus iš Valstybinės darbo... 20. Teismas sprendime teisingai įvertino, kad atsakovo neva nustatytų ieškovės... 21. Teismas neatsižvelgė, kad A. V. pagal UAB „PALINK" galiojančius vietinius... 22. Teismas nesiėmė visų priemonių, numatytų Civilinio proceso kodekse,... 23. Teismas neteisingai interpretavo liudytojų D. G. , I. J. parodymus ir... 24. Teismas tinkamai neįvertino visų byloje esančių įrodymų ir padarė... 25. Atsakovas UAB „PALINK“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes,... 28. Nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 18 d. UAB „PALINK“ ir S. K. pasirašė... 29. Ieškovė nesutinka su teismo sprendimu, kuriuo buvo atmestas ieškinys dėl... 30. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog... 31. Pagal Darbo kodekso 125 straipsnyje nustatytą darbo sutarties nutraukimo... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad šalys darbo santykius... 33. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog labiau... 34. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad... 35. Tokiu būdu kolegija sprendžia, kad teismui teisingai nustačius, kad... 36. Pasak apeliantės, teismas, spręsdamas dėl 2010-02-04 susitarimo nutraukti... 37. Apeliantė nurodo, kad teismas nepasisakė ir nevertino UAB „PALINK“... 38. Atkreiptinas dėmesys, jog į bylą pateiktas 2009-01-28 įsakymas dėl... 39. Tai, ar ieškovės nurodomi asmenys – IKIUKŲ tinklo vadovas A. V. , taip pat... 40. Apeliantės argumentai dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo 2010-02-01... 41. Kolegija taip pat pažymi, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai, jog... 42. Kiti apeliacinio skundo argumentai, kad teismas nesiėmė visų priemonių... 43. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 44. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas UAB „PALINK“ patyrė... 45. Pagal apeliacinės instancijos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 47. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti... 48. Priteisti iš S. K. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 907,50 Lt bylinėjimosi išlaidų...