Byla 2-1513/2013
Dėl Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties uždarosios akcines bendroves ,,Pajurio miestelis“ bankroto byloje (civiline byla Nr. B2-63-125/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Ales Bukavinienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), Algirdo Gailiuno ir Gintaro Peciulio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal kreditoriaus uždarosios akcines bendroves ,,Nova energija“ atskiraji skunda del Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties uždarosios akcines bendroves ,,Pajurio miestelis“ bankroto byloje (civiline byla Nr. B2-63-125/2013).

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla, n u s t a t e :

3I. Ginco esme

4Klaipedos apygardos teismas 2009-01-19 nutartimi UAB „Pajurio miestelis“ iškele bankroto byla, o 2010-03-16 nutartimi BUAB „Pajurio miestelis“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama del bankroto, patvirtino likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša ir ju finansinius reikalavimus.

5Likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ bankroto administratorius kreipesi i teisma su prašymu itraukti i likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša UAB „Nova energia“ su 4 636 189,33 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriu UAB „Property entrust“ su 3 445 307,33 Lt finansiniu reikalavimu, UAB „Big City Lt“ su 630 000 Lt finansiniu reikalavimu, P. D. su 253 619,10 Lt finansiniu reikalavimu, D. J. su 56 000 Lt finansiniu reikalavimu, Ž. J. su 56 000 Lt finansiniu reikalavimu, S. I. su 50 050 Lt finansiniu reikalavimu, V. B. su 50 000 Lt finansiniu reikalavimu, L. K. su 50 000 Lt finansiniu reikalavimu, L. S. su 40 000 Lt finansiniu reikalavimu, P. D. su 5 212,90 Lt finansiniu reikalavimu. Administratorius taip pat praše UAB „Nova energia“ prašymo itraukti ja i kreditoriu saraša su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti, nagrinejima sustabdyti, kol nebus užbaigta vykdomoji byla Nr. 0010/12/03913, kurioje 2013-01-24 patvarkymu antstolis areštavo pinigines lešas, esancias ir/ar busimas likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ žinioje ir priklausancias išmoketi kreditoriui D. M..

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Klaipedos apygardos teismas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi: itrauke i likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša UAB „Nova energia“ su 4 636 189,33 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriu UAB „Property entrust“ su 3 445 307,33 Lt finansiniu reikalavimu, UAB „Big City Lt“ su 630 000 Lt finansiniu reikalavimu, P. D. su 253 619,10 Lt finansiniu reikalavimu, D. J. su 56 000 Lt finansiniu reikalavimu, Ž. J. su 56 000 Lt finansiniu reikalavimu, S. I. su 50 050 Lt finansiniu reikalavimu, V. B. su 50 000 Lt finansiniu reikalavimu, L. K. su 50 000 Lt finansiniu reikalavimu, L. S. su 40 000 Lt finansiniu reikalavimu, P. D. su 5 212,90 Lt finansiniu reikalavimu; prašymo dali, kuria imones bankroto administratorius praše sustabdyti UAB „Nova energia“ pateikto prašymo itraukti ja i likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti nagrinejima, netenkino. Teismas nurode, kad imones bankroto administratoriaus prašymo sustabdyti UAB „Nova energia“ pateikto prašymo itraukti ja i likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti nagrinejima nera teisinio pagrindo, kadangi UAB „Nova energia“ pateiktas prašymas itraukti ja i likviduojamos UAB „Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti atmestinas, nes kreditorius negali buti keiciamas, kai antstolis yra areštaves jo turtine teise.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo i ji argumentai

9Kreditorius UAB ,,Nova energija“ atskiruoju skundu prašo Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarties dali, kuria atsisakyta itraukti i LUAB ,,Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša UAB ,,Nova energija“ su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti, panaikinti ir klausima išspresti iš esmes – itraukti i LUAB ,,Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša UAB ,,Nova energija“ su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M.. Skunde nurodo, kad teismas nutarti motyvavo išimtinai viena aplinkybe – butent 2013 m. sausio 24 d. antstolio patvarkymu taikyti arešta D. M. turtui, taciau teismas neatsižvelge i aplinkybe, kad reikalavimo teises perleidimo sutartimi UAB ,,Nova energija“ pakeite BUAB ,,Pajurio miestelis“ dar iki antstolis areštavo D. M. turtines teises ir lešas. D. M. ne tik kad galejo perleisti savo reikalavimo teise i BUAB ,,Pajurio miestelis“ turta, bet ir turejo tam visas teises (CPK 141 str. 8 d.).

10Atsakovas LUAB ,,Pajurio miestelis“ atsiliepimu i atskiraji skunda prašo Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarti palikti nepakeista. Atsiliepime nurodo, kad iš byloje esanciu antstolio A. S. kontoros 2013-01-14 patvarkymo del informacijos pateikimo ir 2013-01-24 patvarkymo areštuoti lešas matosi, kad skolininko D. M. turtui buvo taikomi apribojimai dar iki 2012-12-14 reikalavimo teises perleidimo sutarties pasirašymo, t. y. esant areštuotam skolininko D. M. turtui ir turtinems teisems, kai tuo tarpu CPK 675 straipsnio 1 dalis nurodo, kad turto areštu nuosavybes teises i arešto objekta yra priverstinai uždraudžiamos ar laikinai apribojamos.

11IV. Apeliacinio teismo argumentai

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bankroto bylos nagrinejamos pagal CPK itvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitu istatymu (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis istatymas bankroto bylu nagrinejimui yra Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymas (toliau – IBI), o kitu istatymu nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo istatymo nuostatoms.

14Kreditoriu reikalavimu pareiškimo ir tvirtinimo procedura reglamentuoja IBI 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 26 straipsnis. Pagal IBI 11 straipsnio treciosios dalies 10 punkta administratorius pagal kreditoriu pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal imones finansines apskaitos dokumentus, sudaro visu imones kreditoriu bei ju reikalavimu saraša ir pateikia ji teismui tvirtinti, taip pat kreditoriu susirinkime bei teisme gincija nepagristus kreditoriu reikalavimus. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, aiškindamas IBI bei CPK normas del kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstataves, kad pirmini kreditoriaus pareikštu reikalavimu patikrinima atlieka bankrutuojancios imones administratorius pagal kreditoriaus bei imones pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos gincija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos del konkreciu kreditoriu reikalavimu, juos dar karta tikrina teismas. (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilineje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavima tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esanciu duomenu galima prieiti išvada, kad jis pagristas irodymais, kuriu nepaneigia kiti irodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nera pakankamai duomenu išvadai del kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagristumo padaryti, teismas turi imtis priemoniu išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išsprestu nagrinejama klausima.

15Byloje nustatyta, kad Klaipedos apygardos teismas 2009 m. sausio 19 d. nutartimi iškele UAB „Pajurio miestelis“ bankroto byla. Klaipedos apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. nutartimi D. M. itrauke i bankrutuojancios UAB ,,Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu. Iš byloje pateiktos 2012 m. gruodžio 14 d. reikalavimo teises perleidimo sutarties matyti, kad D. M. perleido UAB ,,Nova energija“ savo 685 000 Lt finansini reikalavima bankrutuojanciai UAB ,,Pajurio miestelis“ (t. 3, b. l. 171-172). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisake itraukti i LUAB ,,Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša UAB ,,Nova energija“ su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal reikalavimo teises perleidimo sutarti, motyvuodamas tuo, kad kreditorius negali buti keiciamas, kai antstolis yra areštaves jo turtine teise. Teiseju kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad 2012 m. gruodžio 14 d. reikalavimo teises perleidimo sutartis buvo sudaryta dar iki antstolis areštavo D. M. turtines teises ir lešas, t. y. iki 2013 m. sausio 24 d. antstolio patvarkymo areštuoti lešas. Taciau iš teismo informacines sistemos Liteko duomenu matyti, kad 2012 m. gruodžio 14 d. reikalavimo teises perleidimo sutarties sudarymo metu galiojo teismu taikytos laikinosios apsaugos priemones D. M. priklausanciam kilnojamajam, nekilnojamajam turtui, piniginems lešoms (Klaipedos apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1247-163/2012; Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 12 d. ir 2009 m. kovo 31 d. nutartys civilineje byloje Nr. 2-2457-5602011).

16Teismu praktikoje suformuota pozicija, kad laikinas areštas reiškia, jog yra areštuojamas visas turtas, kol nebus sudarytas turto aprašas ir identifikuotas konkretus areštuojamas turtas. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija 2010 m. gruodžio 21 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-549/2010 konstatavo: „teismas, priimdamas nutarti del arešto, kaip laikinosios apsaugos priemones, taikymo, apribojo viso kasatoriui priklausancio turto disponavima iki antstolis aprašys konkretu skolininko turta. Antstoliui neaprašius pakankamai turto, kurio užtektu teismo nutarciai del laikinuju apsaugos priemoniu ivykdyti, laikoma, kad teismo nustatytas areštas taikomas visam skolininko turtui.“

17Taigi D. M. nuo jam priklausanciam turtui taikytu laikinuju apsaugos priemoniu priemimo dienos negalejo perleisti jokio savo turto. Teiseju kolegija sprendžia, kad D. M. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis laikytina nustatytu arešto apribojimu pažeidimu CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkto prasme. Taigi 2012 m. gruodžio 14 d. reikalavimo teises perleidimo sutartis tarp D. M. ir UAB ,,Nova energija“ buvo sudaryta laikino turto arešto galiojimo metu, todel toks reikalavimo teises perleidimas nebuvo galimas.

18Atsižvelgdama i šias aplinkybes, teiseju kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagristai atsisake itraukti i LUAB ,,Pajurio miestelis“ kreditoriu saraša UAB ,,Nova energija“ su 685 000 Lt finansiniu reikalavimu vietoje kreditoriaus D. M. pagal 2012 m. gruodžio 14 d. reikalavimo teises perleidimo sutarti.

19Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Klaipedos apygardos teismo 2013 m. kovo 7 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai