Byla e2S-887-254/2019
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-9725-1085/2019 pagal ieškovės V. F. ieškinį atsakovui G. Č. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė V. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame aiškiai nesuformulavo ieškinio reikalavimų, tačiau iš ieškinio turinio teismas sprendė, kad ji siekia, jog būtų iš atsakovu nurodyto teisėjo G. Č. priteista materialinė ir moralinė žala.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. kovo 20 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinį.

113.

12Teismas nurodė, kad ieškinyje, kuriuo siekiama prisiteisti žalą, kildinamą iš teisėjo pareigų vykdymo, atsakovu nepagrįstai nurodytas teisėjas (nesvarbu, kad šiuo metu jis yra praradęs imunitetą), kadangi turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl teisėjo pareigų vykdymo, atlygina valstybė. Valstybei tokiose bylose atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, o ieškinys turi būti paduodamas pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę, arba pagal ieškovo gyvenamąją vietą. Pagal gyventojų registro duomenis ieškovė yra deklaravusi išvykimą į Jungtinę Karalystę, o Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos buveinė yra Gedimino pr. 30, Vilniuje. Todėl teismas sprendė, kad ieškovės ieškinys neteismingas Kauno apylinkės teismui.

13III.

14Atskirojo skundo teisiniai argumentai

154.

16Atskiruoju skundu ieškovė V. F. nesutinka su Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 20 d. nutartimi. Pažymi, kad pagrįstai atsakovu ieškinyje nurodytas būtent G. Č., kadangi jis yra suimtas dėl to, kad nesielgė kaip teisėjas, kas reiškia, kad neturėjo teisės vykdyti teisėjo pareigų ir dėl netinkamo administracine tvarka užvestos bylos Nr. eI-1333-406/2017 nagrinėjimo atsiradusią žalą ieškovei turi atlyginti jis asmeniškai.

17Teismas

konstatuoja:

18IV.

19Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

205.

21Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės ieškinį kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

226.

23Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės taip pat yra taikomos nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas bylą toliau nagrinėja tik atskiruoju skundu apibrėžtose ribose.

247.

25Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė, reikšdama ieškinį atsakovui G. Č. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nurodė, kad žala kyla iš atsakovo, vykdžiusio teisėjo pareigas Kauno apygardos administraciniame teisme ieškovės inicijuotojoje administracinėje byloje Nr. eI-1333-406/2017. Ieškovės manymu, teisėjas, kurio įgaliojimai šiuo metu yra sustabdyti dėl netinkamo pareigų atlikimo nagrinėtose bylose, todėl jis turi atsakyti asmeniškai. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atsisakė priimti ir nurodė, kad nepaisant to, kad teisėjo įgaliojimai yra sustabdyti, dėl teisėjo pareigų vykdymo atsiradusią žalą atlygina valstybė, todėl ieškinys turi būti paduotas pagal valstybę atstovaujančios institucijos arba ieškovės gyvenamąją vietą. Apeliantė nesutinka su tokiu teismo vertinimu teigdama, kad teismas nepagrįstai neatsižvelgė į jos ieškinyje nurodytas aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį.

268.

27Teisė kreiptis į teismą, kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, realizuojama tam tikra tvarka, kurią numato CPK ir kiti įstatymai, bei juose numatyti priskirtinumo ir teismingumo institutai, reglamentuojantys jurisdikcinę teismų kompetenciją. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Teismingumo taisyklių laikymasis yra viena pagrindinių sąlygų užtikrinti asmens teisę į teisminę gynybą, nes jų nepaisymas gali lemti civilinio proceso teisės principų pažeidimą bei užkirsti kelią civilinio proceso tikslų įgyvendinimui. Lietuvos civilinio proceso teisėje įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė, pagal kurią ieškinys turi būti paduodamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą (fizinio asmens) arba buveinę, nurodytą Juridinių asmenų registre (juridinio asmens). Tais atvejais, kai atsakovas yra valstybė ar savivaldybė, ieškinys pareiškiamas pagal valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos buveinę (CPK 29 straipsnis).

289.

29CPK 30 straipsnyje numatyti atvejai, kuomet be bendrų teritorinio teismingumo nuostatų taikymo, galimas alternatyvus teismingumas pagal ieškovo pasirinkimą. Alternatyvų teritorinį teismingumą ieškovo pasirinkimu reglamentuojančios nuostatos numato galimybę ieškovui kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėtos administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, ir pagal ieškovo gyvenamąją vietą (CPK 30 straipsnio 7 dalis).

3010.

31Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovu nurodė teisėją G. Č., kuris 2017 metais Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėjo ieškovės inicijuotą administracinę bylą Nr. eI-1333-406/2017. Pastebėtina, kad šio teisėjo įgaliojimai Lietuvos Respublikos Prezidentės 2019 m. vasario 19 d. dekretu Nr. 1K-1552 yra tik sustabdyti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.272 straipsnio, reglamentuojančio atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, nurodoma, kad tokia žala atlyginama valstybės, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės (1 dalis). O tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros ar teismo pareigūnų ar teisėjų tyčinių veiksmų, tai valstybė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš atitinkamų pareigūnų įstatymų nustatyta tvarka išieškoti įstatymų nustatyto dydžio sumas (4 dalis). Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad visais atvejais dėl teisėjo ar teismo veiksmais civilinio proceso srityje padarytos žalos atlyginimo yra atsakinga valstybė, o ne teisėjas ar teismas, kurie tik veikia valstybės vardu. Todėl valstybė, o ne teisėjas ar teismas turi būti traukiama atsakovu pagal ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-492/2013).

3211.

33Pirmiau nurodyti teisiniai argumentai ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad nėra pagrindo nustatyti ieškovės pagal CPK 6.272 straipsnį reiškiamo ieškinio teismingumo kitaip, nei sprendė pirmosios instancijos teismas. Ieškovė teisę pareikšti ieškinį turi tiek pagal valstybę atstovaujančios institucijos buveinės vietą (CPK 29 straipsnis, CK 6.272 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ 3.22.2 punktas), tiek ir pagal ieškovės gyvenamąją vietą (CPK 30 straipsnio 7 dalis). Todėl jos ieškinys, pateiktas Kauno apylinkės teismui, šiam teismui yra neteismingas (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

3412.

35Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje proceso teisės normų nepažeidė, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl skundžiama Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 20 d. nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

36Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

37Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė V. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame aiškiai... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2019 m. kovo 20 d. nutartimi atsisakė... 11. 3.... 12. Teismas nurodė, kad ieškinyje, kuriuo siekiama prisiteisti žalą, kildinamą... 13. III.... 14. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 15. 4.... 16. Atskiruoju skundu ieškovė V. F. nesutinka su Kauno apylinkės teismo Kauno... 17. Teismas... 18. IV.... 19. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 5.... 21. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 22. 6.... 23. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 24. 7.... 25. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė, reikšdama ieškinį atsakovui G.... 26. 8.... 27. Teisė kreiptis į teismą, kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė,... 28. 9.... 29. CPK 30 straipsnyje numatyti atvejai, kuomet be bendrų teritorinio teismingumo... 30. 10.... 31. Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovu nurodė teisėją G. Č., kuris 2017... 32. 11.... 33. Pirmiau nurodyti teisiniai argumentai ir teisminė praktika suponuoja išvadą,... 34. 12.... 35. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 36. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Kauno apylinkės teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.... 38. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....