Byla e2S-546-773/2020
Dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, antstolis Raimundas Stanislauskas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovės V. F. ieškinį, civilinėje byloje pagal ieškovės V. F. ieškinį atsakovui Edvardui Paliokui dėl nuostolių atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, antstolis Raimundas Stanislauskas.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė V. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo jos naudai iš atsakovo E. Palioko priteisti 150 000 Eur žalos atlyginimo. Nurodė, kad Kauno apygardos teismo teisėjas E. Paliokas, nagrinėdamas ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-27190-752/2019, atsisakė išreikalauti vaizdo medžiagą iš antstolio R. Stanislausko, kurioje užfiksuotas jos iškeldinimas iš namų. Taip Kauno apygardos teismo teisėjas E. Paliokas paneigė ieškovės teisę į nuosavybę – 150 000 Eur vertės kilnojamąjį turtą – ir leidžia piktnaudžiauti antstoliui R. Stanislauskui jam suteiktais įgaliojimais. Ieškovės vertinimu Kauno apygardos teismo teisėjas E. Paliokas tokiu būdu šmeižė ieškovę ir padarė jai bei jos nepilnametei dukrai žalą, nes dėl Kauno apygardos teismo teisėjo E. Palioko veiksmų nagrinėjant ieškovės atskirąjį skundą jos prarado 150 000 Eur vertės kilnojamąjį turtą, už kurį Kauno apygardos teismo teisėjas E. Paliokas privalo mokėti kompensaciją.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 7 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės V. F. ieškinį atsakovui E. Paliokui dėl žalos atlyginimo.

123.

13Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismingumas yra numatytas kaip viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurios buvimą ar nebuvimą teismas privalo aiškintis ex officio (savo inciatyva) ieškinio priėmimo metu. CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui.

144.

15Teismas iš ieškinio turinio sprendė, kad prašomą priteisti žalą ieškovė kildina iš Edvardo Palioko, vykdžiusio Kauno apygardos teismo teisėjo pareigas, veiksmų, t. y. ieškovė laiko, kad žala jai kilo dėl to, jog nagrinėdamas V. F. atskirąjį skundą, teisėjas atsisakė tenkinti jos procesinį prašymą išreikalauti vaizdo medžiagą iš antstolio. Išvadą, jog reikalavimas yra kildinamas iš E. Palioko vykdžiusio teisėjo pareigas veiksmų, pagrindžia ir ieškinyje nurodytas argumentas, kad: „Jis, kaip teisėjas turėjo spręsti<...>.“

165.

17Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.272 straipsnyje, reglamentuojančiame atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, nurodoma, jog tokia žala atlyginama valstybės, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės (1 dalis). Tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros ar teismo pareigūnų ar teisėjų tyčinių veiksmų, tai valstybė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš atitinkamų pareigūnų įstatymų nustatyta tvarka išieškoti įstatymų nustatyto dydžio sumas (CK 6.272 straipsnio 4 dalis). Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad visais atvejais dėl teisėjo ar teismo veiksmais civilinio proceso srityje padarytos žalos atlyginimo yra atsakinga valstybė, o ne teisėjas ar teismas, kurie veikia valstybės vardu. Todėl valstybė, o ne teisėjas ar teismas, turi būti traukiama atsakovu pagal ieškinį dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Dėl šios priežasties teismas, gavęs minėtu pagrindu grindžiamą ieškinį, turi imtis procesinių veiksmų, kad užtikrintų, jog imunitetą nuo civilinės atsakomybės turintys teisėjai ar teismai, kurie šiuo atveju negali būti atsakovais ar trečiaisiais asmenimis, procese neužimtų atsakovų ar trečiųjų asmenų procesinės padėties (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-612/2012; 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-119/2012; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-492/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-125/2013; 2014 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-298/2014). Bylose dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų atlyginimo, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (CK 6.272 straipsnio 2 dalis; Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ 3.22.2 punktas).

186.

19Teismas nurodė, kad CPK įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo taisyklė, pagal kurią ieškinys turi būti paduodamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą (fizinio asmens) arba buveinę, nurodytą Juridinių asmenų registre (juridinio asmens). Tais atvejais, kai atsakovas yra valstybė ar savivaldybė, ieškinys pareiškiamas pagal valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos buveinę (CPK 29 straipsnis). Vadovaujantis CPK 29 straipsnio, 30 straipsnio 7 dalies nuostatomis, toks ieškinys turi būti pareiškiamas teisme pagal valstybei atstovaujančios institucijos buveinę, arba pagal ieškovo gyvenamąją vietą. Tokią teismų praktiką suformavo ir Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-887-254/2019 bei Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-1909-565/2019. Bylose dėl už žalos, atsiradusios dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teismo neteisėtų veiksmų, atlyginimo valstybę atstovaujančios Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos buveinės adresas yra Gedimino pr. 30, Vilnius. Teismas pažymėjo, kad ieškinyje ieškovė savo gyvenamosios vietos adreso nenurodė. Teismas iš Gyventojų registro duomenų nustatė, kad ieškovė yra deklaravusi savo išvykimą į Jungtinę Karalystę, todėl ieškinys turėtų būti reiškiamas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos buveinę. Vadovaudamasis aukščiau nurodytais motyvais teismas sprendė, kad ieškovės V. F. ieškinį atsisakytina priimti, kaip neteismingą Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

227.

23Atskiruoju skundu ieškovė V. F. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

241.1.

25Pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė priimti ieškovės ieškinį, nes ieškovė atsakovo pareigą atlyginti nuostolius kildina iš jo asmeninių teiginių vykdant Kauno apygardos teismo teisėjo pareigas, nepagrįstų jokiais įstatymais. Valstybė neturi pareigos atsakyti už tokius atsakovo veiksmus.

261.2.

27Pirmosios instancijos teismas ignoravo ieškovės teisėtus reikalavimus susigrąžinti jai priklausančius daiktus ir parodyti jos iškraustymo vaizdo medžiagą, nors teismas privalo padaryti viską, kad ieškovei būtų sugrąžinti jos daiktai.

28Teismas

konstatuoja:

29IV.

30Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

339.

34Byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyti priimti ieškovės V. F. ieškinį atsakovui teisėjui E. Paliokui kaip neteismingą Kauno apylinkės teismui, teisėtumo ir pagrįstumo.

3510.

36Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad viena iš teismų ir teisėjų nepriklausomumo principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnyje, įgyvendinančių teisės normų apibrėžta Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 8 dalyje. Ši teisės norma nustato, kad teisėjas ar teismas neatsako už žalą, atsiradusią proceso šaliai dėl to, kad byloje priimtas neteisėtas ar nepagrįstas sprendimas. Šią žalą įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka atlygina valstybė. CK 6.272 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės.

3711.

38Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad teisėjo E. Palioko teiginiai, kurie ieškovės vertinimu pažeidė jos teises, buvo nurodyti procesiniame dokumente vykdant teisėjo pareigas. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas teisės normas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad visais atvejais dėl teisėjo ar teismo veiksmais civilinio proceso srityje padarytos žalos atlyginimo yra atsakinga valstybė, o ne teisėjas ar teismas, kurie veikia valstybės vardu. Kadangi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ 3.22.2 punktą bylose dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų atlyginimo, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovė yra deklaravusi išvykimą į Jungtinę Karalystę, pagrįstai sprendė dėl valstybės kaip tinkamo atsakovo pagal ieškovės ieškinį ir tai, kad ieškinys neteismingas Kauno apylinkės teismui (CPK 29 straipsnis, 30 straipsnio 7 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

3912.

40Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atsisakius priimti ieškinį kaip neteismingą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš esmės nesprendė ieškinio reikalavimų. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti 2020 m. vasario 7 d. nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

42Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

43Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė V. F. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo jos naudai iš... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 7 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. 3.... 13. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau... 14. 4.... 15. Teismas iš ieškinio turinio sprendė, kad prašomą priteisti žalą... 16. 5.... 17. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad CPK įtvirtinta bendrojo teritorinio teismingumo... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 22. 7.... 23. Atskiruoju skundu ieškovė V. F. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 24. 1.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas neteisėtai atsisakė priimti ieškovės... 26. 1.2.... 27. Pirmosios instancijos teismas ignoravo ieškovės teisėtus reikalavimus... 28. Teismas... 29. IV.... 30. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 8.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 33. 9.... 34. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyti priimti... 35. 10.... 36. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad viena iš teismų ir teisėjų... 37. 11.... 38. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad teisėjo E. Palioko teiginiai,... 39. 12.... 40. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad atsisakius priimti... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 42. Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 43. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....