Byla 2S-707-601/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Rūtos Palubinskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. R. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-456-805/2008, kuria nutarta atsisakyti priimti J. R. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo suinteresuotiems asmenimis – Kauno apskrities viršininko administracijai, Birštono savivaldybės administracijai, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijai, Lietuvos Aplinkos ministerijai kaip nenagrinėtiną teisme,

Nustatė

22008 m. kovo 14 d. Prienų rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo J. R. pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad iki nacionalizacijos ( - ) ., buvo sodyba.

3Prienų rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 26 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo. Teismas nustatė, kad pareiškėjas teismui nepateikė žemės sklypo įsigijimo dokumentų, pažymos iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, pareiškėjo suformuotas reikalavimas nėra aiškus, kadangi prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą neapibrėžtoje vietoje. Kadangi pareiškėjui juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas kaimyno sodyboje teisinių pasekmių nesukels, teismas atsisakė priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p., 444 str., 445 str.).

4Atskiruoju skundu pareiškėjas J. R. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Motyvuose nurodo: 1) teismas nepagrįstai sprendė, kad juridinio fakto nustatymas pareiškėjui nesukels teisinių pasekmių, kadangi prie pareiškimo pateikti dokumentai patvirtina, jog žemės sklypas pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, iš žemės sklypo plano matyti žemės sklypo ribos, iš pateiktų archyvo dokumentų matyti, jog neišliko duomenų apie sodybą; 2) esant nepakankamai pareiškėjo pateiktų duomenų, teismas turėjo nustatyti pareiškėjui terminą trūkumams pašalinti; 3) įstatymas numato, tik fakto patvirtinimą, jog žemės sklype buvo sodyba, todėl aplinkybė kam ji priklausė nėra nesvarbi; 4) nustačius juridinį faktą, pareiškėjas įgys teisę, jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, vykdyti statybas.

5Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

8Juridiniai faktai – tai įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, dėl kurių atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ir pareigos. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju suinteresuotas asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti tam tikrą faktą. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad teismas ypatingosios teisenos tvarka gali nustatyti ne bet kokius faktus, o tik turinčius juridinę reikšmę, t. y. tokius, nuo kurių priklauso suinteresuotų asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.).

9Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, prašydamas nustatyti, kad iki nacionalizacijos ( - ) ., buvo sodyba. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjui juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas kaimyno sodyboje teisinių pasekmių nesukels, kadangi iš pareiškėjo pateikto pareiškimo ir prie jo pridėtų rašytinių įrodymų (VĮ Registrų centras pažymėjimo, žemės sklypo plano, Kauno apskrities archyvo rašto) matyti, kad žemės sklypas, esantis ( - ) . (kuriame pareiškėjas būtent ir siekia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog iki nacionalizacijos buvo sodyba) pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (b. l. 4). Pats pareiškėjas teismui pateiktame pareiškime taip pat nurodė, jog nustačius prašomą juridinį faktą, jis įgys teisę, jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, vykdyti statybas (b. l. 2).

10Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, jog esant nepakankamai pareiškėjo pateiktų duomenų, teismas turėjo nustatyti pareiškėjui terminą trūkumams pašalinti. CPK 443 str. 2 d. nustatyta, kad pareiškimas dėl bylos iškėlimo turi atitikti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus su papildymais, numatytais šio Kodekso V dalies atitinkamuose straipsniuose. Jeigu pareiškimas ar jo priedai neatitinka CPK 111, 113, 114 str., 135 str. 2 d. ir 447 str. nustatytų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas rašytine nutartimi nustato terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d.). Teismo nutartimi nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, pareiškimas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Remiantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismui konstatavus, jog pareiškėjas teismui nepateikė dokumentų patvirtinančių vieną ar kitą įrodinėtiną aplinkybę bei, kad pareiškėjo suformuotas reikalavimas nėra aiškus, turėjo nustatyti pareiškėjui terminą trūkumams pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pašalinti.

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, dėl ko nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą bei konstatavo, jog byla pagal pareiškėjo pareiškimą nenagrinėtina teisme, todėl Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis naikintina ir civilinė byla grąžintina pirmosios instancijos teismui pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimui spręsti (CPK 337 str,. 1 d. 3 p.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.,

Nutarė

13Atskirąjį skundą patenkinti.

14Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą Nr. 2-456-805/2008 grąžinti pirmosios instancijos teismui pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimui spręsti.

Proceso dalyviai