Byla eA-4761-575/2017

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos bei trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo prašymus dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. eA-4761-575/2017 pagal pareiškėjų Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos skundą atsakovui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Nacionaliniam pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimui, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Marijampolės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos policijos profesinė sąjunga (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–8), prašydami panaikinti Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Policijos departamentas, atsakovas) 2016 m. spalio 13 d. rašte Nr. 5-S-8065 „Dėl reikalavimo nagrinėjimo ir informacijos pateikimo“ ir 2016 m. spalio 3 d. posėdžio protokole Nr. 5-P1-489 išdėstytą sprendimą atsisakyti tenkinti pareiškėjų reikalavimą ir Lietuvos policijos generalinio komisaro sprendimus.
 2. Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą (III t., b. l. 81–92) su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.
 3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 2 d. sprendimu (IV t., b. l. 85) pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.
 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 2 d. sprendimą panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6II.

7

 1. Pareiškėjai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir Lietuvos policijos profesinė sąjunga 2017 m. spalio 4 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo. Prašyme nurodo, kad pareiškėjai patyrė 847 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir prideda patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
 2. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas 2017 m. spalio 4 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, kuriame prašo priteisti 1 210 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 3. Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikė atsiliepimą į prašymus dėl teismo išlaidų priteisimo, kuriuo prašo pareiškėjų ir trečiojo suinteresuoto asmens prašymus atmesti, atsižvelgiant į tai, jog byla nėra baigta nagrinėti, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas negali būti sprendžiamas.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10

 1. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ir trečiasis suinteresuotas asmuo siekia teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginimo.
 2. Teismo išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (toliau – ir ABTĮ), galiojančiu nuo 2016 m. liepos 1 d., nes byla išnagrinėta remiantis minėta ABTĮ redakcija.
 3. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, sprendimas, kurio pagrindu proceso šalis įgyja teisę gauti patirtas bylinėjimosi išlaidas, laikytinas teismo baigiamuoju aktu, kuriuo konkreti byla išsprendžiama iš esmės. Tik galutinis teismo sprendimas yra tas, kuriuo teismas nustato, kas konkrečioje situacijoje buvo teisus, todėl ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas turi būti susiejamas su tokiu konstatavimu (žr., pvz., 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-696/2010, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011 ir kt.). Atitinkamai apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas dar negali būti sprendžiamas, nes byla nėra baigta (žr., pvz., 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-463/2008, 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011 ir kt.). Priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kai konkrečiame ginče teismo baigiamasis aktas, kuriuo konstatuojamas atitinkamos proceso šalies reikalavimo pagrįstumas, objektyviai negalėtų užtikrinti tinkamo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dėl toje pačioje byloje buvusių atskirų procesinių klausimų, išspręstų ne tos pačios proceso šalies naudai (žr., pvz., 2011 m. sausio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858–696/2010). Be to, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, proceso šalių išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-280/2009, 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2303/2011, 2013 m. kovo 7 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-215/2013 ir kt.).
 4. Tuo tarpu pareiškėjų Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos bei trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikti po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarties pareiškėjų apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taigi aptariami prašymai paduoti nesant priimto galutinio teismo sprendimo byloje, t. y. nebaigus nagrinėti bylos. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimas šioje proceso stadijoje negali būti sprendžiamas, todėl pareiškėjų Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos bei trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestini.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

12Pareiškėjų Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos bei trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai