Byla e2-2939-848/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. P. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „4finance“ pareikštas ieškinys, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės G. P. 624,02 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-09-21 ieškovas su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovei suteiktas 217,22 Eur kreditas. Visą kreditą su kredito komisiniu mokesčiu atsakovė turėjo grąžinti iki 2010-10-11, tačiau įsipareigojimų laiku ir tinkamai mokėti įmokas ir grąžinti suteiktą paskolą nevykdė.

3Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jai pranešimas apie teisme iškeltą bylą įteiktas 2016-01-19 Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, nurodė, kad atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

4Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia paaiškinimais dėl delspinigių skaičiavimo, paskolos sutarties bendrosiomis sąlygomis, paskolos sutarties specialiosiomis sąlygomis, sąskaitos išrašais, informacija apie asmenį.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo ir priteisti iš atsakovės 217,22 Eur negrąžinto kredito bei 17,38 Eur komisinio mokesčio (CK 1.136 str. l d., 6.37-6.38 str., 6.63 str., 6.873-6.874 str., 6.881 – 6.886 str.).

8Remiantis sutartimi ieškovė atsakovui paskaičiavo delspinigius, kurių suma sudaro 389,42 Eur. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas netesybas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.258, 6.261 str.). Taigi šie delspinigiai tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokami visais atvejais, kai vėluojama sumokėti.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (LR CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.71 str. 1 ir 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Netesybos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas.

10Šiuo atveju atsakovai yra vartotojai, sudarę parengtas standartines sutartis prisijungimo būdu ir neturėdami galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta valstybės priedermė reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Lietuvos Respublikos CK 6.188 str. 2 d. 5 p. preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., LR CK 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Prašoma priteisti delspinigių suma yra aiškiai per didelė. Prašomi priteisti delspinigiai prilygsta 166 procentus skolos. Atsižvelgiant į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, remiantis Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, delspinigių dydis nuo 389,42 Eur mažintinas du kartus – iki 194,71 Eur ir priteistinas iš atsakovės ieškovui, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (žr. pvz. Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-1037-653/2013, Panevėžio apygardos teismo 2013-11-14 nutartis, civilinė byla Nr. 2S-865-544/2013, Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-3-536/2008).

11Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, sutartyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos (2015-11-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

12Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – minimalus 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355, red. nuo 2015-01-01 (CPK 96 str. 6 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str.,

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, buveinė – Jonavos g. 254A, Kaunas, a.s. Nr. LT91 7300 0101 1149 6911, AB „Swedbank“, b. k. 73000, iš atsakovės G. P., a. k. ( - ) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų 22 ct) negrąžinto kredito, 17,38 Eur (septyniolika eurų 38 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 194,71 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt keturis eurus 71 ct) delspinigių, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (429,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

17Atsakovė, nepateikusi atsiliepimo, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai