Byla 2-2029/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Artharita“ bankroto bylą pagal ieškovo H. S. pareiškimą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Artūro Driuko, Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo H. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Artharita“ bankroto bylą pagal ieškovo H. S. pareiškimą.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl skolininko nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo.

7Ieškovas H. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Artharita“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Ieškovas nurodė, kad 2005-2006 m. paskolino atsakovui 161 816,49 Lt, kuriuos įnešė į atsakovo sąskaitą. Ieškovui pareikalavus šiuos pinigus grąžinti, atsakovas to nepadarė ik šiol (CK 6.873 str.). Ieškovas 2012 m. vasario 7 d. pranešimu įspėjo atsakovą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovui bankroto byla keltina dėl nemokumo, nes jo turto vertė sudaro 1 074 201 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 628 958 Lt.

8Atsakovas UAB „Artharita“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, nes atsakovas yra mokus. Atsakovas prašė ieškovui skirti 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesine teise pareikšti ieškinį, nes ieškovas dar 2011 m. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Kauno apygardos teismui 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi pareiškimą atmetus, ieškovas šios nutarties neskundė, o pateikė naują pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB „Artharita“ bankroto bylą. Teismas nutarties motyvuojamojoje dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui nustatė, kad atsakovas atsiliepime neigė įsiskolinimą ieškovui, o atsakovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog ieškovas, 2005-2006 metais būdamas įmonės kasininku, paimdavo iš įmonės grynus pinigus ir juos įnešdavo į įmonės sąskaitą banke, o dabar teigia, kad jis skolino įmonei pinigus. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, padarė išvadą, kad atsakovas ginčija ieškovo skolą, dėl ko skola pagrįstai nėra nurodyta įmonės kreditorių sąraše kaip pradelsta, o teismas neturi pagrindo vertinti, ar UAB „Arthartita“ nevykdo įsipareigojimų kreditoriui (ieškovui). Teismas iš atsakovo 2012 m. birželio 30 d. balanso ir duomenų apie įmonės kreditorius nustatė, kad atsakovo turto vertė buvo 543 699 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 047 003 Lt, iš kurių pradelsti - tik 1 742 Lt. Todėl teismas nusprendė, kad atsakovas nėra nemoki įmonė. Teismui nebuvo pateikti duomenys, kad įmonė vėluoja mokėti darbuotojams atlyginimus ar yra pasiskelbusi apie negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais. Teismas pažymėjo, kad ieškovui įstatymai suteikia teisę išsiieškoti skolą iš atsakovo ginčo teisena.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovas H. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo perduoti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. aplinkybė, kad atsakovas ginčija ieškovo kaip kreditoriaus reikalavimą neatima teisės iš tokio ieškovo inicijuoti skolininkui bankroto bylos iškėlimo bei nesudaro pagrindo nelaikyti tokio ieškovo potencialiu kreditoriumi, ką nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-685/2012. Tuo tarpu atsakovas pasisakė tik dėl dalies atsakovo reikalavimo nepagrįstumo, kurią sudaro 63 560 Lt, o dėl likusios dalies (100 000 Lt) nepagrįstumo jokių argumentų nepateikė. Be to, teismas neištyrė ieškovo pateiktų įrodymų apie ieškovo atliktus įnašus kitoms bendrovėms už atsakovą iš ieškovo sąskaitos, nurodant šių mokėjimų paskirtį;
  2. atsakovas nepagrindė balansuose nurodytų duomenų apie mokumą. Išnagrinėtoje byloje Nr. B2-1124-390/2012, kuri yra prijungta prie šios bylos, atsakovas buvo sudaręs su kreditoriais skolų mokėjimo atidėjimo sutartis, įskaitant ir sutartį su kreditore L. B. dėl 907 076,64 Lt skolos mokėjimo atidėjimo iki 2012 m. birželio 1 d. Šis terminas jau suėjęs, vadinasi, mokėjimas minėtai kreditorei yra pradelstas. Be to, atsakovo įsiskolinimas kreditoriui UAB „Švaros broliai“ yra išaugęs. Atsakovas neturi 58 313 Lt debitorinio reikalavimo ieškovui, nes dėl tokio dydžio žalos atsakovui iš ieškovo priteisimo Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1534/2011. Ieškovas pateikia 2012 m. rugpjūčio mėnesio auditoriaus ataskaitą, iš kurios matyti, jog atsakovo trumpalaikio mokumo koeficientas yra blogas. Atsakovo pateiktas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita neatitinka Verslo apskaitos standarto 14.2 punkto, nes juose neatsispindi visi finansiniai metai. Atsakovo balansas parengtas 2012 m. birželio 30 d., o kreditorių sąrašas – 2012 m. birželio 21 d.;
  3. teismas išnagrinėjo bylą ieškovo atstovei nedalyvaujant, nors teismui prašymas dėl posėdžio datos perkėlimo buvo pateiktas likus 3 savaitėms iki posėdžio. Dėl šios priežasties ieškovas negalėjo pateikti pastabų dėl atsakovo finansinių dokumentų.

13Atsakovas UAB „Artharita“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti bei skirti ieškovui 20 000 Lt baudą, kurios pusę būtų sumokėta atsakovui nuostoliams atlyginti. Nurodo, kad ekspertizės aktu nustatyta atsakovo nekilnojamojo turto vertė – 1 128 000 Lt. Iš šio turto galima išieškoti atsakovo skolas. Atsakovo didžiausia kreditorė ir 50 procentų akcininkė L. B. neketina atsakovui kelti bankroto bylos. Ieškovas auditoriaus ataskaitą galėjo pateikti teismo posėdyje pirmosios instancijos teisme, todėl ji neturėtų būti prijungta prie bylos. Be to, auditoriaus ataskaita neatitinka įstatymo reikalavimų, nes ją surašė šališkas ieškovui asmuo, kuris ieškovą atstovauja kaip įgaliotinis, R. U.. Atsakovas balansą paruošė 2012 m. birželio 30 d., nes visos sąskaitos pateikiamos mėnesiui pasibaigus. UAB „Švaros broliai“ nėra atsakovo kreditorius. Atsakovas nėra skolingas darbuotojams, Sodrai ar valstybės biudžetui. Ieškovas piktnaudžiauja procesine teise kreiptis į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nes šia teise ieškovas pasinaudojo dar 2011 m. Kauno apygardos teismui 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi ieškovo pareiškimą atmetė, ieškovas iš naujo kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo. Ieškovui apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta, jo atstovė nenurodė svarbios neatvykimo priežasties. Tarp ieškovo ir atsakovo vyksta teisminiai ginčai. Kauno miesto apylinkės teismas įsiteisėjusiu 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu atmetė ieškovo H. S. ieškinį dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir neturtinės žalos priteisimo. Šiuo metu Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamas ieškinys dėl H. S. padarytos žalos įmonei atlyginimo.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkinamas.

16Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

17Pagal susiformavusią teismų praktiką kreditoriaus pareiškime nurodyta atsakovo įsiskolinimo suma ieškovui turi būti įskaityta į atsakovo pradelstų įsipareigojimų bendrą sumą, nebent paaiškėtų, kad bankroto bylos iškėlimo klausimas priklauso būtent nuo kreditoriaus, kuris prašo iškelti atsakovui bankroto bylą, reikalavimo pagrįstumo, o atsakovas su šiuo kreditoriaus reikalavimu nesutinka. Tokiu atveju teismas turėtų atsisakyti kelti bankroto bylą, jei būtų didesnė tikimybė, kad kreditoriaus reikalavimas nepagrįstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1360/2012, 2012 m. balandžio 26 d. nutartis Nr. 2-921/2012, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1279/2011 ir t.t.).

18Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateikto 2012 m. birželio 21 d. kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 1 742 Lt (b.l. 66). Į šią sumą nėra įskaitytas ieškovo pareiškime minimas atsakovo 161 816,49 Lt dydžio įsiskolinimas ieškovui (b.l. 1-2), nes atsakovas su juo nesutinka (b.l. 89-95). Tuo tarpu iš atsakovo pateikto 2011 m. balanso bei 2012 m. birželio mėnesio balanso matyti, kad atsakovo turto vertė atitinkamai buvo 628 958 Lt ir 543 699 Lt, kurį sudarė praktiškai vien ilgalaikis materialusis turtas (b.l. 75, 79). Tuo atveju, jei iš atsakovo balanso būtų išbrauktas atsakovo turimas debitorinis reikalavimas ieškovui (30 049,59 Lt) (b.l. 67), su kuriuo atskirajame skunde nesutinka ieškovas, atsakovo balansinė turto vertė 2012 m. birželio mėnesiui sudarytų 513 649,41 Lt (543 699 Lt – 30 049,50 Lt). Iš atsakovo pateikto 2012 m. birželio 30 d. ilgalaikio turto žiniaraščio matyti, kad atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertė sudaro 908 533 Lt (b.l. 68). Iš prijungtos Kauno apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. B2-1124-390/2012 medžiagos matyti, kad pagal 2011 m. lapkričio 18 d. ekspertizės turto vertei nustatyti aktą Nr. 707-89-11 atsakovui nuosavybės teise priklausančio pastato – Automobilių švaros centro, unikalus Nr. 4400-0451-6901, su priklausiniais rinkos vertė 2011 m. lapkričio 18 d. buvo 1 128 000 Lt (b.l. 27, t. 3). Teisėjų kolegijai patikrinus Nekilnojamojo turto registro duomenis nustatyta, kad minėto pastato 2007 m. nustatyta vidutinė rinkos vertė yra 1 281 473 Lt (CPK 179 str. 3 d.). Iš šių atsakovo finansinių duomenų teisėjų kolegija daro išvadą, kad net ir laikant ieškinyje nurodytą atsakovo įsiskolinimą ieškovui pagrįstu ir pradelstu, atsakovo turimo turto vertė (tiek balansinė, tiek vidutinė rinkos vertė, neskaitant ieškovo ginčijamo debitorinio reikalavimo) daugiau nei keletą kartų viršija atsakovo pradelstus įsiskolinimus kreditoriams (įskaitant ir ieškovui). Todėl ieškovo atskirojo skundo argumentai apie atsakovo įsiskolinimo ieškovui dydį ir pagrįstumą netenka teisinės prasmės, nes šio įsiskolinimo dydis nėra lemiamas kriterijus sprendžiant atsakovo nemokumo klausimą.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas dirba nuostolingai, tai yra 2011 m. patyrė 212 277 Lt nuostolių, o iki 2012 m. birželio 30 d. patyrė 58 061 Lt nuostolių (b.l. 76, 80), kas patvirtina, jog atsakovo finansinė padėtis nėra gera. Nepaisant to, atsakovo turimo turto vertė, jo likvidumas bei pradelstų įsipareigojimų dydis (įskaitant atsakovo įsiskolinimą ieškovui), nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovas atitinka nemokumo sąvoką, įtvirtintą Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje.

20Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atskirojo skundus argumentus apie atsakovo pradelstus įsiskolinimus atsakovo 50 procentų akcininkei L. B. ir UAB „Švaros broliai“, nes ieškovas nepateikė šiuos jo argumentus patvirtinančių įrodymų (CPK 12 ir 178 str.). Be to, Kauno apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. B2-1124-390/2012 prijungtoje medžiagoje yra atsakovo akcininkės L. B. pareiškimas, jog ji nepageidauja, kad atsakovui būtų iškelta bankroto byla ir mano, kad atsakovas gali tęsti savo ūkinę-komercinę veiklą (b.l. 136, t. 3).

21Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atskirojo skundo argumentus, kad atsakovo pateikti finansiniai duomenys netinkami dėl to, kad jie atspinti atsakovo finansinę padėtį 2012 m. birželio mėnesį, o ne už visus metus. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta įmonės, kuriai kreditorius inicijuoja bankroto bylos iškėlimą, vadovo pareiga be kitų finansinių dokumentų, pateikti kreditorių sąrašą ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo buvo gautas teisme 2012 m. birželio 21 d. (b.l. 1), atsakovo vadovas pagrįstai bei vadovaudamasis minėtu įstatymo straipsniu pateikė 2012 m. birželio 21 d. sudarytą kreditorių sąrašą bei atsakovo balansą ir pelno nuostolių ataskaitą už 2012 m. sausio-birželio mėnesius.

22Kaip aukščiau nutartyje minėta, sprendžiant dėl įmonės nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindo yra lyginami įmonės pradelsti įsipareigojimai su įmonės balanse įrašyto viso turto verte. Tokio pobūdžio išvada ne kartą yra konstatuota ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 3 d. Nr. 2-998/2012, 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Tuo tarpu ieškovo pateiktoje 2012 m. rugpjūčio mėnesio auditoriaus ataskaitoje buvo lyginami atsakovo balanse įrašyti įsipareigojimai su atsakovo turto verte. Be to, nors minėtoje auditoriaus ataskaitoje buvo nustatyta eilė atsakovo finansinių duomenų netikslumų, joje nebuvo prieita išvados, kad atsakovas atitinka įmonės nemokumo kriterijus, įtvirtintus Įmonių bankroto įstatyme. Teisėjų kolegija sutinka ir su atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad ieškovo pateikta auditoriaus ataskaita kelia pagrįstų abejonių dėl jos objektyvumo, nes auditą atlikusios UAB „Gabrilė“ direktorė R. U. atstovauja ieškovą santykiuose su atsakovu (b.l. 169-171).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas yra įpareigojęs šalį bei jos atstovą iš anksto pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodyti svarbias priežastis bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 42 str. 5 d., 59 str.). Tuo tarpu teismas neturi pareigos šį prašymą išspręsti nedelsiant. Be to, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą netenkinimas savaime nepažeidžia šalies procesinių teisių, nebent tokiu būdu ne dėl posėdyje nedalyvavusios šalies kaltės buvo apribotos jo teisės pateikti įrodymus ar atlikti kitus procesinius veiksmus, kurie esmingai įtakotų galutinio procesinio sprendimo turinį. Tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo atstovės prašymo atidėti bylos nagrinėjimą netenkinimas buvo nepagrįstas bei kad tokiu būdu apribotos ieškovo procesinės teisės lėmė netinkamą įrodymų tyrimo atlikimą ar/ir nepagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimą (CPK 1622 str., 334 str. 3 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.).

24Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo H. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė teisės normas, apibrėžiančias įmonės nemokumą kaip bankroto bylos iškėlimo pagrindą, dėl ko priėjo teisingos ir pagrįstos išvados, jog atsakovui UAB „Artharita“ nekeltina bankroto byla. Kadangi teisėjų kolegija nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, bei CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), ieškovo atskirasis skundas atmetamas, o Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Teisėjų kolegija netenkina atsakovo prašymo dėl 20 000 Lt baudos ieškovui skyrimo už nesąžiningai antrą kartą pareikštą nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, nes kaip matyti iš šio bei Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1124-390/2012 nagrinėto ieškovo pareiškimo faktinių pagrindų, skiriasi ieškovo nurodomos skolos dydis atsakovui (CPK 95 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo atskirojo skundo argumentus bei pateiktą naują įrodymą – 2012 m. rugpjūčio mėnesio auditoriaus ataskaitą, neturi pagrindo išvadai, kad ieškovo atskirasis skundas buvo akivaizdžiai nepagrįstas (CPK 95 str. 1 d.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Netenkinti atsakovo UAB „Artharita“ prašymo skirti ieškovui H. S. 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Artūro Driuko, Rasos Gudžiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl skolininko nemokumo kaip bankroto bylos iškėlimo... 7. Ieškovas H. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti... 8. Atsakovas UAB „Artharita“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsisakė iškelti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovas H. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Kauno apygardos... 13. Atsakovas UAB „Artharita“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkinamas.... 16. Įmonių bankroto įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos... 17. Pagal susiformavusią teismų praktiką kreditoriaus pareiškime nurodyta... 18. Nagrinėjamu atveju iš atsakovo pateikto 2012 m. birželio 21 d. kreditorių... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas dirba nuostolingai, tai yra 2011 m.... 20. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atskirojo skundus... 21. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus ieškovo atskirojo skundo... 22. Kaip aukščiau nutartyje minėta, sprendžiant dėl įmonės nemokumo kaip... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymo leidėjas yra įpareigojęs šalį... 24. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo H. S.... 25. Teisėjų kolegija netenkina atsakovo prašymo dėl 20 000 Lt baudos ieškovui... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.... 28. Netenkinti atsakovo UAB „Artharita“ prašymo skirti ieškovui H. S. 20 000...