Byla e2A-521-280/2019
Dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės,

2kolegijos teisėjų: Eigirdo Činkos, Zinos Mickevičiūtės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 18 dienos sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-351-837-2019 pagal ieškovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau –UAB) „Sanraktas“ (buvusi UAB „Orestinos montažas“) dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

61.

7Ieškovė kreipsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovę vykdyti sutartį Nr. 2014/430, t.y. šios sutarties pagrindu ieškovei pateikti salės įgarsinimo įrangą. Ieškinyje nurodė ir teismo posėdyje ieškovės atstovai paaiškino, kad tarp ieškovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės UAB „Orestinos montažas“ buvo sudaryta Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2014/430 bei papildomi susitarimai Nr. 2014/430, Nr. 2015/540, Nr. 2016/634 ir Nr. 2017/390.

82.

9Nurodė, kad pagal šalių sudarytos sutarties 2.1. p. atsakovė įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogaloje, Radviliškio rajone, rekonstravimo darbus, parengti šių darbų darbo projektą bei perduoti tinkamai atliktų statybos darbų rezultatą ieškovei. Atsakovė darbus atliko nepilnai - nesutinka įrengti reikiamos salės akustikos įrangos, todėl prašo teismo įpareigoti atlikti darbus pagal sutartį. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės atsakovei šios turėtas bylinėjimosi išlaidas.

124.

13Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014 m. spalio 24 d. tarp ieškovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės UAB „Orestinos montažas“ buvo sudaryta Statybos darbų rangos sutartis Nr. 2014/430, kuria atsakovė savo jėgomis ir rizika įsipareigojo atlikti kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogaloje, Radviliškio rajone, rekonstravimo darbus, parengti šių darbų darbo projektą bei perduoti tinkamai atliktų statybos darbų rezultatą ieškovei, o ieškovė įsipareigojo sumokėti Sutartyje nustatytą kainą už tinkamai ir kokybiškai atliktus atsakovės statybos darbus (el. b., 1 t., b.l. 6-31).

145.

152018 m. vasario 1 d. šalys pasirašė suremontuotų patalpų priėmimo perdavimo aktą pagal sutartį Nr. 2014/430 be jokių pastabų dėl atliktų darbų kokybės (el. b., 2 t., b. l. 472-473). Iš byloje esančios kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogaloje, Radviliškio rajone rekonstrukcijos projekto matyti, kad nei iš projekto sudėties aprašo nei iš aiškinamųjų raštų matyti, kad projekte salės įgarsinimo sistemos nėra aprašyta (el. b., 2 t., b. l. 3-471). Iš šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu matyti, kad susirašinėjimas vyko 2018 m. kovo 27 d., t. y. jau šalims pasirašius Patalpų priėmimo perdavimo aktą pagal sutartį Nr. 2014/430 (el. b., 5 t., b. l. 6-9), todėl teismas neturi pagrindo teigti, kad šis susirašinėjimas yra dėl Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2014/430, o ne dėl papildomų darbų.

166.

17Teismas konstatavo, kad 2018 m. vasario 1 d. šalys pasirašė Patalpų priėmimo perdavimo aktą pagal sutartį Nr. 2014/430 be jokių pastabų dėl atliktų darbų kokybės ir ieškovė nepasinaudojo savo teise esant trūkumams atsisakyti priimti darbų rezultatą (CK 6.694 str. 6 d.). Ieškovės prievolė pagal šalių Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2014/430 pasibaigė tinkamu prievolės įvykdymu (CK 6.123 str.), todėl teismas ieškinį atmetė. III. Apeliacinio skundo esmė

187.

19Radviliškio rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019-04-18 priimtą sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-351-837/2019 ir priimti naują sprendimą - Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį tenkinti; priteisti iš atsakovo UAB „Sanraktas” ieškovei Radviliškio rajono savivaldybės administracijai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

208.

21Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, kurios turėjo įtakos neteisėtam teismo sprendimui.

229.

23Viešojo darbų pirkimo „Kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., rekonstravimo darbų atlikimo ir šių darbų darbo projekto parengimo“ konkurso sąlygų 7 punkte yra išvardinta, kas sudaro pirkimo dokumentus: 1) skelbimas apie pirkimą; 2) konkurso sąlygos (kartu su priedais); 3) pirkimo dokumentu paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus); 4) kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

2410.

25Ieškovė, vykdydama viešąjį pirkimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, prieš pasiūlymų pateikimo terminą gavo tiekėjų paklausimus dėl konkurso dokumentų paaiškinimo. Buvo pasiteirauta „ar reikia ?vertinti scenos apšvietimo įrangą ir salės įgarsinimo sistemą?“, todėl visiems tiekėjams 2014-08-21 raštu Nr. S-1929-(8.33) buvo atsakyta, jog „taip reikia. Pridedame kiekius ir technines specifikacijas“. Prie ieškovės 2014-08-21 rašto Nr. S-1929-(8.33) „Dėl paklausimų“ buvo pridėta salės akustikos techninė specifikacija, o prie ieškovės 2014-08-22 rašto Nr. S-1933-(8.33) „Dėl paklausimų“ pridėtas Vidaus elektros tinklai. Sąnaudų kiekiai žiniaraštis Nr. 11 A.

2611.

27Taigi gauti paklausimai ir atsakymai į juos, pagal šio pirkimo konkurso sąlygų 7 punktą 3 papunktį laikytini sudedamąja pirkimo dokumentų dalimi, būtent dėl to, šie dokumentų paaiškinimai / patikslinimai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

2812.

29Teismo sprendime teigiama, kad salės akustikos įranga nebuvo užfiksuota nei konkurso sąlygose, nei techniniame projekte, tačiau apeliantė nurodo, kad techninio projekto apimtyse ji ir neturėjo būti užfiksuota, nes techninis projektas yra susijęs su darbų atlikimu, bet ne su ginčo objektu - salės akustikos įranga (prekėmis).

3013.

31Atsakovo pasiūlymas laimėjo ir 2014 m. spalio 24 d. buvo pasirašyta sutartis tarp ieškovo ir atsakovo, pagal kurią atsakovas vis dar turi įsipareigojimų. Šiuo atveju šalių sudaryta sutartimi atsakovas buvo įsipareigojęs ne tik atlikti statybos rangos darbus, tačiau privalėjo pateikti salės įgarsinimo įrangą, kaip yra numatyta sutarties prieduose (techninėje specifikacijoje „Akustika (salės)44 ir „Vidaus elektros tinklai. Sąnaudų kiekiai žiniaraštis Nr. 11 A44). Kitaip tariant, šia sutartimi buvo įsigyti ne tik darbai, tačiau ir prekės.

3214.

33Sutarties 16.2 p. pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, tarp kurių yra techninės specifikacijos (Sutarties 16.2.3 p.), įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (Sutarties 16.2.6 p.), kurie buvo pateikti visiems tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prieš pasiūlymų pateikimo terminą. Atsakovas prieš Sutarties pasirašymą su visais dokumentais ir jų paaiškinimais konkurso metu - susipažino CVP IS priemonėmis, be to, įsivertino įrangą „Vidaus elektros tinklų sąnaudų žiniaraštyje Nr. 11A “ sumoje 2 978,74 Eur su PVM. UAB „Panprojektas“ įrenginių poreikio žiniaraštyje (sąmatoje) įgarsinimo įranga buvo numatyta (pateikta byloje), o pateiktoje techninėje specifikacijoje „Akustika (salės)44 įranga tokia pati, kaip ir sąmatoje.

3415.

35Dėl techninės klaidos, salės akustikos įrangos techninė specifikacija „Akustika (salės)“ bei „ Vidaus elektros tinklai. Sąnaudų kiekiai žiniaraštis Nr. 11A “ nebuvo pridėti iš karto, tačiau jie buvo pateikti, gavus tiekėjų paklausimus, jie buvo pridėti prieš pasiūlymų pateikimo terminą, todėl visi tiekėjai su pateiktais dokumentais turėjo galimybę susipažinti ir tik susipažinę su visais pirkimo dokumentais, teikti pasiūlymus. Teiginys, kad salės akustikos įranga nebuvo užfiksuota pirkimo dokumentuose, yra niekinis, nes kaip jau minėta, dokumentai buvo pateikti.

3616.

37Ieškovės atsakymuose, 2014-08-21 „Dėl paklausimų“ Nr. S-1929-(8.33), 2014-08-22 „Dėl paklausimų“ Nr. S-1933-(8.33) tiekėjams dėl salės scenos apšvietimo buvo nuoroda, kad reikia ją įsivertinti Vidaus elektros tinklai. Sąnaudų kiekiai žiniaraštis Nr. 11, tačiau salės scenos apšvietimo įrangos tame žiniaraštyje nebuvo. Kitaip tariant, tiekėjai salės scenos apšvietimo įrangos, kuri buvo nurodyta techninėje specifikacijoje negalėjo įsivertinti (12 pozicijų liko neįvertinta), nes nebuvo pridėtas atskiras žiniaraštis dėl salės scenos apšvietimo įrangos. Dėl šios priežasties ieškovas salės scenos apšvietimo įrangą nusipirko atskiru pirkimu, todėl reikalauti jos iš atsakovo negali.

3817.

39Apeliantas neneigia to, kad patalpų perdavimo-priėmimo bei statybos užbaigimo aktai (toliau - aktai) buvo pasirašyti, tačiau jie buvo pasirašyti dėl to, kad statybos darbai buvo baigti, o Baisogalos kultūros namų pastato, esančio Maironio g. 46, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., darbuotojai negalėjo naudotis kultūros namų pastato patalpomis (glaudėsi kitose patalpose, visiškai nepritaikytose tokiam darbui). Dėl šių priežasčių aktų pasirašymo vilkinimas būtų trukdęs kultūros namų darbuotojams tinkamai atlikti savo funkcijas. Apeliantas pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas savo įsipareigojimų nevengs ir juos įvykdys net ir po aktų pasirašymo.

4018.

412017 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. S-2148-(8.12) ieškovė kreipėsi į atsakovę, norėdama priminti apie iš sutarties kylančius įsipareigojimus, bei paprašė iki 2017 m. spalio 6 d. derinimui pateikti numatomos tiekti akustinės įrangos sąrašą. Atsakovas el. paštu ieškovui atsiuntė planuojamos įrengti akustinės įrangos sąrašą. Teismui papildomai buvo pateiktas susirašinėjimas dėl planuojamos įrengti salės akustikos įrangos tarp J. J. (Radviliškio r. B. K. centro direktorė) ir D.G. (UAB „Orestinos montažas“ direktorius). Teismas neteisingai nurodė susirašinėjimo tarp ieškovo ir atsakovo datą, todėl teismo abejonė, kad šis susirašinėjimas yra ne dėl Statybos darbų rangos sutarties Nr. 2014/430 nėra pagrįsta. Kaip jau minėta, ieškovui paprašius iki 2017 m. spalio 6 d. derinimui pateikti planuojamos įrengti akustinės įrangos sąrašą, atsakovas jį 2017 m. spalio 6 d. pateikė. Tai įrodo, kad atsakovas savo veiksmais pripažįsta, kad salės akustikos įrangą turėjo pateikti, priešingai nei atsakovas teigė teismo posėdžių metu.

4219.

43Pateiktas sąrašas neatitiko techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų, su atsakovės planuojama įrengti akustine įranga įgarsinti pagrindinės kultūros centro salės nėra įmanoma.

4420.

45Techninėje specifikacijoje buvo nurodyta akustinė salės įranga, kuri yra tinkama kultūros centro salės įgarsinimui. Kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., rekonstravimo darbų konkurso sąlygų (toliau - Konkurso sąlygos) 13 punkte yra numatyta, kad „darbai turi būti atlikti vadovaujantis technine specifikacija [...]. Techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į konkrečius modelius, šaltinius, procesus, patentus, konkrečią kilmę ar gamybą yra informacinio pobūdžio ir Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir / ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

4621.

47Konkurso sąlygų 15 punkte yra numatyta, kad ,,konkurso dalyviai atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentu išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus projektinius dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų atlikimui, gavimą “. Taigi, atsakovas turėjo prieigą prie visų pirkimo dokumentų, taip pat turėjo pakankamai laiko atidžiai ir rūpestingai juos išsinagrinėti.

4822.

49Atsakovas pagal Sutartį yra įsipareigojęs pateikti salės įgarsinimo įrangą, todėl turi vykdyti sutartį.

5023.

51Atsakovas atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Teisėjų kolegija

konstatuoja:

5224.

53Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos sprendimas naikinamas, bylą perduodant nagrinėti iš naujo(Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 326 str. 1 d. 4 p.) pirmosios instancijos teismui.

5425.

55Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, ginčo pobūdis nesudaro pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų (CPK 329 str. 2 ir 3 d.).

5626.

57Nagrinėjamos bylos dalykas – rangos sutartimi numatytos įrangos įdiegimo dalies kvalifikavimas, nustatant ar tai yra iš anksto nustatyti ir įeinantys į bendrą viešojo darbų pirkimo sutarties dalyko apimtį darbai, kuriuos rangovas turi atlikti.

5827.

59Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė vykdė viešąjį pirkimą dėl Kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav., rekonstravimo darbų atlikimo ir šių darbų darbo projekto parengimo. Supaprastinto atviro konkurso sąlygos buvo patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 2018-08-01 įsakymu Nr.A-763-8.2).

6028.

61Vykdydama viešąjį pirkimą, ieškovė gavo paklausimą iš tiekėjų dėl scenos apšvietimo ir salės įgarsinimo sistemos, po ko ieškovė per CVP IS susirašinėjimo priemones visiems tiekėjams 2014-08-21 raštu Nr. S-1929-(8.33) atsakė, kad reikia įvertinti scenos apšvietimą ir įgarsinimo sistemą, prie šio rašto pridėjo salės akustikos techninę specifikaciją, o prie rašto Nr. S-1933-(8.33) pridėjo sąnaudų kiekio žiniaraštį Vidaus elektros tinklai. Vidaus elektros tinklų sąnaudų kiekio žiniaraštis Nr.11A (I t. bl.32-36). Tiekėjai su šia informacija susipažino prieš teikdami pasiūlymus, todėl privalėjo ir turėjo įvertinti.

6229.

63Atsakovė, teikdama savo pasiūlymą ieškovei, šiuos darbus įsivertino „Vidaus elektros tinklų sąnaudų kiekio žiniaraštyje Nr.11A“ 2978, 74 Eur suma (I t. bl.32-36).

6430.

65Atsakovei laimėjus konkursą, 2014-10-24 ieškovė Radviliškio rajono savivaldybės administracija ir atsakovė UAB „Orestinos montažas“ sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. 2014/430, kuria atsakovė savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų pastato, Maironio g. 46, Baisogaloje, Radviliškio rajone, rekonstravimo darbus, parengti šių darbų darbo projektą bei perduoti tinkamai atliktų statybos darbų rezultatą ieškovei, o ieškovė įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatytą kainą už tinkamai ir kokybiškai atliktus atsakovės statybos darbus (el. b., 1 t., b.l. 6-31).

6631.

672017-09-25 raštu Nr. S-2148-(8.12) ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl salės rekonstravimo darbų baigimo, kuriuo prašė pateikti derinti numatomos tiekti įrangos sąrašą (I t., b.l. 38) iki 2017-10-07. 2017-10-06 raštu atsakovė ieškovei atsiuntė planuojamos įrengti garso įrangos sąrašą (V t. b.l. 6-9), kuri ieškovo netenkino.

6832.

692018-02-01 šalys pasirašė Patalpų priėmimo perdavimo aktą pagal sutartį Nr. 2014/430 (I t. b.l.21). Ieškovė prie akto jokių pastabų dėl neatliktų darbų nenurodė, nors garso įrangos darbai neatlikti. Po to, 2018-03-27 ieškovė rašte atsakovei nurodė, kad 2017-10-06 raštu pateiktas siūlomos įrangos sąrašas nėra tinkamas įgarsinti salę ir dar kartą pateikė atsakovei reikalingos garso įrangos techninę specifikaciją. Atsakovei nepateikus tinkamos garso įrangos, ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovę vykdyti sutartį.

7033.

71Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad šalims pasirašius patalpų priėmimo perdavimo aktą, ieškovė jokių pastabų nenurodė, todėl konstatavo, kad atsakovės prievolė pagal pasirašytą sutartį pasibaigė tinkamu prievolės įvykdymu, o iš byloje esančių rašytinių įrodymų padarė išvadą, kad šalys tarėsi ne dėl sutarties vykdymo, o dėl papildomų – salės garso įrangos darbų atlikimo. Su tokiu teismo vertinimu apeliacinės instancijos teismas dėl 28 punkte nurodytų aplinkybių nesutinka.

7234.

73Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-690/2015).

7435.

75Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011).

7636.

77Tarp ginčo šalių susiklosčiusią situaciją vertinant formaliuoju aspektu, tektų pripažinti, ką ir padarė bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, kad ieškovė lyg ir neturi reikalavimo teisės, o atsakovė neturi pareigos pateikti įgarsinimo įrangą pagal sutartį, nes šalys yra pasirašiusios darbų priėmimo aktą, kuris, formaliai vertinant, yra dokumentas, patvirtinantis atliktus ir priimtus be pastabų darbus, tačiau neatsižvelgė ir nevertino ieškovės nurodytų argumentų bei viešojo pirkimo sąlygų, kuriose aiškiai nurodyta, kad pirkimo dokumentus sudaro ir pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jei bus) (konkurso sąlygų 7 p.) bei pasirašytos sutarties turinio, kuriame nurodyta, kad sutartį sudarantys dokumentai yra techninės specifikacijos, įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (sutarties 16.2.3, 16.2.6 p.).

7837.

79Atsakovė, gavusi paklausimą iš ieškovės dėl įrangos, priešingai, nei nustatė pirmosios instancijos teismas, atsakė apie numatomą įdiegti įrangą dar prieš pasirašydama pastatų perdavimo priėmimo aktą. Ieškovei pareikalavus, atsakovė pateikė raštu numatomos diegti įrangos konkretų sąrašą.

8038.

81Taigi iš byloje esančių įrodymų galima daryti išvadą, kad atsakovė žinojo ir pripažino, kad ji privalo pateikti ieškovei nurodytą specifikacijoje salės įgarsinimo įrangą, tačiau pasirašytos sutarties sąlygų dėl tik jai žinomų priežasčių nevykdė.

8239.

83Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ieškovė, pasirašydama pastatų priėmimo perdavimo aktą ir jame nenurodžiusi jokių pastabų dėl nepabaigtų atlikti garso įrangos įrengimo darbų, pasielgė neapdairiai, aktas neišsamus, taigi nekokybiškas, tačiau šis faktas pats savaime neeliminuoja atsakovės pareigos dėl sutartinių įsipareigojimų tinkamo vykdymo, nes turi būti vertinamos visos reikšmingos bylai aplinkybės. Antra vertus, atsakovė šios pareigos iki ieškinio pateikimo neneigė, kas galėjo ir lemti, kad buvo tikėtasi, kad neatlikti darbai bus greit atlikti, todėl šie darbai nebuvo aptarti statybos užbaigimo akte.

8440.

85Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti fakto ir teisės klausimus, todėl gali ištaisyti pirmosios instancijos teismo klaidas. Bylos perdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui atvejai yra riboti įstatymo, konkretūs tokio perdavimo pagrindai nustatyti CPK 327 straipsnyje. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, nes tenka aiškintis ir kitas aplinkybes: ar buvo šie darbai numatyti techniniame darbo projekte, jeigu ne, tai kodėl tas projektas buvo priimtas ir už jį sumokėta. Juk ir jo pagrindu buvo vykdomi nupirkti darbai. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012).

8641.

87Dėl pirmiau nurodytų argumentų teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė esminių materialiosios teisės normų aiškinimo ir taikymo pažeidimų, dėl to buvo neatskleista ginčo esmė, kai kurie byloje surinkti duomenys neištirti, dėl jų nepasisakyta, dėl ko ginčas galėjo būti išspręstas neteisingai. Įvertinus tai, kad apeliacinės instancijos teismas byloje esančių įrodymų kontekste negali pats išspręsti bylos, skundžiamas sprendimas, panaikinamas ir byla grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 329, 330 str.).

8842.

89Bylą grąžinus nagrinėti iš naujo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo teisėjų kolegija nesprendžia, jį turės išspręsti pirmosios instancijos teismas (CPK 93 straipsnis).

9043.

91Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad atsakovei UAB „Sanraktas“ 2019-06-10 iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2019-08-08, Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Panevėžio apygardos teismo nutartį (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.).

9244.

93Pagal ĮBĮ 17 straipsnio 1 dalį bankroto administratoriui suteikiama teisė vykdyti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus iki bankroto bylos iškėlimo; ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatyta, kad jei per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami ĮBĮ 35 straipsnyje nustatyta tvarka. ĮBĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administratorius per ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatytą terminą (30 dienų), turi pranešti suinteresuotiems asmenims apie priimtą sprendimą toliau vykdyti įmonės sutartis, sudarytas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Jeigu bankrutuojanti įmonė būtų nepajėgi sutarties įvykdyti, tuomet ieškovas turėtų tikslinti savo reikalavimus, prašydamas ne faktinio darbų atlikimo, o žalos, padarytos dėl neatliktų darbų atlyginimo, ar kt.

94Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

95Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 18 d. sprendimą panaikinti ir bylą pagal ieškovės Radviliškio rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei UAB „Sanraktas“ (buvusi UAB „Orestinos montažas“) dėl įpareigojimo įvykdyti sutartį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Eigirdo Činkos, Zinos Mickevičiūtės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė kreipsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovę vykdyti sutartį... 8. 2.... 9. Nurodė, kad pagal šalių sudarytos sutarties 2.1. p. atsakovė įsipareigojo... 10. 3.... 11. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. balandžio 18 d.... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2014 m. spalio 24 d. tarp... 14. 5.... 15. 2018 m. vasario 1 d. šalys pasirašė suremontuotų patalpų priėmimo... 16. 6.... 17. Teismas konstatavo, kad 2018 m. vasario 1 d. šalys pasirašė Patalpų... 18. 7.... 19. Radviliškio rajono savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo... 20. 8.... 21. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė bylai... 22. 9.... 23. Viešojo darbų pirkimo „Kultūros paskirties Baisogalos kultūros namų... 24. 10.... 25. Ieškovė, vykdydama viešąjį pirkimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis,... 26. 11.... 27. Taigi gauti paklausimai ir atsakymai į juos, pagal šio pirkimo konkurso... 28. 12.... 29. Teismo sprendime teigiama, kad salės akustikos įranga nebuvo užfiksuota nei... 30. 13.... 31. Atsakovo pasiūlymas laimėjo ir 2014 m. spalio 24 d. buvo pasirašyta sutartis... 32. 14.... 33. Sutarties 16.2 p. pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, tarp kurių yra... 34. 15.... 35. Dėl techninės klaidos, salės akustikos įrangos techninė specifikacija... 36. 16.... 37. Ieškovės atsakymuose, 2014-08-21 „Dėl paklausimų“ Nr. S-1929-(8.33),... 38. 17.... 39. Apeliantas neneigia to, kad patalpų perdavimo-priėmimo bei statybos... 40. 18.... 41. 2017 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. S-2148-(8.12) ieškovė kreipėsi į... 42. 19.... 43. Pateiktas sąrašas neatitiko techninėje specifikacijoje numatytų... 44. 20.... 45. Techninėje specifikacijoje buvo nurodyta akustinė salės įranga, kuri yra... 46. 21.... 47. Konkurso sąlygų 15 punkte yra numatyta, kad ,,konkurso dalyviai atsako už... 48. 22.... 49. Atsakovas pagal Sutartį yra įsipareigojęs pateikti salės įgarsinimo... 50. 23.... 51. Atsakovas atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė. IV. Apeliacinio... 52. 24.... 53. Apeliacinis skundas tenkinamas, pirmosios instancijos sprendimas naikinamas,... 54. 25.... 55. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 56. 26.... 57. Nagrinėjamos bylos dalykas – rangos sutartimi numatytos įrangos įdiegimo... 58. 27.... 59. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė vykdė viešąjį pirkimą dėl... 60. 28.... 61. Vykdydama viešąjį pirkimą, ieškovė gavo paklausimą iš tiekėjų dėl... 62. 29.... 63. Atsakovė, teikdama savo pasiūlymą ieškovei, šiuos darbus įsivertino... 64. 30.... 65. Atsakovei laimėjus konkursą, 2014-10-24 ieškovė Radviliškio rajono... 66. 31.... 67. 2017-09-25 raštu Nr. S-2148-(8.12) ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl... 68. 32.... 69. 2018-02-01 šalys pasirašė Patalpų priėmimo perdavimo aktą pagal sutartį... 70. 33.... 71. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad šalims... 72. 34.... 73. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismai, sprendžiantys tiekėjų ir... 74. 35.... 75. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 76. 36.... 77. Tarp ginčo šalių susiklosčiusią situaciją vertinant formaliuoju aspektu,... 78. 37.... 79. Atsakovė, gavusi paklausimą iš ieškovės dėl įrangos, priešingai, nei... 80. 38.... 81. Taigi iš byloje esančių įrodymų galima daryti išvadą, kad atsakovė... 82. 39.... 83. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad ieškovė, pasirašydama... 84. 40.... 85. Apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti fakto ir teisės... 86. 41.... 87. Dėl pirmiau nurodytų argumentų teismas konstatuoja, kad pirmosios... 88. 42.... 89. Bylą grąžinus nagrinėti iš naujo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 90. 43.... 91. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad atsakovei... 92. 44.... 93. Pagal ĮBĮ 17 straipsnio 1 dalį bankroto administratoriui suteikiama teisė... 94. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 95. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 18 d....