Byla 2-1036/2014
Dėl rangos sutarties įvykdymo ir neatlygintino trūkumų pašalinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Mechanika“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutarties, kuria atmestas apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Melesta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Mechanika“ dėl rangos sutarties įvykdymo ir neatlygintino trūkumų pašalinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Melesta“ ir atsakovas UAB „Mechanika“ 2006 m. birželio 28 d. sudarė rangos sutartį Nr. 14/415, kuria atsakovas įsipareigojo pagaminti ir sumontuoti du atraminius viensijus elektrinius tiltinius ir du atraminius dvisijus elektrinius tiltinius kranus, kurių darbo režimo grupė yra FEM 3 m. Nustatęs, kad kranų darbo režimo grupė yra FM2, o ne FM3, ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą neatlygintinai pašalinti rangos sutarčių trūkumus - pateikti 2006 m. birželio 28 d. rangos sutarties sąlygas atitinkančius kranus; pripažinti, kad vienerių metų ieškinio senaties terminas dėl 2004 m. vasario 11 d. rangos sutarties Nr.4/234 ir 2004 m. kovo 22 d. rangos sutarties Nr.7/246 tinkamo įvykdymo praleistas dėl svarbios priežasties, prašė jį atnaujinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo prašymu teismas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui 2008 m. sausio 24 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui UAB ,,Mechanika” (buveinė – Liejyklos g. 1a, Šiauliai, įmonės kodas 144634612) priklausančius nekilnojamuosius daiktus 198 476 Lt (vieno šimto devyniasdešimt aštuonių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt šešių litų) sumai.

6Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė – iš ieškovo atsakovui priteisė 3 894 Lt, o valstybei 106,31 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą pakeitė: ieškinį patenkino iš dalies; įpareigojo atsakovą UAB ,,Mechanika“ neatlygintinai pašalinti rangos sutarties, sudarytos 2006 m. birželio 28 d. Nr. 14/415 tarp UAB ,,Mechanika“ ir UAB ,,Melesta“ trūkumus, pateikiant sutarties sąlygas atitinkančius kranus, kurių darbo režimas būtų FEM 3M (sunkus); panaikino sprendimo dalį, kuria iš ieškovo UAB „Melesta“ priteista 3 894 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Mechanika“ ir 106,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 26 d. nutarties dalį, kuria pakeistas Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimas, panaikino ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą pakeitė: ieškinį patenkino iš dalies; įpareigojo atsakovą UAB „Mechanika“ per 6 (šešis) mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos neatlygintinai pašalinti ieškovo UAB „Melesta“ užsakymu pagal 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartį Nr. 14/415 atliktų darbų trūkumus – pagamintų ir sumontuotų dviejų atraminių viensijų elektrinių tiltinių ir dviejų atraminių dvisijų elektrinių tiltinių kranų FEM 2M darbo režimo grupės tales pakeisti FEM 3M darbo režimo grupės talėmis; panaikino sprendimo dalį, kuria iš ieškovo UAB „Melesta“ priteistos bylinėjimosi išlaidos; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

10Atsakovas UAB „Mechanika“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kurį grindė aplinkybe, kad bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla. Taikomomis laikinosios apsaugos priemonėmis, atsakovo nuomone, prisidedama prie įmonės nemokumo.

11Ieškovas su prašymu nesutiko, nurodė, kad atsakovas nevykdo teismo sprendimo, o dėl Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) taikymo vykdant šį teismo sprendimą jau yra pasisakęs Šiaulių apygardos teismas (civ. bylos Nr. 2S-526-372/2013, Nr. 2S-543-372/2013).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-78-357 netenkino.

14Teismas nurodė, jog byloje 2008 m. sausio 24 d. nutartimi yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai 198 476 Lt sumai. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartimi ieškinys patenkintas iš dalies įpareigojant atsakovą neatlygintinai pašalinti ieškovo UAB „Melesta“ užsakymu pagal 2006 m. birželio 28 d. rangos sutartį Nr. 14/415 atliktų darbų trūkumus – pagamintų ir sumontuotų dviejų atraminių viensijų elektrinių tiltinių ir dviejų atraminių dvisijų elektrinių tiltinių kranų FEM 2M darbo režimo grupės tales pakeisti FEM 3M darbo režimo grupės talėmis. Atsakovas nepateikė duomenų, kad šį teismo sprendimą būtų įvykdęs. Teismas sprendė, kad teismo sprendimo neįvykdžius, nėra pagrindo panaikinti jo įvykdymo užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15Dėl ĮRĮ nuostatų teismas pažymėjo, kad nuo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą priėmimo dienos yra stabdomi tik piniginiai išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus ar išieškojimai iš įmonės turto, taip pat reikalavimų įskaitymai, o teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – areštas gali būti taikoma restruktūrizuojamos įmonės turtui ir neprieštarauja ĮRĮ nuostatoms.

16III. Atskirojo skundo argumentai

17Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, pažeidžia RUAB „Mechanika“ interesus.
  2. RUAB „Mechanika“ turtui pritaikytas areštas yra piniginio pobūdžio, todėl tokia laikinoji apsaugos priemonė negali būti taikoma restruktūrizuojamos įmonės turtui ir prieštarauja ĮRĮ nuostatoms bei tikslams. ĮRĮ tikslas yra sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas bei išvengti bankroto.
  3. Pirmosios instancijos teismas turėjo konstatuoti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės trukdo įgyvendinti restruktūrizavimo tikslus, todėl siekiant neapsunkinti įmonės valdymo, kad įmonės valdymo organai ir administratorius galėtų tinkamai vykdyti ĮRĮ numatytas funkcijas, RUAB „Mechanika“ atžvilgiu pritaikyti apribojimai turi būti panaikinti remiantis CPK 149 str. 3 d.

18Ieškovas RUAB „Melesta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas iki šiol neįvykdė Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 7 d. nutarties ir neatlieka jokių veiksmų, įrodančių, kad ketina ją vykdyti. Atsakovas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis ir siekia teismo sprendimą padaryti neįvykdomą.
  2. CPK 150 straipsnio 3 dalis nustato, kad jei ieškinys patenkinamas, laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo. Aplinkybė, kad atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla, nereiškia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas jam nėra privalomas.
  3. Pagal CPK antstolis, įvykdęs teismo sprendimą, praneša atitinkamam viešo registro tvarkytojui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje pabaigą. Šiuo atveju atsakovas nepateikė tokio antstolio pranešimo.
  4. Atsakovas nei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nei atskirajame skunde nepateikė konkrečių faktinių aplinkybių, dėl kurių reikėtų panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, ir kaip jos trukdo įgyvendinti restruktūrizavimo planą.
  5. Šiuo atveju RUAB „Mechanika“ restruktūrizavimo planas jau yra patvirtintas teismo nutartimi, o tai reiškia, kad galima be teismo leidimo įkeisti, parduoti turimą turtą ar kitaip apsunkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą.
  6. Nepiniginio pobūdžio reikalavimas gali tapti ir piniginiu. Pagal CPK 771 str. 5 d., jeigu atsakovas neįvykdo teismo sprendimo, tai teismas nutartimi gali paskirti skolininkui iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną uždelstą dieną išieškotojo naudai. Taip pat teismo sprendimą gali įvykdyti ir pats išieškotojas, o patirtas išlaidas išieškoti iš skolininko, o jeigu išieškotojas neturi lėšų teismo sprendimo vykdymui, tai teismas išieškotojo prašymu priima nutartį išieškoti reikiamas lėšas iš skolininko (CPK 771 str. 4 d.), kurias neįvykdymo atveju bus galima išieškoti iš areštuoto šioje byloje atsakovo turto.
  7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartyse yra pasisakęs dėl ĮRĮ taikymo (civ. bylos Nr. 2S-526-372/2013, Nr. 2S-543-372/2013), tačiau atsakovas nuo šių nutarčių priėmimo dienos nesiėmė jokių veiksmų teismo sprendimui įvykdyti.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo, kuris yra restruktūrizuojama įmonė, turto atžvilgiu, teisėtumo klausimas.

21Įmonių restruktūrizavimo procedūras reglamentuoja ĮRĮ, kurio nuostatos yra specialios CPK atžvilgiu ir turi pirmenybę esant šių įstatymų konkurencijai. ĮRĮ tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.).

22Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, gavęs pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gali CPK nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. To paties istatymo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas (IRI 7 str. 2 d.). Įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti, išskyrus ĮRĮ numatytas išimtis (ĮRĮ 8 str. 1 p.). Dėl to netenka prasmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo bylos principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų patenkinimo proporcingumo principą, nepriklausomai nuo to, ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1294/2009). Nuosekliai laikantis Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, analogiška išvada dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio nebuvimo restruktūrizuojamos įmonės turto atžvilgiu darytina ir tuo atveju, kai turtinio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas – yra pritaikytas įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl įpareigojimo atlikti veiksmus įvykdymo užtikrinimui. Juo labiau, kad pagal laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, turto areštas taikomas siekiant užtikrinti įvykdymą teismo sprendimo bylose, kuriose reikalavimas yra turtinio pobūdžio (priteisti konkretų daiktą, pinigų sumą ir pan.), kadangi laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti byloje pareikštus reikalavimus (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Taigi, ir bylos nagrinėjimo eigoje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas po teismo sprendimo priėmimo bei įsiteisėjimo gali būti siejamas tik su poreikiu užtikrinti įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymą.

23Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas iš įmonės pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami ĮRĮ nustatyta tvarka. Nei vienas restruktūrizuojamos įmonės kreditorius neturi teisinių galimybių kita, ne ĮRĮ nustatyta tvarka, tenkinti reikalavimus iš restruktūrizuojamai įmonei priklausančio turto (ĮRĮ 8 str. 3 p.). Kiekvienas kreditorius, turintis reikalavimo teisę restruktūrizuojamai įmonei, turi pareikšti savo finansinius reikalavimus įstatymo nustatyta tvarka. Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus, juos pagrindžiančius dokumentus bei nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Vadovaujantis minėta ĮRĮ 8 straipsnio 3 punkto nuostata, tuo atveju, kai vykdomasis dokumentas perduotas antstoliui, pareiga perduoti neįvykdytą vykdomąjį dokumentą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, nustatyta antstoliui. Šios pareigos antstoliui nustatymas neatleidžia kreditoriaus nuo pareigos pareikšti savo reikalavimus restruktūrizuojamai įmonei ĮRĮ nustatyta tvarka, tačiau kreditorius, kurio reikalavimas yra vykdomojoje byloje antstolio žinioje, turi pagrindą tikėtis, kad antstolis įvykdys įstatymu jam nustatytą teisinę pareigą, t. y. perduos vykdomąjį dokumentą įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2012). Tokios praktikos turi būti laikomasi ir tais atvejais, kai skolininkui per nustatytą terminą neįvykdžius neturtinio pobūdžio teismo sprendimo, teismas pagal antstolio kreipimąsi priima CPK 771 straipsnyje numatytą nutartį, t. y. pakeičia teismo sprendimo vykdymo tvarką ar priima kitą proceso įstatyme numatytą sprendimą, kuriuo neturtinio pobūdžio prievolė (įpareigojimas atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu) iš esmės keičiama į turtinio pobūdžio prievolę – suteikiant teisę skolininko sąskaita atlikti tam tikrus veiksmus, priteisiant reikiamą lėšų sumą iš skolininko, reikalingą teismo sprendimui įvykdyti, skiriant skolininkui baudas (CPK 273 str. 1 d., 3 d., 284 str., 771 str. 3 d., 4 d., 5 d.). Antstolį kreiptis į teismą tokiais atvejais įpareigoja Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, 24 punktas, kuriame numatyta, kad vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su uždraudimu vykdyti tam tikrą veiklą arba įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka. Tokiu būdu išieškotojas įgyja kreditoriaus, turinčio teisę reikšti finansinį reikalavimą restruktūrizavimo byloje, statusą. Tik tapęs kreditoriumi, kurio finansinis reikalavimas patvirtintas restruktūrizavimo byloje, išieškotojas turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad jo naudai priimtas teismo sprendimas bus įvykdytas ar iš dalies įvykdytas. Pažymėtina, kad ĮRĮ nuostatos numato tiek galimybę kreditoriui, kurio finansinis reikalavimas atsirado po restruktūrizavimo plano patvirtinimo, kreiptis į teismą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo (ĮRĮ 23 str. 3 d., 7 d.), tiek galimybę, esant poreikiui, koreguoti restruktūrizavimo planą (ĮRĮ 14 str. 11 d.).

24Nagrinėjamu atveju iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad ieškovo reikalavimo užtikrinimui atsakovo UAB „Mechanika“ turto atžvilgiu 2008 m. sausio 24 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantys nekilnojamieji daiktai 198 476 Lt sumai. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 19 d. nutartimi (t. 2, b. l. 186-187) pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: areštavo 198 476 Lt sumai atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Mechanika” priklausančius kilnojamuosius daiktus: portalinę pjovimo mašiną ESPRIT AUTOMATION, inv. Nr. 0636, Elektrokransiją, 2 t., inv. Nr. 8874, uždraudžiant šiais daiktais disponuoti, UAB ,,Mechanika” nekilnojamųjų daiktų areštą panaikino. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 7 d. nutartimi ieškinys patenkintas įpareigojant atsakovą per 6 (šešis) mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos neatlygintinai pašalinti ieškovo užsakymu atliktų darbų trūkumus. Atsakovui per nurodytą terminą gera valia neįvykdžius sprendimo, ieškovo prašymu 2012 m. lapkričio 22 d. išduotas vykdomasis raštas, kuris perduotas vykdyti antstoliui. Taigi, įsiteisėjusia Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ieškovui nebuvo priteista turto ar lėšų, o priimtas fakultatyvusis teismo sprendimas (CPK 273 str.), kuriuo atsakovas įpareigotas per tam tikrą terminą atlikti tam tikrus veiksmus. Tokio teismo sprendimo įvykdymui nebuvo poreikio areštuoti atsakovo turtą, nes, kaip minėta, laikinosios apsaugos priemonės turi atitikti byloje pareikštus reikalavimus.

25Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2012 m. lapkričio 6 d., atsakovui UAB „Mechanika“ iškelta restruktūrizavimo byla. Ieškovas UAB ,,Melesta“ nėra įtrauktas į kreditorių sąrašą. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi patvirtintas atsakovo restruktūrizavimo planas. Pagal ĮRĮ restruktūrizavimo planas – tai ekonominės, techninės, organizacinės ir kitos priemonės, leidžiančios realiai tikėtis, kad restruktūrizavimo laikotarpiu bus visiškai ar iš dalies įvykdyti kreditorių reikalavimai šiame plane nustatytais terminais, o įmonė tęs savo veiklą ir išvengs bankroto. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą (ĮRĮ 12 str. 2 d. 3 p.). Vadinasi, galiojant atsakovo turto areštui, t. y. esant pritaikytoms atsakovo kilnojamojo turto atžvilgiu laikinosioms apsaugos priemonėms, nėra galimybės tuo turtu disponuoti. Taigi, atsakovo turtui pritaikyti apribojimai trukdo įgyvendinti restruktūrizavimo tikslus, dėl turto arešto kyla sunkumai vykdant ūkinę komercinę veiklą ir restruktūrizavimo plano nustatyta tvarka tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Tokiu būdu iš esmės pažeidžiami proporcingumo bei kreditorių lygiateisiškumo principai, kadangi vieno kreditoriaus reikalavimas iškeliamas aukščiau kitų kreditorių reikalavimų. Juo labiau, kai šio kreditoriaus reikalavimas dar nėra patvirtintas restruktūrizavimo byloje. Vieno kreditoriaus interesas, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, negali turėti viršenybės kitų kreditorių interesų atžvilgiu.

26Apibendrindamas anksčiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog palikti galioti 2009 m. birželio 19 d. pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo dėl dviejų priežasčių: pirma, taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka teismo sprendimu patenkintų reikalavimų esmės ir dėl to yra neproporcingos bei neatitinka ekonomiškumo reikalavimo (CPK 145 str. 2 d.), nes jokio turto ar lėšų ieškovui nėra priteista; antra, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka įmonės restruktūrizavimo, kaip kolektyvinio proceso, esmės ir tikslų.

27Ieškovas (išieškotojas), atsakovui (skolininkui) neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigojančio jį atlikti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti pats išieškotojas, turi teisę reikalauti, kad būtų pakeista teismo sprendimo vykdymo tvarka ir leista teismo sprendimą įvykdyti išieškotojui, priteisiant iš atsakovo tam būtinas išlaidas, arba turi teisę prašyti, kad iš pradžių būtų priteistos ir išieškotos iš atsakovo teismo sprendimui įvykdyti būtinos lėšos, iš kurių išieškotojas pats įvykdys teismo sprendimą. Tik teismui pakeitus teismo sprendimo vykdymo tvarką ir ieškovui įgijus turtinio pobūdžio reikalavimo teisę į skolininką, ieškovas, kaip kreditorius, turi įgyvendinti kreditoriaus teises pagal ĮRĮ reikalavimus – pareikšti kreditorinį reikalavimą įmonės restruktūrizavimo byloje ir prašyti pakeisti atsakovo restruktūrizavimo planą.

28Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto – taikymą teismo sprendimo, kuriuo patenkintas neturtinis reikalavimas, vykdymo procese, kai skolininkas yra restruktūrizuojama įmonė. Priimdamas tokį procesinį sprendimą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai apribojo atsakovo kreditorių, dalyvaujančių restruktūrizavimo procese teises bei įstatymų saugomus interesus. Todėl skundžiama Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis naikintina dėl joje padarytų esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui turinčių proceso teisės normų pažeidimų ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atsakovui priklausančių kilnojamųjų daiktų areštas panaikinamas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti.

31Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo RUAB „Mechanika“ (įmonės kodas 144634612) turtui – areštą kilnojamiesiems daiktams: portalinei pjovimo mašinai ESPRIT AUTOMATION, inv. Nr. 0636, elektrokransijai, 2 t., inv. Nr. 8874 (Turto arešto aktas Nr. 0508000152).

32Šios nutarties kopiją išsiųsti bylos šalims ir Turto areštų aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Melesta“ ir atsakovas UAB „Mechanika“ 2006 m. birželio... 5. Ieškovo prašymu teismas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui 2008... 6. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. birželio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. kovo 26 d. nutartimi Šiaulių apygardos... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. lapkričio 30 d. nutartimi Lietuvos... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. kovo 7 d. nutartimi Šiaulių apygardos... 10. Atsakovas UAB „Mechanika“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 11. Ieškovas su prašymu nesutiko, nurodė, kad atsakovas nevykdo teismo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 31 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl... 14. Teismas nurodė, jog byloje 2008 m. sausio 24 d. nutartimi yra pritaikytos... 15. Dėl ĮRĮ nuostatų teismas pažymėjo, kad nuo nutarties iškelti įmonei... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Mechanika“ prašo panaikinti Šiaulių... 18. Ieškovas RUAB „Melesta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta... 21. Įmonių restruktūrizavimo procedūras reglamentuoja ĮRĮ, kurio nuostatos... 22. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas, gavęs pareiškimą dėl... 23. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą, nuo teismo nutarties iškelti įmonės... 24. Nagrinėjamu atveju iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos... 25. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi, kuri... 26. Apibendrindamas anksčiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos... 27. Ieškovas (išieškotojas), atsakovui (skolininkui) neįvykdžius teismo... 28. Esant tokioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus,... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1... 30. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti.... 31. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartimi taikytas... 32. Šios nutarties kopiją išsiųsti bylos šalims ir Turto areštų aktų...