Byla 2-1294/2009
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės ,,Sklypas“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-4046-560/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Arealis“ (buvusi UAB ,,Eurox LT“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties, kuria pakeistos laikinosios apsaugos priemonės uždarosios akcinės bendrovės ,,Sklypas“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-4046-560/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Arealis“ 2009 m. vasario 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu prašymas priteisti iš atsakovo UAB ,,Sklypas“ 287 200,20 Lt skolą, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir nutarė areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą.

5Ieškovas 2009 m. kovo 12 d. pateikė teismui papildomus reikalavimus, ir prašė iš atsakovo priteisti 399 691,50 Lt skolą, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Papildomų reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir nutarė atsakovui taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Sklypas“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. 2009 m. birželio 17 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo UAB ,,Arealis“ ieškinį atsakovui UAB ,,Sklypas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo buvo sustabdyta ir perduota nagrinėti į restruktūrizavimo bylą.

8RUAB ,,Sklypas“ administratorius pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. ir 2009 m. balandžio 9 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. 2-2396-392/2009 atsakovo RUAB ,,Sklypas“ atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, ir nuimti areštą nuo 8 butų ir 3 administracinių patalpų, dėl kurių yra sudarytos preliminarios pirkimo-pardavimo sutartys. Nurodė, jog antstolis vykdydamas minėtas nutartis areštavo 84 RUAB ,,Sklypas“ nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus, t.y. buvo areštuotas beveik visas atsakovui priklausantis ir ūkinei komercinei veiklai vykdyti reikalingas turtas, kurio vertė yra 58 935 940 Lt, nors ieškinio reikalavimai buvo tik 399 691,50 Lt. Teigė, jog tokios laikinosios apsaugos priemonės suvaržo atsakovo teises labiau nei tai yra būtina teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, ir nepagrįstai gina vieno iš kreditorių interesus labiau nei kitų.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 23 d. nutartimi prašymą tenkino ir nutarė sumažinti prašoma apimtimi laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

10Teismas nutartyje nurodė, jog iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo UAB ,,Arealis“ reikalavimų užtikrinimui buvo areštuota daugiau turto nei būtina teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, be to, turtas, kurio atžvilgiu prašoma nuimti areštą yra būtinas RUAB ,,Sklypas“ ūkinės-komercinės veiklos vykdymui. Teismas konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimui neprieštarauja ir restruktūrizuojamos UAB ,,Sklypas“ kreditoriai.

11Atskiruoju skundu UAB ,,Arealis“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 9 d. ir 2009 m. balandžio 9 d. nutartis.

12Apeliantas nurodo, jog teismas neįvertino aplinkybių, jog visas areštuotas turtas yra įkeistas AB SEB bankui ir AB PAREX bankui, dalis turto yra areštuota kitų kreditorių reikalavimų užtikrinimui. Šios aplinkybės rodo, jog ieškovo reikalavimas nėra realiai užtikrintas, kadangi hipotekiniai kreditoriai turi pirmumo teisę į areštuotą turtą, be to, norint išieškoti iš įkeisto turto būtinas hipotekinių kreditorių sutikimas. Tvirtina, jog Vilniaus apygardos teismo nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra areštuotas konkretus turtas, o tik nurodytas arešto mastas. Antstolis, vykdydamas nutartis dėl turto apsunkinimo įkeitimu negalėjo įvertinti ar parduoto turto užtektų ieškovo reikalavimams užtikrinti, todėl teismas nepagrįstai nusprendė, jog atsakovo turimo turto, atskaičiuos bankų reikalavimus, pakaktų ieškinio užtikrinimui. Teigia, jog skundžiamoje teismo nutartyje nepagrįstai nurodoma, kad atsakovo turto vertė yra 58 935 940 Lt, nes turto vertinimas atliktas iki ekonominės krizės pradžios, t.y. 2008 m. vasario – birželio mėnesiais, kuomet turto vertė buvo didžiausia. Taigi reali turto vertė yra apie 40 procentų mažesnė. Apeliantas atkreipia teismo dėmesį, jog šiuo metu atsakovo restruktūrizavimo planas dar nėra patvirtintas, nėra imtasi jokių priemonių įmonės mokumo atkūrimui, todėl laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimas iš esmės pablogintų apelianto padėtį bei galimybę, jog teismo sprendimas iš tiesų bus įvykdytas.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą RUAB ,,Sklypas“ administratorius ginčija atskirojo skundo pagrįstumą ir prašo palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, jog antstolis, vykdydamas nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštavo atsakovo turto žymiai daugiau nei būtina teismo sprendimui įvykdyti, todėl dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negali tęsti ūkinės-komercinės veiklos, kuriai reikalingas areštuotas turtas. Kadangi atsakovas užsiima nekilnojamojo turto prekyba, turto areštas visiškai sustabdo įmonės veiklą ir kliudo atkurti įmonės mokumą.

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas - sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.).

16Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismas per 5 kalendorines dienas privalo apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir darbuotojų reikalavimai dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, su žalos dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe atlyginimu bei perimti šių bylų nagrinėjimą (ĮRĮ 7 str. 6 d.). Perėmus bylų pagal restruktūrizuojamai bylai pareikštus finansinius reikalavimus nagrinėjimą, visi jose dalyvaujantys asmenys tampa restruktūrizavimo byloje dalyvaujančiais asmenimis, atitinkamai ieškovą įtraukiant į kreditorių sąrašą. Taigi nuo šio momento jų teisės ir teisėti interesai yra ginami restruktūrizavimo byloje.

17Be to, įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka (ĮRĮ 9 str. 1 d. 1 p.), todėl netenka prasmės ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal finansinius reikalavimus, pareikštus kitose civilinėse bylose, nes iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą visiems egzistuojantiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams, atsižvelgiant į pagrindinius restruktūrizavimo bylos principus, kreditorių lygiateisiškumą bei jų reikalavimų proporcingą patenkinimą, nepriklausomai nuo to ar kreditorinius reikalavimus jie pareiškė restruktūrizavimo byloje ar kitose civilinėse bylose, turi būti sudaromos vienodos galimybės reikalavimų užtikrinimui bei patenkinimui. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nusprendė panaikinti dalį laikinųjų apsaugos priemonių, sudarydamas vienodas galimybes visiems restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams ir nesuteikdamas prioriteto vieno kreditoriaus reikalavimų užtikrinimui.

18Atkreipiamas dėmesys, jog pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 4 punkto nuostatas, teismas gavęs pareiškimą iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą savo iniciatyva ar suinteresuotų asmenų prašymu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.

19Taigi nuo to momento, kai įsiteisėja nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įmonės turtui, o kartu ir kreditorių turtinių interesų užtikrinimui, taikomas kitoks turto valdymo, naudojimo ir disponavimo režimas, t.y. specialiajame teisės akte – Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintas restruktūrizuojamos įmonės turto apsaugos režimas. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 16 straipsnio 3 dalis nustato, jog restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo restruktūrizuojama įmonė negali parduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises, perduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises kitų asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai, suteikti garantijas, laiduoti, įkeisti ar kitais būdais užtikrinti prievolių įvykdymą. Tuo atveju, jei įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonės tolimesniam funkcionavimui atsiranda poreikis parduoti įmonės turtą, tai gali būti daroma tik teismo leidimu.

20Teisėjų kolegija nepasisako dėl likusių galioti laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimo, kadangi negali peržengti atskirojo skundo ribų. Pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turėtų spręsti atsižvelgdamas į įmonių restruktūrizavimo bylos paskirtį ir minėtas įmonės restruktūrizavimo procesą reglamentuojančias specialiąsias teisės normas.

21Atsiliepime į atskirąjį skundą išsakyti argumentai, jog antstolis areštavo daugiau turto nei būtina teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, taip pat negali būti svarstomi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kadangi neteisėti antstolio veiksmai gali būti skundžiami CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. Kita vertus, iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą ir galiojant teisiniam reglamentavimui, jog laikinosios apsaugos priemonės restruktūrizavimo byloje galioja tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo, antstolio veiksmų teisėtumas, vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal atskiroje civilinėje byloje pareikštą vieno iš kreditorių ieškinį, yra teisiškai neaktualus.

22Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas pakeitė laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329 straipsnyje, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, tarp jų ir CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB ,,Arealis“ 2009 m. vasario 5 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 9 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Ieškovas 2009 m. kovo 12 d. pateikė teismui papildomus reikalavimus, ir... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 9 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi atsakovui UAB... 8. RUAB ,,Sklypas“ administratorius pateikė Vilniaus apygardos teismui... 9. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 23 d. nutartimi prašymą tenkino ir... 10. Teismas nutartyje nurodė, jog iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo UAB... 11. Atskiruoju skundu UAB ,,Arealis“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. Apeliantas nurodo, jog teismas neįvertino aplinkybių, jog visas areštuotas... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą RUAB ,,Sklypas“ administratorius ginčija... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas - sudaryti... 16. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo,... 17. Be to, įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos įmonei... 18. Atkreipiamas dėmesys, jog pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6... 19. Taigi nuo to momento, kai įsiteisėja nutartis dėl restruktūrizavimo bylos... 20. Teisėjų kolegija nepasisako dėl likusių galioti laikinųjų apsaugos... 21. Atsiliepime į atskirąjį skundą išsakyti argumentai, jog antstolis... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį nepakeistą....