Byla e2S-407-123/2015
Dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovių N. C., T. K., L. M., M. P., G. V. atskirąjį skundą ir atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.) ieškinį atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“, tretieji asmenys BLRT Grupp AS, AB „Vakarų laivų gamykla“ dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį,

Nustatė

2Klaipėdos meisto apylinkės teisme 2014-09-12 gautas ieškovių M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.) prašymas atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“, tretieji asmenys BLRT Grupp AS, AB „Vakarų laivų gamykla“, dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį. Ieškovės prašo priteisti iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo atsiskaityti laiką pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2014-06-27) iki jo įvykdymo dienos:

31.

4Ieškovei N. C. 3 850,88 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį.

52.

6Ieškovei T. K. 4 195,12 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį.

73.

8Ieškovei L. M. 2 359,12 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį.

94.

10Ieškovei M. P. 9 207,00 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį.

115.

12Ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) 2 813,06 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį.

13Ieškovės nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014 iš dalies tenkino ieškovių ieškinį dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ priteisė kompensacijas už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius, t.y.:

141)

15priteisė ieškovei N. C. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 3 850,88 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 23 105,28 Lt;

162)

17priteisė ieškovei T. K. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 4 195,12 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 2 5170,72 Lt;

183)

19priteisė ieškovei L. M. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 2 359,12 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 14 154,72 Lt;

204)

21priteisė ieškovei M. P. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 9 207,00 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 55 242,00 Lt;

225) priteisė ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 2813,06 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 16 878,36 Lt, ir papildomai dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 5 626,12Lt,

23Klaipėdos apygardos teismo sprendimas priimtas 2014-06-27, jis yra įsiteisėjęs ir galutinis, nuo teismo sprendimo priėmimo praėjo daugiau kaip 4 mėnesiai, tačiau atsakovė iki šiol nevykdo teismo sprendimo.

24Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-11-17 nutartimi ieškovių prašymą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį tenkino iš dalies.

251.

26Ieškovei N. C. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą atsiskaityti laiką iki nutarties priėmimo dienos, t. y. 7 701,76 Lt.

272.

28Ieškovei T. K. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą atsiskaityti laiką iki nutarties priėmimo dienos, t. y. 8 390,24 Lt.

293.

30Ieškovei L. M. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą atsiskaityti laiką iki nutarties priėmimo dienos, t. y. 4 718,24 Lt.

314.

32Ieškovei M. P. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą atsiskaityti laiką iki nutarties priėmimo dienos, t.y. 18 414 Lt.

335.

34Ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą atsiskaityti laiką iki nutarties priėmimo dienos, t. y. 56 26,12 Lt.

35Ieškovių reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovei UAB „Western Baltic Engineering“ priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, o jo neradus ar esant nepakankamai, – atsakovei priklausančias pinigines lėšas, neviršijant 44 850,36 Lt sumos.

36Teismas nutartimi konstatavo, kad atsakovė, t. y. darbdavys, teismo sprendimo nevykdė dėl to, kad atsakovės finansinė padėtis yra sunki: atsakovė net 3 metus iš eilės dirbo nuostolingai, sukaupti nuostoliai viršija l mln. Lt ir iš karto sumokėti 140 000 Lt viršijančią ieškovėms priteistą sumą atsakovei yra sunku, dėl to atsakovė kreipėsi į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, ir kol dar neišnagrinėtas atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, atsakovė nepradėjo ir vis dar nepradeda vykdyti teismo sprendimo. Taigi atsakovė uždelsė įvykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir išmokėti ieškovėms priteistas sumas nuo 2014-06-27 iki nutarties priėmimo dienos, t. y. teismo sprendimas nevykdomas daugiau nei 4 mėnesius. Ieškovės nurodytoje situacijoje buvo aktyvios, tai yra nedelsiant kreipėsi dėl vykdomojo rašto išdavimo ir teismo sprendimo įvykdymo priverstinai, joms 2014-08-08 buvo išduotas vykdomasis raštas, ieškovės nesudarė atsakovei jokių kliūčių, kad ši galėtų nedelsiant atsiskaityti su ieškovėmis po teismo sprendimo priėmimo. Teismas atsižvelgė į tai, kad atsakovės neatsiskaitymas su ieškovėmis pažeidžia darbo byloje priimtą galutinį teismo sprendimą ir prieštarauja ieškovių turtiniams interesams, atsakovė toliau neatlygintinai naudojasi ieškovėms priklausančiais pinigais, į tai, kad atsakovės prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą dalimis neatleidžia atsakovės, kaip darbdavio, nuo atsakomybės už teismo sprendimo nevykdymą, į tai, kad nuo ieškovių kreipimosi į teismą dienos (2010-10-26) iki galutinio teismo sprendimo priėmimo dienos (2014-06-27) ir iki šios dienos atsakovė jokia dalimi nėra atsiskaičiusi nė su viena iš ieškovių, todėl ieškovių prašymą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką pagal DK 303 straipsnį vertintino kaip pagrįstą, tačiau remiantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais ir įvertinęs atsakovės galimybes atsiskaityti, vidutinį darbo užmokestį kiekvienai ieškovei priteisė už 2 mėnesius, konstatuojant, kad toks laikotarpis yra pakankamas ir skatinantis atsakovę kuo greičiau vykdyti teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad bendra patenkinta ieškovių reikalaujama suma sudaro 44 850,36 Lt, bei į tai, kad atsakovas jau ilgą laiką nė iš dalies neatsiskaitė nė su viena iš ieškovių, taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei priklausančio turto areštą už 44 850,36 Lt sumą.

37Atskiruoju skundu ieškovės M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.) prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-17 nutartį dalyse, kuriose ieškovių prašymas dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies, bei ieškovių prašymą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį tenkinti visiškai, t. y.: 1) priteisti iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ ieškovėms vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo atsiskaityti laiką pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimą priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2014-06-27) iki jo įvykdymo dienos; 2) taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto areštą už 112 125, 90 Lt sumą; 3) priteisti ieškovėms iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas neteisėtai sumažino vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo įvykdyti teismo sprendimą laiką iki dviejų mėnesių. Priešingai nei DK 300 straipsnio 3, 4 dalyse, DK 303 straipsnyje nėra numatyta galimybė mažinti vidutinį darbo užmokestį, atsižvelgiant į darbo užmokesčio skirtumą, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Tik iš dalies tenkindamas ieškovių prašymą, teismas leidžia atsakovei toliau vilkinti teismo sprendimo vykdymą. Apeliančių nuomone, teismo išvados apie atsakovo sunkią finansinę padėtį nepagrįstos, nes prieštarauja Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarčiai, priimtai civilinėje byloje Nr. P2-524-769/2014 dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, kurioje konstatuota, kad atsakovo finansinės galimybės yra pakankamai geros. Įrodinėja, kad byloje nėra pagrindo išvadai, jog atsakovės turtinė padėtis yra bloga: gerą atsakovės turtinę padėtį pagrindžia atsakovės UAB „Westem Baltic Engineering“ balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, įmonėje dirba stabilus darbuotojų skaičius, atsakovė neturi civilinių bylų dėl skolų priteisimo, įsigijo ilgalaikio turto po teismo sprendimo priėmimo. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas vertino atsakovės finansinę padėtį, tačiau visiškai neatsižvelgė į apeliančių, kaip silpnesnės šalies, interesus. Mano, kad teismas be pagrindo sumažino ieškovių prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 44 850,36 Lt.

38Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ prašo

39panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-16 nutartį ir priimti naują nutartį – ieškovių prašymą atmesti; jei teismas nuspręstų ieškovių prašymą tenkinti, prašo sumažinti ieškovėms priteistinas sumas iki 1/4 (vieno ketvirtadalio) vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio, bet ne daugiau kaip darbo užmokesčio skirtumas. Teismas padarė akivaizdžią procesinės teisės taikymo klaidą/pažeidimą, leisdamas nutartį visa apimtimi vykdyti skubiai, ir šios savo sprendimo dalies absoliučiai nemotyvavo, nes byloje nagrinėjamas ieškovių reikalavimas dėl sankcijų už teismo sprendimo nevykdymą taikymo, o ne dėl darbo užmokesčio priteisimo. Be to, teismas priteisė ieškovėms po du vidutinius darbo užmokesčius, o tai viršija darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokestį. Paaiškino, kad kreipėsi į ieškoves su siūlymu sudaryti taikos sutartį dėl minėto teismo sprendimo vykdymo, tačiau ieškovės atsisakė šio pasiūlymo. Nurodo, kad neatsiskaitė su ieškovėmis todėl, kad šioms atsisakius išspręsti atsiskaitymo klausimą taikiai, kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo dėl sunkios įmonės turtinės padėties, ir šis klausimas teisme nėra išnagrinėtas. Mano, kad teismas darė nepagrįstą išvadą, jog ieškovės buvo aktyvios teismo sprendimo vykdymo stadijoje. Atsakovė niekaip nėra ir negali būti atsakinga už neatsiskaitymą su ieškovėmis laikotarpiu nuo 2010-10-26 iki 2014-06-27, o po

402014-06-27 teismo sprendimo priėmimo atsakovė veikė sąžiningai. Jei teismas spręstų, kad yra pagrindas priteisti vidutinį darbo užmokestį šioms ieškovėms už laikotarpį po teismo sprendimo priėmimo, turi būti įvertintos ieškovių šiuo laikotarpiu gautos pajamos, ir tokiu atveju galėtų būti priteisiamas tik darbo užmokesčio skirtumas.

41Atsiliepimu į ieškovių M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.) atskirąjį skundą atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ ir tretieji asmenys BLRT Grupp AS, AB „Vakarų laivų gamykla“ prašo ieškovių atskirąjį skundą atmesti, panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-17 nutartį ir priimti naują nutartį –ieškovių prašymą atmesti. Jei teismas nuspręstų ieškovių prašymą tenkinti, sumažinti ieškovėms priteistinas sumas iki 1/4 (vieno ketvirtadalio) vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio, bet ne daugiau kaip darbo užmokesčio skirtumas, taip pat prašo priteisti iš ieškovių atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantės nepagrįstai teigia, kad pagal DK 303 straipsnį priteistas darbo užmokestis negali būti mažinamas, be to, jei darbuotojas po atleidimo įsidarbino kitoje darbovietėje, yra priteistinas darbo užmokesčio skirtumas, o ne visas darbo užmokestis. Ieškovės nepagrįstai teigia, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera. Teismo išvada apie sunkią atsakovo finansinę padėtį neprieštarauja Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-08-29 nutarčiai civilinėje byloje Nr. P2-524-769/2014, nes 2014-08-29 nutartimi teismas nepadarė išvados, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera. Ieškovės interpretuodamos atsakovės balanso duomenis siekia suklaidinti teismą, nes atsakovės įsipareigojimai sudaro 2 061 201 Lt ir daugiau kaip 2 kartus viršija atsakovo turimą turtą, kuris sudaro 1 011 326 Lt, atsakovės nuosavas kapitalas yra neigiamas. Paaiškino, kad AB „Vakarų laivų gamykla“ negalėjo suteikti paskolos atsakovui iki pat finansinių metų pabaigos, kuomet paaiškėjo šios bendrovės finansinė padėtis, ir tik 2014 m. gruodžio mėnesį atsakovei buvo suteikta vienintelio akcininko paskola. Paaiškino, kad neturėjo galimybės gauti paskolos iš finansų įstaigos, nes jos jau senai neskolina atsakovei, kadangi atsakovės finansinė padėtis yra bloga. Mano, kad didžioji dalis ieškovių gauna pakankamai nemažas pajamas ir jų finansinė padėtis nėra bloga.

42Atsiliepimu į atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ atskirąjį skundą ieškovės

43M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.) prašo atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-17 nutarties atmesti; priteisti ieškovei M. P. iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ 350 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Atsakovės kreipimasis į teismą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nepanaikino ieškovių teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo pagal DK 303 straipsnį. Atsakovės atsiskaitymas su ieškovėmis paneigia atsakovo sunkios turtinės padėties faktą. Duomenų apie tai, kas atsakovei nuo 2014-06-27 iki 2014-12-04 sutrukdė pasiskolinti piniginių lėšų ir tokiu pat būdu iš karto po teismo sprendimo paskelbimo atsiskaityti su ieškovėmis, į bylą nepateikta.

44Atskirieji skundai atmestini.

45Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas ieškovių prašymas dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį. Ieškovės (darbuotojos) apeliacinės instancijos teisme nesutinka su teismo nutartimi, nes teismas kiekvienai iš ieškovių priteisė po du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą atsiskaityti laiką iki nutarties priėmimo dienos, todėl prašo priteisti iš atsakovės ieškovėms vidutinį darbo užmokestį už visą uždelsimo atsiskaityti laiką pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014, nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2014-06-27) iki jo įvykdymo dienos (2014-12-04–2014-12-10), t. y. už apytiksliai daugiau nei 5 mėn. Atsakovė nesutinka su priimta teismo nutartimi ir mano, kad ieškovių prašymas turi būti atmestas arba išmokos turi būti sumažintos iki 1/4 (vieno ketvirtadalio) vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio, bet ne daugiau kaip darbo užmokesčio skirtumas.

46Pagal DK 303 straipsnį tais atvejais, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. DK 303 straipsnio norma yra iš esmės skirta skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai, tokiu būdu darbuotojui suteikiant papildomą teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2010; 2012-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2012), skatinti darbdavius laiku vykdyti prievoles darbuotojams, šiems kompensuojant už darbdavio prievolių nevykdymo laikotarpį, t. y. šiuo įstatyminiu pagrindu iš darbdavio priteistinas darbo užmokestis darbuotojui už įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo nevykdymo laikotarpį, apimantį nuo teismo procesinio sprendimo priėmimo datos iki tos datos, kada darbdavys visiškai atsiskaito su darbuotoju už priteistas pinigines lėšas. Tuo pačiu kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad darbo bylose netaikomas CK 6.37 straipsnis, siekiant skatinti teismų sprendimų vykdymą, nes tam taikomas specialaus pobūdžio DK 300 straipsnis (nuo 2013-01-01 – DK 303 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2010; 2012-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2012).

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas, taikydamas DK 300 straipsnį, įvertina, ar yra objektyvių, nuo darbdavio nepriklausančių, arba kitokių svarbių priežasčių, kad teismo sprendimas nedelsiant nebuvo įvykdytas (pavyzdžiui, darbdaviui iškėlus bankroto bylą, jis objektyviai negali vykdyti sprendimo, arba jeigu yra areštuotas visas jo turtas ar lėšos, dėl finansinių sunkumų ar kitų aplinkybių nėra galimybių nedelsiant įvykdyti teismo sprendimo ar kt.). <...> Spręsdamas dėl išmokos pagal DK 300 straipsnį trukmės, už kurią priteisiama, teismas gali atsižvelgti į darbuotojo aktyvumą (ar kreipėsi dėl lėšų atgavimo, ar inicijavo vykdymą CPK tvarka). Darbuotojo veiksmai skatintų darbdavį įvykdyti teismo sprendimą, taip pat per atitinkamą laiką jis būtų įvykdytas ir visiškai pasibaigtų šalių ginčas. Pasisakant dėl darbo sutarties šalių interesų pusiausvyros darbuotojo teises šiuo atveju būtų teisinga ginti atsižvelgiant ir į darbuotojo aktyvumą, kad teismo sprendimo darbo byloje vykdymas ilgai neužsitęstų, o darbdavio interesai nebūtu finansiškai pernelyg pažeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis byloje Nr. 3K-3-424/2010).

48Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-06-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014 iš dalies tenkino ieškovių ieškinį dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir iš atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ priteisė kompensacijas už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius, t. y.: 1) priteisė ieškovei N. C. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 3 850,88 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 23 105,28 Lt; 2) priteisė ieškovei T. K. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 4 195,12 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 25 170,72 Lt; 3) priteisė ieškovei L. M. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 2 359,12 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 14 154,72 Lt; 4) priteisė ieškovei M. P. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 9 207,00 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 55 242,00 Lt; 5) priteisė ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) iš vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės pravaikštos mėnesius (skaičiuojant po 2813,06 Lt už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį), iš viso – 16 878,36 Lt, ir papildomai dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 5 626,12 Lt.

49Atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ 2014-12-04, 2014-12-05 ir 2014-12-10 visiškai atsiskaitė su ieškovėmis pervesdama likusias nesumokėtas pinigines sumas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimą. Taigi nagrinėjant atskiruosius skundus faktinės aplinkybės byloje yra pasikeitusios – teismo sprendimas yra įvykdytas, todėl byloje sprendžiamas klausimas, ar atsakovė privalo sumokėti išmokas pagal DK 303 straipsnį, kai darbdavys nevykdė teismo sprendimo laikotarpiu nuo teismo sprendimo priėmimo 2014-06-27 iki 2014 m. gruodžio mėn., t. y. 5 mėnesius.

50Atskirajame skunde ieškovės nurodo, kad teismui tenkinus ieškovių prašymą visiškai, atsakovė, siekdama išvengti piniginių išlaidų už vėlavimą atsiskaityti su ieškovėmis, būtų suinteresuota operatyviai įvykdyti teismo sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra pasikeitusios faktinės aplinkybės ir atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškovėmis pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-27 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2A-644-459/2014, prašymo tenkinimas visa apimtimi pažeistų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.).

51Įvertinus atsakovės finansinę būklę matyti, kad 2014-06-30 balanso duomenimis atsakovės įsipareigojimai sudaro 2 061 201 Lt ir daugiau kaip 2 kartus viršija atsakovo turimą turtą, kuris sudaro 1 011 326 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 162,201 Lt (t. 8, b. l. 147–148). Tuo tarpu byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovė T. K. laikotarpiu nuo 2014-06-01 iki 2014-09-29 dirbo UAB ( - ) ir gavo 5 970,96 Lt vidutinį darbo užmokestį, šiuo metu ieškovė yra pensininkė ir gauna 1 052,01 Lt dydžio pensiją. Ieškovė M. P. dirbo po 2014-06-27 teismo sprendimo priėmimo iki nutarties priėmimo dienos ir gavo 7 063,11 Lt vidutinį darbo užmokestį, ieškovė G. V. šiuo laikotarpiu gavo 1 030,12 Lt pašalpą, nes yra vaiko priežiūros atostogose. Byloje nėra duomenų, ar nedirbusios ir negavusios jokių pajamų ieškovės N. C. ir L. M. dėjo pastangas susirasti darbą ir gauti pajamų iš darbinės veiklos. Nurodytos aplinkybės neleidžia teigti, kad atsakovės finansinė padėtis yra labai gera, o ieškovės nuo teismo sprendimo priėmimo iki visiško atsiskaitymo neturėjo pajamų. Iš byloje esančių aplinkybių yra pagrindo išvadai, kad atsakovė ieškojo būdų teismo sprendimui įvykdyti: iš karto po teismo sprendimo priėmimo siūlė ieškovėms sudaryti taikos sutartį dėl teismo sprendimo įvykdymo, vėliau įstatymo nustatyta tvarka prašė teismo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, ieškojo galimybių pasiskolinti lėšų teismo sprendimo įvykdymui. Gavusi paskolą iš vienintelio akcininko AB „Vakarų laivų gamykla“ laikotarpiu nuo 2014-12-04 iki 2014-12-10 įvykdė teismo sprendimą visa apimtimi. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovė elgėsi sąžiningai ir siekė teismo sprendimo įvykdymo. Apeliantės nurodo, kad atsakovė galėjo pasiskolinti piniginių lėšų teismo sprendimui įvykdyti iš karto po jo priėmimo 2014-06-27, tačiau kaip matyti iš byloje esančių aplinkybių, atsakovė kreipėsi į teismą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo (CPK 284 str.), todėl ši aplinkybė įrodo, kad atsakovė siekė sprendimą įvykdyti per ilgesnį laiko tarpą, todėl paskolos sutartį su AB „Vakarų laivų gamykla“ sudarė tik 2014-12-04.

52Kita vertus sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pagal byloje esančius duomenis matyti, jog ieškovės nurodytoje situacijoje buvo aktyvios, tai yra nedelsiant kreipėsi dėl vykdomojo rašto išdavimo ir teismo sprendimo įvykdymo priverstinai, joms 2014-08-08 buvo išduotas vykdomasis raštas, ieškovės nesudarė atsakovei jokių kliūčių, kad ši galėtų nedelsiant atsiskaityti su ieškovėmis po teismo sprendimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, kad atsakovės neatsiskaitymas su ieškovėmis pažeidžia teismo sprendimo privalomumo principą ir prieštarauja ieškovių turtiniams interesams, atsakovės prašymas išdėstyti sprendimo vykdymą dalimis nepanaikina paties sprendimo esmės visiškai atsiskaityti su ieškovėmis, t. y. neatleidžia atsakovės, kaip darbdavio, nuo atsakomybės už teismo sprendimo nevykdymą, atsakovė nuo teismo sprendimo priėmimo dienos 2014-06-27 iki 2014 m. gruodžio mėn. net iš dalies nebuvo atsiskaičiusi nė su viena iš ieškovių, todėl kiekvienai ieškovei pagrįstai priteisė vidutinį darbo užmokestį už 2 mėnesius pagal DK 303 straipsnį.

53Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš dalies tenkino ieškovių prašymą dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką išieškojimo pagal DK 303 straipsnį, priteisdamas vidutinį darbo užmokestį už 2 mėnesius, apeliantų nurodyti motyvai, susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir jų mastu (44 850,36 Lt), yra teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų taikymo nepasisakytina.

54Dėl nutarties skubaus vykdymo visa apimtimi pažymėtina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-11-25 nutartimi ištaisė rašymo apsirikimą, padarytą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-17 nutarties rezoliucinėje dalyje, nurodant, kad skubiai vykdytina tik nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

55Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties atskirųjų skundų motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

56Atmetus abiejų šalių atskiruosius skundus, bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme šalims vienai iš kitos nepriteistinos (CPK 93, 98 str.).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

58Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Klaipėdos meisto apylinkės teisme 2014-09-12 gautas ieškovių M. P., T. K.,... 3. 1.... 4. Ieškovei N. C. 3 850,88 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną... 5. 2.... 6. Ieškovei T. K. 4 195,12 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną... 7. 3.... 8. Ieškovei L. M. 2 359,12 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną... 9. 4.... 10. Ieškovei M. P. 9 207,00 Lt vidutinį darbo užmokestį už kiekvieną... 11. 5.... 12. Ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) 2 813,06 Lt vidutinį darbo užmokestį... 13. Ieškovės nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-06-27 sprendimu... 14. 1)... 15. priteisė ieškovei N. C. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės... 16. 2)... 17. priteisė ieškovei T. K. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės... 18. 3)... 19. priteisė ieškovei L. M. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės... 20. 4)... 21. priteisė ieškovei M. P. vidutinį darbo užmokestį už 6 priverstinės... 22. 5) priteisė ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) vidutinį darbo užmokestį... 23. Klaipėdos apygardos teismo sprendimas priimtas 2014-06-27, jis yra... 24. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-11-17 nutartimi ieškovių prašymą... 25. 1.... 26. Ieškovei N. C. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą... 27. 2.... 28. Ieškovei T. K. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą... 29. 3.... 30. Ieškovei L. M. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą... 31. 4.... 32. Ieškovei M. P. priteisė du vidutinius darbo užmokesčius už uždelstą... 33. 5.... 34. Ieškovei G. V. (buvusi pavardė Š.) priteisė du vidutinius darbo... 35. Ieškovių reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos... 36. Teismas nutartimi konstatavo, kad atsakovė, t. y. darbdavys, teismo sprendimo... 37. Atskiruoju skundu ieškovės M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.)... 38. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ prašo... 39. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-11-16 nutartį ir priimti... 40. 2014-06-27 teismo sprendimo priėmimo atsakovė veikė sąžiningai. Jei... 41. Atsiliepimu į ieškovių M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.)... 42. Atsiliepimu į atsakovės UAB „Western Baltic Engineering“ atskirąjį... 43. M. P., T. K., L. M., N. C., G. V. (buv. Š.) prašo atsakovės UAB „Western... 44. Atskirieji skundai atmestini.... 45. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria iš dalies tenkintas... 46. Pagal DK 303 straipsnį tais atvejais, kai darbdavys nevykdo darbo ginčų... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas,... 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014-06-27... 49. Atsakovė UAB „Western Baltic Engineering“ 2014-12-04, 2014-12-05 ir... 50. Atskirajame skunde ieškovės nurodo, kad teismui tenkinus ieškovių prašymą... 51. Įvertinus atsakovės finansinę būklę matyti, kad 2014-06-30 balanso... 52. Kita vertus sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pagal... 53. Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš dalies tenkino... 54. Dėl nutarties skubaus vykdymo visa apimtimi pažymėtina, kad Klaipėdos... 55. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo... 56. Atmetus abiejų šalių atskiruosius skundus, bylinėjimosi išlaidos... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 58. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nutartį palikti...