Byla e2S-612-883/2019

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (suinteresuoto asmens) uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 30 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos B. G. prašymą dėl uždraudimo nukreipti išieškojimą į vienintelį gyvenamąjį būstą (suinteresuoti asmenys byloje – antstolė E. M., UAB „Akmenės energija“, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ ir UAB „Gelvora“; institucija teikianti išvadą – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Akmenės rajone).

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja B. G. (toliau – ir pareiškėja; skolininkė) kreipėsi į teismą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 4 dalimi, prašė nenukreipti išieškojimo į jos paskutinį gyvenamąjį būstą – butą, esantį ( - ) (toliau – ir butas). Nurodė, kad antstolė E. M. vykdo vykdomąsias bylas dėl skolų, kurios susidarė už teiktas komunalines paslaugas, išieškojimo iš skolininkės kreditorių UAB „Akmenės energija“, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, ir UAB „Gelvora“ naudai. Įsiskolinimas susidarė dėl skolininkės sunkios materialinės padėties, todėl antstolė areštavo paskutinį butą, kuriame ji gyvena su dviem nepilnamečiais vaikais. Jeigu paskutinis butas būtų parduotas iš varžytinių – pareiškėja su dviem nepilnamečiais vaikais neturėtų kur gyventi bei negalėtų įsigyti ar išsinuomoti kito gyvenamojo būsto.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Telšių apylinkės teismo Mažeikų rūmai 2019 m. liepos 30 d. nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino: nustatė, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio skolininkei B. G. priklausančio būsto – buto, ( - ).

103.

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad skolininkei B. G. pritaikytas paskutinio buto areštas; skolininkė yra socialiai remtina; skolininkės šeimą sudaro du nepilnamečiai vaikai, su kuriais skolininkė gyvena nuosavybės teise priklausančiame ir areštuotame už skolas paskutiniame bute; skola nepadengta dėl skolininkės sunkios materialinės padėties. Teismas nenustatė skolininkės piktybinio vengimo mokėti skolas, todėl darė išvadą, jog tikslinga skolininkės atžvilgiu taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatytą apribojimą (išieškoti iš paskutinio būsto).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Akmenės energija“ prašo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 30 d. teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: netenkinti skolininkės B. G. prašymo ar grąžinti bylą nagrinėti iš naujo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

154.1.

16Skolininkė savo pareigos susimokėti mokesčius apeliantei (išieškotojai) už minėtam butui teikiamą šildymą ir karštą vandenį nevykdo ilgą laiką. Kiekvienais metais skolininkės skola apeliantei didėja; skolininkė vengia susimokėti skolas bei einamuosius mokesčius; nesistengia bendradarbiauti vykdymo proceso metu (geruoju sudarydama skolos mokėjimo grafikus su apeliante; nesikreipė dėl šildymo ir karšto vandens kompensacijos).

174.2.

18Skolininkės kreditorė UAB „Gelvora“ nėra įmonė, kuri tiekia energijos išteklius, komunalines ar kitas paslaugas, todėl pirmosios instancijos teismas padarė klaidą taikydamas CPK 663 straipsnio 4 dalį.

194.3.

20Skolininkė nepateikė pažymos apie darbo stažą ir darbo užmokestį bei duomenų, kokiu pagrindu nutraukta darbo sutartis; taip pat nepateikė duomenų, jog skolininkė ir/ar jos šeimos nariai yra neįgalieji ir/ar socialiai remtini asmenys; nepateikti duomenys, kad skola nepadengta dėl sunkios skolininkės materialinės padėties, nors skolininkė kaip mažas pajamas gaunantis asmuo galėtų gauti kompensaciją.

214.4.

22Teismas neapibrėžė, kuriam terminui nustatomas draudimas nukreipti išieškojimą į skolininkės gyvenamąjį būstą, nenustatė termino skolų grąžinimui.

235.

24Atsiliepimo į atskirąjį skundą pareiškėja nepateikė.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

27teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas netenkintinas

296.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

317.

32Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas nenukreipti išieškojimo į paskutinį gyvenamąjį būstą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

338.

34Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

359.

36CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 663 straipsnyje numatyti apribojimai, taikomi išieškant iš fizinių asmenų turto. Pagal 663 straipsnio 4 dalį, teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai butas ar gyvenamasis namas išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jų dalies, būtinų šiems asmenims gyventi. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014). Ši teisės norma vertintina kaip socialinį tikslą turinti nepilnamečių vaikų, invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų procesinė garantija – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. Esant jos taikymo sąlygoms, viešasis interesas lemia išieškotojo dispozityvumo ir galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą ribojimą, prioritetą suteikiant socialiniam aspektui (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-892-232/2015).

3710.

38Nagrinėjamos bylos duomenimis pirmosios instancijos teismo nustatyta, kad antstolė skolininkės atžvilgiu vykdo 17 vykdomųjų bylų ( - ) išieškotojų – apeliantės UAB „Akmenės energija“, UAB „Akmenės vandenys“, UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ ir UAB „Gelvora“ naudai.

3911.

40Lietuvos teismų informacinės LITEKO sistemos bei antstolių informacinės sistemos registro duomenimis nustatyta, jog iš skolininkės išieškomos nesumokėtos sumos už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas sudaro – 11 014,46 Eur. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis skolininkei nuo 1999 m. vasario 2 d. nuosavybės teise priklauso butas, kuris nuo 2006 m. kovo 21 d. areštuotas. 2019 m. balandžio 8 d. antstolės E. M. patvarkymu buvo nustatyta, kad skolininkei priklausančio buto vertė – 5 800 Eur.

4112.

42Skolininkė augina du nepilnamečius vaikus – sūnų F. G. ir M. K. G., kurie mokosi gimnazijoje; skolininkė registruota Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 2019 m. balandžio 26 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pažyma patvirtina, kad skolininkė yra socialiai remtina bei gauna 68,40 Eur vaiko išlaikymo išmoką.

4313.

44Pirmosios instancijos teismas pripažino egzistuojant visas CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas tokią išvadą padarė pagrįstai.

4514.

46Pažymėtina, kad teismai, spręsdami invalidų ir kitų socialiai remtinų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo klausimus, turi būti aktyvūs (179 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014). To reikalauja viešasis interesas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas skolininkės prašymą turėjo pakankamai įrodymų ir vertino vykdomus išieškojimus iš skolininkės, remdamasis antstolės pateiktais duomenimis, taip pat Lietuvos teismų informacinės LITEKO sistemos duomenimis. Teismas taip pat atsižvelgė į Darbo ieškančio asmens (skolininkės) atmintinę, patvirtinančią, kad skolininkė naudojasi numatytomis darbo rinkos paslaugomis ir/ar užimtumo rėmimo priemonėmis ir siekia užimtumo (2019 m. kovo 20 d. bei 2019 m. gegužės 31 d. priėmė pasiūlymus dirbti).

4715.

48Pažymėtina, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2018 m. vasario 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-77-1048/2019 nepilnamečio F. G. gyvenamąją vietą nustatė su pareiškėja B. G. ir priteisė iš skyrium gyvenančio tėvo išlaikymą, vaikui mokamą periodinėmis išmokomis po 150 Eur kas mėnesį, todėl atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog vaiko tėvas galėtų suteikti nepilnamečiui F. G. gyvenamąją vietą.

4916.

50Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad UAB „Gelvora“ nėra įmonė tiekianti energijos išteklius, komunalines ar kitas paslaugas. Remiantis Lietuvos teismų informacinės LITEKO sistemos duomenimis bei išrašu iš antstolių informacinės sistemos registro, nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. ( - ) antstolės užvesta pagal Akmenės rajono apylinkės teismo 2003 m. lapkričio 19 d. išduotą teismo įsakymą Nr. L-2-1216-02/03 dėl 114,78 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės B. G. išieškotojos UAB „Gelvora“ naudai (pirminės pareiškėjos akcinės bendrovės „Telia Lietuva“ (dabartinis pavadinimas) teisių perėmėja). Atsižvelgiant į skolos UAB „Gelvora“ sumą, pripažintina, kad nagrinėjamu atveju įsiskolinimas UAB „Gelvora“ neturi esminės reikšmės nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

5117.

52Sutiktina su atskirojo skundo motyvais, kad skolininkei nemažinant savo įsipareigojimų yra pažeidžiami apeliantės turtiniai interesai, tačiau įvertinant šiuo pažeidimu sukeliamus neigiamus padarinius, galima išvada, kad šiuo atveju apeliantei sukeliamų neigiamų pasekmių reikšmė yra daug kartų mažesnė, nei neigiamų pasekmių mastas pareiškėjai, nukreipus išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą.

5318.

54Atskirojo skundo argumentai, kad teismas CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatytą draudimą pritaikė neterminuotai, kad nenustatė termino skolų grąžinimui, kad skolininkė galėtų gauti kompensaciją už šiltą ir karštą vandenį, kad skolininkės sūnaus tėvas galėtų suteikti sūnui gyvenamąją vietą, kad skolininkės dukros tėvas taip pat turi pareigą rūpintis dukros gyvenamąja vieta (skolininkė nedetalizuoja duomenų apie dukros tėvą) – nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Pažymėtina, kad skolininkė turi siekti dengti skolą apeliantei, stengdamasi kiek įmanoma gerinti turtinę padėtį (aktyviau dalyvauti darbo rinkos programose; stengtis įsidarbinti; sudaryti skolų mokėjimo grafiką; minimaliai tam tikra dalimi mokėti susidariusį įsiskolinimą). Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad pareiškimo dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto tenkinimas nereiškia, kad skolininkė atleidžiama nuo kreditorinių įsipareigojimų vykdymo.

5519.

56Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Esant šioms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

57Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Telšių apylinkės teismo Mažeikų rūmų 2019 m. liepos 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja B. G. (toliau – ir pareiškėja; skolininkė) kreipėsi į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Telšių apylinkės teismo Mažeikų rūmai 2019 m. liepos 30 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad skolininkei B. G. pritaikytas... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Akmenės energija“ prašo Telšių... 15. 4.1.... 16. Skolininkė savo pareigos susimokėti mokesčius apeliantei (išieškotojai)... 17. 4.2.... 18. Skolininkės kreditorė UAB „Gelvora“ nėra įmonė, kuri tiekia energijos... 19. 4.3.... 20. Skolininkė nepateikė pažymos apie darbo stažą ir darbo užmokestį bei... 21. 4.4.... 22. Teismas neapibrėžė, kuriam terminui nustatomas draudimas nukreipti... 23. 5.... 24. Atsiliepimo į atskirąjį skundą pareiškėja nepateikė.... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 27. teisiniai argumentai ir išvados... 28. Atskirasis skundas netenkintinas... 29. 6.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 7.... 32. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos... 33. 8.... 34. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 35. 9.... 36. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva... 37. 10.... 38. Nagrinėjamos bylos duomenimis pirmosios instancijos teismo nustatyta, kad... 39. 11.... 40. Lietuvos teismų informacinės LITEKO sistemos bei antstolių informacinės... 41. 12.... 42. Skolininkė augina du nepilnamečius vaikus – sūnų F. G. ir M. K. G., kurie... 43. 13.... 44. Pirmosios instancijos teismas pripažino egzistuojant visas CPK 663 straipsnio... 45. 14.... 46. Pažymėtina, kad teismai, spręsdami invalidų ir kitų socialiai remtinų... 47. 15.... 48. Pažymėtina, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2018 m. vasario 21 d.... 49. 16.... 50. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad UAB „Gelvora“... 51. 17.... 52. Sutiktina su atskirojo skundo motyvais, kad skolininkei nemažinant savo... 53. 18.... 54. Atskirojo skundo argumentai, kad teismas CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatytą... 55. 19.... 56. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 57. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 58. Telšių apylinkės teismo Mažeikų rūmų 2019 m. liepos 30 d. nutartį...