Byla A2.6.-782-537/2014
Dėl padaryto pažeidimo, prisipažįsta. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Krušinys, sekretoriaujant M. Deltuvienei, dalyvaujant UAB ( - )atstovui G. V., UAB ( - ) atstovui J. P., organo, surašiusio teisės pažeidimo protokolą, įgaliotam atstovui M. Matulevičiui, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjęs R. B., a.k( - ) gim. ( - ), LR piliečio, lietuvio, gyv., ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2R. B. 2014-02-08 15 val. 30 min., ( - ), būdamas baustas už 126 str. 4 d., pakartotinai vairavo automobilį „Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), neblaivus, kai nustatytas 2,01 promilių girtumo laipsnis, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemones, kai ši teisė yra atimta, nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į pakelėje stovinčią transporto priemonę, stiklinę maršrutinio transporto sustojimo stotelę bei medžius, kuriuos apgadino. Iš eismo įvykio vietos su kuria yra susijęs pasišalino. Tokiais savo veiksmais R. B. pažeidė KET 14p., 133p., 234p. reikalavimus ir padarė pažeidimus, numatytus LR ATPK 127 str., 3 d., ir 130 str., 1 d., 1302 str.

3R. B. prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

4Liudytojas UAB ( - ) atstovas G. V. paaiškino, jog automobilis „Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), priklausė įmonei UAB ( - ), iš kurios automobilį buvo išsinuomavus UAB( - ). UAB ( - )darbuotojui R. B. šeštadienį paskolino minėtą automobilį, kadangi šis prašė. Kad R. B. neturėjo teisės vairuoti transporto priemonių, nežinojo. Šiuo metu automobilis yra utilizuotas.

5UAB ( - )įgaliotas atstovas patvirtino, jog automobilis priklausė jų įmonei. Jie jį buvo išnuomavę UAB „( - )Šiuo metu automobilis sunaikintas, nes nepataisomai buvo sugadintas.

6Organo, surašiusio teisės pažeidimo protokolą, atstovas M. Matulevičius prašė konfiskuoti utilizuoto automobilio „Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), vertę , nes R. B. automobiliu naudojosi tesėstai.

7Nustatytas faktines aplinkybes ir R. B. kaltę padarius pažeidimus, numatytus LR ATPK 127 str. 2 d., ir 130 str. 1 d., 1302 str., įrodo: administracinio teisės pažeidimo protokolas ROIK07-14-8169917 (b.l.1-2), Marijampolės apskrities VPK pareigūnų tarnybiniai pranešimai (b.l.3,4), asmens blaivumo testai (b.l.5,14,16), transporto priemonė techninė apžiūros aktai (b.l.9,10), V. R. paaiškinimas (b.l.12), M. A. paaiškinimas (b.l.13), A. A. paaiškinimas (b.l.15), eismo įvykio schema (b.l.17), pažyma apie asmens baustumą (b.l.19-20) ir kita bylos medžiaga. Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

8Teismas nustatė, jog pažeidimų esmė yra įrodyta. Veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka pažeidimų numatytų LR ATPK 127 str., 2 d., 130 str.1d. 1302 str., požymius.

9R. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis gailisi dėl padaryto pažeidimo, prisipažįsta. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

11LR ATPK 26 str. 1 d. daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimą laiko priverstiniu, neatlygintiniu daikto ir pajamų pavertimą valstybės nuosavybe. Konfiskuojamas gali būti tik tas pažeidėjo nuosavybėje esantis turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė, nusikalstamos veikos rezultatas ar pajamos. Teismas nustatė, jog neabejotinai automobilis „Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, todėl automobilis turėtų būti konfiskuotinas. Tačiau kaip matyti iš 2014-03-03 teismui pateiktos pažymos apie transporto priemonės sunkinimą ( b.l. 35 ), minėtas automobilis buvo sunaikintas. Įvertinus tai, kad LR ATPK nenumato galimybės išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą, nei automobilio konfiskacija nei konfiskuotino turto vertės, išieškojimas iš pažeidėjo negalimas. (2011-12-13 LAT nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje 2AT-5-2011).

12Teismas sprendžia, jog R. B., skirtinos nuobaudos didesnės už administracinių teisės pažeidimų, numatytų LR ATPK 127 str. 3 d, ir LR ATPK 130 str. 1 d., 1302 str., sankcijų minimumą be transporto priemonės automobilio Mercedes Benz valst. Nr. ( - ), konfiskavimo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30-32 str., 286-288 str., teismas

Nutarė

14R. B. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 127 str. 3 d. ir paskirti jam -5200 Lt ( penkių tūkstančių dviejų šimtų litų) baudą be transporto priemonės-„Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo.

15R. B. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 130 str. 1 d ir paskirti jam -.- 4200 Lt (keturių tūkstančių dviejų šimtų litų) baudą be transporto priemonės-„Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo.

16R. B. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK1302 str., ir paskirti jam 4200 Lt (keturių tūkstančių dviejų šimtų litų) baudą be transporto priemonės-„Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo.

17Vadovaujantis LR ATPK 33 str., 2 d., nuobaudas subendrinus, iš dalies jas sudedant, paskirti galutinę subendrintą nuobaudą- 5500 (penkių tūkstančių penkių šimtų litų) dydžio baudą be transporto priemonės-„Mercedes-Benz 213“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo.

18Sutinkamai su LR ATPK 313 str. pažeidėjui išaiškintina, jog bauda turi būti sumokėta per 40 d. nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą-ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Jei baudos pažeidėjas sumokėti negali, - turi teisę, rašytiniu prašymu, kreiptis į baudą paskyrusią instituciją ar pareigūną dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo, priimant nutarimą arba ne vėliau kaip per 40d. nuo nutarimo priėmimo dienos. Laiku nesumokėjus baudos ir nepaprašius jos mokėjimą išdėstyti per ilgesnį laiką, pažeidėjui gresia papildomos išlaidos. Bauda turi būti sumokėta į VMI prie LRFM sąskaitą, įplaukos kodas – 6030, kvitas pateiktas Marijampolės apskrities VPK. Laiku nesumokėjus baudos, nutarimas perduodamas antstoliui vykdymui, tokiu atveju iš nubausto asmens išieškomos ir vykdymo išlaidos.

19Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai