Byla e2-2138-595/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Pečiūrienei, dalyvaujant ieškovui A. B., atsakovo atstovui advokatui K. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui antstoliui V. M., tretieji asmenys AAS “BTA Baltic Insurance Company” filialias Lietuvoje, “Lloyd’s of London”, atstovaujamas UADB „Colemont draudimo brokeris“, dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 1737, 72 eurų žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas ieškinio sumos ribose, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (e.b.l. 1-5, 163-164). Ieškovas neteisėtais atsakovo antstolio V. M. veiksmais, sukėlusiais žalą, laiko išieškojimo nenutraukimą iš žemės sklypo, esančio adresu ( - ), po to, kai nei išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas, nei bendrosios nuosavybės dalyvė ieškovo sutuoktinė S. B. nesikreipė į teismą per 30 dienų nuo atitinkamo antstolio patvarkymo gavimo dienos dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (LR CPK 667 str.). Nurodo, kad jis 2014-01-27 su G. V. sudarė Preliminariąją sutartį dėl žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, nustatytdami, kad pagrindinės sutarties sudarymo terminas - 2014-03-27. Nurodo, kad pagrindinės sutarties negalėjo sudaryti, kadangi antstolis elgdamasis neteisėtai, nepanaikino žemės sklypo arešto, ko pasekoje jis sumokėjo pirkėjui 6000 Lt baudą.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą atiliepimą, kuriuose nurodė, kad nesutinka su pareikštu reikalavimu ir prašo ieškinį atmesti (e.b.l. 44-50, 180-186). Atsiliepimuose nurodoma, kad ieškovas reiškia pretenzijas dėl turto arešto nepanaikinimo, tačiau nesiėmė jokių veiksmų bendradarbiauti su antstoliu bei jam laiku pranešti apie tai, kad suinteresuoti asmenys nesikreipė dėl turto dalies nustatymo. Patvarkymas kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo buvo išsiųstas tiek išieškotojui, tiek ir skolininkui, tačiau skolininkas nesiėmė jokių veiksmų, kad pasibaigus terminui antstolis būtų informuotas apie susiklosčiusią situaciją. Ieškovas kreipėsi į antstolį tik po to, kai išieškotojas kreipėsi į teismą dėl skolininko dalies nustatymo. Nurodo, kad antstolis, laikydamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytų teisės normų, atliko visus veiksmus, kuriuos jam numato jo kompetencija, maksimaliai siekė apsaugoti tiek išieškotojo, tiek skolininkų interesus, siekė išlaikyti šių interesų pusiausvyrą, todėl nėra pagrindo pripažinti antstolio veiksmų neteisėtais. Juo labiau, kad Civilinio proceso kodeksas nenumato per kiek laiko priimtas areštas turi būti panaikintas, todėl laikytina, kad antstolis tai atlieka sužinojęs apie išieškotojo nesikreipimą į teismą, o apie tai antstolis, kaip jau buvo minėta, buvo informuotas tik 2014-02-25, kuomet buvo praėję daugiau nei keturi mėnesiai nuo minėto termino pabaigos bei 2014-02-03 išieškotojui jau pateikus prašymą teismui, kurio turinio antstolis nevertina, o vertina tik tą faktą, kad teismui buvo pateiktas tokio pobūdžio prašymas. Pažymi, kad nei skunde dėl anstolio veiksmų, nei atskirajame skunde ieškovas nebuvo nurodęs aplinkybės, jog yra sudaręs preliminarią sutartį dėl žemės sklypo pardavimo. Atsakovas apie neva egzistuojančią preliminarią sutartį sužinojo tik iš ieškinio. Mano, kad kad jeigu tokia sutartis būtų egzistavusi, tai būtų esminė aplinkybė ieškovui grindžiant savo poziciją bei prašant panaikinti areštą, tačiau ieškovas tik dabar nurodė apie šios neva 2014-01-27 preliminarios sutarties egzistavimą, o tai kelia daug pagrįstų abejonių dėl patirtų nuostolių realumo. Sudarydamas preliminarią sutartį ieškovas žinojo apie pritaikytą areštą, todėl jis prisiėmė atitinkamą riziką dėl tokios sutarties sudarymo bei iš jos kylančių pareigų įvykdymo bei turto arešto panaikinimo. Sudarydamas preliminarią sutartį 2014-01-27 ieškovas įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, kad turto areštas būtų panaikintas, tačiau antstoliui pranešimas apie tai, kad išieškotojas nesikreipė į teismą buvo pateiktas tik 2014-02-25. Atsakovo vertinimu ieškovas nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie pagrįstų realų preliminarios sutarties sudarymą. Visi pardavėjo G. V. siųsti pranešimai ieškovui buvo sudaryti tą pačią dieną, kaip ir įteikti. Pažymi, kad ieškovo reikalavimai negali būti nukreipti į atsakovą, nes jis tuo metu turėjo galiojančius net du civilinės atsakomybės draudimus.

6Atsiliepime į ieškinį trečias asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje nurodė, kad jis laikotarpiais nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 ir nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 buvo apdraudęs antstolio V. M. profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo sutarties sudedamoji dalis yra Antstolių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2004-08-12 nutarimu Nr. 957. Ieškovas reikalavimą dėl žalos atlyginimo teismui pateikė 2017 m. rugsėjo mėn. Akivaizdu, kad A. B. reikalavimą dėl žalos atlyginimo, grindžiamą minimu antstolio V. M. neveikimu, pareiškė ne draudimo liudijimų Nr. PCAD 015723 ir Nr. PCAD 020115 galiojimo metu, taip pat praėjus daugiau nei Taisyklėse nustatytas 1 metų terminas nuo draudimo liudijimų galiojimo pasibaigimo. Todėl nėra pagrindo aptariamą antstolio V. M. veiksmo neatlikimą - arešto turtui nepanaikinimą, net plačiau nenagrinėjant jo teisėtumo/neteisėtumo bei kitų su tuo susijusių antstolio civilinės atsakomybės sąlygų, pripažinti draudžiamuoju, kadangi pateiktas A. B. reikalavimas neatitinka Taisyklių 8.3. p. Nurodo, kad jų žiniomis, antstolių profesinė civilinė atsakomybė laikotarpiu nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 yra apdrausta draudimo bendrovėje „Lloyds’s of London” (šio draudiko atstovas Lietuvoje yra UADBB „Colemont draudimo brokeris“), suteikiant 3 metų retroaktyvios draudimo apsaugos galiojimą (t.y. nuo 2014-01-01) dėl neteisėtų antstolio veiksmų. Trečio asmens nuomone ieškovas neįrodė ir antstolio V. M. civilinės atsakomybės kilimo sąlygų.

7Atsiliepime į ieškinį trečias asmuo “Lloyd’s of London”, atstovaujamas UADB „Colemont draudimo brokerio“ nurodė, kad su bylos medžiaga susipažino ir prašė ieškinį nagrinėti jiems nedalyvaujant (e.b.l. 157).

8Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais argumentais ir prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad neprisimena tiksliai, kur buvo patalpinęs skelbimą apie žemės sklypo pardavimą. Norėjo parduoti žemę, kadangi ji buvo žemės ūkio paskirties, o nuo gegužės mėnesio turėjo įsigalioti pakeitimai, kad žemės ūkio paskirties žemę gali įsigyti tik ūkininkai. Sausio mėnesio pradžioje jam paskambino G. V. dėl žemės sklypo pirkimo. Pasirašė preliminarią sutartį, žemės sklypo apžiūrėti nevyko. Sudarydamas preliminarią sutartį žinojo, kad žemės sklypui nėra panaikintas areštas. Su būsimu pirkėju buvo susitikęs 4 kartus. Susitikdavo jo biure. Biure gavo pranešimus dėl avanso grąžinimo. Jis sumokėjo baudą pagal preliminarią sutartį, nes jautė savo moralinę atsakomybę, kad nebuvo panaikintas areštas.

9Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepimuose į ieškinį nurodytais argumentais ir prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Liudytojas G. V. teismo posėdyje nurodė, kad jis verčiasi ūkininkavimu. Jam buvo reikalinga žemės ūkio paskirties žemė. Ją vėliau ketino perleisti vaikams. Neprisimena, kokiomis aplinkybėmis sužinojo apie parduodamą žemę, ar iš skelbimų, ar pažįstami nurodė. Su pardavėju buvo susitikęs apie dešimt kartų. Su pardavėju vyko apžiūrėti parduodamos žemės po sutarties pasirašymo, vienas negalėjo vykti, nes nežinojo kur yra žemė. Pranešimus dėl sutarties neįvykdymo ir baudos sumokėjimo siuntė pardavėjui paštu. Jis pats paruošė pranešimus, pasinaudojo internete esančiomis formomis. Nesutiko pratęsti preliminarios sutarties, kadangi jam įsigyti reikėjo būtinai iki gegužės mėnesio.

11Ieškinys atmestinas.

12Iš rašytinės bylos medžiagos bei vykdomosios bylos Nr. 0240/10/04254 medžiagos nustatyta, kad atsakovas, antstolis V. M., vykdė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-08-12 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6641-640/2009 dėl 22 630,23 Lt skolos ir 11 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš ieškovo A. B. trečios eilės išieškotojo Danske Bank A/S Lietuvos filialo naudai. 2013-08-09 buvo areštuotas ieškovui kartu su sutuoktine S. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) (e.b.l. 6-8). 2013-09-19 antstolio patvarkymu išieškotojui, Danske Bank A/S Lietuvos filialui, bei skolininkui A. B. ir bendrosios nuosavybės dalyvei, skolininko sutuoktinei S. B., buvo pasiūlyta per 30 dienų nuo patvarkymo gavimo dienos kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (e.b.l. 9).

132014-01-27 ieškovas sudarė Preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo parduoti 8,0300 ha žemės sklypą (toliau – Žemės sklypas), kurio unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), o G. V. įsipareigojo jį nupirkti (e.b.l. 10-13). Sudarydamas Preliminarią sutartį G. V. sumokėjo ieškovui 6000 Lt avansą, kuris sudarant pagrindinę sutartį būtų įskaitomas į pardavimo kainą (3.2 punktas). Preliminarioje sutartyje buvo nustatyta, kad pagrindinė Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis bus sudaryta ne vėliau kaip 2014-03-27 (5.1. punktas). Sutarties 6.4 punktu buvo susitarta, kad tuo atveju jei sutartis bus nutraukta ar pasibaigs jos galiojimas nesudarius pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties esant pardavėjo (šiuo atveju ieškovo) kaltei netinkamai vykdant sutarties sąlygas, pirkėjui raštu pareikalavus, pardavėjas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo raštiško reikalavimo gavimo dienos, privalės grąžinti pirkėjui visą avansą bei sumokėti avansu sumokėtos sumos dydžio baudą.

142014-03-03 antstolio V. M. kontoroje buvo užregistruotas ieškovo 2013-02-28 skundas Dėl antstolio privalomųjų procesinių veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0240/10/04254 neatlikimo, kuriuo ieškovas prašė panaikinti areštą žemės sklypui, esančiam ( - ) (e.b.l. 14-16). 2014-03-17 patvarkymu Nr. 0240/10/04254 anstolis atsisakė tenkinti skundą ir persiuntė bylą Vilniaus miesto apylinkės teismui (e.b.l. 17-8). Atsisakymas panaikinti areštą buvo remiamas aplinkybe, kad 2014-02-13 kontoroje buvo gautas Vilniaus miesto apylinkės teismo pranešimas, kad teismas priėmė nagrinėti išieškotojo pareiškimą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Atsižvelgdamas į tai, kad teismas nusprendė priimti nagrinėti išieškotojo prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo, antstolis nepanaikino arešto skolininkui ir jo sutuoktinei priklausančiam žemės sklypui.

152014-03-25 ieškovas buvo informuotas G. V., jog neketina pratęsti preliminarios sutarties galiojimo, nurodydamas, kad jei pirkimo pardavimo sutartis nebus sudaryta nustatytu terminu, laikys, kad sutartis nesudaryta dėl ieškovo kaltės, bei pareikalavo per 7 dienas nuo preliminaries sutarties pasibaigimo dienos grąžinti 6000 Lt avansą bei sumokėti 6000 Lt baudą (e.b.l. 27).

162014-04-08 pranešimu G. V. nurodė ieškovui 6000 Lt baudą sumokėti į jo sąskaitą banke (e.b.l. 28).

172014-04-08 mokėjimo nurodymu, kurį vykdė advokato A. B. kontora, G. V. buvo pervesta 6000 Lt, mokėjimo pavedime nurodant - “baudos pagal 2014-01-27 Preliminarios sutarties 6.4 p. ir 2014-04-08 sumokėjimas” (e.b.l. 29).

182014-04-16 Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi atmetė ieškovo bei S. B. skundą dėl anstolio veiksmų (e.b.l. 19-21).

192014-11-11 Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo pareiškėjų A. B. ir S. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-16 nutarties ir skundą patenkino iš dalies - įpareigojo antstolį V. M. panaikinti areštą Žemės sklypui (e.b.l. 22-24).

202014-11-18 atsakovas priėmė patvarkymą, kuriuo panaikino areštą Žemės sklypui (e.b.l. 25-26).

21Byloje kilęs ginčas dėl žalos, padarytos antstolio neteisėtais veiksmais, atlyginimo.

22Antstolių atsakomybę reglamentuojančio Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Dėl to ginčo sprendimui taikytinos Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę. Kasacinis teismas formuoja nuoseklią praktiką, kad, sprendžiant ginčus dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo, taikytinos CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę, kartu atsižvelgiant į antstolio profesinės veiklos teisinio reglamentavimo nulemtą civilinės atsakomybės taikymo specifiką (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2013 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Dėl to nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos būtinosios deliktinės atsakomybės sąlygos, bei įvertinti tai, kad profesine veikla užsiimančiam asmeniui nustatyti griežtesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai negu paprastai.

23Būtinosios deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, skolininko veiksmų bei žalos priežastinis ryšys ir kaltė (išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės) (CK 6.246–6.249 straipsniai).

24Todėl tam, kad būtų pagrindas tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus ir taikyti antstoliui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti visas antstolio civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.246–6.249 straipsniai). Ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, neatleidžiamas nuo CPK 178 str. įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2008).

25CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

26Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas pareigas, be kita ko, būtina vadovautis CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagal kurias antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, jog, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Sprendžiant dėl profesines funkcijas vykdančio antstolio kaltės, turi būti įvertinta, ar antstolis ėmėsi visų jam prieinamų teisėtų priemonių savo veiksmų teisėtumui užtikrinti; antstolio kaltės ribas nustato bendrasis teisės principas, kad iš nieko negali būti reikalaujama to, kas yra neįmanoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2012).

27Ieškovas neteisėtais atsakovo antstolio V. M. veiksmais, sukėlusiais žalą, laiko išieškojimo nenutraukimą iš Žemės sklypo, po to, kai nei išieškotojas Danske Bank A/S Lietuvos filialas, nei bendrosios nuosavybės dalyvė, ieškovo buvusi sutuoktinė S. B., nesikreipė į teismą per 30 dienų nuo atitinkamo antstolio patvarkymo gavimo dienos dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo (LR CPK 667 str.).

28CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia.

29Ieškovas nurodo, kad antstolis, vadovaudamasis CPK 667 straipsnio 1 dalimi, turėjo panaikinti uždėtą areštą žemės sklypui, nes išieškotojas per 30 dienų terminą nesikreipė į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Nurodo, kad ieškovas dėl turto arešto negalėjo įvykdyti Preliminarios sutarties sąlygų ir sutartyje nustatytais terminais sudaryti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties, todėl patyrė nuostolių, 2014-04-08 sumokant G. V. baudą už netinkamą Preliminarios sutarties įvykdymą. Ieškovas patirtus nuostolius grindžia į bylą pateiktu 2014-04-08 mokėjimo nurodymu, kuriuo 6000 Lt buvo pervesta G. V., mokėjimo paskirtyje nurodant “baudos pagal 2014-01-27 Preliminarios sutarties 6.4 p., ir 2014-04-08 sumokėjimas” (e.b.l. 29).

30Preliminariosios sutarties 2.13 p. nurodyta, kad „Pirkėjui yra žinoma, jog antstolio V. M. surašytu 2013-08-09 turto arešto aktu vykdomojoje byloje Nr. 0240/10/04254, vykdant Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010-08-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6641-640/2009 yra areštuotas Nekilnojamasis turtas, apribojant disponavimo teisę; turto arešto mastas 22604,16 Lt, o 2013-09-19 patvarkymu pasiūlyti nustatyti turto dalį, per 30 d. nuo patvarkymo gavimo Pardavėjui su sutuoktine ir Danske bank pasiūlyta kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, kuria iki šiol nepasinaudota“.

31Preliminarios sutarties 4.2.3. punkte nurodyta, kad „parduodamas Nekilnojamasis turtas nėra niekam perleistas, bet yra areštuotas, tačiau Pardavėjas iki pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, imsis visų reikiamų teisinių veiksmų šios Sutarties 2.5. p. nurodytam turto areštui panaikinti “.

32Sudarydamas Preliminariąją sutartį, ieškovas ir pirkėjas žinojo apie Žemės sklypui antstolio V. M. pritaikytą galiojantį areštą, atitinkamai ieškovas įsipareigojo imtis reikiamų veiksmų, kad areštas būtų panaikintas. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas tokių veiksmų ėmėsi praėjus daugiau kaip mėnesiui nuo Preliminariosios sutarties sudarymo dienos - 2014-0-03-03, pateikdamas skundą atsakovui dėl procesinių veiksmų neatlikimo, tuo metu iki pagrindinės sutarties sudarymo buvo likę 24 dienos. Pažymėtina, kad skundas anstoliui buvo pateiktas po to, kai išieškotojas kreipėsi į teismą dėl skolininko turto dalies bendros su sutuoktine nustatymo.

33Antstolis V. M. gauto skundo netenkino, remdamasis skundo nagrinėjimo metu turėta informacija, jog Danske Bank A/S Lietuvos filialas buvo pateikęs teismui prašymą dėl skolininko turto dalies nustatymo. Iš Teismų informacinės Liteko duomenų bazės nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014-02-03 buvo gautas išieškotojo pareiškimas dėl skolininko turto dalies nustatymo, kuris 2014-06-02 nutartimi buvo atmestas, teismui konstatavus, kad terminas, per kurį pareiškėjas turėjo kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko A. B. turto dalies, esančios bendra su sutuoktine S. B., nustatymo, pasibaigė 2013-10-21.

34Todėl šiuo pagrindu negalima konstatuoti, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, atsisakydamas panaikinti Žemės sklypo areštą, turėdamas duomenų, kad teisme yra priimtas išieškotojo pareiškimas dėl skolioninko turto dalies nustatymo. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pažymėtina, kad anstolis išeiškotojo pareiškimo nagrinėjimo metu negalėjo žinoti, koks procesinis sprendimas bus priimtas, o arešto panaikinimas iš esmės galėjo pažeisti išieškotojo interesus.

35Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą. Tai, kad ieškovas vykdymo procese neinformavo antstolio apie Preliminarios sutarties sudarymą bei tai, kad į antstolį dėl arešto panaikinimo kreipėsi tik po to, kai teisme buvo priimtas iešieškotojo pareiškimas dėl skolininko turto dalies nustatymo, nelaikytinas tinkamu bendradarbiavimu su antstoliu. Nors teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad jis apie Preliminarios sutarties sudarymą anstolį buvo informavęs telefonu bei, kad buvo nusiuntęs Preliminarią sutartį elektroniniu paštu, tačiau šios aplinkybės nepatvirtintos byloje esančiais įrodymais.

36Teismui, išnagrinėjus bylos medžiagą kyla pagrįstos abejonės ir dėl Preliminarios sutarties realumo bei ieškovo nurodomų nuostolių pagrįstumo. Išklausius teismo posėdyje ieškovo paaiškinimus bei liudytojo G. V. paaiškinimus, nustatyta, kad skiriasi faktinės aplinkybės, susijusios su Preliminarios sutarties sudarymu bei jos vykdymu. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jis nevyko su pirkėju apžiūrėti parduodamo žemės sklypo, o ar vyko pirkėjas jam nėra žinoma. G. V. teismo posėdyje nurodė, kad jis po Preliminarios sutarties pasirašymo buvo nuvykęs su ieškovu apžiūrėti parduodamo žemės sklypo. Ieškovas nurodė, kad su pirkėju buvo susitikęs keturis kartus, tuo tarpu teismo posėdyje G. V. nurodė, kad su pardavėju buvo susitikę apie dešimt kartų. Byloje pateikti 2014-03-25 dienos bei 2014-04-08 pirkėjo pranešimai ieškovui yra pasirašyti ieškovo su gavimo žyma tą pačią surašymo dieną. Ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pranešimus pirkėjas jam pateikė kontoroje, kur jis juos ir pasirašė. Tuo tarpu G. V. nurodė, kad pranešimus ieškovui išsiuntė registruotu paštu. G. V. nurodė, kad pranešimus jis paruošė pats pasinaudodamas internete esančiomis formomis, tačiau, įvertinus pranešimų turinį, akivaizdu, kad tai nėra trafaretiniai pranešimai, galima teigti, kad tai pranešimai surašyti profesionalaus teisininko. Preliminarioje sutartyje yra padarytas prierašas, kad avansas grąžintas 2014-04-08, pažymėtina, kad ir Mokėjimo nurodymas, kuriame nurodoma, kad sumokama bauda, yra padarytas tą pačią dieną, tai yra 2014-04-08. Nors tuo tarpu pranešimas dėl baudos sumokėjimo buvo surašytas tik 2014-04-08 ir kaip nurodė liudytojas ieškovui buvo išsiųstas paštu. Be to, pažymėtina, kad Preliminarios sutarties 6.4 punkte nustatyta, kad bauda mokama, esant pirkėjo pareikalavimui tik tuo atveju, kai pagrindinė sutartis nesudaroma esant pardavėjo kaltei netinkamai vykdant sutarties sąlygas. Šiuo atveju pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis buvo nesudaryta dėl to, kad Žemės sklypui nebuvo panaikintas areštas, tačiau šios aplinkybės negalima būtų tiesiogiai traktuoti pardavėjo kalte, tačiau ieškovas būdamas profesionalus teisininkas, nesant jo kaltės dėl negalėjimo sudaryti sutartį, sumokėjo baudą. Be to, pažymėtina, kad Preliminarios sutarties 5.2 punkte nustatytas pagrindinės sutarties nukėlimo velesnei datai galimybė, jeigu sutarties negalima pasirašyti dėl valstybės ar savivaldybės institucijų veiksmų bei neveikimo, tačiau kaip matyti iš bylos medžiagos, tokia galimybe net nebuvo bandoma pasinaudoti. Tai, kad ieškovas nei skunde dėl antstolio veiksmų, nei atskirajame skunde net neužsiminė apie aplinkybę, kad jis yra sudarę Preliminarią sutartį, siekiu atsiskaityti su išieškotoju, taip pat sustiprina abejones dėl ieškovo realių ketinimų parduoti Žemės sklypą.

37CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. CK 6.247 str. įtvirtinta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Kadangi nuostoliai yra žalos piniginė išraiška (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), teismas, spręsdamas dėl priežastinio ryšio konkrečiu atveju egzistavimo, turi įvertinti atsiradusios žalos prigimtį. Kasacinio teismo praktikoje antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos pobūdis aiškinamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos vykdymo procese aplinkybes.

38Šioje civilinėje byloje prašomą priteisti iš anstolio 1737,72 Eur turtinės žalos atlyginimą, teismas negali pripažinti susijusia priežsatiniu ryšiu su antstolio veiksmais, kadangi pats ieškovas Preliminarios sutarties sudarymo metu, žinodamas, kad turtas yra areštuotas, veikė savo rizika ir sudarė tokio pobūdžio sutartį, todėl pats turi prisiimti iš to kilusias pasekmes.

39Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestinas kaip nepagrįstas, teismui neturint pagrindo konstatuoti deliktinės atsakomybės sąlygų viseto.

40Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961, 98 straipsnių nuostatos. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovai proporcingai atmestų reikalavimų daliai (CPK 93, 98 straipsniai). Atsakovas byloje patyrė 1100 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios ieškinį atmetus priteistinos iš ieškovo (e.b.l. 85-87, 169-171). Trečias asmuo AAS „BTA Baltik Insurance Company“ filialas Lietuvoje į bylą pateikė prašymą priteisti 350 Eur, bylinėjimosi išlaidų, kurios ieškinį atmetus, priteistinos iš ieškovo (e.b.l. 98-101).

41Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

42ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovo A. B., a. k. ( - ) atsakovo antstolio V. M., a.k. ( - ) naudai 1100 EUR bylinėjimosi išlaidų.

44Priteisti iš ieškovo A. B., a. k. ( - ) trečio asmens AAS „BTA Baltik Insurance Company“ filialas Lietuvoje, j.a.k. 300665654, naudai 350 EUR bylinėjimosi išlaidų.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 1737, 72 eurų žalos... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą atiliepimą,... 6. Atsiliepime į ieškinį trečias asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“... 7. Atsiliepime į ieškinį trečias asmuo “Lloyd’s of London”,... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais... 9. Atsakovo atstovas teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepimuose į... 10. Liudytojas G. V. teismo posėdyje nurodė, kad jis verčiasi ūkininkavimu. Jam... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Iš rašytinės bylos medžiagos bei vykdomosios bylos Nr. 0240/10/04254... 13. 2014-01-27 ieškovas sudarė Preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo... 14. 2014-03-03 antstolio V. M. kontoroje buvo užregistruotas ieškovo 2013-02-28... 15. 2014-03-25 ieškovas buvo informuotas G. V., jog neketina pratęsti... 16. 2014-04-08 pranešimu G. V. nurodė ieškovui 6000 Lt baudą sumokėti į jo... 17. 2014-04-08 mokėjimo nurodymu, kurį vykdė advokato A. B. kontora, G. V. buvo... 18. 2014-04-16 Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi atmetė ieškovo bei S.... 19. 2014-11-11 Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo pareiškėjų A. B. ir S.... 20. 2014-11-18 atsakovas priėmė patvarkymą, kuriuo panaikino areštą Žemės... 21. Byloje kilęs ginčas dėl žalos, padarytos antstolio neteisėtais veiksmais,... 22. Antstolių atsakomybę reglamentuojančio Antstolių įstatymo 16 straipsnio 1... 23. Būtinosios deliktinės atsakomybės taikymo sąlygos yra neteisėti veiksmai,... 24. Todėl tam, kad būtų pagrindas tenkinti nagrinėjamoje byloje pareikštus... 25. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 26. Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas... 27. Ieškovas neteisėtais atsakovo antstolio V. M. veiksmais, sukėlusiais žalą,... 28. CPK 667 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris... 29. Ieškovas nurodo, kad antstolis, vadovaudamasis CPK 667 straipsnio 1 dalimi,... 30. Preliminariosios sutarties 2.13 p. nurodyta, kad „Pirkėjui yra žinoma, jog... 31. Preliminarios sutarties 4.2.3. punkte nurodyta, kad „parduodamas... 32. Sudarydamas Preliminariąją sutartį, ieškovas ir pirkėjas žinojo apie... 33. Antstolis V. M. gauto skundo netenkino, remdamasis skundo nagrinėjimo metu... 34. Todėl šiuo pagrindu negalima konstatuoti, kad atsakovas atliko neteisėtus... 35. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti... 36. Teismui, išnagrinėjus bylos medžiagą kyla pagrįstos abejonės ir dėl... 37. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 38. Šioje civilinėje byloje prašomą priteisti iš anstolio 1737,72 Eur... 39. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ieškinys dėl žalos atlyginimo... 40. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961,... 41. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas... 42. ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovo A. B., a. k. ( - ) atsakovo antstolio V. M., a.k. ( - )... 44. Priteisti iš ieškovo A. B., a. k. ( - ) trečio asmens AAS „BTA Baltik... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...