Byla 2S-368-125/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Albinos Pupeikienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. P2-13075-777/2008 pagal pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų mediena“, personalinei įmonei „Bochakolita“ dėl vykdymo išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš UAB „Vakarų mediena“ 366 Lt vykdymo išlaidų, 100 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su advokato padėjėjo pagalba ruošiant pareiškimą, parengiant procesinius dokumentus, suteikiant konsultacijas. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0017/04/00826 vykdė 322,98 Lt delspinigių, 110 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimą iš skolininkės UAB „Vakarų mediena“ išieškotojos PĮ „Bochakolita“ naudai. Pareiškėjas nurodė, jog skola buvo sumokėta jau prasidėjus priverstinio vykdymo procesui, todėl skolininkei tenka pareiga sumokėti vykdymo išlaidas. Kadangi skolininkė nesumokėjo vykdymo išlaidų, antstolis prašė teismo priteisti susidariusias vykdymo išlaidas. Taip pat pareiškėjas prašė priteisti 100 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurios susidarė antstoliui pasinaudojus advokato padėjėjo teikiamomis teisinėmis paslaugomis.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-11-20 nutartimi pareiškimą tenkino iš dalies, priteisė antstoliui 354 Lt vykdymo išlaidų iš UAB „Vakarų mediena“, likusios pareiškimo dalies netenkino. Nurodė, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų apie antstolio nuorašų darymą, todėl konstatavo, jog išlaidos už dokumentų nuorašus yra nepagrįstos, ir antstolio priskaičiuotas 12 Lt atlygis nepriteistinas. Teismas pažymėjo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina taikoma ne antstolio privalomai pagal Civilinio proceso kodekso normas siųstinam dokumentui, o šalies prašomam išduoti nuorašui. Dėl 100 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismas pažymėjo, kad vykdymo išlaidų išieškojimas yra vienas iš vykdymo proceso procesinių veiksmų, jį įstatymas imperatyviai nurodo atlikti ir vykdyti antstoliui, kuris, remiantis LR antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, todėl netenkino pareiškėjo prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo iš dalies pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-11-20 nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir jas priteist proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, taip pat prašo iš dalies pakeisti nutarties dalį, kuria atsisakyta priteisti 12 Lt už nuorašų darymą, šį reikalavimą tenkinant visiškai. Nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl sumų priteisimo už nuorašų darymą, nepagrįstai nesivadovavo CPK 613 str. 3 d. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatomis kompleksiškai, bet taikė Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje nustatytus dydžius, aiškindamas jų prasmę plečiamai, nustatydamas, kad nuorašai išduodami tik šalių prašymu. Dėl teismo atsisakymo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliantas nurodo, kad teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą, nes priešingai šaliai jos turėtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteisiamos neatsižvelgiant į šalies įgytą išsilavinimą, profesiją, užimamą socialinę padėtį.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas atmestinas. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdė vykdomąją bylą Nr. 17-826/2004, pradėtą pagal Palangos miesto apylinkės teismo 2004-03-23 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-484-01/2004 ir išieškotojos PĮ „Bochakolita“ 2004-04-28 prašymą dėl 322,98 Lt delspinigių, 110 Lt bylinėjimosi išlaidų, 6 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2004-03-22 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininkės UAB „Vakarų mediena“. 2004-09-05 priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo bei pasiūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo. Per nustatytą terminą skolininkas vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl antstolis kreipėsi dėl šių išlaidų priteisimo. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino antstolio pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikomi privalomai pagal Civilinio proceso kodekso normas siųstinam dokumentui. Aplinkybė, kad proceso įstatymas nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis privalo išsiųsti patvarkymų nuorašus, nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. CPK 605 straipsnyje, reglamentuojančiame antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarką, nurodyta, kad nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną, taigi sistemiškai aiškinant Civilinio proceso kodekso normas akivaizdu, kad negalima privalomai siunčiamo patvarkymo nuorašo darymo laikyti atskiru vykdymo veiksmu Sprendimų vykdymo instrukcijos 3.42 punkto prasme. Atlyginimas už atskirą procesinį veiksmą – patvarkymo surašymą – yra nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 8 punkte. 3 lentelėje nurodytos sumos, kai antstoliui sumokama už konkretų vykdymo veiksmo atlikimą, neapima tik šioje lentelėje nenurodytų faktinių išlaidų – pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimų visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitų išlaidų, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas (Instrukcijos 46, 48 p.). Už tą patį vykdymo veiksmą negali būti imamas mokestis, nustatytas už kelis atskirus vykdymo veiksmus, t. y. pagal kelis 3 lentelės punktus. Vadovaujantis apelianto logika, už patvarkymo, pasiūlymo nuorašų darymą kopijavimo būdu, be atlyginimo už šį atskirą veiksmą (Instrukcijos 3 lentelės 3 p.), dar turėtų būti priskaičiuotas ir mokestis už kopijos darymą (Instrukcijos 3 lentelės 1 ar 2 p.). Teisėjų kolegijos nuomone, šios privalomai siunčiamų patvarkymų nuorašų darymo išlaidos patenka į bendrųjų vykdymo išlaidų (Instrukcijos 3.41 p.) turinį. Bendrosios vykdymo išlaidos – tai avansinis išieškotojo mokestis antstoliui, mokamas tam, kad padengtų tam tikrą dalį antstolio veiklos sąnaudų ir iš dalies atlygintų antstoliui už darbą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2008). Analogiškai byloje dalyvaujantiems asmenims išduodamų ar išsiunčiamų teismo sprendimų nuorašų (CPK 275 str. 1 d.) darymo išlaidos yra kompensuojamos žyminio mokesčio.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino antstolio reikalavimo priteisti 100 Lt bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką tapačiose bylose išaiškino, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Atlikdamas įstatymų nustatytas funkcijas antstolis veikia kaip fizinis asmuo, tačiau turėdamas ypatingą teisinį statusą, negali būti prilygintas bet kuriam fiziniam asmeniui. Antstolis, nepažeisdamas CPK, Antstolių įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, vykdymo proceso metu abejodamas savo kvalifikacija teisiniais ar kitais klausimais gali pasinaudoti ir kitų kvalifikuotų specialistų pagalba (pavyzdžiui, teisininko ar kalbininko), tačiau tai nereiškia, kad šios antstoliui suteiktos paslaugos bet kokiu atveju yra susijusios su vykdymo procesu tiek, kad jas privalo apmokėti vykdymo proceso šalis (CPK 609 str. 1 d. 8 p.). Priteisiant išlaidas už advokato pagalbą, turi būti atsižvelgiama į konkretaus klausimo, kuriam išspręsti ši pagalba būtina, sudėtingumą, įvertinama tai, kad antstolis pats turi aukštąjį teisinį išsilavinimą ir privalo būti kvalifikuotas vykdymo proceso specialistas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2008). Nagrinėjamas pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo pagal savo pobūdį, paskirtį, turinį ir apimtį yra nesudėtingas, jame pateikta motyvacija bei argumentai iš esmės tipiniai ir naudojami antstolio A. Zenkevičiaus analogiško pobūdžio bylose dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Taip pat pažymėtina, kad antstolis, kreipdamasis dėl vykdymo (bylinėjimosi) išlaidų priteisimo, piktnaudžiauja savo teisėmis, kadangi į teismą kreipėsi jau po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-06 priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2008.

8Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas teisinės pagalbos išlaidų pagrįstumo klausimą nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šiuo klausimu formuojamos teismų praktikos. Apelianto nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis (2008-01-25 Nr. 3K-3-36/2008) priimta byloje, kurioje buvo nagrinėjamos visiškai kitos faktinės bylos aplinkybės, t. y. bylų ratio decidendi skiriasi.

9Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d.).

10Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai