Byla 2S-1839-524/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės UAB „SNORO lizingas“ atskirąjį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2012-07-26 nutarties civilinėje byloje, iškeltoje pagal kreditorės UAB „SNORO lizingas“ pareiškimą skolininkei D. N. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Plungės rajono apylinkės teismo 2012-06-29 įsakymu skolininkės D. N. priteista 3739,98 Lt prievolei įvykdyti, 403,04 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 31 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Snoro lizingas“ naudai.

3Skolininkė pateikė prašymą išdėstyti teismo įsakymo įvykdymą, mokant skolą dalimis po 200 Lt kas mėnesį. Nurodė, kad jos sunki turtinė padėtis, yra našlė ir viena išlaiko sūnų moksleivį, moka įsiskolinimus bankui AB „Swedbank“ už paimtus vartojimo kreditus.

4Plungės rajono apylinkės teismas 2012-07-26 nutartimi skolininkės prašymą tenkino: išdėstė Plungės rajono apylinkės teismo 2012-06-29 įsakymu priteistos 3739,98 Lt prievolės, 403,04 Lt delspinigių, 31 Lt žyminio mokesčio, iš viso 4174,02 Lt ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, išieškant iš D. N. kas mėnesį po 200 Lt kreditorei AB „Snoro lizingas“, pradedant mokėti nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio įskaitytinai, o 2014 m. balandžio mėnesį – visą likusią sumą. Nurodė, kad skolininkė teismo įsakymu priteistos sumos negali jo iš karto įvykdyti dėl susidariusius sunkios finansinės padėties. Teismas įvertinęs pateiktus duomenis nustatė, kad skolininkės turtinė padėtis yra nepalanki įvykdyti teismo įsakymą visa apimtimi, t. y. iš karto sumokėti visą priteistą sumą ir palūkanas. Kreditorė duomenų apie tai, jog jos turtinė padėtis yra bloga, nepateikė. Nesumokėtos priteistos sumos iš skolininko išieškojimo išdėstymas yra labai reikšmingas skolininkui kaip fiziniam asmeniui, nes taip jam sudaroma galimybė grąžinti kreditoriui skolą atitinkamomis pinigų sumomis. Šiuo atveju kreditoriui, kaip juridiniam asmeniui, priteista suma yra palyginti nedidelė, jam teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas neturėtų sukelti didžiulių neigiamų pasekmių, nes skolą kreditorius atgautų laipsniškai per ilgesnį laiko tarpą, skolininkas susidariusį įsiskolinimą pripažįsta ir įsipareigoja su juo atsiskaityti.

5Kreditorė atskiruoju skundu prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2012-07-26 nutartį ir priimti naują sprendimą – atmesti skolininkės prašymą dėl sprendimo išdėstymo. Nurodė, kad skolininkė sudarydama paskolos sutartį žinojo savo finansinę padėtį, taip pat byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių jos sunkią turtinę padėtį. Teigia, kad teisės aktai nustato pareigą išlaikyti tik nepilnamečius vaikus. Pažymi, kad skolininkės pajamos nuo paskolos sutarties sudarymo nepasikeitė, jos yra pakankamos, kad įsipareigojimai būti vykdomi laiku. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas pateiktą prašymą turėjo vadovautis šalių lygiateisiškumo principu, kreditoriaus teisėtais lūkesčiais bei tuo, kad sprendimo vykdymo išdėstymas galimas išimtiniais atvejais.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą negauta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad Plungės rajono apylinkės teismo 2012-06-29 įsakymų iš skolininkės priteista 3739,98 Lt skola, 403,04 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 31 Lt bylinėjimosi išlaidų. 2012-07-09 skolininkė pateikė prašymą dėl įsiskolinimo išdėstymo dėl sunkios turtinės padėties.

9Pirmosios instancijos priimtą nutartį motyvavo sunkia skolininkės padėtimi. Apeliacinės instancijos teismas su tokia išvada nesutinka.

10Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę – jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, jis (sprendimas) gali būti vykdomas priverstinai. Kadangi LR CPK 284 str. nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

11Šiuo atveju skolininkės prašė išdėstyti sprendimo vykdymą dėl sunkios turtinės padėties. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie šiuo metu kreditų įstaigų sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje; tik šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis. Akcentuojama, kad teismas įvertina asmens sunkią turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, ne formaliai, bet atsižvelgdamas į sprendimo vykdymo atidėjimo instituto tikslą bei priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje V. B. v. R. K., bylos Nr. 2-834/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje R. G. v. A. G., bylos Nr. 2-679/2009; 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje S. B. v. UAB „Status finansinė grupė“, bylos Nr. 2-347/2007). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (LR CPK 178 straipsnis).

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad skolininkės pajamos vidutiniškai sudaro apie 3000 Lt (b. l. 32). Jos pilnametis sūnus mokosi dieniniame skyriuje Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. Skolininkė turi finansinių įsipareigojimų AB „Swedbank“ pagal vartojimo kredituoto sutartį, tačiau iš vartojimo kredito grafiko matyti, kad įmokos turi būti baigtos mokėti 2012-10-17. Darytina išvada, kad šios sutarties vykdymas nėra pagrindas atidėti teismo įsakymo vykdymo. Skolininkė nurodė, kad mirė vyras ir tėvas, todėl priteistos sumos negali mokėti. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Z. N. mirė ( - ), tuo tarpu kreditorės ir skolininkės paskolos sutartis sudaryta 2010-09-22 (t. l. 7). Darytina išvada, kad skolininkės turtinė padėtis nuo paskolos sutarties su kreditore sudarymo nepasikeitė. Daugiau duomenų, patvirtinančių skolininkės turtinę padėtį, byloje nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad skolininkė neįrodė, kad jos turtinė padėtis po teismo įsakymo priėmimo tapo sunki (LR CPK 178 str.) ir yra teisinis pagrindas teismo įsakymo vykdymo atidėjimui. Taip pat, atsižvelgiant į nurodytus duomenis ir Konstitucijos 29 str. 1 d., LR CK 1.2 str.1 d. įtvirtintą lygiateisiškumo principą, sprendimo vykdymo atidėjimas negali būti pagrindžiamas ir ta aplinkybe, kad išieškotojas yra finansinė institucija – lizingo bendrovė.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, todėl priimta nutartis naikintina dėl joje padarytų proceso teisės normų pažeidimų, turinčių esminę reikšmę nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui (LR CPK 337 str. 1 d. 2 p.), ir klausimas išspręstinas iš esmės – skolininkės prašymas išdėstyti teismo įsakymu priteistą skolą.

14Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis LR CPK 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

15Plungės rajono apylinkės teismo 2012-07-26 nutartį panaikinti ir skolininkės D. N. prašymą išdėstyti teismo įsakymu priteistą skolą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai