Byla 2A-746-577/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jūros Marijos Strumskienės ir Neringos Švedienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „SCANDAGRA“ ieškinį atsakovui J. B. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB „SCANDAGRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo J. B. 7 500 Eur netesybų, 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gruodžio 19 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2017-IM/003 (toliau tekste ir – Sutartis 1) atsakovas įsipareigojo nuo 2017 m. liepos 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. pristatyti 150 tonų kvietrugių, o 2017 m. vasario 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2017IM/004 (toliau tekste ir – Sutartis 2) atsakovas įsipareigojo ieškovei laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. pristatyti 100 tonų žirnių, tačiau įsipareigojimų laiku neįvykdė. Kadangi Sutarčių 5.2. punktais atsakovas buvo įsipareigojęs mokėti ieškovei baudą ne mažiau kaip 30 Eur už kiekvieną nepristatytą produkcijos toną, pasak ieškovės, atsakovas, nepristatęs 250 tonų grūdų, privalo sumokėti 4 500 Eur pagal Sutartį1 ir 3 000 Eur pagal Sutartį2.

82.

9Atsakovas J. B. prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, jog 2017 metų vyravęs ciklonas atnešė smarkias liūtis, todėl Vyriausybė 2017 m. spalio 4 d. nutarimu paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją visoje šalyje. Atsakovo teigimu, atsižvelgiant į tai, jog nuo dėl jo nepriklausančių priežasčių žuvo atsakovo derlius, jis atleistinas nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl force majeure aplinkybių. Atsakovas šiuos argumentus grindžia CK 6.212 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 - 3.2 punktu, Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“ - 10.4. punktu. Pažymėjo, kad atsakovo pažeistų pasėlių plotas sudaro 44 ha, todėl jam taikytinos minėtos teisės aktų nuostatos.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį patenkino; priteisė ieškovei UAB „SCANDAGRA“ iš atsakovo J. B. 7 500 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei 225 Eur bylinėjimosi išlaidų; taip pat priteisė iš atsakovo 10,48 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

144.

15Teismas nurodė, kad nesant duomenų, jog dėl kritulių žuvo žirniai, atsakovo atsikirtimai dėl Sutarties 2 nevykdymo dėl force majeure sąlygų laikytini neįrodytais. Pažymėjo, jog net ir esant ekstremalioms oro sąlygoms, jei nėra įrodymų, jog jos padarė įtaką augalams, pačių sąlygų buvimas neatleidžia sutarties šalies nuo sutartinių įsipareigojimų tinkamo vykdymo.

165.

17Teismo nuomone, Sutarties 1 ir Sutarties 2 5.6 punktu šalys yra patvirtinusios, jog dėl oro sąlygų gali kisti parduodamų grūdų kiekiai ir kisti kaina, ir sutarusios dėl to nekeisti sutartyse sutartų kainų, - numatė ir tarėsi dėl derliaus pokyčių, įtakotų oro sąlygų, t. y. įvertino, jog gali būti blogos oro sąlygos, tačiau nesutarė, jog didesni nei norma kritulių kiekiai bus traktuojami kaip force majeure aplinkybė.

186.

19Teismas pažymėjo, kad CK 6.212 straipsnio 3 dalies nuostatos, tiek Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos ,,Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės taisyklių“ 5 punktas nustato, kad šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją. Taip pat taisyklių 6 punkte nustatyta, kad pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą. Be to, dėl lietingų orų nukentėję žemdirbiai turėjo kreiptis į savivaldybes ir informuoti apie patirtą žalą, ir tuo pagrindu turėjo būti pateiktos deklaracijos apie nukentėjusius pasėlius ir sulaukta savivaldybės sudarytos komisijos sprendimo pripažįstamas asmuo nekentėjusiu ar ne.

207.

21Nesant valstybės įgaliotos institucijos ar kitų objektyvių įrodymų dėl kvietrugių 100 procentinio žuvimo, teismas šį atsakovo teiginį laikė neįrodytu ir sprendė, kad nėra teisinio pagrindo atleisti atsakovą nuo prievolių pagal šalių sudarytas Sutartis vykdymo dėl nenugalimos jėgos.

228.

23Atsakovui neginčijant baudos dydžio, pagal Sutartį 2 nepristačius 100 tonų žirnių, ieškovei iš atsakovo teismas priteisė 3 000 Eur netesybų, o pagal Sutartį 1 nepristačius 150 tonų kvietrugių, ieškovui iš atsakovo priteisė 4 500 Eur netesybų (CK 6.71 straipsnis).

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

269.

27Atsakovas J. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

289.1. Dėl ieškovės iniciatyva apeliantui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas negali vykdyti įprastinės ūkinės komercinės veiklos ir atsiskaityti už teikiamas teisines paslaugas; atsakovas neturi teisinio išsilavinimo. Teigia, kad, teismas nepagrįstai vertino, jog byloje pateikti įrodymai yra nepakankami ir atsakovas turi pateikti dar daugiau neapibrėžtų įrodymų. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

299.2. Apeliantas, nors ir būdamas ūkininkas, negalėjo numatyti, kad iškris būtent toks kritulių kiekis, kuris bus pripažintas stichine nelaime valstybiniu mastu bei sunaikins visą apelianto derlių.

309.3. Teismas neanalizavo teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012) nustatytų sąlygų, kurioms esant pagal CK 6.212 straipsnį būtų pripažintos force majeure aplinkybės, buvimo. Apelianto įsitikinimu, tuo atveju, jeigu teismas laikė, kad vienokios ar kitokios byloje įrodinėjamos aplinkybės nėra pakankamai pagrįstos, jis turėjo pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus, o to nepadaręs neatskleidė bylos esmės.

3110.

32Ieškovė UAB „SCANDAGRA“ prašo atmesti atsakovo skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

3310.1.

34Teismas teisingai konstatavo, kad „atsakovas į bylą nepateikė duomenų, patvirtinančių aukščiau minėtų dokumentų pateikimą – prašymo pripažinti nukentėjusiu dėl nenugalimos jėgos, deklaracijų apie nukentėjusius pasėlius (žirnių žuvimą), <...> nėra valstybės įgaliotos institucijos ar kitų objektyvių įrodymų dėl kvietrugių 100 procentinio žuvimo <...>“. Teismui pateikta tik paties atsakovo surašyta ir pasirašyta pažyma apie kvietrugių žuvimą, t. y. 2017 m. rudenį pasėtų ir galimai žuvusių. Ieškovė nėra gavusi jokių pranešimų apie neturėjimą galimybės įvykdyti pasirašytas tarp šalių grūdų pirkimo-pardavimo sutartis arba nenugalimos jėgos aplinkybes, turėsiančias įtakos sutarčių vykdymui.

3510.2.

36Nenugalimos jėgos (force majoure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda prekybos pramonės ir amatų rūmai pagal veiklos zonas, jeigu tokios aplinkybės egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3710.3.

38Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad CK 6.212 straipsnyje įtvirtintos nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o force majoure besiremianti sutarties šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos sąlygos egzistuoja būtent dėl jos.

3910.4.

40Pažymos apie meteorologines sąlygas, apie žemės ūkio veiklos subjektų (pareiškėjų) 2017 metais žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymą ir jų žuvimo dalies apskaičiavimą nelaikytinos tinkamu įrodymu.

4110.5.

42Pasak ieškovės, pažyma apie žemės ūkio veiklos subjektų (pareiškėjų) 2017 metais žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymą ir jų žuvimo dalies apskaičiavimą konstatuoja, kad žuvo 2017 metų rudenį pasėti pasėliai (Paramos už 2017 metais pasėtus ir dėl kritulių žuvusius ir (arba) negalėtus pasėti žieminius pasėlius administravimo ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-173), o ieškovė prašo priteisti netesybas už 2017 m. nuimtą ir nepristatytą derlių.

43IV.

44Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4511.

46Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4712.

48Byloje nustatyta, jog šalys 2016 m. gruodžio 19 d. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2017-IM/003, kurios 2.3 punktu atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovei 150 tonų kvietrugių laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.; o 2017 m. vasario 1 d. pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2017IM/004 atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovei 100 tonų žirnių laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. spalio 1 d. Atsakovui nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovė kreipėsi į teismą dėl netesybų pagal Sutarčių 5.2 punktą, t. y. 30 Eur už kiekvieną nepristatytą produkcijos toną, priteisimo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia tuo, kad į bylą yra pateikti įrodymai dėl derliaus sunaikinimo dėl neįprastai didelių iškritusių kritulių, o teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles; teismas neanalizavo sąlygų, kad būtų pripažintos force majeure aplinkybės, buvimo; teismas, nepasiūlydamas šalims pateikti papildomų įrodymų, neatskleidė bylos esmės.

4913. Įvertinęs skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo argumentams bei teismo išvadoms. Teisėjų kolegijos nuomone, skundžiamas sprendimas priimtas tinkamai nustačius faktines bylos aplinkybes, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą bei atitinka teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, neturi pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais.

5014. Force majeure institutas, įtvirtintas CK šeštosios knygos XVII skyriuje „Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės“, nustato pagrindą atleisti sutarties neįvykdžiusią šalį nuo atsakomybės esant aplinkybėms, kurios pripažįstamos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Nenugalimos jėgos atveju šalies atleidimas nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą reiškia, kad sutartinių prievolių nevykdymas yra pateisinamas ir negali sutartį pažeidusiai šaliai sukelti įprastinių sutarties nevykdymo padarinių, nustatytų CK 6.205–6.216 straipsniuose, jam negali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK šeštosios knygos XXII skyrius), atitinkamai apribojama kreditoriaus (nukentėjusiosios sutarties šalies) teisė į sutarties nevykdymu pažeistų teisių gynimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2006; 2012 m. birželio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012; kt.).

5115. Pagal CK 6.212 straipsnį force majeure aplinkybėms pripažinti būtina šių sąlygų visuma: 1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybę, kaip sutarties neįvykdymo priežastį, privalo įrodyti ja besiremianti šalis (CK 6.256 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

5216. Atsakovas, atsiliepime į ieškinį bei apeliaciniame skunde nurodydamas, kad turi būti atleistas nuo atsakomybės už Sutarčių nevykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, turėjo ne deklaratyviai remtis tuo, kad Lietuvoje 2017 m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje keletą kartų buvo viršyta daugiametė kritulių norma ir dėl to Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nutarė paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, bet šias aplinkybes sieti su negalėjimu vykdyti sutartinių įsipareigojimų. Atsakovas savo argumentams pagrįsti pateikė tik du rašytinius įrodymus: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Informacijos skyriaus 2017-09-28 pažymą apie hidrometeorologines sąlygas, kurioje nurodoma, kad Vilniaus meteorologijos stoties duomenimis per 2017 m. rugpjūčio –rugsėjo mėn. iškrito 206 mm kritulių; toks kritulių kiekis 1,5 karto viršijo minėto laikotarpio vidutinį daugiametį kiekį; bei jo paties surašytą ir pasirašytą 2017-10-27 pažymą apie 2017 metais žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymą ir jų žuvimo dalies apskaičiavimą, joje nurodydamas, kad žuvo 100 procentų kvietrugių; jokių duomenų, patvirtinančių, kad dėl kritulių žuvo žirniai, atsakovas iš viso nepateikė. Taip pat byloje nepateikta duomenų, kurioje Lietuvos vietovėje atsakovas vykdo ūkininko veiklą (atsakovo gyvenamoji vieta nurodoma V. rajonas, jo surašytos pažymos sudarymo vieta nurodoma S.), kokį pasėlių plotą jis augino, kiek jų dėl kritulių nukentėjo, nepateikė jokių deklaracijų, nenurodė, nesiejo galimo pasėlių apsėmimo su tuo, kad tokios aplinkybės jam apsunkino vykdyti pardavėjui tenkančią prievolę pristatyti prekes (150 tonų kvietrugių ir 100 tonų žirnių).

5317. CK 6.200 straipsnio reikalavimai įpareigoja sutarties šalis sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, vykdant sutartį bendradarbiauti ir kooperuotis. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybių, šalis apie jas privalo pranešti kitai sutarties šaliai (CK 6.212 straipsnio 3 dalis). Tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų, kad apie negalėjimą vykdyti sutartinius įsipareigojimus jis ieškovei pranešė.

5418. Priešingai nei teigia apeliantas, iš skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo matyti, kad teismas analizavo CK 6.212 straipsnyje nustatytų sąlygų buvimą ir padarė išvadą, jog nėra teisinio pagrindo atleisti atsakovą nuo prievolių pagal sutartį vykdymo dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Pirmosios instancijos teismas, darydamas šią išvadą, be kita ko, įvertino aplinkybes, kad atsakovas nepranešė kitai sutarties šaliai apie tokių aplinkybių susidarymą, nepateikė deklaracijų apie nukentėjusius pasėlius, įrodymų apie kreipimąsi į savivaldybę dėl nukentėjusių pasėlių ir kt.

5519. Anot apelianto, pirmosios instancijos teismas, laikydamas, jog byloje įrodinėjamos aplinkybės nėra pakankamai pagrįstos, turėjo pasiūlyti šalims pateikti papildomus įrodymus. CPK 12 straipsnyje įtvirtinta, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). CPK 179 straipsnio 1 dalis numato, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys. Jeigu pateiktų įrodymų neužtenka, teismas gali pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę rinkti įrodymus savo iniciatyva tik CPK ir kitų įstatymų nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja viešasis interesas ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

5620. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis) Dispozityviose bylose, t. y. bylose, kuriose nėra viešojo intereso gynimo poreikio ir kuriose visa apimtimi galioja dispozityvumo, taip pat rungimosi principai (CPK 12, 13 straipsniai), teismas turėtų pasiūlyti šalims ar kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims pateikti papildomus įrodymus tais atvejais, kai įrodymų apskritai nėra arba jų akivaizdžiai neužtenka. Kitais atvejais tai yra teismo teisė, o ne pareiga, ir teismas šią teisę įgyvendina atsižvelgdamas į įrodinėjimo proceso eigą, tirdamas ir vertindamas pateiktus bei surinktus įrodymus ir spręsdamas dėl jų pakankamumo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2009).

5721.

58Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad į teismo 2018-05-29 paskirtą posėdį atsakovas neatvyko, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas, teismas pasiūlė atsakovui pateikti papildomus įrodymus (apie tai atsakovui buvo pranešta atskiru teismo pranešimu). Atsakovas neatvyko ir į kitą 2018-06-12 teismo posėdį, jokių įrodymų papildomai nepateikė. Toks atsakovo elgesys sudaro pagrindą išvadai, kad pats atsakovas akivaizdžiai vengė naudotis proceso rungimosi garantijomis; atsakovas į teismo pasiūlymus pateikti papildomus įrodymus nereagavo, į posėdžius neatvyko, jokių papildomų įrodymų nepateikė ir teikdamas apeliacinį skundą. Pažymėtina, jog nagrinėjama byla yra dispozityvi ir teismas joje neturi teisės rinkti įrodymų savo iniciatyva. Nors atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali atsiskaityti už teikiamas teisines paslaugas, todėl šių paslaugų teikimas yra ribotas, pats atsakovas neturi teisinio išsilavinimo, tačiau apeliantas nepateikia jokių duomenų, jog nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme jis iš tiesų neturėjo jokių objektyvių galimybių pasinaudoti teisine pagalba. Akcentuotina ir tai, kad teismas, siūlydamas atsakovui pateikti papildomus įrodymus, juos aiškiai įvardijo, todėl net nepaisant to, kad atsakovas neturi specialių teisinių žinių ir neturėjo galimybės pasinaudoti teisine pagalba, atsakovui turėtų būti aišku, kokius papildomus įrodymus jam siūloma pateikti.

5922. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201-687/2016). Skundžiamame teismo sprendime detaliai išvardinti byloje surinkti įrodymai, iš jo turinio yra aišku, kokios nustatytos faktinės aplinkybės lėmė pirmosios instancijos teismo išvadas; pirmosios instancijos teismas teisingai teisiškai kvalifikavo susiklosčiusius šalių teisinius santykius, todėl jokio pagrindo sutikti su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nėra.

6023. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas vertino į bylą pateiktus įrodymus nepažeisdamas CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

6124. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo prievolių vykdymo, nepažeidė įrodinėjimo procesą reglamentuojančių taisyklių. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6225. Pirmos instancijos teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo klausimą, atsakovui atidėjo 225 Eur dydžio žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą. Atmetus apelianto apeliacinį skundą, šio dydžio žyminis mokestis priteistinas valstybei (CPK 84, 96 straipsniai).

63Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

65Priteisti valstybei iš atsakovo J. B. (asmens kodas ( - ) 225 (du šimtus dvidešimt penkis) Eur žyminio mokesčio, mokėtino už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB „SCANDAGRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 8. 2.... 9. Atsakovas J. B. prašė ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, jog 2017 metų... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 26 d. sprendimu ieškinį... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad nesant duomenų, jog dėl kritulių žuvo žirniai,... 16. 5.... 17. Teismo nuomone, Sutarties 1 ir Sutarties 2 5.6 punktu šalys yra... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad CK 6.212 straipsnio 3 dalies nuostatos, tiek... 20. 7.... 21. Nesant valstybės įgaliotos institucijos ar kitų objektyvių įrodymų dėl... 22. 8.... 23. Atsakovui neginčijant baudos dydžio, pagal Sutartį 2 nepristačius 100 tonų... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 26. 9.... 27. Atsakovas J. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 28. 9.1. Dėl ieškovės iniciatyva apeliantui pritaikytų laikinųjų apsaugos... 29. 9.2. Apeliantas, nors ir būdamas ūkininkas, negalėjo numatyti, kad iškris... 30. 9.3. Teismas neanalizavo teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 31. 10.... 32. Ieškovė UAB „SCANDAGRA“ prašo atmesti atsakovo skundą kaip... 33. 10.1.... 34. Teismas teisingai konstatavo, kad „atsakovas į bylą nepateikė duomenų,... 35. 10.2.... 36. Nenugalimos jėgos (force majoure) aplinkybes liudijančias pažymas išduoda... 37. 10.3.... 38. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad CK 6.212 straipsnyje įtvirtintos... 39. 10.4.... 40. Pažymos apie meteorologines sąlygas, apie žemės ūkio veiklos subjektų... 41. 10.5.... 42. Pasak ieškovės, pažyma apie žemės ūkio veiklos subjektų (pareiškėjų)... 43. IV.... 44. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 11.... 46. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 47. 12.... 48. Byloje nustatyta, jog šalys 2016 m. gruodžio 19 d. sudarė pirkimo -... 49. 13. Įvertinęs skundžiamo teismo sprendimo turinį, apeliacinės instancijos... 50. 14. Force majeure institutas, įtvirtintas CK šeštosios knygos XVII skyriuje... 51. 15. Pagal CK 6.212 straipsnį force majeure aplinkybėms pripažinti būtina... 52. 16. Atsakovas, atsiliepime į ieškinį bei apeliaciniame skunde nurodydamas,... 53. 17. CK 6.200 straipsnio reikalavimai įpareigoja sutarties šalis sutartį... 54. 18. Priešingai nei teigia apeliantas, iš skundžiamo pirmosios instancijos... 55. 19. Anot apelianto, pirmosios instancijos teismas, laikydamas, jog byloje... 56. 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad... 57. 21.... 58. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad į teismo 2018-05-29... 59. 22. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad bylos esmė suprantama kaip... 60. 23. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmos... 61. 24. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 62. 25. Pirmos instancijos teismas, spręsdamas apeliacinio skundo priėmimo... 63. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 64. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 26 d. sprendimą palikti... 65. Priteisti valstybei iš atsakovo J. B. (asmens kodas ( - ) 225 (du šimtus...