Byla eA2-3544-661/2017
Dėl proceso atnaujinimo nurodytų ieškovų (viso 221 ieškovas) prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2441-611/2013 pareikštą atsakovams VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, LAB bankas Snoras, trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Bakas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, civilinėje byloje pagal ieškovų A. M., A. B., A. S. ir kitų Priede Nr.1 prie 2017 m. vasario 20 d. prašymo dėl proceso atnaujinimo nurodytų ieškovų (viso 221 ieškovas) prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2441-611/2013 pareikštą atsakovams VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, LAB bankas Snoras, trečiasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Bakas,

Nustatė

2

 1. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami atnaujinti procesą užbaigtoje nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2441-611/2013. Patenkinti ieškinį, pateiktą civilinėje byloje Nr. 2-2441-611/2013, atmestų reikalavimų dalyje. Taip pat prašo bylos nagrinėjimą skirti žodinio proceso tvarka.
 2. Atsakovas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimu prašo ieškovų prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.
 3. Atsakovas LAB bankas Snoras atsiliepimu prašo netenkinti ieškovų prašymo dėl proceso atnaujinimo.
 4. Trečiasis asmuo Lietuvos Bankas atsiliepimu prašo atsisakyti atnaujinti procesą.

3Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas

 1. Ieškovai savo prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės grindžia aplinkybe, kad ieškovams 2016 m. lapkričio 24 d. tapo žinomas Lietuvos banko priežiūros tarnybos 2016 m. gegužės 2 d. raštas dėl informacijos pateikimo (toliau – Lietuvos Banko raštas). Nurodo, kad remiantis 2016 m. gegužės 2 d. Lietuvos banko raštu, galima daryti pagrįstą išvadą, jog Lietuvos banko priežiūros tarnyba pripažįsta, jog AB bankui Snoras buvo nustatyti akivaizdūs trūkumai. AB bankas Snoras nebuvo pašalinęs visų jam nustatytų trūkumų bei nebuvo tinkamai įvykdęs Lietuvos banko valdybos nurodymų, kas lėmė AB banko Snoras veiklos apribojimą, laikinojo administratoriaus paskyrimą bei banko bankrotą. Nurodo, kad šios aplinkybės sudaro CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatytą proceso atnaujinimo pagrindą.
 2. Taip pat nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-2573-585/2016 (priedas Nr. 4), suformavo naują praktiką bylose dėl obligacijų pasirašymo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis. Nurodo, kad šios naujai paaiškėjusios aplinkybės neabejotinai leis iš naujo tinkamai įvertinti ir jau į bylą pateiktus įrodymus.
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) pažymėjo, jog vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų yra atvejis, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 punktas). LAT teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuluota taisyklė, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (LAT 2008-01-21 nutartis c. b. BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“, UAB „Deklitas“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; 200912-23 nutartis c. b. pagal V. P. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-598/2009; 2011-05-03 nutartis c. b. I. P. v. VšĮ ,,Kėdainių ligoninė“, bylos Nr. 3K-3-192/2011; 2011-07-28 nutartis c. b. UAB ,,Salta“ v. VĮ Turto bankas, bylos Nr. 3K-3-337/2011; 2011-10-04 nutartis c. b. B. S. S. v. S. S., D. S., bylos Nr. 3K-3370/2011; kt.). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Taigi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 straipsnio 2 dalis).
 4. Pažymėtina, kad nei Lietuvos banko priežiūros tarnybos 2016 m. gegužės 2 d. raštas, nei 2016 m. lapkričio 3 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimas neegzistavo civilinės bylos Nr.2-2441-661/2013 nagrinėjimo metu, dėl ko šie dokumentai negali būti pripažįstami naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis kurios egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą. Papildomai pažymėtina, kad minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, todėl teismas toliau dėl šio dokumento nepasisako.
 5. Ieškovai nurodo, kad Lietuvos banko priežiūros tarnybos 2016 m. gegužės 2 d. rašte nurodytos aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos, tačiau sutikti su tokiais teiginiais taip pat nėra pagrindo, kadangi šiame rašte nėra pateikta jokios naujos ar bylai reikšmingos informacijos, kuri sudarytų proceso atnaujinimo pagrindą. 2016 m. gegužės 2 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos rašte yra minimas Lietuvos banko valdybos 2011 m. sausio 18 d. nutarimas Nr.03-2 dėl nurodytų Banko veiklos trūkumų šalinimo. Tačiau apie tai, kad 2011 m. sausio 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo konstatuoti Banko Snoras veiklos trūkumai, buvo plačiai skelbiama viešai, be kita ko, Lietuvos banko tinklalapyje, dienraštyje „Verslo žinios“. Kita vertus, bylos nagrinėjimo metu ieškovams neabejotinai buvo žinoma, dėl kokių nustatytų pažeidimų ir trūkumų ir kokius nurodymus Lietuvos banko valdyba 2011 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 03-2 davė AB bankui SNORAS, nes šis nutarimas į civilinę bylą Lietuvos banko buvo pateiktas kartu su 2012 m. birželio 14 d. atsiliepimu (atsiliepimo 2 priedas). Taip pat ieškovai neabejotinai žinojo, dėl kokių priežasčių AB bankui SNORAS 2011 m. lapkričio 16 d. buvo paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas), nes ieškovai patys į bylą su ieškiniu (ieškinio 29 priedas) yra pateikę Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimą Nr. 03-186.
 6. Ieškovai taip pat neįrodė, jog Lietuvos banko priežiūros tarnybos 2016 m. gegužės 2 d. raštas, kuriame minimas Lietuvos banko valdybos 2011 m. sausio 18 d. nutarimas Nr.03-2 yra bylai esminės reikšmės turinti aplinkybė. Nei 2016 m. gegužės 2 d. Lietuvos banko priežiūros tarnybos raštas, nei 2011 m. sausio 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas, nei prie prašymo dėl proceso atnaujinimo pridedami dokumentai nepatvirtina, kad ginčo obligacijų sutarties pasirašymo momentu ir/arba obligacijų prospekto paskelbimo momentu egzistavo Banko nemokumas. Banko veikla buvo apribota 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 03-186, nemokiu jis pripažintas 2011 m. lapkričio 24 d., o bankroto byla iškelta 2011 m. gruodžio 7 d. 2013 m. gegužės 7 d. Vilniaus apygardos teismo sprendime c.b. Nr. 2-2441-611/2013, konstatuojama, kad Lietuvos banko valdybos 2011 m. lapkričio 16 d. nutarime dėl moratoriumo bankui Snoras paskelbimo nurodoma, kad tokiu moratoriumu siekiama išvengti banko nemokumo ateityje. Kita vertus, teismas 2013 m. gegužės 7 d. sprendime teismas konstatavo, kad ieškovams buvo atskleista Banko nemokumo rizika.
 7. Darytina išvada, kad ieškovai nepateikė jokių esminę reikšmę bylai turinčių aplinkybių sudarančių CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatytą proceso atnaujinimo pagrindą.

4Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str. str., 366, 368, 370 str. str., teismas

Nutarė

5Atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2441-611/2013. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai