Byla e2-1132-330/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-2618-577/2018 pagal atsakovės A. B. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinį atsakovams R. P., A. B., D. S., I. K., E. B., S. L. (S. L.), UAB „Baltijos auditas“ dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lorika“, M. L., ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, išvadą teikianti institucija – Turto vertinimo priežiūros tarnyba,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d. sprendimu iš dalies patenkino ieškovės BKU „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinį ir priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų I. K., E. B., S. L., A. B., D. S. 85 660,97 Eur žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. sausio 3 d. nutartimi pakeitė sprendimo dalį ir ieškovei iš atsakovų priteistą žalą sumažino iki 75 524,27 Eur.

72.

8Atsakovė A. B. pateikė teismui prašymą dėl teismo sprendimo (mokėtinų sumų pagal vykdomąjį dokumentą Nr. S-19-185-4485 – 89 779,88 Eur) vykdymo išdėstymo trejų metų laikotarpiui (lygiomis dalimis). Nurodė, kad jos finansinė padėtis yra itin sunki, gauna minimalų atlyginimą; jos galimybės rasti naują darbą yra labai ribotos, nes jai 51 metai, o darbo rinkoje pirmenybė teikiama jaunesniems darbuotojams; nuosavybės teise neturi automobilių, jai priklauso dalis namo su žemės sklypu, kurie įgyti santuokoje, tačiau tai vienintelė jos gyvenamoji vieta, be to, kitose bylose iš pareiškėjos priteista net 373 210,74 Eur. Pažymėjo, kad yra galimybė nukreipti išieškojimą į kitų solidariųjų skolininkų turtą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovės A. B. prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo atmetė.

134.

14Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, konstatavo, kad atsakovė iš gaunamų pajamų negalės įvykdyti teismo sprendimo net ir išdėsčius priteistos sumos mokėjimus per jos nurodytą laikotarpį. Pažymėjo, kad atsakovė nenurodė jokių aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, jog per teismo sprendimo išdėstymo laikotarpį ji bus pajėgi įvykdyti teismo sprendimą (ateityje gaus didesnes ar papildomas pajamas, turtą ar pan.). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į faktą, kad kitose civilinėse bylose iš atsakovės taip pat priteistos atitinkamos sumos (civilinėje byloje Nr. e2-1435-656/2017 – 179 889 Eur, civilinėje byloje Nr. e2-2290-392/2017 – 103 541,24 Eur), egzistuoja reali tikimybė, jog ateityje atsakovės turtinė padėtis dar pablogės ar realus išieškojimas taps visiškai nebegalimas, todėl išdėsčius teismo sprendimo vykdymą kitos šalies interesai būtų pažeisti akivaizdžiai neproporcingai. Ieškovė yra bankrutuojanti įmonė, todėl atsakovės prašymo tenkinimas užvilkintų bankroto procedūras.

155.

16Teismas pažymėjo, kad ginčas tarp šalių pradėtas nagrinėti dar 2015 metų gruodžio mėnesį, tačiau atsakovė ne tik kad nesukaupė piniginių lėšų bylos nagrinėjimo metu, tačiau nepateikė duomenų, kad geranoriškai pradėjo mokėti atitinkamas sumas įsiteisėjus teismo sprendimui.

17III.

18Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

196.

20Atskiruoju skundu atsakovė A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartį ir jos prašymą patenkinti.

217.

22Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

237.1.

24Atsakovė neturi jokio turto, iš kurio galėtų būti išieškota skola, todėl būtina užtikrinti socialinį teisingumą. Sprendimo vykdymo išdėstymas nepažeistų šalių lygiateisiškumo ir interesų pusiausvyros principų, ieškovės teisių ir teisėtų interesų, nes atsakovė nėra vienintelė skolininkė – skola gali būti išieškota net iš penkių atsakovų.

257.2.

26Ieškovei nėra svarbus skubus teismo sprendimo vykdymas, nes į antstolį kreiptasi tik po trijų mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.

277.3.

28Atsakovė nevengia savo įsipareigojimų vykdymo, tačiau nėra finansiškai pajėgi grąžinti skolą nedelsiant, bando ieškoti naujo darbo su didesniu atlyginimu. Siekiant maksimaliai užtikrinti atsakovės mokumą ir realų teismo sprendimo įvykdymą, teismo sprendimo vykdymo išdėstymas būtų naudingas ir pačiai ieškovei.

297.4.

30Atsakovė bylinėjimosi metu nekaupė lėšų reikalavimų patenkinimui, nes priimtas teismo sprendimas yra nepagrįstas ir netikėtas. Be to, ieškovės reikalavimas atsirado tik išnagrinėjus bylą. Ieškovės nuostolius kompensuoja priteistos palūkanos.

318.

32Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

339.

34Atsiliepimas į atskirąjį skundą yra motyvuojamas šiais pagrindiniais argumentais:

359.1.

36Ieškovė yra bankrutuojanti įmonė, todėl svarbu kuo operatyviau užbaigti bankroto procesą ir patenkinti kreditorių reikalavimus. Priteistos sumos išdėstymas pažeistų teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, kreditorių teisėtus lūkesčius ir viešąjį interesą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismai negali nustatyti tokios sprendimo išdėstymo tvarkos, kuri iš esmės paneigtų kreditoriaus teisę atgauti skolą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004).

379.2.

38Pati apeliantė pripažino, kad jos finansinė padėtis itin sunki, nėra duomenų, jog ji geranoriškai pradėjo mokėti įmokas.

399.3.

40Byloje teismas įvertino visas faktines aplinkybes ir nustatė būtinas sąlygas Kredito unijos valdybos narių civilinei atsakomybei taikyti.

41Teismas

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4410.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4611.

47Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

4812.

49CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

5013.

51Aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo aktualūs yra Civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-626-378/2015; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.).

5214.

53CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Nustačius, kad atsakovo dabartinė finansinė padėtis leidžia įvykdyti visą sprendimą iš karto arba paaiškėjus, kad dabartinė atsakovo padėtis yra bloga bei ateityje ji nepagerės, teismas netenkina atsakovo prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, nepaisant to, kokia yra ieškovo turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.).

5415.

55Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs apeliantės pateiktus duomenis, konstatavo, kad ji iš gaunamų pajamų, kurias sudaro vien tik darbo užmokestis, negalės įvykdyti teismo sprendimo net ir išdėsčius priteistos sumos mokėjimus per nurodytą laikotarpį, todėl nėra pagrindo tenkinti jos prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo. Apeliacinis teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

5616.

57Apeliantė prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą grindė tuo, kad ji neturi finansinių galimybių įvykdyti teismo sprendimą, nes gauna mažas pajamas, turi daug įsiskolinimų pagal kitose bylose priteistas sumas, o nuosavybės teise turimo turto negali realizuoti.

5817.

59Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad apeliantė su sutuoktiniu yra įgijusi žemės sklypą bei gyvenamąjį namą Rietave, J. N. g. 5, nuosavybės teise transporto priemonių nėra registruota. Apeliantės darbo užmokestis 2019 m. balandžio 25 d. sudarė 507,44 Eur (atskaičius mokesčius). Jokių kitų duomenų apie apeliantės gaunamas pajamas ar turtą nėra pateikta. Įvertinus priteistos sumos dydį ir apeliantės gaunamas pajamas, akivaizdu, kad ji finansiškai nėra pajėgi įvykdyti teismo sprendimą net ir išdėsčius jo vykdymą atitinkamam laikotarpiui (CPK 185 straipsnis).

6018.

61Byloje taip pat nėra duomenų, kad apeliantės finansinė padėtis pagerės ateityje. Skunde teigiama, kad apeliantė siekia susirasti geriau apmokamą darbą, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos jos teiginius, nepateikta. Vien deklaratyvūs teiginiai nesudaro pagrindo spręsti, kad ateityje apeliantės pajamos padidės (CPK 178 straipsnis).

6219.

63Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju ieškovė byloje – bankrutuojanti bendrovė, todėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymas akivaizdžiai pažeistų ne tik sprendimo privalomumo principą (CPK 18 straipsnis), bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis), bet taip pat neatitiktų kuo greitesnio ir operatyvesnio sprendimo įvykdymo tikslo, bankrutuojančios bendrovės kreditorių lūkesčių patenkinimo. Tokiu būdu būtų pažeista ir šalių teisėtų interesų pusiausvyra.

6420.

65Apeliantės argumentai, kad skola priteista solidariai iš penkių atsakovų, nesudaro pagrindo tenkinti jos prašymo, nes sprendžiant dėl tokio prašymo pagrįstumo, vertinama asmens finansinė padėtis ir kitos su tuo susijusios aplinkybės.

6621.

67Apeliacinis teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo paminėta aplinkybė, jog apeliantė iš anksto nekaupė lėšų būsimo teismo sprendimo įvykdymui, neturi reikšmės sprendžiant teismo sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą. Tačiau kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir išsamiai įvertino visus šiam klausimui reikšmingus faktus ir pagrįstai konstatavo, kad nėra sąlygų tenkinti apeliantės prašymo.

6822.

69Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl šis skundas atmetamas, o nutartis paliekama nepakeista.

70Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 12 d. sprendimu iš dalies patenkino... 7. 2.... 8. Atsakovė A. B. pateikė teismui prašymą dėl teismo sprendimo (mokėtinų... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovės A. B.... 13. 4.... 14. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, konstatavo, kad atsakovė iš gaunamų... 15. 5.... 16. Teismas pažymėjo, kad ginčas tarp šalių pradėtas nagrinėti dar 2015... 17. III.... 18. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 19. 6.... 20. Atskiruoju skundu atsakovė A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 21. 7.... 22. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 23. 7.1.... 24. Atsakovė neturi jokio turto, iš kurio galėtų būti išieškota skola,... 25. 7.2.... 26. Ieškovei nėra svarbus skubus teismo sprendimo vykdymas, nes į antstolį... 27. 7.3.... 28. Atsakovė nevengia savo įsipareigojimų vykdymo, tačiau nėra finansiškai... 29. 7.4.... 30. Atsakovė bylinėjimosi metu nekaupė lėšų reikalavimų patenkinimui, nes... 31. 8.... 32. Ieškovė BKU „Švyturio taupomoji kasa“ atsiliepime į atsakovės... 33. 9.... 34. Atsiliepimas į atskirąjį skundą yra motyvuojamas šiais pagrindiniais... 35. 9.1.... 36. Ieškovė yra bankrutuojanti įmonė, todėl svarbu kuo operatyviau užbaigti... 37. 9.2.... 38. Pati apeliantė pripažino, kad jos finansinė padėtis itin sunki, nėra... 39. 9.3.... 40. Byloje teismas įvertino visas faktines aplinkybes ir nustatė būtinas... 41. Teismas... 42. IV.... 43. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 10.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 46. 11.... 47. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 48. 12.... 49. CPK 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 50. 13.... 51. Aiškindamas CPK 284 straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra pažymėjęs,... 52. 14.... 53. CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros... 54. 15.... 55. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs apeliantės... 56. 16.... 57. Apeliantė prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą grindė tuo, kad ji... 58. 17.... 59. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad apeliantė su sutuoktiniu yra... 60. 18.... 61. Byloje taip pat nėra duomenų, kad apeliantės finansinė padėtis pagerės... 62. 19.... 63. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju ieškovė byloje –... 64. 20.... 65. Apeliantės argumentai, kad skola priteista solidariai iš penkių atsakovų,... 66. 21.... 67. Apeliacinis teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios... 68. 22.... 69. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 70. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 71. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....