Byla 2A-704-622/2010
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovės Z. M. atstovei advokatei Astai Mačernytei, atsakovo AB „Klaipėdos vanduo“ atstovei I. T., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Z. M. ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos vanduo“, tretiesiems asmenims AB „Lietuvos draudimas“, K. V., R. S. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 4 012 Lt žalos atlyginimą, žyminį mokestį bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008 m. žiemą (sausio 23 d.) pagal ieškovės prašymą, atsakovo darbuotojas – šaltkalvis R. S. montavo bute, esančiame „(duomenis neskelbtini)“, Klaipėdoje, naujus vandens skaitliukus. Kadangi atsakovo darbuotojas blogai ir neteisingai suveržė veržles ir dėl to įtempė vamzdį, trūko karšto vandens vamzdžiai, dėl ko užliejo ieškovės butą bei žemiau aukštu gyvenančių kaimynų patalpas. Nukentėjusiajai kaimynei J. E. nuostolius atlygino draudimo kompanija, kuri regreso tvarka reikalauja patirtas išlaidas atlyginti iš kaltojo asmens, t. y. iš ieškovės. Tačiau ne dėl ieškovės veiksmų trūko vamzdis, o dėl atsakovo darbuotojo nekokybiškai suteiktų paslaugų, dėl kurių ieškovė taip pat nukentėjo. Todėl ieškovė prašė priteisti visą žalą (draudimo kompanijai atlyginti 3 012 Lt, ieškovės buto laminato pakeitimas – 1000 Lt) ir visas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-12-24 sprendimu ieškovės Z. M. ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos vanduo“, tretiesiems asmenims AB „Lietuvos draudimas“, K. V., R. S. dėl žalos atlyginimo atmetė.

5Teismas nurodė, kad ieškovė, išskyrus savo pačios, atstovės ir kaimyno (jo žodžiais - žinančio santechnikos darbus ir turinčio įrankius), paaiškinimus, teismui nepateikė nei vieno atsakovo kaltę pagrindžiančio įrodymo, o kadangi šioje konkrečioje byloje nenustatyta, jog atsakovo darbuotojai neteisėtais veiksmais padarė ieškovei žalą, todėl ieškinys, nesant priežastinio ryšio tarp atsakovo kaltės ir atsiradusios žalos, atmestinas.

6Ieškovė Z. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-12-24 sprendimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra be aiškių motyvų, netinkamai išaiškintos ir taikytos materialinės teisės normos. Skaitliukų keitimas buvo atliktas vamzdynui esant geros būklės, tačiau po prietaiso montavimo įvyko vamzdžio trūkimas, t. y. darbas neatitiko kokybės reikalavimų. Atsakovo teiginiai, kad nėra priežastinio ryšio tarp žalos ir jos darbuotojo veiksmų yra nepagrįsti, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog dėl atsakovo darbuotojo atliktų darbų įvyko vandentiekio avarija. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sprendimą priėmė remdamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu bylos aplinkybių išnagrinėjimu, tačiau jų nekomentavo, todėl neaiškus ir jų vertinimas. Apeliantės nuomone, yra įrodyta, kad atsakovo darbuotojas neteisingai suveržė ir pajungė skaitliuką, įtempdamas per trumpą vamzdį, nes priešingu atveju vamzdis nebūtų trūkęs. Apeliantė turimais čekiais pagrindė tik tas išlaidas, kurias pajėgė apmokėti ir reiškė preliminarų ieškinį, kad nenukentėtų pati.

7Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Klaipėdos vanduo“ 2008-01-23 kontrolierių tarnybos kontrolierė nustatė, jog buto, esančio „(duomenis neskelbtini)“, Klaipėdoje, virtuvėje karšto vandens skaitliuko ratukas juda, bet nesisuka. Todėl buvo užpildytas buto savininkės prašymas skaitliuko keitimui, kurį pasirašė atsakovo tarnybos kontrolierė I. D. ir ieškovės Z. M. žentas V. M. (b. l. 10). Taip pat, V. M. 2008-02-04 parašu patvirtino, jog yra susipažinęs ir sutinka su apskaitos prietaiso įrengimo/pakeitimo sąlygomis bei priėmęs vandens apskaitos mazgą apsaugai ir eksploatavimui (b. l. 11). AB „Lietuvos draudimo“ 2009-01-13 pretenzija Z. M. patvirtina, kad 2008-11-02 „(duomenis neskelbtini)“, Klaipėdoje, buvo sugadintas butas, priklausantis J. E., apdraustas AB „Lietuvos draudimas“ (b. l. 9).

10Byloje kilo ginčas, ar dėl ieškovės bute atlikto vandens apskaitos prietaisų pakeitimo galėjo įvykti avarija, t. y. trūkti karšto vandens vamzdis.

11Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

12Apeliantė teigia, kad pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog dėl atsakovo darbuotojo atliktų darbų įvyko vandentiekio avarija. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad sprendimą priėmė savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu bylos aplinkybių išnagrinėjimu, tačiau jų nekomentavo, todėl neaiškus ir jų vertinimas.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK 185 straipsnyje įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo principą, yra nurodęs, jog teismas byloje esančius įrodymus privalo įvertinti pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, objektyviai pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje R. P. ir kt. v. UAB „Uosta“, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos v. UAB „Kriptonika“ ir kt.; byla Nr. 3K-3-355/2008; 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt.; byla Nr. 3K-3-299/2008; 2008 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje UAB „IF draudimas“ v. P. V.; Nr. 3K-3-268/2008; kt.). Taigi, teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, kad teismas privalo įvertinti visus byloje esančius įrodymus, susijusios su nustatinėjamomis aplinkybėmis, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu. Teismo įsitikinimas turi būti objektyviai pagrįstas byloje esančiais ir visapusiškai ištirtais bei įvertintais įrodymais.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, nes nuosekliai ištyrė visus byloje surinktus reikšmingus įrodymus, reikalingus teisingam bylos išnagrinėjimui.

15Apeliaciniame skunde teigiama, kad skaitliukų keitimas buvo atliktas vamzdynui esant geros būklės, tačiau po prietaiso montavimo įvyko vamzdžio trūkimas, t. y. darbas neatitiko kokybės reikalavimų. Tačiau tokie teiginiai yra nepagrįsti.

16Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad vandens apskaitos prietaisai apeliantės bute buvo pakeisti 2008-02-04 (b. l. 10-11, t. 1), o karšto vandens vamzdis trūko 2008-11-02. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad karšto vandens vamzdis trūko dėl to, kad apeliantės bute prieš devynis mėnesius buvo pakeisti vandens apskaitos prietaisai. Pažymėtina, kad V. M. (ieškovės žentas) 2008-02-04 parašu patvirtino, jog yra susipažinęs ir sutinka su apskaitos prietaiso įrengimo/pakeitimo sąlygomis bei priėmęs vandens apskaitos mazgą apsaugai ir eksploatavimui (b. l. 11). Atsižvelgiant į tai, galima teigti, kad atsakovo darbuotojas vandens apskaitos prietaisų pakeitimo darbus atliko tinkamai.

17Taigi apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų priežastinio ryšio buvimą tarp vandens apskaitos prietaisų keitimo ir po devynių mėnesių įvykusio vamzdžio trūkimo, t. y. atsiradusios žalos.

18Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Civilinės atsakomybės taikymas yra siejamas su tam tikrais juridiniais faktais, kurie yra vadinami civilinės atsakomybės pagrindais. Yra skiriami tokie bendrieji civilinės atsakomybės pagrindai: žala, neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų, kaltė. Byloje nenustatytas priežastinis ryšys tarp atsakovo darbuotojo veiksmų ir atsiradusios žalos. Todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovui atsiranda civilinė atsakomybė dėl 2008-11-02 karšto vandens vazdžio trūkimo.

19Be to, ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti 4 012 Lt (1 000 Lt už ieškovės buto laminato pakeitimą bei draudimo kompanijai atlyginti 3 012 Lt) (b. l. 89-90, t. 1). Tačiau trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovė teisę reikšti ieškinį atsakovui dėl 3 012 Lt žalos atlyginimo galėtų įgyti tik po to, kai šią sumą būtų sumokėjusi AB „Lietuvos draudimas“. Tačiau ieškovė trečiojo asmens regreso tvarka reikalaujamos sumos nėra sumokėjusi (b. l. 109, t. 1). Todėl apeliantės reikalavimas priteisti 3 012 Lt dydžio sumą draudimo kompanijai atlyginti yra taip pat nepagrįstas.

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas ieškovės reikalavimų pagrįstumą teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 4 012 Lt... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-12-24 sprendimu ieškovės Z. M.... 5. Teismas nurodė, kad ieškovė, išskyrus savo pačios, atstovės ir kaimyno... 6. Ieškovė Z. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 7. Atsakovas AB „Klaipėdos vanduo“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Klaipėdos vanduo“ 2008-01-23... 10. Byloje kilo ginčas, ar dėl ieškovės bute atlikto vandens apskaitos... 11. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 12. Apeliantė teigia, kad pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog dėl... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK 185 straipsnyje... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 15. Apeliaciniame skunde teigiama, kad skaitliukų keitimas buvo atliktas vamzdynui... 16. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad vandens apskaitos prietaisai... 17. Taigi apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų priežastinio... 18. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 19. Be to, ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti 4 012 Lt (1 000 Lt už... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą palikti...