Byla e2-43600-861/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.lt“ ieškinį atsakovei E. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas teismo prašo iš atsakovės priteisti 199,44 Eur skolos, 1,19 Eur paskolos administravimo mokestį, 70,93 Eur palūkanų, 17,25 Eur netesybas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 165 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas 2017-06-09 Reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 446 ir 2017-09-04 sutarties priedo Nr. 165, pasirašyto su UAB „Sigirė“, pagrindu, įgijo skolos reikalavimo teisę išieškoti 199,44 Eur skolą, netesybas, nuostolius (žalą), palūkanas ir kitus mokėjimus iš atsakovės E. Š. pagal 2016-03-04 Vartojimo kredito sutartį. 2016-03-04 Vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta dėl 200 Eur paskolos.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, todėl, vadovaujantis CK 6.383 straipsniu, 6.384 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistina 199,44 Eur skola, 1,19 Eur paskolos administravimo mokestis ieškovo naudai.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 70,93 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, nurodydamas, kad šios palūkanos atlieka mokėjimo funkciją. Pažymėtina, kad mokėjimo funkciją pagal Vartojimo kredito išdavimo sutartį atliko sutartyje numatytos 29,44 Eur palūkanos (sutartyje vadinama kredito kaina), kurių, kaip atsakovės vykdytinos prievolės grąžinti kreditą, nesumokėta dalis šiuo sprendimu už akių priteista iš atsakovės ieškovo naudai. Ieškovo prašoma priteisti palūkanų suma, paskaičiuota po kredito grąžinimo termino pabaigos – 70,93 Eur laikytina palūkanomis, atliekančiomis kompensuojamąją funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 70,93 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotų taikant vartojimo kredito sutartyje nurodytą metinę palūkanų normą – 75,04 proc. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai, prašomos priteisti palūkanos daugiau nei 2 kartus viršija prašomos priteisti pagrindinės skolos sumą (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, prašomų priteisti palūkanų dydžio santykį su prašoma priteisti skolos suma, šalių sutartyje numatytos sutartinės palūkanos mažintinos. Ieškovui iš atsakovės priteistinos palūkanos mažintinos iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Remiantis išdėstytu, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 17,25 Eur palūkanos po kredito grąžinimo termino pabaigos, o likusi reikalavimo dalis dėl palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo atmestina.

9CK 6.258 straipsnio 1 dalis įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti kreditoriui delspinigius, kurių dydį nustato sutartis, įstatymas arba teismas, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Vartojimo kredito sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos kredito kainos, ar kitų sutartyje nurodytų mokėjimų. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 17,25 Eur delspinigių už negrąžintą kreditą ir mokėjimo palūkanas (už 180 dienų laikotarpį). Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Kreditoriui iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas ir palūkanas, atlyginamas tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-25 Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Kadangi ieškovas reikalavo tiek palūkanų, tiek netesybų, atliekančių kompensuojamąją funkciją, ir ieškovui priteista 17,25 Eur kompensuojamųjų palūkanų suma, kuri apima priteistinų 17,25 Eur delspinigių už negrąžintą kredito ir mokėjimo palūkanų sumą, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės delspinigius už negrąžintą kreditą ir mokėjimo palūkanas atmestinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistina 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 15 Eur dydžio žyminį mokestį ir 150 Eur už advokato pagalbą, t.y. patyrė iš viso 165 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovės ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinti 75,44 procentų reikalavimų) priteistinos 124,48 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

12Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01) (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92-93 straipsniais, 96 straipsnio 6 dalimi, 262, 279, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „Reikalavimas.lt“, į. k. 302642184, iš atsakovės E. Š., a. k. ( - ) 199,44 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus 44 ct) skolos, 1,19 Eur (vieną eurą 19 ct) paskolos administravimo mokesčio, 17,25 Eur (septyniolika eurų 25 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 124,48 Eur (vieną šimtą dvidešimt keturis eurus 48 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai