Byla 2A-1759-273/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Neringos Venckienės sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovei I. R., jos atstovei advokatei Irenai Andriuškevičienei, atsakovo VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės atstovėms B. N., A. M.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. R. apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. R. ieškinį atsakovei VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninei dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, kompensacijos priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo ir

3.

Nustatė

4ieškovė ieškiniu ir papildomu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu darbo sutarties nutraukimą, grąžinti į turėtą darbą, priteisti iš atsakovės 4193,60 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki ieškinio pateikimo, vidutinį darbo užmokestį nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, 6000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dirbo ligoninėje 18 metų, nuo 2008 m. direktoriaus pavaduotoja slaugai, 2010-02-24 gavo pasiūlymą dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo ir nuo 2010-03-01 užimti vyriausiosios slaugos administratorės pareigas, su pasiūlymu nesutiko. 2010-04-20 gavo įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą ryšium su darbuotojų skaičiaus mažinimu. 2010-04-20 direktoriaus įsakymu „Dėl struktūros, etatinių pareigybių ir darbo organizavimo pertvarkymo“ naikinamas direktoriaus pavaduotojo slaugai etatas. 2010-11-02 atleido iš darbo, o nuo 2010-11-03 skyrė Vaikų ligų skyriaus slaugos administratorę A. Ž., atsakinga už slaugos organizavimą, koordinavimą bei kontrolę ligoninėje. 2010-05-25 buvo pasiūlyta užimti Vidaus ligų 2 skyriaus slaugos administratorės pareigas, 2010-06-08 buvo pasiūlyta užimti Konsultacijų poliklinikoje bendrosios praktikos slaugytojos pareigų ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje slaugytojo padėjėjo pareigas, 2010-07-29 gavo pasiūlymą užimti Personalo skyriuje specialisto automatizuotai apskaitai ir informacijai pareigas, 2010-10-27 gavo pasiūlymą užimti Infekcijų kontrolės skyriaus ir bendrosios praktikos slaugytojos pareigas. Visų pasiūlymų atsisakė, nurodydama, kad sutinka eiti vyriausiosios slaugos administratorės pareigas. Mano, kad struktūrinis pertvarkymas naikinantis direktoriaus pareigybę yra dirbtinis, susijęs su jos asmeniu. Netekus darbo pablogėjo jos ir sūnaus sveikata, ji ilgą laiką negavo darbo dėl to pablogėjo šeimos materialinė padėtis.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

6Teismas nustatė, kad ieškovė dirbo VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninėje nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. (t.1, 26 b.l.), nuo 2008 m. vasario 1 d. (1t. 32, 33 b.l.) direktoriaus pavaduotoja slaugai pagal neterminuotą darbo sutartį. 2010-04-07 įsakymu Nr. V-170 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės struktūros tvirtinimo“ patvirtinta įstaigos struktūra, suderinta su steigėju (1t. 34-38 b.l.), 2010-04-20 direktoriaus įsakymu Nr. V-191 (1t. 39 b.l.) nuo 2010-08-23 pakeista administracijos struktūra: panaikinti direktoriaus pavaduotojų slaugai ir ūkiui etatai. Įstaigoje nuo 2009 m. antro pusmečio vykdomi struktūriniai pertvarkymai, reaguojant į steigėjo Alytaus apskrities viršininko administracijos ir paslaugų pirkėjo Vilniaus ligonių kasų nurodymus, siekiant gerinti finansinę padėtį: nuolat viršijamas darbo užmokesčio fondas, vėluojantis darbo užmokestis darbuotojams. Naikinant direktoriaus pavaduotojo slaugai etatą buvo 2010-02-22 įsakymu Nr. V-75 įkurtas vyriausiosios slaugos administratorės pareigybė (1t. 46 b.l.) ir 2010-02-24 pasiūlyta ieškovei užimti šias pareigas (1t. 14 b.l.), ieškovė atsisakė, nurodydama, kad yra direktoriaus pavaduotojo slaugai etatas, kurį ji užėmė konkurso būdu (1t. 15 b.l.), atsisakius ieškovei užimti šias pareigas 2010-03-19 įsakymu Nr. V-131 panaikintos vyriausiosios slaugos administratorės pareigos (1t. 47 b.l.). 2010-04-20 ieškovei įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą (1t. 16 b.l.), ji tinkamai įspėta prieš keturis mėnesius, kadangi turėjo vaiką iki 14 metų, įspėjimo terminas buvo pratęstas kasmetinių atostogų terminui ir dėl ieškovės laikinojo nedarbingumo. Ieškovei įspėjimo laikotarpiu buvo siūlomos laisvos darbo vietos (1t. 17, 19, 21, 23 b.l.), kurių ieškovė atsisakė (1t. 18, 20, 22, 24 b.l.), nurodydama, kad sutiktų eiti vyriausiosios slaugos administratorės pareigas, kad jos etato naikinimas yra dirbtinis. Įstaigoje realiai buvo pertvarkoma struktūra, sumažintas administracijos aparatas, panaikinti dviejų pavaduotojų etatai, neliko pavaduotojo slaugai etato, ieškovei buvo siūlomos kitos pareigos, ieškovė, dirbdama įstaigos administracijoje, dalyvavo pasitarimuose, apie pertvarkymus įstaigoje turėjo žinoti apie naikinamus ir laisvus etatus. Atleidus ieškovę iš darbo, 2010-11-03 įsakymu (1t. 48 b.l.) atsakinga už slaugos organizavimą, koordinavimą bei kontrolę paskirta Vaikų ligų skyriaus slaugos administratorė A. Ž., o nepriimta nauja darbuotoja, kaip teigia ieškovė. Teismas laikė, kad ieškovė atleista iš darbo tinkamai, realiai panaikinus direktoriaus pavaduotojo slaugai etatą, vadovaujantis DK 129 str. 2 d., darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės dėl struktūrinių pertvarkymų, jai išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 str. 1 d. 5 p.)

7Apeliaciniu skundu ieškovė I. R. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti. Išreikalauti įsakymą apie 2010 m. gruodžio mėnesio vyriausiojo slaugos administratoriaus etato įsteigimą ir darbo sutartį su darbuotoju, kuris buvo priimtas nurodytai pareigybei bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Skunde ieškovė teigia, kad ieškovės darbo vieta realiai nebuvo panaikinta, nes visos darbo funkcijos, įsteigus naują slaugos administratoriaus etatą, išliko. Ieškovė davė sutikimą ir prašė leisti jai tęsti darbą slaugos administratore, tačiau atsakovas be teisėto pagrindo ieškovei šios darbo vietos nesiūlė. Darbovietės ekonominiai-struktūriniai pertvarkymai nepanaikino ieškovės darbo funkcijų, ieškovės darbo vieta realiai išliko ( darbo vietų skaičius nebuvo sumažintas), tai reiškia, kad teismas netinkamai taikė DK 129 str. nuostatą, nes nebuvo svarbių aplinkybių darbo sutarties nutraukimui. Ieškovė dirbo VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninėje nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d., o nuo 2008 m. vasario 1 d. - direktoriaus pavaduotoja slaugai pagal neterminuotą darbo sutartį. 2010-06-30 įsakymu Nr. V-321 atsakovas patvirtino pareigybių sąrašą tarp kurių 4p. buvo nurodytas 1,00 etatas direktoriaus pavaduotojo slaugai. Tai reiškia, kad darant struktūrinius pertvarkymus toks etatas buvo pripažintas reikalingu. 2010-07-07 įsakymu Nr. V-336, su kuriuo ieškovė nebuvo supažindinta ir apie kurį sužinojo tik nagrinėjant bylą teisme, dėl ko kreipėsi į teisėsaugos organus tikslu ištirti, ar minėtas įsakymas nėra suklastotas, atsakovas pakeitė 2010-06-30 įsakymą Nr. V-321, nurodydamas, kad ieškovės užimtas etatas „direktoriaus pavaduotojas slaugai" išlieka tik iki įspėjimo apie atleidimą iš darbo termino pabaigos. Ieškovė 2010-04-20 buvo įspėta apie numatomą darbo sutarties nutraukimą, o 2010-11-02 buvo atleista iš darbo. Iki jos atleidimo iš darbo atsakovas žinojo ir suprato, kad atsakovės darbo funkcijos neišnyko, jos yra reikalingos ir būtinos ir turi būti tęsiamos, dėl ko buvo įsteigta vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybė, kuri 2010-02-22 buvo įsteigta, 2010-03-19 buvo panaikinta, o 2010 m. gruodžio mėn. pradžioje, iš karto po ieškovės atleidimo, vėl įsteigta. Atsižvelgtina į tai, kad teisme liko nepaneigtas ieškovės teiginys apie tai, kad ji kartu su direktoriaus pavaduotoju ūkiui K. Ą. buvo atleisti iš darbo dėl subjektyvių nesusijusių su darbo funkcijų atlikimu, priežasčių. Ieškovė su pavaduotoju ūkiui tapo nepageidaujamais darbuotojais po to, kai pasirašė raštą, adresuotą atsakovo steigėjui Alytaus apskrities viršininko administracijai, kuriuo atkreipė dėmesį į darbe esančius trūkumus (T.l, b.l. 127) Minėtas įrodymas - ieškovės pateiktas raštas -patvirtina, kad su ieškove darbo sutartis buvo nutraukta, siekiant su ja susidoroti, kaip su nepageidaujamu darbuotoju. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms tapačiose bylose dėl darbo sutarties nutraukimo Alytaus rajono apylinkės teismas priėmė kardinaliai skirtingus sprendimus (Alytaus rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-135-652/2011). K. Ą. ieškinį teismas tenkino, nurodęs, kad pavaduotojo ūkiui kaip ir analogiškai pavaduotojos slaugai darbo funkcijos išliko, tik jas vykdo kitas darbuotojas. Atsakovė privalėjo ieškovę perkelti dirbti vyriausiąja slaugos administratore ( pasiūlyti šią darbo vietą), minėtos darbo vietos nepasiūlymas daro darbo sutarties nutraukimą neteisėtu. Ieškovės darbo funkcijos išliko, įsteigus vyriausiosios slaugytojos darbo vietą. Nors teismas argumentavo, kad ieškovei buvo siūlyta ne viena darbo vieta, tačiau be pagrindo nevertino rašytinių įrodymų apie ieškovės sutikimą dirbti vyriausiąja slaugytoja. Įrodyta, kad ši pareigybė buvo įsteigta tikslu vykdyti ieškovės atliekamas darbo funkcijas. Ieškovė šiai pareigybei užimti turėjo aukščiausią kvalifikaciją ir didžiausią darbo patirtį. Ieškovės valios išreiškimą dirbti vyriausiąja slaugytoja patvirtina pačios ieškovės raštiški atsakymai atsakovui laikotarpyje nuo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą iki darbo sutarties nutraukimo.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninė prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad struktūriniai pertvarkymai administracijoje, kurie tiesiogiai palietė ieškovę, buvo vykdomi paskiausiai. Akcentuotina tai, kad darbo organizavimas ir struktūriniai pertvarkymai šiame ligoninės struktūriniame vienete labai pasikeitė. Apeliantė neteisingai nurodo, kad jos darbo vieta realiai išliko. Byloje ir teisminėje praktikoje reikšminga įrodyti ne darbo vietos išlikimą ar neišlikimą, bet struktūrinių pertvarkymų realumą. Tiek Darbo kodekso 129 str., tiek teisminė praktika nurodo, kad darbdavys turi įrodyti svarbią priežastį. Būtent konkrečios pareigybės panaikinimas įmonės organizacinės struktūros pakeitimų pasėkoje, sukeliantis darbuotojų skaičiaus sumažinimą, pripažįstamas svarbia darbuotojo, kuris dirba panaikintose pareigose, atleidimo iš darbo priežastimi. Šiuo atveju, direktorius pavaduotojo slaugai pareigybė neišliko, ji buvo panaikinta ir tai yra svarbi priežastis. Įvykdžius struktūrinius pertvarkymus, administracijos sudėtyje liko keturi asmenys: direktorius ir trys direktoriaus pavaduotojai. Apeliantės pateikti samprotavimai, neva nepaneigtas teiginys apie tai, kad ji buvo atleista dėl subjektyvių nesusijusių su darbu aplinkybių buvo siekiama iš direktoriaus pavaduotojų pašalinti ją „ kaip administracijos vadovui neparankų žmogų", yra nepagrįstas jokiais faktiniais įrodymais ar teisiniais argumentais. Ieškovė atleista iš darbo pagal DK 129 str., tai yra ne dėl nuo darbuotojo priklausančių priežasčių, todėl siekti patvirtinti ar paneigti aplinkybes, nesusijusias su atleidimo pagrindu ir bylos esme, netikslinga. Apeliantei jau įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą buvo pranešta, kad per įspėjimo laikotarpį iki atleidimo iš darbo dienos esant galimybei bus siūlomas kitas darbas, įgyvendinant nuostatą, kad jeigu įmonėje yra laisvas bet koks kitas darbas, į kurį būtų galima perkelti darbuotoją (t.y. darbas, kurį jis galėtų dirbti pagal turimą išsilavinimą, profesiją, kompetenciją žinias, patirtį ir t.t.), jis turi būti pasiūlytas atleidžiamam darbuotojui. I. R. buvo pateikta septyni pasiūlymai dėl darbo, kurį ji galėtų dirbti pagal turimą išsilavinimą profesiją, kompetenciją, žinias, patirtį. Dar 2010-02-24 raštu Nr. 408 buvo pateiktas pasiūlymas dirbti vyriausios slaugos administratorės pareigose. Ieškovė atsisakė. 2010 m. gegužės 19 d. raštu Nr. SD-1151, buvo pasiūlytos Vidaus ligų 2-ojo skyriaus slaugos administratorės, tačiau šio darbo ieškovė atsisakė. 2010 m. birželio 8 d. raštu Nr. SD-1262 buvo pasiūlyta dirbti Konsultacijų poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojos pareigose pilnu darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje (reabilitacijos stacionaras) slaugytojo padėjėjos pareigose pilnu darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį. Dar vėliau - 2010 m. liepos 29 d. raštu Nr. SD-1542 buvo pasiūlyta dirbti Personalo skyriuje specialisto automatizuotai apskaitai ir informacijai pareigose pagal neterminuotą darbo sutartį, tačiau ieškovė taip pat atsisakė. 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. SD-2423 buvo pasiūlyta dirbti Infekcijos kontrolės skyriaus Sterilizacinės slaugos administratorės 0,5 etato apimtimi ir bendrosios praktikos slaugytojos 0,25 etato apimtimi pareigose, tačiau ir šio darbo ieškovė atsisakė. Atmestinas apeliaciniame skunde nurodytas teiginys, kad teismas be pagrindo nevertino rašytinių įrodymų apie ieškovės sutikimą dirbti vyriausiąja slaugos administratore. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad darbdavys privalo siūlyti laisvas darbo vietas, esančias įstaigoje, o vyriausiojo slaugos administratoriaus etatinė pareigybė buvo panaikinta 2010 m. kovo 19 įsakymu Nr. V-131. Tai reiškia, kad darbdavys neperkėlė ieškovės į vėliau jau pageidautiną darbo vietą (ši pareigybė jai buvo siūlyta 2010-02-24, bet apeliantė raštu atsisakė), nes nebuvo galimybės perkelti, nes tokios etatinės pareigybės nebuvo. Apeliantės nuomonė apie jos aukščiausią kvalifikaciją ir didžiausią darbo patirtį neįpareigojo darbdavio sudaryti darbo sutartį su I. R. vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigoms užimti, nes tai pažeistų sutarties šalių laisvės principą.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremia, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Iš bylos duomenų matosi, kad ieškovė dirbo VšĮ Alytaus apskrities S,K ligoninėje nuo 1992 m. rugpjūčio 1 d. (t.1, b.l. 26), o nuo 2008 m. vasario 1 d. direktoriaus pavaduotoja slaugai pagal neterminuotą darbo sutartį (t.1., b.l. 32,33). 2010 04 07 įsakymu Nr. V-170 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės struktūros tvirtinimo“ patvirtinta įstaigos struktūra suderinta su steigėju (t.1, b.l. 34-38), 2010 04 20 direktoriaus įsakymu Nr. V-191 (t.1, b.l. 39 ) nuo 2010 08 23 pakeista administracijos struktūra: panaikinti direktoriaus pavaduotojų slaugai ir ūkiui etatai. Naikinant direktoriaus pavaduotojo slaugai etatą buvo 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-75 įkurtas vyriausiosios slaugos administratorės pareigybė (t.1, b.l. 46) ir 2010 02 24 pasiūlyta ieškovei užimti šias pareigas (t.1, b.l. 14). Ieškovė atsisakė užimti šias pareigas, nurodydama, kad yra direktoriaus pavaduotojo slaugai etatas, kurį ji užėmė konkurso būdu (t.1, b.l. 15). 2010 03 19 įsakymu NR. V- 131 panaikintos vyriausiosios slaugos administratorės pareigos (t.1, b.l. 47). 2010 04 20 ieškovei įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą (t.1, b.l. 16). Apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ieškovė įspėta prieš keturis mėnesius, kadangi turėjo vaiką iki 14 metų, įspėjimo terminas buvo pratęstas kasmetinių atostogų terminui ir dėl ieškovės laikinojo nedarbingumo. Ieškovei įspėjimo laikotarpiu buvo siūlomos laisvos darbo vietos (t.1, b.l. 17, 19, 21, 23), kurių ieškovė atsisakė (t.1, b.l. 18, 20, 22, 24 ), nurodydama, kad sutiktų eiti vyriausiosios slaugos administratorės pareigas, kad jos etato naikinimas yra dirbtinis. Ieškovė 2010 11 02 buvo atleista iš darbo vadovaujantis DK 129 str. 2 d. pagrindu darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės dėl struktūrinių pertvarkymų. Atleidus ieškovę iš darbo 2010 m. lapkričio 3 d. įsakymu atsakinga už slaugos organizavimą, koordinavimą bei kontrolę ligoninėje paskirta Vaikų ligų skyriaus slaugos administratorė A. Ž. (t.1, b.l. 48). Iš 2010 m. gruodžio 7 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-601 matosi, kad S. K. ligoninėje nuo 2010 12 10 įsteigtas bendrojo personalo grupėje vyriausiojo slaugos administratoriaus 1,0 etatinė pareigybė. Į šias pareigas nuo 2010 12 10 perkelta dirbti D. A. ( t.2, b.l. 65-67).

13Darbovietės struktūriniai pertvarkymai gali būti teismo pripažįstami svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį tuk tuo atveju, jeigu dėl struktūrinių pertvarkymų darbuotojas ar keli darbuotojai nebegali atlikti darbo sutartimi prisiimtų funkcijų, nes tokios funkcijos ar jų dalis darbovietėje iš viso nebeatliekamos arba joms atlikti užtenka mažiau darbuotojų. Darbovietės struktūriniai pertvarkymai turi būti realūs, t.y. privalo egzistuoti ne tik atitinkamo valdymo organo sprendimas, bet ir toks sprendimas turi būti realiai vykdomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 29 d. Teismų praktikos, taikant DK normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), apibendrinimo apžvalga Nr. 44.

14Iš bylos duomenų matosi, kad ieškovės darbo funkcijos neišnyko, jos buvo reikalingos ir būtinos, dėl ko 2010 02 22 buvo įsteigta vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybė (t.1 b.l.46), kuri 2010 03 19 buvo panaikinta, o 2010 m. gruodžio 7 d. direktoriaus įsakymu vėl buvo įsteigta.

15Palyginus direktoriaus pavaduotojo slaugai ir vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybę, įsteigtą 2010 m. vasario 22 d. matyti, kad ieškovės užimamo etato pavaduotojo slaugai darbo funkcijos visiškai atitiko naujai įsteigto vyriausiojo slaugos administratoriaus darbo funkcijas. Lyginant pareiginius dviejų minėtų pareigybių nuostatus matyti, kad pakeistas funkcijų eiliškumo išdėstymas bei pavaldumas, nesudarantis esminės reikšmės darbo pobūdžiui. Ieškovės darbo funkcijos išliko ir toliau pareigybėje – vyriausiasis slaugos administratorius, jos yra atliekamos ir toliau. Iš šių duomenų darytina išvada, kad atsakovas atleido ieškovę iš darbo nesant svarbių priežasčių, prisidengdamas etato mažinimu, nors iš esmės išliko ieškovės darbo funkcijos naujoje įsteigtoje pareigybėje. Ieškovės atliekamų funkcijų vykdymui buvo priimtas kitas darbuotojas, prieš tai nutraukus darbo sutartį su ieškove. Palyginus vyriausiojo slaugytojo darbo funkcijas su pavaduotojai slaugai darbo funkcijomis esminis skirtumas yra tas, kad pavaduotojas privalo dalyvauti įstaigos valdyme, o slaugos administratorius tokios pareigos neturi. Šį esminį pareigybių skirtumą nurodė atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme ( 2011 m. gegužės 5 d. teismo posėdžio protokolas, b.l. 37). Iš šių duomenų darytina išvada, kad konkretūs darbovietės struktūriniai pakeitimai, dėl kurių ieškovė buvo atleista nebuvo realūs, dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad darbo sutartis su ieškove nutraukta nesant svarbios priežasties ir dėl to yra pagrindas pripažinti, kad darbo sutartis su ieškove nutraukta neteisėtai.

16DK 129 straipsnio 1 dalis nustato, kad atleisti darbuotoją, dirbusį pagal terminuotą darbo sutartį, iš darbo, kai nėra jo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo jo sutikimu perkelti į kitą darbą. DK 129 straipsnio 5 dalis nustato, kad darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis 129 ir 130 straipsnių nuostatų tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį, turi pareigą ieškoti galimybių perkelti darbuotoja į kitą darbą ir, esant darbuotojo sutikimui, jį perkelti į kitą darbą. Šią pareigą darbdavys privalo vykdyti per visą numatomo atleisti darbuotojo įspėjimo laikotarpį iki pat faktinės atleidimo iš darbo dienos. Faktas, kad atleistas iš darbo darbuotojas galėjo būti perkeltas jo sutikimu į kitą darbą, reiškia, kad darbo sutartis su šiuo darbuotoju nutraukta nesant vieno iš būtinų jai nutraukti juridinių faktų sudėties elementų, o tai sudaro pagrindą pripažinti, kad darbo sutartis nutraukta be teisėto pagrindo. Teismas nagrinėdamas bylą šiuo konkrečiu atveju privalėjo patikrinti ar darbdavys nepažeidė DK 129 straipsnio 1 ir 5 dalyse numatytos pareigos. Pripažinimą, kad darbdavys pažeidė DK 129 straipsnio 1 ir 5 dalių reikalavimus, sąlygoja ne faktas, kad darbdavys nepasiūlė atleidžiamam iš darbo darbuotojui kito darbo, o faktas, kad darbdavys neperkėlė darbuotojo į kitą darbą (pareigas), nors tokia galimybė buvo.

17Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad nors ieškovei ir buvo siūlyta ne viena darbo vieta, tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino rašytinių įrodymų apie ieškovės sutikimą dirbti vyriausiąja slaugytoja. Iš aukščiau išdėstytų įrodymų nustatyta, kad ši pareigybė buvo įsteigta tikslu vykdyti ieškovės atliekamas darbo funkcijas. Ieškovė šiai pareigybei užimti turėjo aukščiausią kvalifikaciją ir didžiausią darbo patirtį. Ieškovės valios išreiškimą dirbti vyriausiąja slaugytoja patvirtina ieškovės rašyti raštiški atsakymai atsakovui laikotarpyje nuo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą iki darbo sutarties nutraukimo. 2010 05 25 atsakyme ieškovė nurodė, kad „ sutiktų eiti vyriausiosios slaugos administratorės pareigas“. 2010 06 18 atsakyme ieškovė taip pat nurodė, kad „turimomis žiniomis, yra neužimtas vyriausiosios slaugos administratorės etatas. Šios pareigybės kvalifikaciją atitinku ir man turėtų būti pasiūlytos šios pareigos įspėjimo laikotarpiu“ (t.1, b.l. 18, 20). Nors atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovei dar 2010 02 24 buvo patektas pasiūlymas dirbti vyriausios slaugos administratorės pareigose, tačiau šis pasiūlymas buvo pateiktas dar iki 2010 04 20 direktoriaus įsakymo priėmimo, kuriuo buvo patvirtinti struktūriniai pakeitimai ir panaikintas direktoriaus pavaduotojo slaugai etatas, kuriame dirbo ieškovė. Vėliau atsakovas vyriausiosios slaugos administratorės pareigų ieškovei nesiūlė, nors ji ne vieną kartą šį pageidavimą buvo išreiškusi.

18Atsakovo veiksmus apie tai, kad atsakovas 2010 02 22 įkuria vyriausiosios slaugos administratorės pareigybę, vėliau 2010 03 19 direktoriaus įsakymu ją naikina bei po ieškovės atleidimo iš darbo vėl 2010 m. gruodžio 7 d. įsteigia vyriausiojo slaugos administratoriaus pareigybę ir į šias pareigas priima kitą darbuotoją, teisėjų kolegija vertina kaip ieškovo nuostatą, kad toks etatas ieškovui yra reikalingas, tačiau ieškovei nesiūlė šių pareigų, o atleido iš darbo pasinaudojant struktūriniais pertvarkymais.

19Sutinkamai su DK 297 str. 3 d., jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienosimi teismo sprendimo įvykdymo dienos. Pagal DK 297 str. 4 d., jeigu teismas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam DK 140 str. 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Ieškovė prašo ją grąžinti į darbą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad realiai ieškovo grąžinti į pirmesnį darbą – direktoriaus pavaduotoja slaugai, nėra galimybės dėl įvykusių struktūrinių pertvarkymų – neišliko pirmesnės ieškovės pareigos, tokią restituciją pritaikyti nėra galimybės, todėl parinktinas kitas ieškovės teisių gynimo būdas – priteistinas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsigaliojimo. Ieškovės vienos dienos vidutinis darbo užmokestis - 209,68 Lt., vidutinis mėnesio uždarbis 4445,22 Lt. (t.1, b.l. 25). Ieškovei priteistinas vidutinis darbo užmokestis sudaro 50365,18 Lt. (4445,22x11 mėn.) ir už 7 darbo dienas ( 209,68 Lt x 7).

20Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad šioje teisės normoje numatytos išmokos paskirtis – kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, dėl neteisėto atleidimo iš darbo negautas lėšas ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-296/2005). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad aptariama kompensacija (vidutinio darbo užmokesčio darbuotojui už priverstinės pravaikštos laikotarpį priteisima) atlieka socialinę funkciją, saugo darbuotojus nuo pajamų netekimo ir veikia prevenciškai darbdavius, kad neteisėtai neatleidinėtų darbuotojų. Kita vertus, kompensacijos dydis taip pat turėtų būti proporcingas pažeidimo sunkumui ir nukentėjusiosios šalies patirtiems netekimams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2008 konstatuota, kad darbdaviui už darbo teisėje nustatytų reikalavimų nesilaikymą skiriama sankcija gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji proporcinga teisės pažeidimui, už kurį yra skiriama; proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams; proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas; šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų.

21Atsižvelgiant į tai, kad viršijamas darbo užmokesčio fondas, vėluojantis darbo užmokestis darbuotojams, vertė mažinti įstaigos išlaidas, taip pat darbuotojų darbo užmokestį, įpareigojo įstaigos administraciją imtis struktūrinių pertvarkymų, teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas sumažinti prašomą ieškovės naudai priteistino vidutinio darbo užmokesčio sumą už priverstinės pravaikštos laiką iki 28000 litų ir tai pripažintina pakankama pagal atsakovo finansinę padėtį kompensacija ieškovei už priverstinės pravaikštos laikotarpį.

22Ieškovė pirmosios instancijos teisme prašė priteisti 6000 litų neturtinės žalos, nes dėl jos neteisėto atleidimo iš darbo blogai jautėsi, sutriko jos sveikata. Atleidimas iš darbo turėjo įtakos visai šeimai. Jos pajamos buvo didesnės, ji išlaikė šeimą, nes vyras gaudavo atlyginimo minimumą. Dėl atleidimo iš darbo pablogėjo pasitikėjimas savimi, nes po atleidimo nuėjus ieškotis darbo, darbdavys į ją žiūrėjo neigiamai. Apeliaciniu skundu ji prašė jos ieškinio pareiškimą tenkinti.

23Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo pagrindas ir darbuotojo atleidimo aplinkybės yra tokios, kurios pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, kaip turtinės žalos atlyginimu (kompensacija), pripažinimu atleidimą iš darbo neteisėtu ar grąžinimu į darbą darbuotojui padaryta skriauda nėra teisingai atlyginama. Neturtinės žalos atlyginimą darbo teisniuose santykiuose reglamentuoja DK 250 ir CK 6.250 straipsniai.

24Iš ieškovės nurodytų duomenų darytina išvada, kad dėl darbdavio neteisėtų veiksmų ieškovę atleidus iš darbo, ieškovė patyrė dvasinius išgyvenimus, nestabilumo darbo santykiuose jausmą bei neužtikrinimą savo ateitimi, todėl yra pagrindas ieškovei priteisti 2000 litų neturtinei žalai atlyginti.

25Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas ginčą netinkamai taikė materialinės teisės normas, kas sudaro pagrindą skundžiamą teismo sprendimą panaikinti (( - ) straipsnis), priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies. (( - ) straipsnio 1 dalies 2 punktas).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu

Nutarė

27Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

28Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

29Pripažinti 2010 11 02 darbo sutarties nutraukimą pagal DK 129 str. 2 d. tarp ieškovės I. R. (a.k. ( - ) ir atsakovo VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės (į.k. 190272175) neteisėtu. Laikyti, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos.

30Priteisti iš atsakovo VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės (į.k. 190272175) I. R. (a.k. ( - ) 28000 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2010 11 02) iki teismo sprendimo paskelbimo 2011 m. spalio 11 d.

31Sprendimą dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t.y. 4445,22 Lt (keturių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt penkių litų 22 centų) vykdyti skubiai.

32Priteisti iš atsakovo VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės (į.k. 190272175) I. R. ( a.k. ( - ) 2000 litų neturtinei žalai atlyginti ir 1000 litų turėtų atstovavimo išlaidų.

33Priteisti iš VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės ( į.k. 190272175) 900 litų

34žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. .... 4. ieškovė ieškiniu ir papildomu ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu darbo... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškovės... 6. Teismas nustatė, kad ieškovė dirbo VšĮ Alytaus apskrities S. K.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovė I. R. prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2011... 8. Skunde ieškovė teigia, kad ieškovės darbo vieta realiai nebuvo panaikinta,... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VšĮ Alytaus apskrities S. K.... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 12. Iš bylos duomenų matosi, kad ieškovė dirbo VšĮ Alytaus apskrities S,K... 13. Darbovietės struktūriniai pertvarkymai gali būti teismo pripažįstami... 14. Iš bylos duomenų matosi, kad ieškovės darbo funkcijos neišnyko, jos buvo... 15. Palyginus direktoriaus pavaduotojo slaugai ir vyriausiojo slaugos... 16. DK 129 straipsnio 1 dalis nustato, kad atleisti darbuotoją, dirbusį pagal... 17. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad nors ieškovei... 18. Atsakovo veiksmus apie tai, kad atsakovas 2010 02 22 įkuria vyriausiosios... 19. Sutinkamai su DK 297 str. 3 d., jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be... 20. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo... 21. Atsižvelgiant į tai, kad viršijamas darbo užmokesčio fondas, vėluojantis... 22. Ieškovė pirmosios instancijos teisme prašė priteisti 6000 litų neturtinės... 23. Neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai... 24. Iš ieškovės nurodytų duomenų darytina išvada, kad dėl darbdavio... 25. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 27. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 28. Alytaus rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikinti... 29. Pripažinti 2010 11 02 darbo sutarties nutraukimą pagal DK 129 str. 2 d. tarp... 30. Priteisti iš atsakovo VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės (į.k.... 31. Sprendimą dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo neviršijant vieno... 32. Priteisti iš atsakovo VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės (į.k.... 33. Priteisti iš VŠĮ Alytaus apskrities S. K. ligoninės ( į.k. 190272175) 900... 34. žyminio mokesčio valstybei....