Byla e2VP-4551-547/2018
Dėl teismo sprendimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Rasai Osinskienei, dalyvaujant pareiškėjui (atsakovui) J. B., nedalyvaujant suinteresuoto asmens (ieškovės) Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (atsakovo) J. B. prašymą suinteresuotam asmeniui (ieškovei) Žemės ūkio kooperatinei bendrovei „Pieno gėlė“ dėl teismo sprendimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas (atsakovas) J. B. prašo (1) atidėti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-01-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018, 2018-03-26 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2180-547/2018 ir Kauno apygardos teismo 2018-05-22 nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-1114-638/2018 vykdymą iki 2018-09-30; (2) nespręsti dėl vykdomojo rašto išdavimo ieškovei dėl Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-01-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018 iki kol įsiteisės procesinis sprendimas dėl jo teikiamo prašymo (dėl sprendimo vykdymo atidėjimo).

5Pareiškėjas (atsakovas) prašyme nurodo, kad jo finansinė padėtis yra sunki. Jis turi tik sąskaitą kredito unijoje, kurioje lėšų atsiskaityti su ieškove pakankamai nėra, o esamos ir (ar) gautinos lėšos būtų areštuotos vykdant nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovės bei kitų atsakovo kreditorių reikalavimams civilinėse bylose užtikrinti.

6Jo nekilnojamasis turtas yra areštuotas, be to, įkeistas prievolėms užtikrinti, tačiau pažymėjo, jog jo prievolių, pagal kurias yra įkeistas jo, atsakovo turtas, suma yra ženkliai mažesnė net už jo įkeisto nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę, nustatytą masinio vertinimo būdu. Jam nuosavybės teise priklauso 9 žemės sklypai, 2 žemės sklypai su statiniais, ir statiniai, esantys ( - ). Bendra šio turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu – 58554 Eur. Jis bendradarbiauja su antstoliais, nesiima jokių neteisėtų veiksmų siekiant išvengti būsimų ar įsiteisėjusių sprendimų vykdymo. Šiuo metu hipoteka užtikrinto kredito unijos paskolos likutis yra itin nedidelis, kas atsakovui artimiausiu metu leis parduoti įkeistą atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą (areštuotą ieškovės naudai) su ieškovės sutikimu bei išvengti priverstinio teismo sprendimo vykdymo ir su tuo susijusių didelių išlaidų vykdymo procese.

7Šiuo metu, jis vis dar nėra gavęs jam priklausančių išmokų iš valstybės dėl deklaruoto derliaus praradimo, kadangi dar nėra pasibaigęs paraiškų pateikimo terminas, nors pažymą jis pateikė dar 2017 m. Numatoma išmokų išmokėjimo data - 2018 m. rugsėjo 30 d. ir vien tik iš gautinos išmokos jis tikėtinai galėtų atsiskaityti su ieškove.

8Jis mano, kad teismo sprendimo vykdymo atidėjimas kiek daugiau nei 4 mėnesiams niekaip nepažeistų ieškovės interesų, o jam, atsakovui leistų išvengti dar didesnių finansinių sunkumų teismo sprendimą vykdant priverstinai.

9Pareiškėjas (atsakovas) J. B. teismo posėdžio metu savo prašymą palaikė ir nurodė, kad jis dirba ūkyje. Nacionalinė mokėjimo agentūra žada išankstines išmokas ir tada jis padengtų skolas ieškovei. Šiais metais jis deklaravęs 130 ha. Įsiskolinimų kitiems kreditoriams turi daug, galutinių sumų nežino. Jis vykdo veiklą, turi turto: traktorių, gyvulių, ūkio pastatų su žeme. Viskas areštuota dėl įsiskolinimų. Šiuo metu jam likę 130 ha žemės (dalį nuomojamos žemės iš jo atėmė): iš jų 50 ha apsėta grūdinėmis kultūromis, kita dalis – pievos. Jis turi 50 mėsinių galvijų, juos planuoja rudenį priduoti. Jo visos pajamas tik iš ūkio, jokio kito darbo jis nedirba. Jis pripažįsta skolas bei dėl sunkios situacijos prašo mokėjimą atidėti iki 2018-09-30.

10Suinteresuotas asmuo (ieškovė) Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno gėlė“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo išdėstymo, kuriuo prašo: (1) atmesti atsakovo J. B. 2018 m. gegužės 23 d. prašymą dėl teismo sprendimo atidėjimo ir/ar išdėstymo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018; (2) priteisti iš atsakovo J. B., ieškovės naudai jos patirtas 181,50 Eur bylinėjimosi išlaidas.

11Atsiliepime nurodė, kad atsakovas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios sąlygotų pagrindą atidėti teismų procesinių sprendimų vykdymą. Be to, minėtų teismo sprendimo ir nutarčių vykdymas iš esmės nesąlygotų atsakovui išskirtinai sunkių finansinių pasekmių. Kaip matyti iš paties atsakovo teismui pateiktų dokumentų ir paaiškinimų, atsakovo sunki finansinė padėtis sąlygota ne ieškovui palankaus sprendimo, o kitų atsakovo kreditorių reikalavimais, kurie daug kartų didesni nei ieškovo. Todėl sprendimo ir nutarčių vykdymas žymiai labiau neapsunkina atsakovo padėties. Be to, atsakovas visais būdais bandė išvengti savo prievolės ir elgėsi nesąžiningai. Pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 15-08/05 pagrindu atsakovui prekės buvo parduotos dar 2015 m., prieš atsakovui nuimant 2015 m. derlių ir atsakovas turėjo galimybę atsiskaityti su ieškove iš pajamų, gautų pardavus 2015 m. ir 2016 m. derlius, tačiau atsakovas to nepadarė. Bylos medžiaga rodo, kad atsakovas J. B. delsė atsiskaityti mažiausiai 2 metus. Nors ieškovė dar prieš inicijuodama teisminį procesą bandė ne kartą žodžiu bei taip pat raštu susitarti su atsakovu, tačiau ieškovės geranoriškumas atsakovo buvo ignoruojamas. Pradėjus teisminį procesą atsakovas ir toliau bandė išvengti savo prievolės.

12Ieškovė mano, kad nėra jokio pagrindo tenkinti atsakovo prašymo atidėti teismo sprendimo ir nutarčių vykdymą iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Atsakovo motyvai, jog jis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. gaus tiesiogines išmokas už sunaikintus pasėlius ir galės atsiskaityti su ieškove, vertintini taip pat kaip nepagrįsti. Be to, pats atsakovas nurodęs, jog jo visas nekilnojamasis turtas bei sąskaita kredito unijoje yra areštuoti. Atsakovo pateikti dokumentai patvirtina, kad kredito unijos sąskaita areštuota 349 436,13 Eur sumai, todėl akivaizdu, jog net atsakovui gavus kompensaciją už žuvusius pasėlius, į jo sąskaitą įskaitytas mokėjimas automatiškai bus areštuotas, kas savo ruožtu taip pat suponuoja išvadą, jog atsakovas negalės atsiskaityti su ieškovu. Dėl nurodytų priežasčių, sprendimo vykdymo atidėjimas iki atsakovo nurodytos datos, t. y. 2018 m. rugsėjo 30 d., yra beprasmis.

13Teismas konstatuoja:

14prašymas atmestinas.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018 2018 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškovės pateikto ieškinio reikalavimus tenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo J. B. ieškovės Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ naudai 5518,72 Eur skolos, 313,80 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2018 m. vasario 20 d. atsakovas teismui pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018, kuriuo prašė panaikinti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018 m. sausio 29 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. 2018 m. kovo 26 d. nutartimi teismas rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje Nr. e2-2180-547/2018 išnagrinėjo atsakovo pareiškimą dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo civilinėje byloje e2-343-547/2018 pagal ieškovės ieškinį atsakovui dėl skolos priteisimo ir atsakovo pareiškimo netenkino. 2018 m. balandžio 9 d. atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl jau minėtos 2018 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2180-547/2018, kuria netenkintas jo, atsakovo J. B., pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi civilinėje byloje e2S-1114-638/2018 atmetė atsakovo atskirąjį skundą ir paliko galioti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų nutartį.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas ar išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Spręsdamas dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, teismas turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat į kitas svarbias aplinkybes, į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas neturi suteikti nepagrįstą pranašumą skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, siekti išlaikyti išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyrą, vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis Nr. 3K-7-61/2011). Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo interesus. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis), neatsižvelgiant į faktą, kad to kreditoriaus turtinė padėtis yra geresnė, nei paties skolininko (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1212-464/2017). Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą kasacinio teismo praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu egzistuoja itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo įvykdymui (pavyzdžiui, teismo sprendimo įvykdymas sąlygotų skolininkui itin sunkias finansines pasekmes). Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.). Atsižvelgiant į nurodytas nuostatas, pripažintina, kad klausimo dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo sprendimas yra grindžiamas ginčo šalių interesų derinimo taisykle ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant teismui diskrecijos teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti teismo įvykdymo sprendimo išdėstymo būtinumą.

17Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, aktualūs ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.2. straipsnio 1 dalis įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo vykdymą bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, todėl galimas tik išimtiniais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios skolininko turtinės padėties ar kitų ypač svarbių aplinkybių.

18Iš teismui pateikto prašymo matyti, kad atsakovas skolą ieškovei pripažįsta ir prašo teismo atidėti 2018-01-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018, 2018-03-26 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2180-547/2018 ir Kauno apygardos teismo 2018-05-22 nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-1114-638/2018 vykdymą iki 2018-09-30.

19Iš pareiškėjo (atsakovo) pateiktų dokumentų, jo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad atsakovas būtinybę atidėti nurodytų procesinių sprendimų, kuriais iš jo ieškovei priteista skola, delspinigiai bei bylinėjimosi išlaidos, vykdymą motyvuoja sunkia savo finansine padėtimi. Atsakovas nurodo, jog teismas turėtų atsižvelgti į tai, kad jo, atsakovo kredito unijos sąskaitoje nėra pakankamai lėšų atsiskaityti su ieškovu, o esamos ir/ar gautinos lėšos yra areštuotos. Atsakovo valdomas nekilnojamasis turtas yra įkeistas bei areštuotas. Teismo posėdžio metu jis patvirtino, kad įsiskolinimų kitiems kreditoriams jis turi daug (šiuos duomenis patvirtina ir teismų informacinė sistema „Liteko“), tikslios įsiskolinimo sumos net nežino. Atsakovas taip pat teigia, jog dar nėra gavęs jam priklausančių tiesioginių išmokų (kompensacijos) už 2017 m. prarastus pasėlius, tačiau tvirtina, kad šių išmokų išmokėjimo data turėtų būti būtent 2018 m. rugsėjo 30 d. ir vien gavęs šias išmokas atsakovas galėtų atsiskaityti su ieškove.

20Vadovaujantis CPK 12 straipsniu, 178 straipsniu, pažymėtina, kad visais atvejais, būtent atsakovas, turi pareigą pateikti įrodymus apie savo finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2272/2011). Šiuo atveju atsakovas savo prašyme bei teismo posėdžio metu nurodęs, kad jo finansinė padėtis yra sunki – jo turtas įkeistas bei areštuotas, turi daug įsiskolinimų ir kitiems kreditoriams, tikslios sumos net nežino, tačiau jis nepateikė teismui duomenų apie savo finansinę padėtį, pvz., finansinės atskaitomybės dokumentų, kreditorių sąrašų, įrodymų apie pradelstų įsipareigojimų dydį ir kt. Paminėtina, kad įstatymas įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.

21Atsakovas, teikdamas prašymą dėl teismo sprendimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo civilinėje byloje, pateikė Valstybės įmonės registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, jo, atsakovo J. B. teiktą 2017-10-27 pažymą, kurią priėmė Sužionių sen. vyresnioji specialistė Leokadija Chatkevič, apie žemės ūkio veiklos subjektų (pareiškėjų) 2017 metais žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymą ir jų žuvimo dalies apskaičiavimą, kurioje nurodyta, kad žuvusių pasėlių dalis 100 procentų (2017 m. deklaruoto pasėlių ploto) bei 2016 metų metinę pajamų deklaraciją. Savo prašyme nurodęs, kad duomenis apie 2017 m. deklaruotas pajamas pateiks teismui kaip įmanoma operatyviau, šio prašymo nagrinėjimo metu, tačiau metinės pajamų deklaracijos už 2017 metus teismui taip ir nepateikė. Šiuo atveju iš byloje esančių dokumentų bei paties atsakovo paaiškinimo teismo posėdžio metu, akivaizdu, kad atsakovo sunki finansinė padėtis sąlygota ne ieškovei palankaus sprendimo, o kitų atsakovo kreditorių reikalavimais, kurie daug kartų didesni nei ieškovo. Todėl šioje byloje aptariamų - sprendimo ir nutarčių vykdymas žymiai labiau neapsunkina atsakovo padėties.

22Pareiškėjas taip pat nenurodė jokių duomenų, kad pats gera valia būtų stengęsis sumokėti susidariusį įsiskolinimą ieškovei. Teismas nagrinėdamas bylą nustatęs, jog pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 15-08/05 pagrindu atsakovui prekės buvo parduotos dar 2015 m., prieš atsakovui nuimant 2015 m. derlių ir atsakovas turėjo galimybę atsiskaityti su ieškove iš pajamų, gautų pardavus 2015 m. ir 2016 m. derlius, tačiau atsakovas to nepadarė. Bylos medžiaga rodo, kad atsakovas delsė atsiskaityti mažiausiai 2 (beveik 3 m) metus. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovui buvo aiškiai ir nedviprasmiškai pasiūlyta sumokėti skolą pagal šalių suderintą mokėjimo dalimis grafiką, tačiau akivaizdu, kad atsakovas ignoravo ieškovės pateiktą pretenziją ir ją nereagavo (neatsakė).

23Kartu teismas pažymi, kad sunki šalies turtinė padėtis nėra aplinkybė, kuri per se galėtų nulemti sprendimo vykdymo išdėstymą, atidėjimą ar pan., t. y., vien sunki skolininko finansinė padėtis dar neleidžia automatiškai spręsti, kad sprendimo vykdymas privalo būti išdėstytas (atidėtas), nes sprendžiant sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, būtina atsižvelgti ir į įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą (CPK 18 straipsnis) bei į kitos šalies teisėtus interesus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė taip pat yra komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, todėl akivaizdu, jog ieškovei yra reikalingos lėšos veiklai vykdyti.

24Tokios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas (atsakovas) nedėjo maksimalių pastangų įvykdyti teismo procesinį sprendimą. Šiuo atveju teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas atsakovo prašyme nurodytam laikotarpiui faktiškai sąlygotų ne tik teismo sprendimo privalomumo principo pažeidimą, bet ir esminį sprendimo reikšmės sumenkinimą. Atsižvelgiant į atsakovo elgesį (atsakovas nedėjo maksimalių pastangų, kad būtų atsiskaityta su ieškove, jo įsiskolinimas tęsiasi nuo 2015 metų, jo įsiskolinimas kitiems kreditoriams pakankamai didelis) bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo atidėti teismo sprendimo ir nutarčių vykdymą iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

25Teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo elgesį bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti atsakovo prašymo atidėti teismo sprendimo ir nutarčių vykdymą iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Kaip minėta, teismų praktikoje pripažįstama, jog vien skolininko (atsakovo) bloga turtinė padėtis nėra pakankamas pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą, kadangi įstatymas reikalauja atsižvelgti ir į kitos šalies – ieškovo (kreditoriaus) – padėtį, jog nebūtų pažeisti jo teisėti interesai ir pabloginta jo padėtis, t. y. nebūtų pažeistas teisingumo principas. Šiuo atveju, įvertinus visas aplinkybes, susijusias su atsakovo elgesiu, sprendimo ar nutarčių vykdymo atidėjimas, būtent ir lemtų ieškovo, o ne atsakovo interesų pažeidimą. Atsakovo motyvai, jog jis iki 2018 m. rugsėjo 30 d. gaus tiesiogines išmokas už sunaikintus pasėlius ir galės atsiskaityti su ieškove, vertintini taip pat kaip nepagrįsti, kadangi pats atsakovas nurodęs, jog jo visas nekilnojamasis turtas bei sąskaita kredito unijoje yra areštuoti. Remiantis atsakovo pateiktais dokumentais, kredito unijos sąskaita areštuota 349 436,13 Eur sumai. Taigi akivaizdu, jog net atsakovui gavus kompensaciją už žuvusius pasėlius, į jo sąskaitą įskaitytas mokėjimas automatiškai bus areštuotas, kas savo ruožtu taip pat suponuoja išvadą, jog atsakovas vargu ar galės atsiskaityti su ieškove. Dėl nurodytų priežasčių, sprendimo vykdymo atidėjimas iki atsakovo nurodytos datos, t. y. 2018 m. rugsėjo 30 d., yra beprasmis.

26Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo atveju nėra išimtinių aplinkybių, kurios leistų teismo sprendimo įvykdymą atidėti iki tam tikros datos. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis pripažįsta, kad teismo sprendimo atidėjimas nagrinėjamu atveju pažeistų ieškovės Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ interesus, teismo sprendimo įvykdymas nepagrįstai užsitęstų (šiuo atveju įsiskolinimas tęsiasi nuo 2015 metų), būtų pažeista šalių interesų pusiausvyra, pažeisti ieškovės teisėti lūkesčiai, kad jai palankus teismo sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas ir nebūtų užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, todėl (atsakovo) prašymas dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo atmestinas.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, reglamentuoja CPK 88 straipsnis. Šio straipsnio 6 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. CPK 98 straipsnis numato išlaidų advokato ir advokato padėjėjo apmokėjimo atlyginimo priteisimo taisykles. Pagal šio straipsnio 1 dalį šalis dėl šių išlaidų priteisimo turi raštu pateikti prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Iš prie atsiliepimo į prašymą dėl teismo sprendimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo pateiktų dokumentų (sąskaitos už teisines paslaugas, mokėjimo nurodymo) matyti, kad ieškovė patyrė 181,50 Eur išlaidų už advokato pagalbą (atsiliepimo į prašymą dėl teismo sprendimo atidėjimo ir (ar) išdėstymo parengimas ir pateikimas teismui). Ieškovės atstovas prašo iš atsakovo J. B. ieškovės naudai priteisti 181,50 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų (išlaidų už advokato pagalbą). Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakyme dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatytų dydžių, todėl 181,50 Eur ieškovės patirtos teisinių paslaugų išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovės naudai (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

30pareiškėjo (atsakovo) J. B. prašymą atidėti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų 2018-01-29 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-343-547/2018, 2018-03-26 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2180-547/2018 ir Kauno apygardos teismo 2018-05-22 nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-1114-638/2018 vykdymą iki 2018 m. rugsėjo 30 d., atmesti.

31Priteisti iš atsakovo J. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“, juridinio asmens kodas 171703863, es. Plungėje, Birutės g. 49A, naudai 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 ct) turėtų bylinėjimosi išlaidų (teisinės pagalbos išlaidų).

32Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas... 4. pareiškėjas (atsakovas) J. B. prašo (1) atidėti Alytaus apylinkės teismo... 5. Pareiškėjas (atsakovas) prašyme nurodo, kad jo finansinė padėtis yra... 6. Jo nekilnojamasis turtas yra areštuotas, be to, įkeistas prievolėms... 7. Šiuo metu, jis vis dar nėra gavęs jam priklausančių išmokų iš... 8. Jis mano, kad teismo sprendimo vykdymo atidėjimas kiek daugiau nei 4... 9. Pareiškėjas (atsakovas) J. B. teismo posėdžio metu savo prašymą palaikė... 10. Suinteresuotas asmuo (ieškovė) Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Pieno... 11. Atsiliepime nurodė, kad atsakovas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių,... 12. Ieškovė mano, kad nėra jokio pagrindo tenkinti atsakovo prašymo atidėti... 13. Teismas konstatuoja:... 14. prašymas atmestinas.... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 7 straipsnio 1... 17. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, aktualūs ir Lietuvos... 18. Iš teismui pateikto prašymo matyti, kad atsakovas skolą ieškovei... 19. Iš pareiškėjo (atsakovo) pateiktų dokumentų, jo paaiškinimų teismo... 20. Vadovaujantis CPK 12 straipsniu, 178 straipsniu, pažymėtina, kad visais... 21. Atsakovas, teikdamas prašymą dėl teismo sprendimo atidėjimo ir (ar)... 22. Pareiškėjas taip pat nenurodė jokių duomenų, kad pats gera valia būtų... 23. Kartu teismas pažymi, kad sunki šalies turtinė padėtis nėra aplinkybė,... 24. Tokios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas (atsakovas)... 25. Teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo elgesį bei... 26. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad šiuo... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, reglamentuoja CPK 88 straipsnis.... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284... 30. pareiškėjo (atsakovo) J. B. prašymą atidėti Alytaus apylinkės teismo... 31. Priteisti iš atsakovo J. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovės... 32. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...