Byla 2-1409/2013
Dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Svarbūs sprendimai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1508-264/2013 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aravis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Svarbūs sprendimai“, trečiasis asmuo A. B., dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

4Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti niekine 2010 m. gegužės 3 d. tarp UAB „Aravis“ ir UAB „Svarbūs sprendimai“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį; pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 3 d. tarp UAB „Aravis“ ir UAB „Svarbūs sprendimai“ sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį; taikyti restituciją piniginiu ekvivalentu bei priteisti iš UAB „Svarbūs sprendimai“ bankrutuojančiai UAB „Aravis“ 224 000 Lt; priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo UAB „Svarbūs sprendimai“ kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis 224 000 Lt sumai. Nurodo, kad ieškovas yra bankrutuojanti bendrovė, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje reikalauja egzistuojantis viešasis interesas. Atsakovo elgesys taip pat sudaro pagrindą abejoti jo sąžiningumu. Prašoma priteisti įsiskolinimo suma laikytina didele, todėl tai kelia realią grėsmę, jog ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba jis būtų visai neįvykdomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones 224 000 Lt sumai areštavo atsakovo UAB „Svarbūs sprendimai“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis leidžiant atsakovui areštuotu turtu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį bei uždraudžiant visu areštuotu turtu disponuoti. Nustačius, kad atsakovas neturi pakankamai materialaus turto areštuoti, neviršijant 224 000 Lt sumos, atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, leidžiant atsakovui atsiskaityti su ieškovu, taip pat mokėti įmonės darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Nurodė, kad ieškiniu reiškiamas didelės sumos piniginis reikalavimas, nutarties priėmimo dieną nežinoma apie atsakovo turimą turtą ir finansinę padėtį. Todėl teismas sprendė, kad nesiėmus ieškinio užtikrinimo priemonių atsakovas turimą turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai

9Atsakovas UAB „Svarbūs sprendimai“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamu sprendimu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 53-58). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes ieškovas net tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų. Sandoris buvo visiškai įvykdytas, nuosavybės teisės realiai perėjo UAB „Svarbūs sprendimai“, o ieškovas faktiškai gavo parduoto ekskavatoriaus kainą. Pažymi, kad įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju. Tuo tarpu tariamas sandoris yra neegzistuojantis, todėl jis negali būti prieštaraujantis juridinio asmens teisnumui ar kreditorių interesams (actio Pauliana). Ieškovo pateiktas turto vertinimas apie tariamai tikrą – per pusę mažesnę- ekskavatoriaus kainą yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įrodomosios galios.

112. Ieškinio suma yra akivaizdžiai nepagrįsta, nes ekskavatorių UAB „Svarbūs sprendimai“ įsigijo už 120 000 Lt sumą, o ekskavatoriaus rinkos vertė, ieškovo nuomone, pardavimo dieną buvo 224 000 Lt. Todėl ieškovas gali reikalauti nebent skirtumo tarp buvusio daikto rinkos kainos bei faktiškai gautos kainos.

123. Ieškinio suma negali būti laikoma didele laikinųjų apsaugos priemonių prasme. Apeliantas pateikė savo 2012 m. balansą ir pelno nuostolių ataskaitą, iš kurių matyti, kad apeliantas yra sėkmingai veikianti įmonė, kuri 2012 m. gavo 390 237 Lt grynojo pelno.

13Ieškovas BUAB „Aravis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 73-77). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškinio suma apeliantui yra didelė. Apeliantas neįrodė, kad jo turtinė padėtis yra gera ir dėl to nekyla būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Priešingai, iš pateikto balanso matyti, kad apelianto finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės ir tai rodo įmonės nemokumą. Apeliantas nepateikė jokių duomenų apie jo vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą.
  2. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos atsižvelgus į teisingumo, lygiateisiškumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principus. Taikyti laikinąsias priemones šioje byloje reikalauja viešasis interesas, nes ieškovas yra bankrutuojanti įmonė. Neužtikrinus galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo, bankrutuojančios bendrovės ir jos kreditorių interesai gali likti neapginti, o kartu liktų neužtikrintas viešasis interesas.
  3. Ieškovas turi teisėtą ir galiojančią reikalavimo teisę apeliantui. Teismas, priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja bylos faktinių aplinkybių, jos esmės ar ieškinio pagrįstumo klausimo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo piniginiu ekvivalentu, priteisiant iš apelianto ieškovui 224 000 Lt. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones- areštavo apelianto turtą 224 000 Lt sumai.

20Apeliantas atskiruoju skundu iš esmės labiau kvestionuoja ieškinio pagrįstumą, o ne įrodinėja teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės teisėtumą ir pagrįstumą. Atskirajame skunde teisingai nurodoma, kad teismo sprendimo vykdymas negali pasunkėti ar tapti negalimu, jeigu preliminariai (lot. prima facie) įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, matyti, kad ieškovui palankus sprendimas apskritai negalėtų būti priimtas. Tačiau apeliancinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, jog pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Tuo tarpu apeliantas atskirajame skunde teigia, kad ginčo sandoris negali būti pripažintas tariamu ir nebuvo pažeidžiantis įmonės kreditorių interesus (actio Pauliana), nes sandoris yra faktiškai įvykdytas ir sutartimi sulygtą tinkamą kainą už parduotą prekę ieškovas yra gavęs. Akivaizdu, kad minėti apelianto argumentai yra susiję su ieškinio pagrįstumo vertinimu. Apelianto teiginiai, kad ieškinio suma yra aiškiai nepagrįsta, nes ieškovas gali reikalauti tik skirtumo tarp buvusio daikto rinkos kainos bei faktiškai gautos kainos, taip pat yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir dėl to negali būti sprendžiama ir vertinama sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Šių aplinkybių pagrįstumą pirmosios instancijos teismas ištirs bei įvertins nagrinėdamas bylą iš esmės. Taigi, kaip jau minėta, ieškovas reikšdamas ieškinį ginčija bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus pažeidžiantį sandorį reikalaudamas atlyginti teisingą daikto kainą. Šio ieškinio reikalavimas bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdis nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas net tikėtinai. Todėl, nesant aplinkybių, iš kurių jau šioje stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, kad ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo daryti išvados dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 178 str.).

21Apeliantas ginčydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikė teismui savo finansinę padėtį pagrindžiančius įrodymus - 2012 m. balansą bei pelno nuostolių ataskaitą, kurie, jo manymu, įrodo, kad ieškovo pareikšta 224 000 Lt dydžio reikalavimų suma jam nėra didelė.

22Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Kita vertus, ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi išnagrinėti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ieškinio suma lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, įsipareigojimais kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-573/2012 ir kt.). Šiuo atveju apelianto pateikti finansiniai dokumentai nėra pakankami konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju pareikšto reikalavimo suma jam nėra didelė, priešingai, leidžia abejoti gera įmonės finansine padėtimi. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2009-2010 m. įmonė dirbo nuostolingai (b. l. 44, 47). Tuo tarpu, nors 2012 m. UAB „Svarbūs sprendimai“ gavo nemažai pelno (b. l. 61), tačiau analizuojamų metų balanso duomenimis įmonės turtą sudarė tik 176 002 Lt vertės turtas, kurį iš esmės sudaro tik 174 169 Lt vertės trumpalaikis turtas ir, dar daugiau, iš jo net 157 368 Lt gautinos sumos (kurios neaišku, ar tikrai bus gautos). Tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė net 238 151 Lt (b. l. 60), kai pareikšto reikalavimo suma nagrinėjamoje byloje sudaro 224 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad 224 000 Lt ieškinio suma apelianto UAB ,,Svarbūs sprendimai“ atžvilgiu laikytina didele ir pagrindžia būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str.).

23Išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais, todėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

25Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 4. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti niekine 2010 m. gegužės 3 d. tarp UAB... 5. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi taikė laikinąsias... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo ir jį argumentai... 9. Atsakovas UAB „Svarbūs sprendimai“ (toliau – apeliantas) atskiruoju... 10. 1. Ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes ieškovas net tikėtinai... 11. 2. Ieškinio suma yra akivaizdžiai nepagrįsta, nes ekskavatorių UAB... 12. 3. Ieškinio suma negali būti laikoma didele laikinųjų apsaugos priemonių... 13. Ieškovas BUAB „Aravis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. CPK144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė ieškinį dėl sandorio pripažinimo... 20. Apeliantas atskiruoju skundu iš esmės labiau kvestionuoja ieškinio... 21. Apeliantas ginčydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 22. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad... 23. Išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 25. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....