Byla 2-982/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lex Bonum“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Vitsona“ akcininkės N. D. ir uždarosios akcinės bendrovės „Lex Bonum“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vitsona“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl administratoriaus paskyrimo. Ieškovė N. D. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Vitsona“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mandarlita“. Ieškovas UAB „Lex Bonum“ bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Alternatyva verslui“. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. rezoliucija Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Vilniaus skyrius buvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Finresta“.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 20 d. nutartimi atsakovui UAB „Vitsona“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytą administratorių – UAB „Finresta“. Skirdamas bankroto administratorių, teismas nurodė, kad nėra duomenų, jog šių administratorių kandidatūros prieštarautų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 daliai, todėl sprendė, kad visi trys pasiūlyti administratoriai turi teisę ir gali vykdyti UAB „Vitsona“ bankroto procedūrą. Teismas nustatė, kad ieškovės N. D. siūlomas bankroto administratorius UAB „Mandarlita“ šiuo metu vykdo 20 bankroto procedūrų, yra baigęs 10 bankroto procedūrų. Ieškovo UAB „Lex Bonum“ siūlomas bankroto administratorius UAB „Alternatyva verslui“ šiuo metu vykdo 13 bankroto procedūrų, nėra baigęs nei vienos bankroto procedūros. Trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus siūlomas bankroto administratorius UAB „Finresta“ šiuo metu vykdo 36 bankroto procedūras, yra baigęs 6 bankroto procedūras. Įvertinęs siūlomas administratorių kandidatūras, teismas nurodė, kad visi administartoriai turi pakankamos patirties vykdant bankroto procedūras, o vykdomas bankroto procedūrų skaičius negali būti pakankamu kriterijumi parenkat administratorių. Atsižvelgdamas į tai, kad bankrutuojanti įmonė veiklą vykdė Vilniaus regione, trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus siūlomas administratorius UAB „Finresta“ veikia Vilniaus mieste, administratoriumi paskyrė trečiojo asmens pasiūlytą kandidatą – UAB „Finresta“.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

5Ieškovas UAB „Lex Bonum“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Vitsona” bankroto administratoriumi paskirti UAB „Alternatyva verslui“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismas neatsižvelgė į bankroto administratoriaus tinkamumo kriterijus, pasirinkimas nebuvo tinkamai motyvuotas ir pagrįstas.

72. Teismas netinkamai įvertino ieškovo pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Alternatyva verslui“ ir padarė klaidingą išvadą dėl šio bankroto administratoriaus tinkamumo. Ieškovo siūlomas bankroto administratorius šiuo metu turi nedidelį darbo krūvį, tačiau turi didžiulę darbo patirtį, vadinasi bankroto bylos vykdymas būtų operatyvus, skaidrus ir taip būtų patenkinti tiek kreditorių, tiek įmonės interesai. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Finresta“ šiuo metu turi didelį darbo užimtumą.

83. Abu pasiūlyti bankroto administratoriai veikia Vilniaus mieste, tačiau UAB „Alternatyva verslui“ turi mažesnį užimtumą nei paskirtas bankroto administratorius, todėl bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Alternatyva verslui“ bankroto procedūros būtų atliktos operatyviau.

9Trečiasis asmuo VSDFV Vilniaus skyrius su atskiruoju skundu nesutinka, prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad paskirtasis administratoriaus turi pakankamus žmogiškuosius bei kitus resursus, nes bendrovėje dirba 3 bankroto administratoriai bei kiti darbuotojai, galintys paskirstyti savo darbo krūvį taip, kad jo vykdomos bankroto procedūros būtų sklandžios, greitos, sąžiningos ir teisėtos. Ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius yra juridinis asmuo, kuris šiuo metu vykdo 15 bankroto procedūrų, kurios pradėtos tik 2012 metais. Kadangi įmonėje dirba tik vienas darbuotojas S. L., kuris kaip fizinis asmuo dar paskirtas administratoriumi 4 bankroto bylose, tai VSDFV Vilniaus skyriui kyla abejonių, ar šis administratorius gebės maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūros atlikimą.

10IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Finresta“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas turi teisę iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamiausiai administruos bankrutuojančią bendrovę. Taigi skiriant bankroto administratorių teismui suteikta diskrecijos teisė.

13Apelianto manymu, teismo nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus skyrimo yra nepakankamai motyvuota, joje nėra atsižvelgta į bankroto administratoriaus tinkamumo kriterijus. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais argumentais neturi pagrindo sutikti. Spręsdamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros, teismas įvertino aplinkybę, kad visų bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nuostatas, atsižvelgė į administratorių darbo patirtį, užimtumą, t. y. vykdomų ir baigtų bankroto procesų skaičių, bei nusprendė, kad tinkamiausias bankroto administratorius šiuo atveju yra UAB „Finresta“.

14Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

15Apeliantas teigia, kad svarbiausia vertinti bankroto administratorių užimtumą, tačiau pabrėžtina, kad teismas, skirdamas bankroto administratorių, vadovaujasi įvairiais kriterijais, tačiau nei vienam iš jų negali būti teikiamas prioritetas. Todėl atmestinas apelianto argumentas, kad svarbiausią reikšmę skiriant bankroto administratorių turi jo užimtumas.

16Apeliantas nurodo, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus užimtumas yra didesnis nei jo siūlomo kandidato – UAB „Alternatyva verslui“, todėl bankroto procedūras geriau vykdytų UAB „Alternatyva verslui“. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad paskirtojo administratoriaus užimtumas yra didesnis nei ieškovo siūlyto administratoriaus, tačiau kolegija nemato pagrindo teigti, kad UAB „Finresta“ užimtumas yra toks, kuris neužtikrintų tinkamų jo funkcijų vykdymo nagrinėjamoje byloje. Todėl vien ta aplinkybė, kad paskirtas administratorius administruoja daugiau bankroto procesų, nėra pagrindas naikinti teismo nutartį ir keisti bankroto administratorių.

17Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo fakto neįrodė, todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai