Byla 2-1861/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Stogo dangų arsenalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6974-232/10, kuria pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Inox Trade“ direktoriaus P. P. ir bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Stogo dangų arsenalas“ ieškinius uždarajai akcinei bendrovei „Inox Trade“ iškelta bankroto byla, ir

Nustatė

3I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pagal ieškovų UAB „Inox Trade“ direktoriaus P. P. ir BUAB „Stogo dangų arsenalas“ ieškinius iškėlė atsakovui nemokiai UAB „Inox Trade“ bankroto byla ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus. UAB „Inox Trade“ direktorius atsakovo bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Top Consult“. Kitas ieškovas (BUAB „Stogo dangų arsenalas“) atsakovo bankroto administratoriumi siūlė paskirti Žydrę Judickienę. Teismas atsižvelgęs į tai, kad kandidatas UAB „Top Consult“ yra mažiau užimtas ir jo įmonė, skirtingai nei kito kandidato, yra registruota tame pačiame mieste kaip ir atsakovas, dėl ko, paskyrus šį kandidatą, susidarytų mažesnės atsakovo administravimo sąnaudos, UAB „Inox Trade“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Top Consult“.

5II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį esmė

7BUAB „Stogo dangų arsenalas“ dėl šios nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį, kuria UAB „Inox Trade“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Top Consult“ ir UAB „Inox Trade“ bankroto administratoriumi paskirti Žydrę Judickienę. Nurodo šiuos argumentus:

81. Nuo 2008 m. vasario 29 d. iki 2010 m. gegužės 4 d. UAB „Inox Trade” ( - ) buvo D. B., UAB „Linoksa“ ( - ) D. B. sutuoktinė. Tarp UAB „Linoksa“ ir UAB „Inox Trade“ buvo sudarytos dvi reikalavimo perleidimo sutartys (2010 m. gegužės 7 d.), pagal kurias UAB „Linoksa“ perleido kreditorinius reikalavimus įmonėms BUAB „Stogo dargų arsenalas“ ir BUAB „MBR baldai“ atsakovui. Tikėtina, kad buvo sudarytos dar kelios reikalavimų perleidimo sutartys. Taigi, UAB „Inox Trade“ vadovas iki kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atliko nesąžiningus veiksmus pabloginant UAB „Inox Trade“ turtinę padėtį.

92. Atsakovo turtas yra debitoriniai įsiskolinimai 855 974 Lt sumai. Šiuolaikinių technologijų amžiuje nėra svarbu, kad administratorius būtų iš tos pačios vietovės kaip ir administruojama įmonė. Be to, administratoriaus darbo laikas neribotas, todėl didesnis užimtumas nėra svarbi aplinkybė skiriant administratorių.

103. BUAB „Stogo dangų arsenalas“ yra didžiausias atsakovo kreditorius, turintis 99,94 procento visų kreditorinių reikalavimų. Aplinkybė, kad didžiausias kreditorius nesutinka su paskirtuoju atsakovo administratoriumi, gali nepagrįstai trukdyti bankroto procesą, lemti interesų konfliktą ar net sukelti žalingų pasekmių įmonei ir jos kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 8-328/2006).

114. Prielaidas abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu sudaro tai, kad jį siūlė pats atsakovo vadovas, kuris ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Paskirtasis administratorius turės pareigą patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir reikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

12Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

131. Atskirajame skunde esančios nepagrįstos užuominos ir spėjimai neturi nieko bendro su administratoriaus paskyrimo klausimu.

142. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad reikalavimo perleidimo sutartimi, kuria UAB „Inox Trade“ perėmė iš UAB „Linoksa“ reikalavimo teisę į BUAB „Stogo dangų arsenalas“, buvo pabloginta atsakovo padėtis. Atvirkščiai, atsakovo finansinė padėtis pagerėjo, nes reikalavimo teisę į 537 942,85 Lt atsakovas įgijo už 485 148,57, t.y. už mažesnę sumą. Atsiskaitymas tarp UAB „Inox Trade“ ir UAB „Linoksa“ įvyko tarpusavio reikalavimų įskaitymu.

153. Bankroto administratoriaus skyrimo kriterijai, teisės ir pareigos yra nustatyta teisės aktuose bei teismų praktikoje. Preziumuojama, kad asmuo, turintis teisę verstis bankroto administravimo veikla, žino savo teises ir pareigas, tarp jų – patikrinti įmonės sandorius.

164. Bankroto procese kreditorių reikalavimų tenkinimas yra tik vienas iš tikslų. Taip pat paminėtini siekis išlaikyti pusiausvyrą derinant kreditorių ir skolininko interesus, siekti bankroto proceso operatyvumo, viešojo intereso gynimo tikslas.

175. Skirdamas atsakovo administratoriumi būtent UAB „Top Consult“ apygardos teismas teisingai įvertino ir atsižvelgė į tinkamiausiam kandidatui parinkti svarbius kriterijus (užimtumą, buvimo vietą).

186. Nutartis, kuria remiasi apeliantas, priimta byloje, kurioje buvo pateikti įrodymai apie administratoriaus galimą nesąžiningumą.

197. Atsakovo vadovas kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, kai jis tapo nemokus ir siūlydamas bankroto administratoriaus kandidatūrą veikė pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas.

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21

22Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

23Kolegija pažymi ir tai, kad, vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, teismas, skirdamas bankroto administratorių, privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ir tai, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis).

24Šioje byloje apeliantas ginčija teismo paskirtą atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą, abejodamas, ar ji yra tinkama, kadangi buvo pasiūlyta atsakovo vadovo, esant aplinkybėms, leidžiančioms įtarti, kad atsakovo finansinė padėtis iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, galimai buvo sąmoningai bloginama.

25Teismas neturi galimybės vienareikšmiškai įvertinti, ar atskirajame skunde minimi reikalavimo perleidimo sandoriai yra atsakovui naudingi, pagerinantys jo padėtį, ar pabloginantys. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyta, kad reikalavimo perleidimo sutartimi UAB „Inox Trade“ perėmė iš UAB „Linoksa“ 537 942,85 Lt reikalavimo teisę į BUAB „Stogo dangų arsenalas“ už 485 148,57. Taigi, viena vertus, sandoris atsakovui galimai naudingas, kadangi už mažesnės sumos įskaitymą perimta didesnė reikalavimo teisė. Kita vertus, reikalavimo teisė yra perimta į bankrutuojantį subjektą, todėl, viena, ši reikalavimo teisė galės būti realizuota tik po tam tikro laiko (skolininko bankroto proceso eigoje ĮBĮ nustatyta tvarka), antra, yra reali rizika, kad naujasis kreditorius UAB „Inox Trade“ neturės galimybių perimtą reikalavimo teisę realizuoti pilna apimtimi (bankrutavus skolininkui ir realizavus jo turtą, jeigu gautų lėšų nepakaks visiems kreditorių reikalavimams patenkinti, jie bus tenkinami iš dalies ĮBĮ nustatyta tvarka ir eiliškumu). Tiek šios reikalavimo sutarties, tiek kitų atskirajame skunde minėtų sutarčių turinio įvertinti apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės, kadangi sutartys į bylą nepateiktos, procesiniuose dokumentuose apie jas taip pat pateikta mažai duomenų, tačiau, kolegija pažymi, kad tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui šių sutarčių turinio įvertinimas neturi esminės reikšmės.

26Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Tarp bankroto administratoriaus pareigų – pareiga patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens, ar tai būtų bankrutuojančios įmonės vadovas, ar kreditorius. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis taip pat užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

27Šioje byloje nagrinėjama situacija, kai bankrutuojančios įmonės kreditorius abejoja įmonės vadovo veiksmų atitikimu įmonės interesams. Vien ši aplinkybė nesudaro pakankamo pagrindo abejoti ir paskirto administratoriaus kandidatūra vien todėl, kad ją pasiūlė galimai įmonės finansinę padėtį bloginęs vadovas. Pastebėtina, kad atsakovo vadovas pats kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.) ir, kaip to reikalauja įstatymas, pasiūlė atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Pirmosios instancijos teismas įvertino byloje pasiūlytas atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras ir motyvuotai paskyrė atsakovo vadovo pasiūlytą kandidatą.

28Teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu nustatyti, ar yra priežasčių prielaidoms, kad atsakovo vadovas pasiūlė, o teismas paskyrė šališką bankroto administratorių. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės yra susiję tik su atsakovo vadovo galimai atsakovui finansiškai nenaudingais veiksmais, tačiau jos neduoda pagrindo abejoti paskirto atsakovo administratoriaus objektyvumu, nešališkumu, nepriklausomumu, galimybe tinkamai administruoti atsakovą.

29Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatytinas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti pagrįstą ir teisėtą bei motyvuotą pirmosios instancijos teismo nutartį.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi pagal ieškovų... 5. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį esmė... 7. BUAB „Stogo dangų arsenalas“ dėl šios nutarties padavė atskirąjį... 8. 1. Nuo 2008 m. vasario 29 d. iki 2010 m. gegužės 4 d. UAB „Inox Trade” (... 9. 2. Atsakovo turtas yra debitoriniai įsiskolinimai 855 974 Lt sumai.... 10. 3. BUAB „Stogo dangų arsenalas“ yra didžiausias atsakovo kreditorius,... 11. 4. Prielaidas abejoti paskirto administratoriaus tinkamumu sudaro tai, kad jį... 12. Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą ir prašo jo netenkinti.... 13. 1. Atskirajame skunde esančios nepagrįstos užuominos ir spėjimai neturi... 14. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad reikalavimo perleidimo sutartimi, kuria... 15. 3. Bankroto administratoriaus skyrimo kriterijai, teisės ir pareigos yra... 16. 4. Bankroto procese kreditorių reikalavimų tenkinimas yra tik vienas iš... 17. 5. Skirdamas atsakovo administratoriumi būtent UAB „Top Consult“ apygardos... 18. 6. Nutartis, kuria remiasi apeliantas, priimta byloje, kurioje buvo pateikti... 19. 7. Atsakovo vadovas kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. ... 22. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo... 23. Kolegija pažymi ir tai, kad, vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo... 24. Šioje byloje apeliantas ginčija teismo paskirtą atsakovo bankroto... 25. Teismas neturi galimybės vienareikšmiškai įvertinti, ar atskirajame skunde... 26. Bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet... 27. Šioje byloje nagrinėjama situacija, kai bankrutuojančios įmonės... 28. Teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui svarbu nustatyti, ar yra... 29. Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 31. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutartį palikti...