Byla e2-38527-871/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance” ieškinį atsakovui Ž. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Ž. S. 72,41 EUR skolos, 38,05 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2013-09-02 ieškovas su atsakovu per sistemą www.smscredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 728307001, kuria ieškovas paskolino atsakovui 72,41 EUR sumą, o atsakovas įsipareigojo paskolą grąžinti per 30 dienų terminą. Ieškovas laiku pervedė atsakovui 72,41 EUR kredito sumą, tačiau atsakovas neįvykdė savo sutartinės prievolės, t.y. negrąžino kredito. Atsakovas liko skolingas ieškovui 72,41 EUR skolos, 38,05 EUR palūkanų po kredito grąžinimo termino.

4Atsakovui Ž. S. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytais atsakovo gyvenamųjų vietų adresais (duomenys neskelbtini) tačiau grįžo neįteikti su atžymomis, kad atsakovas procesinių dokumentų neatsiėmė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba, todėl procesinių dokumentų įteikti jo darbovietės adresu nebuvo galimybės. Gyventojų registro duomenimis atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs Vilniaus m sav. Nepavykus dokumentų įteikti atsakovui aukščiau nurodytais būdais, atsakovui adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas 2016-10-05 įteikti viešo paskelbimo būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-05 nutarties pagrindu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus atitinkamo turinio pranešimą. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovui, remiantis CPK 130 str., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013-09-02 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 728307001, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovui 72,41 EUR kreditą 30 dienų terminui, o atsakovas įsipareigojo kreditą kartu su palūkanomis grąžinti ieškovui iki 2013-10-02. Ieškovas suteikė atsakovui 72,41 EUR kredito sumą, tačiau atsakovas neįvykdė savo prievolės t.y. negrąžino kredito nustatytu terminu ir liko skolingas ieškovui 72,41 EUR negrąžinto kredito. Duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui skolą, byloje nėra (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.881 str. 1 d. numatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Atsakovas vartojimo kredito sutartį vykdė netinkamai, todėl remiantis CK 6.881 str. 1 d., iš jo priteistina 72,41 EUR negrąžinto kredito.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Nagrinėjamu atveju kreditorius prašo priteisti iš atsakovo 72,41 EUR skolą ir 38,05 EUR palūkanas po kredito grąžinimo termino, taikant 114,37 proc. dydžio metinę palūkanų normą, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 198,30 proc. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai kildinami iš vartojimo kredito teisinių santykių, atsakovas (vartotojas) yra fizinis asmuo, prašomos priteisti palūkanos po kredito grąžinimo termino sudaro daugiau nei pusę negrąžinto kredito sumos, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, daro išvadą, kad prašomos priteisti palūkanos po kredito grąžinimo termino laikytinos aiškiai per didelėmis (CK 1.5 str.). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų po kredito grąžinimo dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos po kredito grąžinimo termino yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 36,5 proc. metinių palūkanų (CK 6.258 str. 3 d.). Ieškovui iš atsakovo priteistina 7,00 EUR palūkanų, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo atmestina.

10CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 79,41 EUR sumą nuo bylos teisme iškėlimo teisme dienos (2016-09-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 15,00 EUR dydžio žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, iš atsakovo ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinti 71,89 procentai reikalavimų) priteistinas 10,78 EUR žyminis mokestis (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo Ž. S., a.k. ( - ) 72,41 EUR (septyniasdešimt du eurus, 41 ct) negrąžinto kredito, 7,00 EUR (septynis eurus, 00 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 79,41 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 10,78 EUR (dešimt eurų, 78 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance”, į. k. 301881644, naudai.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

19Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Ž. S. 72,41... 3. Ieškovas nurodo, kad 2013-09-02 ieškovas su atsakovu per sistemą... 4. Atsakovui Ž. S. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 7. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013-09-02 ieškovas su... 8. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi... 10. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 11. Ieškovas už pareikštą ieškinį sumokėjo 15,00 EUR dydžio žyminį... 12. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4... 14. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovo Ž. S., a.k. ( - ) 72,41 EUR (septyniasdešimt du eurus,... 16. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 17. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto... 18. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1)... 19. Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu... 20. Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine...