Byla 2-3558-636/2014
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ prašė priteisti iš atsakovo A. K. 14135,40 Lt skolos, 5893,05 Lt palūkanų, 2373,35 Lt delspinigių, 315,21 Lt ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas, 9,9 % dydžio sutartines palūkanas, pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 1150718050723-14, nuo pagrindinės skolos sumos (14135,40 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, atsiliepimo į ieškinį nustatytu laiku jis nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių (( - ) str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: Vartojimo kredito sutarties Nr. (12–22 b. l.), Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. (17–22 b. l.), išrašo iš AB SEB bankas skolų priėmimo-perdavimo akto prie 2009-11-09 reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 09-20-83 (4 b. l.), 2009-07-09 pranešimo (23 b. l.), 2009-11-09 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo (24 b. l.), delspinigių paskaičiavimo akto (6 b. l.), palūkanų paskaičiavimo akto (7 b. l.) nustatyta, kad atsakovas ir pradinė kreditorė akcinės bendrovė „SEB bankas“ (toliau – AB „SEB bankas“) 2007-05-31 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ; pradinė kreditorė AB „SEB bankas“ 2009-07-09 pranešimu paragino atsakovą sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo; 2009-11-09 ieškovė ir AB „SEB bankas“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 09-20-83, kuria reikalavimo teisė į atsakovo skolą buvo perleista ieškovei; 2009-11-19 ieškovė išsiuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, ragindama sumokėti skolą; atsakovas skolos nesumokėjo, todėl ieškovė, pagal reikalavimo perleidimo sutartį, perėmusi visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, priskaičiavo 14135,40 Lt skolos, 9,9 proc. dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 5893,05 Lt nuo 2009-11-09 iki 2014-08-21, už 1749 dienas, 2373,35 Lt delspinigių ir 315,21 Lt ikiteisminių skolos išieškojimo išlaidų.

6Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškinys dėl 14135,40 Lt skolos už negrąžintą kreditą ir sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 9,9 proc. dydžio metinių palūkanų, kurios sudaro 5893,05 Lt priteisimo yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.245 str., 6.873 str.).

7Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 9,9 proc. dydžio metines palūkanas už paimtą ir negrąžintą kreditą, kurios skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo ieškovui dienos, todėl šis reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovei priteistina 9,9 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 14135,40 Lt pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-10-07 iki visiško kredito grąžinimo dienos.

8Sutarties bendrosios dalies 5.3. punktu atsakovas įsipareigojo, pradiniam kreditoriui AB „SEB bankas“ už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius, jei negrąžina pagal grafiką nustatytos grąžinti kredito dalies. Taip pat Sutarties bendrosios dalies 5.4. punktu atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius, jei nesumoka palūkanų pagal grafiką. Todėl ieškovė prašo iš atsakovo priteisti paskaičiuotų 2373,35 Lt delspinigių už pradelstas atsiskaityti laikotarpį nuo 2014-02-22 iki 2014-08-21 už 180 dienų (6 b. l.).

9Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

10Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius (Lietuvos A. T. 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003;.2004 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2004; 2005 m. spalio 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos A. T. 2006 m. kovo 6 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

11CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos A. T. 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

12Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką (Lietuvos A. T. CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos A. T. CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (2373,35 Lt), po 0,1 procentą už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos yra akivaizdžiai per dideli, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki protingos sumos skaičiuojant po 0,05 procentus už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos, t. y. mažintini iki 1272,19 Lt (14135,40 x 0,05% x 180 d.) (CK 6.71 str., 6.73 str.) sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (CK 6.71 str., 6.73 str.).

13Taip pat ieškovė ieškiniu prašo priteisti patirtas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, kurias sudaro 315,21 Lt. CK 6.63 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nuo to momento, kai skolininkas yra laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas yra atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatyta, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimo ne teismo tvarka. Ieškovė apie skolos perleidimą atsakovui pranešė 2009-11-19 pranešimu dėl reikalavimo perleidimo, o į teismą kreipėsi tik 2014-10-06, t. y. daugiau kaip ketverius metus ieškovė bandė skolą išieškoti ikiteisminiu būdu, tačiau teismui nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė būtų ėmusi aktyvių skolos išieškojimo veiksmų, todėl toks ilgas ieškovės delsimas yra nepateisintinas. Ieškovės pateiktame ikiteisminio skolų išieškojimo išlaidų išklotinėje už laikotarpį nuo 2009-11-06 iki 2014-08-21 yra nurodyta, kad šias išlaidas sudaro: registruotas pranešimas Lietuvoje, pranešimas Lietuvoje, vienpusis spausdinimas plius pakavimas, vokas, telefoninis skambutis, automatinis skambituvas, automatinė SMS žinutė, užklausa Nekilnojamojo turto registrui, užklausa Gyventojų registro tarnybai. Daugelis iš šių išlaidų yra tiesiogiai patiriamos dėl tiesioginės ieškovės veiklos – skolų išieškojimo ir administravimo, todėl tai yra ne tiek ikiteisminio išieškojimo išlaidos, o neišvengiamos išlaidos vykdant ūkinę komercinę veiklą. Taip pat pažymėtina tai, kad ieškovė nepateikė jokių leistinų įrodymų (buhalterinės apskaitos dokumentų, sutarčių kopijų ir pan.), pagrindžiančių ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų dydį, nors kiekviena šalis aplinkybes, kuriomis remiasi, privalo įrodyti (( - ) str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl 315,21 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

14Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-10-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

15Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovė teikdama ieškinį sumokėjo 682,00 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškiniu ieškovė iš atsakovo prašė priteisti 22717,01 Lt, tačiau teismo tenkintina ieškinio suma yra tik 21300,64 Lt, t. y. patenkintina 93,76 % ieškovės reikalavimų (21300,64 Lt : 22717,01 Lt x 100), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 93,76 % ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 639,44 Lt (682,00 Lt sumokėtas žyminis mokestis x 93,76 %).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“:

1914135,40 Lt (keturiolika tūkstančių vieną šimtą trisdešimt penkis litus 40 ct) arba 4093,89 EUR (keturis tūkstančius devyniasdešimt tris eurus 89 ct) skolos už negrąžintą kreditą;

205893,05 Lt (penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt tris litus 05 ct) arba 1706,75 EUR (vieną tūkstantį septynis šimtus šešis litus 75 ct) palūkanų;

211272,19 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt du litus 19 ct) arba 368,45 EUR (tris šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 45 ct) delspinigių;

225 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (21300,64 Lt arba 6169,09 EUR), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-10-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

239,9 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 14135,40 Lt (keturiolikos tūkstančių vieno šimto trisdešimt penkių litų 40 ct) arba 4093,89 EUR (keturis tūkstančius devyniasdešimt tris eurus 89 ct) pagrindinės skolos nuo bylos iškėlimo teisme – 2014-10-07 iki visiško kredito grąžinimo dienos;

24639,44 Lt (šešis šimtus trisdešimt devynis litus 44 ct) arba 185,19 EUR (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis eurus 19 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Silva Gerybienė, išnagrinėjusi... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ prašė priteisti iš... 3. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, atsiliepimo į ieškinį... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: Vartojimo kredito sutarties Nr.... 6. Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada,... 7. Pagal sutarties nuostatas, atsakovas ieškovei privalo mokėti 9,9 proc.... 8. Sutarties bendrosios dalies 5.3. punktu atsakovas įsipareigojo, pradiniam... 9. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada,... 10. Netesybos kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma atlieka nuostolių... 11. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu... 12. Atsižvelgiant į Lietuvos A. T. formuojamą praktiką (Lietuvos A. T. CBS... 13. Taip pat ieškovė ieškiniu prašo priteisti patirtas ikiteisminio skolos... 14. Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už... 15. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei uždarajai akcinei bendrovei... 19. 14135,40 Lt (keturiolika tūkstančių vieną šimtą trisdešimt penkis litus... 20. 5893,05 Lt (penkis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt tris litus... 21. 1272,19 Lt (vieną tūkstantį du šimtus septyniasdešimt du litus 19 ct) arba... 22. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (21300,64 Lt arba... 23. 9,9 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 14135,40 Lt (keturiolikos... 24. 639,44 Lt (šešis šimtus trisdešimt devynis litus 44 ct) arba 185,19 EUR... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...