Byla 2-4932-434/2019
Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Nida Solovjovienė, sekretoriaujant Irmai Oržekauskienei, dalyvaujant atsakovo atstovams bendrovės pirmininkui A. T. bei advokato padėjėjai Astai Usevičiūtei, ieškovo atstovui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei žemės ūkio bendrovei „( - )“ dėl delspinigių ir procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateiktame ieškinyje nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta 2011-05-12 sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei dyzelinį kurą, o atsakovė – jį pirkti. Šios sutarties 4 p. nurodyta, kad užsakovas už naftos produktus turi atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo pagal sąskaitą faktūrą. Atsakovei buvo pateikta kuro už 2568,45 eurų sumą, už kurį ji neapmokėjo. Šios skolos atsakovė neginčijo, kuri yra priteista pagal įsiteisėjusį Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų 2019-04-16 įsakymą šioje byloje. Skolininkė pateikė prieštaravimus dėl 1655,31 Eur delspinigių priteisimo. Tačiau skolininkė laiku neįvykdė prievolės – neatsiskaitė už pristatytus naftos produktus per sutartyje nustatytą terminą, todėl prašo priteisti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius 1655,31 Eur sumai, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teismo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 50 Eur už advokato teisines paslaugas bei 37 Eur žyminio mokesčio. Ieškovė pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad palaiko savo ieškinį, tačiau sutinka, kad teismas delspinigius mažintų 50 procentų, bet nesutinka, kad jie būtų sumažinti iki atsakovės nurodytos sumos, nes dėl tokių skolininkų įmonė priversta imti kreditus ir mokėti dideles palūkanas.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė ir jos atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Pripažįsta, kad atsakovė nėra sumokėjusi ieškovės nurodytos sumos už pristatytą kurą, tačiau jų bendradarbiavimas vyko jau ne pirmus metus, o atsakovė, kiek galėdama, mokėjo už pateiktą kurą. Kadangi dveji paskutiniai metai buvo sunkūs dėl gamtinių sąlygų, todėl laiku ir negali atsiskaityti su ieškove, tačiau tikisi, kad tą padarys, kai gaus apmokėjimą už šiųmetį derlių. Todėl prašo, atsižvelgiant į atsakovės per paskutiniuosius metus patirtus nuostolius, mažinti prašomų priteisti delspinigių sumą, nes turi būti išlaikyta pusiausvyra ir delspinigiai neturi būti priteisiami aiškiai per dideli ir neprotingi. Be to, tarp šalių sudarytoje sutartyje, kuri yra tipinė, numatyti delspinigiai - 0,2 proc. už pavėluotą atsiskaityti kiekvieną dieną sudarytų 73 proc. dydžio metines palūkanas per metus, o tai prasilenkia su teisingumo ir protingumo kriterijais. Nurodo, kad atsakovė yra iš dalies įvykdžiusi prievolę, t.y. apmokėjusi dalį sumos pagal 2016-08-19 PVM sąskaitą faktūrą, todėl ir šiuo pagrindu prašo mažinti priteistinų delspinigių dydį iki 323,62 Eur sumos. Taip pat prašo taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė prašo priteisti delspinigius už ilgesnį nei pusės metų laikotarpį. Nurodo, kad prašoma priteisti 50 eurų bylinėjimosi išlaidų suma nėra pagrįsta apmokėjimą patvirtinančiu įrodymu, todėl negali būti priteista. Taip pat prašo, atsižvelgiant į ieškinio patenkinimą, paskirstyti ir atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Tarp šalių 2011-05-12 sutarties Nr. 05-17 ir PVM sąskaitų faktūrų pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Ieškovė pardavė atsakovei kurą, o atsakovė įsipareigojo už jį atsiskaityti minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovė iš sutarties kylančių prievolių tinkamai nevykdė, praleido jų įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio l dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis) ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu.

8Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

9Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, argumentuodama, kad ieškovė paskaičiavo delspinigius pagal 2016 m. PVM sąskaitą faktūrą nuo nesumokėtos sumos už 360 d. laikotarpį, o pagal 2017 m. – už 299 d. laikotarpį. Tai patvirtina ieškovės pateikta delspinigių paskaičiavimo lentelė (b.l.30).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2000; 2001 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-920/2001 ir kt.). Remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu ir teismų praktika, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovės, kuriai skola už kurą dar nėra sumokėta iki šiol, reikalavimas priteisti delspinigius už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo yra pagrįstas (2568,45 x 0,2 x 180 = 924,64 eurų), tačiau reikalavimui priteisti delspinigius už ilgesnį laikotarpį, nei numatyta įstatyme, t.y. viršijantį 180 d., taikytinas ieškininės senaties terminas ir likusioje dalyje ieškovės reikalavimas 730,67 eurų sumai atmetamas (LR CK 1.126 str. 2 d.).

11Šalių sudarytos sutarties Nr. 05-17 4.1 punkte numatyta, kad atsiskaityti už naftos produktus užsakovas privalo pagal pateiktą sąskaitą per 30 dienų nuo gavimo, o 4.2 punktas numato, jog laiku neatsiskęs, pardavėjas skaičiuoja 0,2 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir delspinigių paskaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovė pagal 2016-08-19 PVM sąskaitą faktūrą yra atsiskaičiusi iš dalies, t.y. iš 1823,11 eurų sumos yra likusi neapmokėta 978,44 eurų suma, o pagal 2017-07-14 d. neapmokėjusi visos sumos.

12Atsakovės atstovai nurodo prašomų priteisti delspinigių dydį – 0,2 procento nuo skolos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, neatitinkančiu teisingumo ir protingumo kriterijų bei akivaizdžiai per didelėmis, taip pat prašo atsižvelgti į atsakovės dėl dviejų pastarųjų metų blogų gamtinių sąlygų susidariusią sunkią bendrovės padėtį dėl patirtų nuostolių, į tai, kad pagal 2016 metų sąskaitą faktūrą yra atsiskaityta iš dalies, todėl prašo šį delspinigių dydį mažinti. Ieškovė sutinka, kad delspinigiai būtų mažinami 50 procentų nuo prašomos priteisti sumos, t.y. iki 827,65 eurų.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatydamas, ar yra pagrindo pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas sumažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi įvertinti konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008 tinkamu netesybų dydžiu buvo pripažinti 0,1 proc. dydžio delspinigiai.

14Šiuo atveju, šalys – verslo subjektai netesybų (delspinigių) dydį - 0,2 proc. nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu. Prašomi priteisti delspinigiai, esant ieškovės sutikimui jas mažinti iki 827,65 Eur sumos, sudaro 32,22 procentus pagrindinės skolos dydžio. Atsižvelgiant į likusios skolos sumą, atsakovės pateiktuose prieduose (b.l.40-42,50-51) nurodytas prievolių netinkamo vykdymo priežastis, jos finansinę padėtį, aplinkybę, kad atsakovė dėjo pastangas, jog bent iš dalies atsiskaitytų su ieškove, ką patvirtina 2016-2017 metų balansinės sąskaitos ataskaita, todėl vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais bei siekiant sutarties šalių interesų pusiausvyros, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės ieškovei priteistinų delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 proc., t.y. iki 462,32 Eur, juos skaičiuojant už 180 dienų laikotarpį (2568,45 Eur skola x 0,1 procento x 180 dienų = 462,32 Eur). Nors ieškovė savo rašte ir nurodė, kad dėl atsakovės nesavalaikio atsiskaitymo su ieškove ji yra priversta imti paskolą iš banko, dėl ko turi mokėti dideles palūkanas, tačiau tokiems argumentams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Tuo tarpu įstatymas (LR CPK 178 str.) numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teismo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Įstatyme nustatyta, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis), o šią sumą sudaro lėšos, kurias kreditorius įgyja teisę reikalauti dėl sutarties pažeidimo. Į šią sumą gali būti įskaičiuojama: pagrindinis įsiskolinimas kreditoriui ir (arba) kreditoriaus patirti nuostoliai, ir (arba) palūkanos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ir (arba) netesybos. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2019 m. sausio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

16Ieškinį tenkinus iš dalies, paskirstytinos tarp šalių bylinėjimosi išlaidos pagal CPK 93 straipsnio nuostatas.

17Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 50 Eur už advokato teisines paslaugas ir 37 Eur žyminio mokesčio. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė už ieškinį dėl delspinigių priteisimo sumokėjo 50 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė PVM sąskaitą faktūrą dėl 50 Eur už advokato teisines paslaugas (b.l.33), tačiau nepateikė įrodymų, kad ši suma advokatui buvo sumokėta, todėl šis ieškovės prašymas negali būti patenkintas, nes šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (LR CPK 98 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis nuo patenkintos ieškinio sumos, kas sudaro 14 eurų (LR CPK 93 str. 2 d.).

18Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 220 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro advokato teisinės paslaugos (b l.43,56).

19Ieškinį tenkinus iš dalies (28 proc.), iš atsakovės ieškovės naudai, proporcingai patenkinto ieškinio daliai, priteistina 14 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovės atsakovės naudai proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai priteistina 122,40 Eur bylinėjimosi išlaidų, skaičiuojant nuo 170 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumos, kurios buvo patirtos ieškovei pateikus ieškinį dėl delspinigių priteisimo ir atsižvelgiant į tai, kad 50 eurų advokato pagalbai apmokėti buvo sumokėta 2019-04-08 d., t.y. kai teismo įsakymu buvo priteista visa skolos suma ir su šia skola skolininkė sutiko visiškai (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

20Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 12,81 Eur. Šios teismo patirtos išlaidos susidarė per visą bylos procesą, kuriuo teismo įsakymu buvo priteista visa skola iš atsakovės ir dalis reikalaujamų delspinigių, todėl ši suma priteistina iš atsakovės valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 - 265, 270 straipsniais teismas

Nutarė

22Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės Žemės ūkio bendrovės „( - )“, (įmonės kodas ( - )), 462,32 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt du eurus 32 centus) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14 Eur (keturiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA“(įmonės kodas ( - )), naudai.

24Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA“(įmonės kodas ( - )), 122,40 Eur (vieną šimtą dvidešimt du eurus 40 ct) atsakovės Žemės ūkio bendrovės „Agaras“, (įmonės kodas ( - )), naudai jos patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

25Priteisti iš atsakovės Žemės ūkio bendrovės „Agaras“, (įmonės kodas ( - )), 12,81 Eur (dvylika eurų 81 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės pajamas.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėja Nida... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. Ieškovė pateiktame ieškinyje nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė ir jos atstovai teismo posėdžio... 6. Ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Tarp šalių 2011-05-12 sutarties Nr. 05-17 ir PVM sąskaitų faktūrų... 8. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai... 9. Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl delspinigių... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento... 11. Šalių sudarytos sutarties Nr. 05-17 4.1 punkte numatyta, kad atsiskaityti už... 12. Atsakovės atstovai nurodo prašomų priteisti delspinigių dydį – 0,2... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nustatydamas,... 14. Šiuo atveju, šalys – verslo subjektai netesybų (delspinigių) dydį - 0,2... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines... 16. Ieškinį tenkinus iš dalies, paskirstytinos tarp šalių bylinėjimosi... 17. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 50 Eur už advokato teisines... 18. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 220 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 19. Ieškinį tenkinus iš dalies (28 proc.), iš atsakovės ieškovės naudai,... 20. Byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 21. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. Ieškovės ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės Žemės ūkio bendrovės „( - )“, (įmonės kodas... 24. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VELSEKA“(įmonės... 25. Priteisti iš atsakovės Žemės ūkio bendrovės „Agaras“, (įmonės kodas... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...