Byla 2-153-664/2011
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SMScredit.lt”, buveinė ( - ), Kaunas, įm.k. ( - ), a.s. ( - ) AB „Swedbank“, banko kodas ( - ), ieškinį atsakovui A. Ž., a.k( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 500,00 Lt skolą, 1080,00 Lt delspinigių, 100,00 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas 2008-12-29 paskolos sutarties pagrindu atsakovui suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovas, įsipareigojęs grąžinti kreditą, mokėdamas nustatyto dydžio įmokas, palūkanas bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolingas 500,00 Lt negrąžintos skolos, 100,00 Lt komisinio mokesčio už paskolą (palūkanų), 1080,00 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

4Atsakovui A. Ž. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2011-01-27.

5Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai.

8Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-12-29 telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „SMScredit.lt“ suteikė 500,00 Lt kreditą atsakovui A. Ž., o pastarasis įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdamas įmokas, palūkanas bei delspinigius.

11Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo komisinis mokestis – 100,00 Lt. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovui 500,00 Lt paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 1080,00 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 % nuo negerąžintos sumos per dieną.

12Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

13Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2008-12-29 mokėjimo nurodymas Nr.270, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaita, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr.9758201.

14Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 500,00 Lt paskolos, 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio ieškovo naudai.

15Savo reikalavimą priteisti 1080,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

16Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (1080,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

17Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi šalių sulygta sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 365,00 % metinių delspinigių. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 108,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

18Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo 2010-12-20 teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

19Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo reikalavimai patenkinti 42,14 % (708,00 Lt : 1680 Lt × 100 % = 42,14 %), todėl ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos taikant koeficientą 0,4214.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

21Ieškinį tenkinti dalinai.

22Priteisti iš atsakovo A. Ž. 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) paskolą, 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) komisinio mokesčio, 108,00 Lt (vieną šimtą aštuonis litus 00 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą 708,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,23 Lt (dvidešimt aštuonis litus 23 ct)žyminio mokesčio, 80,23 Lt (aštuoniasdešimt litų 23 ct) už procesinių dokumentų įteikimą atsakovui viešo paskelbimo būdu ieškovo UAB “SMScredit.lt” naudai.

23Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo A. Ž. – 6,65 Lt, iš ieškovo UAB „SMScredit.lt“ – 9,14 Lt.

24Sprendimas už akių atsakovo A. Ž. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

25Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 4. Atsakovui A. Ž. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 5. Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2008-12-29... 11. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. p. numatytas paskolos suteikimo... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 14. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 15. Savo reikalavimą priteisti 1080,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 16. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 17. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi... 18. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 19. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str.2 d.,... 21. Ieškinį tenkinti dalinai.... 22. Priteisti iš atsakovo A. Ž. 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) paskolą,... 23. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo A. Ž. – 6,65 Lt,... 24. Sprendimas už akių atsakovo A. Ž. apeliacine ir kasacine tvarka... 25. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų šį sprendimą gali skūsti...