Byla e2A-515-236/2016
Dėl viešojo konkurso komisijos sprendimų panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Liūtomera“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1627-265/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Klaipėdos dramos teatras dėl viešojo konkurso komisijos sprendimų panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Liūtomera“) ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Renginių centras“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovės biudžetinės įstaigos Klaipėdos dramos teatras ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso (toliau taip pat vadinama – Konkursas) rezultatus (2015-08-13 sprendimą dėl konkurso laimėtojo nustatymo) ir pripažinti negaliojančia 2015-08-18 Klaipėdos dramos teatro su UAB „Liūtomera“ sudarytą Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį.

4Ieškovė dalyvavo Konkurse ir 2015-09-01 rašytiniu pranešimu Klaipėdos dramos teatras informavo ieškovę, kad 2015-08-05, 1040 val. įvyko atsakovės ilgalaikio materialiojo turto nuomos Konkurso organizavimo komisijos (toliau taip pat vadinama - Komisija) posėdis, kurio metu buvo nuspręsta (sprendimas įformintas 2015-08-06 Klaipėdos dramos teatro raštu Nr. R2-183, 2015-08-06, pateiktu 16.51 val. ieškovei elektroninio pašto adresu info@renginiucentras.lt) įpareigoti ieškovę patikslinti pateiktą paraišką iki 2015-08-11, pateikiant duomenis apie buhalterio (ne) teistumą bei duomenis, patvirtinančius pajamų iš maitinimo paslaugų teikimo apimtis. 2015-09-01 Klaipėdos dramos teatro rašte Nr. R2-183 ieškovei taip pat buvo pateikta informacija apie tai, kad 2015-08-13 komisijos posėdyje buvo įvertinti Konkurso dalyvių patikslinti duomenys bei išrinktas laimėtojas, o apie priimtą sprendimą apie Konkurso laimėtojo nustatymą ieškovė buvo informuota 2015-08-14 raštu Nr. R2-188, kuris jai buvo išsiųstas taip pat elektroninio pašto adresu info@renginiucentras.lt 2015-08-15 (šeštadienį), 17.22 val.

5Ieškovė nurodo, kad neturėjo galimybės patikslinti paraišką, nes iki 2015-09-01 negavo nė vieno iš minėtų atsakovės pranešimų. Elektroniniu laišku siunčiamas atsakovės pranešimas turėtų būti laikomas įteiktu tinkamai, jeigu yra duomenų apie elektroninio laiško gavimą gavėjo adresu (reikalavimo patvirtinti elektroninio laiško gavimą buvimas, elektroninio patvirtinimo apie laiško gavimą buvimas). Nesant tokių duomenų, nėra pagrindo laikyti, kad elektroninis laiškas gavėjo buvo gautas ir jis elektroniniu laišku informuotas tinkamai. Būtent ieškovė Konkurse buvo pasiūliusi aukščiausią nuomos kainą.

6Atsakovė biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras ieškinį prašė atmesti ir nurodė, kad Konkurso sąlygose buvo nustatyta, jog teatras su Konkurso dalyviais bendraus elektroniniu paštu arba faksu. Faktą, kad informacija ieškovei buvo išsiųsta jos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir sėkmingai, įrodo atsakovei elektroninio pašto dėžučių paslaugas teikiančios UAB „Bartus Pro“ el. pašto statistikos išrašai, iš kurių matyti, kad laiškai, siųsti adresu info@renginiucentras.lt 2015-08-06 17.01 val., ir 2015-08-15 17.29 val., išsiųsti sėkmingai. Tai, kad ieškovė negavo elektroninių laiškų, yra ieškovės (jos naudojamos galinės įrangos ar jos nustatymų) problema, už kurią atsakovė negali būti atsakinga.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškovės UAB „Renginių centras“ ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės UAB „Renginių centras“ valstybei neprimokėtą žyminio mokesčio dalį - 176 Eur.

9Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras tinkamai laikėsi Konkurso sąlygose numatytos dalyvių informavimo raštu tvarkos ir formos. Pagal Konkurso sąlygų 40 punktą gautus pasiūlymus, atitinkančius Konkurso sąlygų reikalavimus, komisija nagrinėja ir vertina uždarame posėdyje. Jeigu komisija nustato, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privalo raštu prašyti juos papildyti arba paaiškinti per nurodytą terminą. Konkurso sąlygų 42 punkte paaiškinta informavimo „raštu“ sąvoka, t.y. kad „raštu“ reiškia dokumentų siuntimą faksu arba elektroniniu paštu (teisė nustatyti Konkurso sąlygose bendravimo su dalyviais tvarką yra Konkurso organizatoriaus teisė). Pagal šio Konkurso sąlygų punkto nuostatas informuojama apie Konkurso rezultatus, tačiau ši tiekėjų informavimo forma turi būti taikoma viso Konkurso metu informuojant ir dėl kitų sprendimų. Teismo vertinimu, galimybę informuoti tiekėjus elektroniniu paštu pateisina ir Konkurso elektroninė organizavimo forma.

10Atsakovės išklotinė apie siųstus elektroninius laiškus paneigia ieškovės argumentus, kad atsakovės siųstų elektroninių laiškų negavo. Išklotinė patvirtina, kad atsakovės reikalavimas ieškovei patikslinti duomenis buvo siųstas 2015-08-06 17.01 val., o pranešimas apie Konkurso laimėtoją – 2015-08-15 17.29 val.

11Pagal Konkurso sąlygų 34-35 punktus vokai su pasiūlymais atplėšiami 2015-08-05 10.00 val., o vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai, todėl ieškovė, veikdama pagal dėmesingo ir protingo asmens standartą, galėjo pasidomėti apie Konkurso rezultatus ir taip eliminuoti savo elektroninio pašto nefunkcionavimo problemą. Aplinkybę, jog ieškovė turėjo problemų su elektroninio pašto dėžute, patvirtina faktas, kad antrasis atsakovės siųstas laiškas, kuriuo ieškovė buvo informuota apie Konkurso laimėtoją, nukeliavo į šiukšliadėžę (spam laukelį).

12Kadangi atsakovė laikėsi Konkurso sąlygose nustatytų tiekėjų informavimo tvarkos, o ieškovė nepašalino paraiškos trūkumų, dėl ko ieškovės pasiūlymas nebuvo Konkurse vertintas kaip neatitinkantis reikalavimų, nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimų dėl Konkurso rezultatų (komisijos 2015-08-13 sprendimo dėl Konkurso laimėtojo nustatymo panaikinimo ir 2015-08-18 atsakovės su UAB „Liūtomera“ sudarytos Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia).

13Ieškovė už ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį kaip už neturtinį reikalavimą, nors byla dėl viešojo pirkimo yra apmokama 289 Eur žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 4 p.), o kadangi ieškinys paduotas elektroninėmis priemonėmis – 217 Eur (CPK 80 str. 7 d.), todėl iš ieškovės valstybei priteistina nesumokėta žyminio mokesčio dalis – 176 Eur.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovė UAB „Renginių centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-12-21 sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

161. Ieškovė dalyvavo Konkurse pateikdama minimalius reikalaujamus pateikti duomenis. Ieškovės pasiūlyta kaina buvo didžiausia ir ieškovė laukė, kol bus pakviesta sudaryti nuomos sutartį, tačiau jai 2015-08-19 atsakovė grąžino sumokėtą dalyvio pradinę įmoką. Ieškovė dėjo pastangas išsiaiškinti apie Konkursą jo sąlygose nurodytais telefonais Nr. 8 686 46567 ir Nr. 8 46 314464, tačiau jais arba neatsiliepdavo, arba atsiliepę asmenys nežinodavo apie Konkursą ir buvo jaučiamas nepasitenkinimas, kodėl ieškovė domisi. Tuomet 2015-08-25 į atsakovę ieškovė kreipėsi raštu ir gavo raštišką 2015-09-01 atsakymą. Gavusi atsakymą ieškovė 2015-09-11 pateikė pretenziją, tačiau ji, kaip gauta jau pasibaigus Konkursui (2015-08-18 su Konkurso laimėtoju pasirašyta turto nuomos sutartis), nebebuvo išnagrinėta.

172. Atsakovė turto nuomos sutartį pasirašė ne su didžiausią kainą pasiūliusiu dalyviu (ieškove), 2015-08-18 su laimėtoja UAB „Liūtomera“ sudarė papildomą susitarimą, kuriuo iki atskiro susitarimo atleido UAB „Liūtomera“ nuo nuomos mokesčio mokėjimo.

183. Viešo konkurso (CK 6.947 str.) organizatorius ir rengėjas turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją, bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų, kad būtų išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų ir pasiekti viešo konkurso tikslai (nagrinėjamu atveju - racionaliai naudoti valstybės turtą).

194. Pripažinus laimėtoju ne tą dalyvį, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (ieškovė), nepasiekti Konkurso tikslai ir pažeisti dalyvių teisėti lūkesčiai bei viešasis interesas.

205. Ieškovė nebuvo tinkamai informuota nei apie reikalavimą patikslinti paraiškos duomenis, nei apie Konkurso rezultatus, dėl ko ieškovė negalėjo jų apskųsti.

216. Konkurso sąlygų 40 punkte numatyta, kad Konkurso organizatorius apie prašymą patikslinti kvalifikacijos duomenis dalyvį turi informuoti raštu. Tai reiškia, kad prašymas patikslinti duomenis ieškovei turėjo būti išsiųstas raštu ieškovės buveinės adresu (atsakovė turėjo įvertinti, kokias pasekmes gali sukelti šio pranešimo negavimas ir nesinaudoti kitomis informavimo formomis), ko nepadarius konstatuotinas esminis procedūrinis Konkurso pažeidimas, turėjęs įtakos jo rezultatams. Tik Konkurso sąlygų 42 punkte numatytas pranešimas raštu yra detalizuotas kaip reiškiantis pranešimą faksu ar elektroniniu paštu. Tai reiškia, kad Konkurso sąlygose buvo numatyti du pranešimo raštu būdai: tik raštu (40 p.) ir raštu, kas reiškia faksu ar elektroniniu paštu (42 p.). Tokiu atveju pagal 40 punktą siunčiamas pranešimas elektroniniu paštu nebuvo tinkamas (CK 2.49 str. 3 d.).

227. Esant šalių sutartam ar leidžiamam rašytinių pranešimų įteikimo būdui - pranešimo siuntimui elektroniniu laišku, teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje laikomasi pozicijos, kad elektroniniu laišku siunčiamas pranešimas būtų laikomas įteiktu tinkamai, jeigu yra duomenų apie elektroninio laiško gavimą gavėjo adresu (reikalavimo patvirtinti elektroninio laiško gavimą buvimas, elektroninio patvirtinimo apie laiško gavimą buvimas). Tokį aiškinimą suponuoja Konkursą vykdančio subjekto pareiga dėti pastangas, kad valstybei priklausantis turtas būtų išnuomotas aukščiausia kaina, kurią pasiūlė būtent ieškovė. Tokiomis aplinkybėmis, kai Konkurso organizatorius neturėjo duomenų, kad elektroninis laiškas ieškovę pasiekė, turėjo pasidomėti, kodėl ieškovė neatsakė į prašymą patikslinti kvalifikacinius duomenis.

238. Ieškovei elektroninių pranešimų gavimo paslaugą teikiantis administratorius UAB „Interneto vizija“ patvirtino, kad jo sistemose nėra domenų apie ieškovei 2015-08-06 siųstą ar ieškovės gautą elektroninį laišką, išsiųstą iš elektroninio pašto naudotojo, kurio adreso galūnė yra @kldteatras.lt. Duomenys apie 2015-08-15 ieškovei elektroninio pašto adresu siųstą elektroninį laišką iš elektroninio pašto adreso ( - ) buvo, tačiau elektroninis laiškas sistemas aptarnaujančio administratoriaus sistemos, o ne ieškovės elektroninio pašto nustatymų sistemos, kaip kad spendime nurodė teismas, buvo priskirtas Spam (internetinių šiukšlių) kategorijai ir nukreiptas į atitinkamą katalogą, dėl ko ieškovė elektroninio laiško negavo ir su jo turiniu susipažinti negalėjo.

249. Pirmosios instancijos teismas nevertino ginčo viešojo intereso pažeidimo aspektu, t.y. kad dėl ilgalaikės turto nuomos sutarties ne su didžiausią kainą pasiūliusiu nuomininku, nuomotojas praras pajamas.

2510. Byloje nebuvo tinkamo proceso, kadangi bylos dėl viešojo konkurso turi būti nagrinėjamos bendra ginčo teisenos tvarka (CPK XIV skyrius), o ne pagal bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo taisykles (CPK XX1 skyrius.), kurias taikant apribojamos ieškovės teisės (pavyzdžiui, nėra parengiamojo posėdžio, galimybės remtis liudytojų parodymais ir t.t.).

2611. Kadangi byla yra ne dėl viešojo pirkimo, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė byloje dėl viešojo pirkimo mokėtino dydžio žyminį mokestį. Reikalavimas panaikinti viešo konkurso rezultatus yra pripažįstamas neturtiniu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-08-27 nutartis civilinėje yloje Nr. 2-971/2009, 2009-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-214/2009, 2009-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-83/2009, 2004-02-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-116/2004).

27Atsakovė biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras atsiliepimu prašo ieškovės apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Atsakovės turto nuomos Konkursas nebuvo savitikslis, nebuvo svarbiausia gauti didžiausią kainą. Atsakovė Konkursu siekė teatro lankytojams suteikti papildomą paslaugą – galimybę kultūringai praleisti laisvalaikį, naudojantis baro (kavinės) teikiamomis viešojo maitinimo paslaugomis.

292. Aplinkybė, kokia teisena teismas išnagrinėjo ginčą, nagrinėjamu atveju nereikšminga jo teisingam išsprendimui.

303. Lingvistiškai, semantiškai ir sistemiškai aiškinant CK 6.947 straipsnio 1 ir 2 dalies (bei kitų CK 6.947 - 6.952 str.) nuostatas, akivaizdu, kad šioje byloje nagrinėjamo ginčo santykis turi daugiau viešojo pirkimo, nei Civiliniu kodeksu reglamentuojamo viešo konkurso elementų (valstybės ilgalaikio turto nuomai nebūdingas specialiojo atlyginimo (premijos) mokėjimas, nežadamas atlyginimas, specialioji teisė suteikiama ne už geriausią projektą ir pan.).

314. Konkurso sąlygose (20.2 p.) buvo numatyta, kad tiekėjas turi pateikti informaciją apie buhalterio (ne)teistumą, tačiau šios informacijos ieškovė, dalyvaudama Konkurse, nepateikė, dėl to ieškovės pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų ir ieškovės pasiūlymas negalėjo būti vertinimas dėl neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimų (Konkurso sąlygų 40 p.) ir buvo atmestas (Konkurso sąlygų 47 p.).

325. Atsakovės rašto ieškovei sėkmingas išsiuntimas elektroniniu paštu yra informavimas raštu (Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 25 p., Konkurso sąlygų 40, 42 p.). Atsakovei tinkamai išsiuntus elektroninius laiškus, ieškovei tenka atsakomybė dėl jų negavimo (visi kiti Konkurso dalyviai elektroninius laiškus iš atsakovės gavo).

336. Ieškovė teisės aktais nėra įgaliota ginti viešąjį interesą (nagrinėjamu atveju valstybės interesą gauti didesnes pajamas iš turto nuomos).

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas

36Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

37Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Konkurso procedūrų teisėtumo, t.y. ar teisėtai ir pagrįstai Konkurso organizatorius dalyvę UAB „Renginių centras“ pripažino neatitinkančia kvalifikacinių reikalavimų tuomet, kai pastaroji jų nepatikslino per Konkurso organizatoriaus Komisijos nustatytą terminą.

38Pagal bylos duomenis atsakovė 2015-08-06 raštu Nr. R2-183, kuris ieškovei UAB „Renginių centras“ tą pačią dieną, t.y. 2015-08-06, buvo išsiųstas ieškovės elektroniniu paštu info@renginiucentras.lt, įpareigojo UAB „Renginių centras“ iki 2015-08-11 patikslinti kvalifikacinius duomenis - pateikti atsakovei duomenis apie buhalterio (ne)teistumą (Konkurso sąlygų 20.2 p.) ir pajamų iš maitinimo paslaugų dydį (Konkurso sąlygų 20.4 p.). Nors Konkurso organizatoriaus elektroninį paštą aptarnaujančios UAB „Bartus Pro“ pateikti elektroninio pašto statistikos išrašai patvirtina, kad Konkurso organizatoriaus - Klaipėdos dramos teatro elektroninis laiškas, skirtas UAB „Renginių centras“, 2015-08-06 buvo išsiųstas sėkmingai, ieškovė UAB „Renginių centras“ tvirtina jo negavusi. Analogiška situacija susiklostė ir dėl kito Klaipėdos dramos teatro elektroninio laiško, t.y. 2015-08-15 išsiųsto 2015-08-14 rašto Nr. R2-188, kuriuo UAB „Renginių centras“ buvo informuojama apie 2015-08-13 Komisijos posėdyje, įvertinus dalyvių duomenis, išrinktą laimėtoją.

39Byloje yra duomenys apie ginčui aktualių elektroninių laiškų išsiuntimą 2015-08-06 ir 2015-08-15 (sėkmingo išsiuntimo faktą patvirtina perkančiosios organizacijos elektroninį paštą aptarnaujančios UAB „Bartus Pro“ elektroninio pašto statistikos išrašas), tačiau nėra įrodytas ieškovei UAB „Renginių centras“ 2015-08-06 siųsto elektroninio laiško gavimas. Tokioje situacijoje esminę reikšmę bylos išnagrinėjimui turi tai, ar prašymas patikslinti kvalifikacinius duomenis dalyviui UAB „Renginių centras“ buvo siunčiamas tinkamai.

40Pagal Konkurso sąlygas Konkurso organizatoriaus turto nuomos Komisijos bendravimas su potencialiais nuomininkais buvo numatytas raštu. Raštu potencialūs nuomininkai turėtų teikti klausimus dėl Konkurso sąlygų (Konkurso sąlygų 33 p.), Komisija turi teisę ir pareigą (prireikus) raštu paprašyti tiekėjo patikslinti pasiūlymo duomenis (Konkurso sąlygų 40 p.), raštu informuoti dalyvius apie Konkurso rezultatus (Konkurso sąlygų 42 p.). Tik 42 punkte yra patikslinta, kad informavimas „raštu“ suprantamas kaip informacijos siuntimas faksu arba elektroniniu paštu. Aiškinant šias Konkurso sąlygų nuostatas sistemiškai nėra pagrindo išvadai, kad jose būtų skirtingai suprantamas informacijos pateikimo „raštu“ būdas.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad apskritai informacija gali būti teikiama raštu ir žodžiu. Informacijos teikimas raštu bendriausia prasme yra suprantamas, kaip užrašytos informacijos teikimas tam tikroje jos laikmenoje, užfiksuojančioje užrašytą informaciją. Rašytinė informacija gali būti siunčiama (pateikiama) įvairiomis jos pateikimo formomis, t.y. siunčiant paštu, elektroniniu paštu, faksu. Konkurso sąlygų 42 punkte numatyta, kad rašytinė informaciją (tiekėjo informavimas raštu) turi būti siunčiama faksu arba elektroniniu paštu, taigi apskritai nenumatant galimybės siųsti įprastu paštu. Kituose Konkurso sąlygų punktuose nėra detalizuotas informacijos raštu siuntimo būdas: ar įprastu paštu, ar elektroninėmis ryšio priemonėmis (faksu, elektroniniu paštu). Nesant detaziluota, kokiomis formomis gali būti siunčiama rašytinė informacija, t.y. kokiomis priemonėmis vykdomas informavimas raštu, taip pat nesant aiškiai nurodyta, kad informavimas raštu gali būti vykdomas tik paštu (ar įprastu paštu registruota siunta, kaip nurodo ieškovė), šiuo metu, kai vis plačiau dėl patogumo ir operatyvumo naudojamos elektroninės susižinojimo priemonės ir jos šiuolaikiniame gyvenime prilyginamos susižinojimui įprastu paštu, nėra pagrindo Konkurso sąlygų 40 punktą, numatantį, kad tiekėjas (Konkurso dalyvis) apie prašymą papildyti dokumentus informuojamas raštu, aiškinti kaip nenumatantį galimybės raštiškai informuoti elektroninio ryšio priemonėmis (byloje nagrinėjamu atveju – elektroniniu paštu). Atitinkamai darytina išvada, kad Konkurso organizatoriaus Komisija ieškovę tinkamai informavo apie prašymą patikslinti duomenis ir negavusi nustatytu laiku patikslinimo, pagrįstai (Konkurso sąlygų 41.7 p.) atmetė ieškovės pasiūlymą.

42Net ir pripažinus, kad Konkurso organizatoriaus Komisija tinkamai raštu informavo ieškovę apie prašymą patikslinti pasiūlymą, o vėliau ir apie Konkurso laimėtojo nustatymą, byloje nepakanka duomenų nustatyti, ar tikrai ieškovė šių elektroninių laiškų negavo (ieškovės elektroninį paštą aptarnaujanti UAB „Interneto vizija“ neturi duomenų apie 2015-08-06 elektroninį laišką iš ( - ), o 2015-08-15 laiškas pakliuvo į „spam“ (interneto šiukšlių) katalogą), ir jeigu taip, dėl kokių priežasčių (ar dėl asmens kaltės). Ieškovės elektroninio pašto naudojamos galimės įrangos ar jos nustatymų problemų ir trūkumų pasekmės tenka ieškovei. Atsakovė nėra už tai atsakinga.

43Be to, Konkurso eiga ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovė nesielgė rūpestingai ir tai prisidėjo prie ieškovei neigiamo rezultato – jos pasiūlymo atmetimo. Iš Konkurso sąlygų ieškovei neabejotinai buvo žinoma, kad Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais numatytas 2015-08-05 d. 10 val. (Konkurso sąlygų 23, 34 p.) ir šiame Komisijos posėdyje gali dalyvauti ieškovės atstovas (Konkurso sąlygų 35 p.).

44Ieškovė teigia, kad Konkurso rezultatais, apie juos nieko nežinodama, pradėjo domėtis tik 2015-08-19, kai ieškovei buvo grąžinta pradinė įmoka. Tik tuomet 2015-08-25 ieškovė kreipėsi į Konkurso organizatorių, prašydama nurodyti įmokos grąžinimo priežastį. Pažymėtina, kad Konkurse įprasti trumpi vos kelių dienų terminai informacijai pateikti, todėl tiekėjai, būdami apdairūs ir rūpestingi, turėtų operatyviai domėtis Konkurso eiga, jeigu apie ją negauna informacijos. Konkurso atveju informavimas elektroniniu paštu su patvirtinimu siuntėjui apie laiško gavimą nebuvo būtinas. Esminę reikšmę, analogiškai kaip ir informacijos siuntimo įprastu paštu atveju, informavimas apie elektroninio laiško gavimą turi turėti tik tuomet, kai elektroniniu laišku siunčiama pirminė informacija apie tam tikrų procedūrų inicijavimą, apie kurias adresatas anksčiau nežinojo (pavyzdžiui, informavimas apie proceso pradžią). Kitais atvejais, kai adresatas apie procesą, kuriame jis dalyvauja (nagrinėjamu atveju apie Konkursą) žino, patvirtinimo apie laiško (nesvarbu elektroninio ar ne) gavimą reikšmė mažesnė ir atitinkamai didesnę svarbą įgauna pareigos elgtis atsakingai ir domėtis proceso (Konkurso) eiga vykdymas. Nėra ginčo, kad 2015-08-15 laiško ieškovė UAB „Renginių centras“ negavo vien dėl savo kaltės (jos elektroninis paštas veikė taip, kad laišką automatiškai priskyrė šiukšlėms). Gavusį šį laišką ieškovė būtų galėjusi operatyviau, t.y. dar iki sutarties Nr. 79-103A su laimėtoja UAB „Liūtomera“ pasirašymo 2015-08-18), susisiekti su Konkurso organizatoriumi.

45Ieškovės argumentai dėl procesinių teisės normų pažeidimo (išskyrus proceso normas, nustatančias žyminio mokesčio dydį) teisingam bylos išnagrinėjimui reikšmės neturi. Proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, kai dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Ieškovė nepagrindė, kaip bylos išnagrinėjimas pagal taisykles, taikytinas byloms dėl viešųjų pirkimų, būtų galėjęs įtakoti sprendimo neteisėtumą (išskyrus žyminio mokesčio dydį). Ieškovės nurodyti argumentai (galimybė pasisakyti parengiamajame teismo posėdyje, galimybė remtis liudytojų parodymais) nebūtų turėję įtakos teismo sprendimo turiniui. Tačiau sprendimo neteisėtumui turėjo įtakos tai, kad pirmosios instancijos teismas už ieškinį mokėtiną žyminį mokestį paskaičiavo kaip mokėtiną bylose dėl viešųjų pirkimų (CPK 80 str. 1 d. 4 p.) ir dėl to priteisė iš ieškovės UAB „Renginių centras“ 176 Eur žyminio mokesčio valstybei. Dėl nurodytų motyvų pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, paminėta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis panaikintina, o kita sprendimo dalis paliktina nepakeista.

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Kadangi apeliacinis skundas iš esmės netenkinamas, ieškovei (apeliantei) neatlyginamos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Kiti proceso dalyviai nepateikė jų turėtų bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidų jiems atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

49Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą pakeisti.

50Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Renginių centras“ valstybei priteista 176 Eur žyminio mokesčio.

51Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Renginių centras“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovės... 4. Ieškovė dalyvavo Konkurse ir 2015-09-01 rašytiniu pranešimu Klaipėdos... 5. Ieškovė nurodo, kad neturėjo galimybės patikslinti paraišką, nes iki... 6. Atsakovė biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras ieškinį prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškovės UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovė biudžetinė įstaiga... 10. Atsakovės išklotinė apie siųstus elektroninius laiškus paneigia ieškovės... 11. Pagal Konkurso sąlygų 34-35 punktus vokai su pasiūlymais atplėšiami... 12. Kadangi atsakovė laikėsi Konkurso sąlygose nustatytų tiekėjų informavimo... 13. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminį mokestį kaip už neturtinį... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovė UAB „Renginių centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 16. 1. Ieškovė dalyvavo Konkurse pateikdama minimalius reikalaujamus pateikti... 17. 2. Atsakovė turto nuomos sutartį pasirašė ne su didžiausią kainą... 18. 3. Viešo konkurso (CK 6.947 str.) organizatorius ir rengėjas turi... 19. 4. Pripažinus laimėtoju ne tą dalyvį, kuris pateikė ekonomiškai... 20. 5. Ieškovė nebuvo tinkamai informuota nei apie reikalavimą patikslinti... 21. 6. Konkurso sąlygų 40 punkte numatyta, kad Konkurso organizatorius apie... 22. 7. Esant šalių sutartam ar leidžiamam rašytinių pranešimų įteikimo... 23. 8. Ieškovei elektroninių pranešimų gavimo paslaugą teikiantis... 24. 9. Pirmosios instancijos teismas nevertino ginčo viešojo intereso pažeidimo... 25. 10. Byloje nebuvo tinkamo proceso, kadangi bylos dėl viešojo konkurso turi... 26. 11. Kadangi byla yra ne dėl viešojo pirkimo, pirmosios instancijos teismas... 27. Atsakovė biudžetinė įstaiga Klaipėdos dramos teatras atsiliepimu prašo... 28. 1. Atsakovės turto nuomos Konkursas nebuvo savitikslis, nebuvo svarbiausia... 29. 2. Aplinkybė, kokia teisena teismas išnagrinėjo ginčą, nagrinėjamu atveju... 30. 3. Lingvistiškai, semantiškai ir sistemiškai aiškinant CK 6.947 straipsnio... 31. 4. Konkurso sąlygose (20.2 p.) buvo numatyta, kad tiekėjas turi pateikti... 32. 5. Atsakovės rašto ieškovei sėkmingas išsiuntimas elektroniniu paštu yra... 33. 6. Ieškovė teisės aktais nėra įgaliota ginti viešąjį interesą... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas... 36. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 37. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Konkurso procedūrų teisėtumo, t.y. ar... 38. Pagal bylos duomenis atsakovė 2015-08-06 raštu Nr. R2-183, kuris ieškovei... 39. Byloje yra duomenys apie ginčui aktualių elektroninių laiškų išsiuntimą... 40. Pagal Konkurso sąlygas Konkurso organizatoriaus turto nuomos Komisijos... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad apskritai informacija gali būti teikiama... 42. Net ir pripažinus, kad Konkurso organizatoriaus Komisija tinkamai raštu... 43. Be to, Konkurso eiga ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad ieškovė... 44. Ieškovė teigia, kad Konkurso rezultatais, apie juos nieko nežinodama,... 45. Ieškovės argumentai dėl procesinių teisės normų pažeidimo (išskyrus... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Kadangi apeliacinis skundas iš esmės netenkinamas, ieškovei (apeliantei)... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 49. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą pakeisti.... 50. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovės uždarosios akcinės... 51. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....