Byla 2-971/2009
Dėl konkurso rezultatų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Mimino“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. nutarties dalies, kuria pareiškėjas įpareigotas sumokėti žyminio mokesčio dalį už ieškinio reikalavimą, civilinėje byloje Nr. 2-4699-392/2009 dėl konkurso rezultatų panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Mimino“ 2009-06-03 pateikė ieškinį VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir UAB „Smulkus urmas“ dėl patalpų ir įrangos nuomos konkurso rezultatų panaikinimo ir nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia (b. l. 1- 4).

3Vilniaus apygardos teismas 2009-06-12 nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti ieškinio trūkumus ir primokėti žyminio mokesčio dalį (b. l. 33). Teismas nurodė, jog ieškinys neatitinka CPK 11 straipsnio 1 dalies ir 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų, kadangi pareiškėjas nenurodė ieškinio sumos, nors antrasis jo reikalavimas pripažinti negaliojančia konkurso rezultatų pagrindu sudarytą ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį yra turtinio pobūdžio, kuris nėra apmokėtas žyminiu mokesčiu. Be to, pareiškėjo reikalavimas panaikinti konkurso rezultatus negali būti nagrinėjamas, nes ieškinyje nėra įvardinti nei ginčo konkursas, nei jo rezultatai, kuriuos jis prašo panaikinti, o dalis pateiktų dokumentų (planas ir eksplikacija) nėra išversti į valstybinę kalbą.

4Pareiškėjas UAB „Mimino“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-06-12 nutarties dalį dėl žyminio mokesčio sumokėjimo (b. l. 36). Skunde nurodoma, jog pareiškėjas prašo teismo panaikinti konkurso rezultatus, todėl jo reikalavimas pripažinti negaliojančia konkurso rezultatų pagrindu sudarytą ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį nėra atskiras reikalavimas, kuris turi būti apmokamas žyminiu mokesčiu. Panaikinus konkurso rezultatus, jų pagrindu sudarytos sutartys yra niekinės ir negalioja, todėl šį faktą teismas turi konstatuoti ex officio (savo iniciatyva).

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

7Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.). CPK 80 straipsnyje išvardinti procesiniai veiksmai, apmokestinami žyminiu mokesčiu, ir šio mokesčio dydžio skaičiavimo tvarka. Minėto straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, jog už ieškinį, kuriame reiškiamas turtinis reikalavimas, mokamas proporcinis žyminis mokestis, apskaičiuojamas procentine ieškinio ar kitokio reikalavimo kainos išraiška. Tačiau reiškiant neturtinio pobūdžio reikalavimą arba turtinio pobūdžio reikalavimą, kuris negali būti įkainotas, už ieškinį mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis, atsižvelgiant į padidėjusį ketvirčio vartojimo kainų indeksą (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str. 1 d.).

8Teismas, siekdamas nustatyti reiškiamo reikalavimo pobūdį (turtinis ar neturtinis), turi įvertinti pareikšto ieškinio pagrindą, dalyką, o šį klausimą galima teisingai išspręsti tik nustačius pareikšto ieškinio rūšį ir teisines pasekmes, kurios atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju. Ieškiniai skirstomi į ieškinius dėl pripažinimo, ieškinius dėl priteisimo ir ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo. Neatsižvelgiant į tai, ar ieškiniai dėl pripažinimo yra pozityvūs, ar negatyvūs, jų paprastai nereikia vykdyti priverstine tvarka. Negatyviu ieškiniu dėl pripažinimo siekiama konstatuoti teisių ar pareigų arba teisinio santykio ar jo dalies nebuvimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-725/2007).

9Pareiškėjas, reikalaudamas pripažinti negaliojančia ilgalaikio turto nuomos sutartį, sudarytą tarp VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir UAB „Smulkus urmas“, neprašo priteisti pinigų ar kito turto, o prašo nustatyti faktą, tai yra reiškiamas negatyvus ieškinys dėl pripažinimo (dėl sandorio negaliojimo fakto pripažinimo). Šiuo atveju pareiškėjas nereikalauja, kad teismas įpareigotų atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus jo atžvilgiu (atlyginti žalą ar perduoti turtą), taigi ginčo sutarties pripažinimo negaliojančia atveju pareiškėjas tiesiogiai neįgytų jokių turtinių teisių.

10Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisingai nusprendė, jog ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančia turto nuomos sutartį laikytinas turtinio pobūdžio reikalavimu ir žyminis mokestis pagal šį reikalavimą apskaičiuotinas pagal sandorio kainą.

11Kita vertus, iš ieškinio turinio matyti, jog pareiškėjas reikalauja panaikinti atsakovo organizuoto ir įvykdyto konkurso rezultatus, tarp jų ir pareiškėjo ginčijamą turto nuomos sutartį, jos negaliojimą siedamas su, jo manymu, nepagrįstai atsakovo nustatytomis konkurso sąlygomis ir neskaidriai bei neteisėtai organizuotu ir įvykdytu ginčo konkursu. Taigi bendrą reikalavimą panaikinti konkurso rezultatus išreiškiantys pareiškėjo suformuluoti keli prašymai neturi savarankiškų reikalavimų pobūdžio, todėl kiekvienas jų neprivalo būti atskirai apmokestinamas pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 10 punkto taisyklę. Ieškinio pareiškime suformuluotais konkrečiais prašymais išreikštas reikalavimas panaikinti nuomos konkurso rezultatus reiškia neturtinio pobūdžio teisminį ginčą, kadangi konkurso rezultatai tiesiogiai turtinių teisių nesukuria. Dėl šios priežasties išvestiniu neturtinio pobūdžio reikalavimu laikytinas ir prašymas panaikinti tarp atsakovų sudarytą turto nuomos sutartį.

12Tokia ieškinio reikalavimų pobūdžio nustatymo praktika konstatuojama ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse: 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-83/2009, 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-214/2009, 2004 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-116/ 2004.

13Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, pareiškėjo ieškinyje prašymais panaikinti minėto konkurso rezultatus bei jų pagrindu sudarytą tarp atsakovų turto nuomos sutartį reiškiamas vienas neturtinio pobūdžio materialinis reikalavimas - panaikinti konkurso rezultatus, už kurį pareiškėjas jau sumokėjo reikiamo dydžio žyminį mokestį.

14Dėl išdėstytų motyvų pripažintina, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė pareiškėjo ieškinio reikalavimo pobūdį, dėl ko netinkamai taikė žyminio mokesčio apskaičiavimą reguliuojančias proceso teisės normas, nepagrįstai pareiškėjo reikalavimą laikydamas turtiniu bei įpareigodamas už jį mokėti papildomą žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1, 2 p., 82 str., 85 str. 1 d. 1 p.). Todėl skundžiama apygardos teismo nutartis panaikintina, o pareiškėjo ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (329 str. 1 d., 337 str. 3 p., 338 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 12 d. nutartį, kuria pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Mimino“ nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį už reikalavimą panaikinti ilgalaikio turto nuomos sutartį, sudarytą tarp VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ ir UAB „Smulkus urmas“, bei pareiškėjo ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai