Byla 2-83/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lemminkainen Lietuva“ vardu veikiančio uždarosios akcinės bendrovės ,,Lemminkainen Lietuva“ Kauno filialo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutarties dalies dėl žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1430-153/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Lemminkainen Lietuva“ vardu veikiančio uždarosios akcinės bendrovės ,,Lemminkainen Lietuva“ Kauno filialo ieškinį atsakovui Jonavos rajono savivaldybei dėl konkurso rezultatų panaikinimo (tretysis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė ,,Kauno keliai“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovo UAB ,,Lemminkainen Lietuva“ vardu veikiantis UAB ,,Lemminkainen Lietuva“ Kauno filialas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Jonavos rajono savivaldybei dėl supaprastinto atviro konkurso „Jonavos rajono kelio į Mažųjų Žinėnų piliakalnį rekonstrukcijos darbai“ preliminarios pasiūlymų eilės panaikinimo ir naujos pasiūlymų eilės sudarymo, įtraukiant į ją UAB ,,Lemminkainen Lietuva“ Kauno filialą. Už ieškinį ieškovas sumokėjo 126 Lt žyminio mokesčio (b. l. 6). Ieškovas 2008 m. spalio 17 d. kreipėsi į teismą dėl ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimo, prašydamas pripažinti negaliojančiais: atsakovo 2008 m. liepos 11 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, atsakovo sprendimą, kuriuo supaprastinto atviro konkurso laimėtoju buvo pripažintas tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“, 2008 m. rugpjūčio 20 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Kauno keliai” sudarytą statybos rangos sutartį, bei įpareigoti atsakovą atnaujinti pirkimo procedūras. Už ieškinį ieškovas sumokėjo 300 Lt žyminio mokesčio (b. l. 136).

4Kauno apygardos teismas 2008 m. lapkričio 19 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą

5ieškinio trūkumams pašalinti, tarp jų - 8 630,40 Lt žyminiam mokesčiui už ieškinį sumokėti. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimai pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, įpareigoti atsakovą atnaujinti pirkimo procedūras bei pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo konkurso laimėtoju pripažintas tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“, yra laikytini sudėtinėmis vieno reikalavimo - pakeisti konkurso rezultatus, dalimis, neturi savarankiškų reikalavimų pobūdžio, todėl kiekvienas jų neprivalo būti atskirai apmokestinamas taikant CPK 85 straipsnio pirmosios dalies 10 punktą, o yra apmokestinami CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. vasario 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-116/2004). Tačiau teismas laikė, kad ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. rugpjūčio 20 d. statybos rangos sutartį, sudarytą tarp atsakovo Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Kauno keliai”, yra turtinis, todėl žyminis mokestis pagal šį reikalavimą skaičiuotinas pagal sandorio kainą. Atsižvelgdamas į tai, kad 2008 m. rugpjūčio 20 d. statybos rangos sutartyje sutarties objekto (kelio rekonstrukcijos darbų) kaina yra nurodyta 493 039,89 Lt, teismas konstatavo, kad už reikalavimą pripažinti šią sutartį negaliojančia ieškovas turi sumokėti 8 930, 40 Lt ((493 039,89–300 000)x1%+7 000) žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

6Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti teismo nutarties dalį dėl įpareigojimo sumokėti 8 930, 40 Lt žyminį mokestį už ieškinį ir įpareigoti pirmosios instancijos teismą priimti ieškinį. Apeliantas teigia, kad reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 15 d. statybos rangos sutartį yra neturtinio pobūdžio, nes ieškiniu nereikalaujama, kad teismas įpareigotų atsakovą sudaryti sutartį su ieškovu. Apelianto teigimu, pripažinus ginčo sutartį negaliojančia, jis neįgis jokių turtinių teisių ir jo turtinė padėtis nepasikeis (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-28/2008).

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 5 straipsnyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Asmens teisė kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka realizuojama ieškinio instituto pagalba. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 ir 111 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (CPK 138 str.). Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio pareiškimo trūkumų, pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

9Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo realizavimo sąlygų yra žyminio mokesčio už ieškinio pareiškimą sumokėjimas. CPK 80 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad žyminiu mokesčiu (paprastu arba proporciniu) apmokamas kiekvienas ieškinys. Pagal CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punktą turtiniuose ginčuose už ieškinį turi būti mokamas proporcinis žyminis mokestis, kurio dydis nustatomas procentine išraiška nuo ieškinio sumos. Ieškinio sumos apskaičiavimo būdai nustatyti CPK 85 straipsnio pirmojoje dalyje, tai yra pagal reikalaujamas priteisti pinigų sumas arba reikalaujamo priteisti turto rinkos vertę. Kituose ginčuose, tai yra neturtiniuose, taip pat turtiniuose, tačiau neįkainotuose ginčuose, mokamas paprastas žyminis mokestis, išreiškiamas konkrečia pinigų suma, atsižvelgiant į padidėjusį ketvirčio vartojimo kainų indeksą (CPK 80 str. 1 d. 2 p., CPK 82 str. 1 d.).

10Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškinio reikalavimai pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, įpareigoti atsakovą atnaujinti pirkimo procedūras bei pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo konkurso laimėtoju pripažintas tretysis asmuo UAB „Kauno keliai“, laikytini sudėtinėmis vieno reikalavimo - pakeisti konkurso rezultatus, dalimis. Šį bendrą reikalavimą išreiškiantys ieškovo suformuluoti keli prašymai neturi savarankiškų reikalavimų pobūdžio, todėl kiekvienas jų neprivalo būti atskirai apmokestinamas taikant CPK 85 straipsnio pirmosios dalies 10 punkto nuostatą. Ieškinio pareiškime suformuluotais konkrečiais prašymais išreikštas reikalavimas pakeisti konkurso rezultatus reiškia neturtinio pobūdžio teisminį ginčą, kadangi konkurso rezultatai tiesiogiai turtinių teisių nesukuria. Atsižvelgiant į tai, šis reikalavimas apmokėtinas paprastu 100 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. ). Tokios teismų praktikos laikosi Lietuvos apeliacinis teismas (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. vasario 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-116/2004). Pažymėtina, kad šioje byloje ieškovas žyminį mokestį už ieškinio reikalavimą dėl konkurso rezultatų pakeitimo yra sumokėjęs (b. l. 6).

11Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar ieškovo reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008 m. rugpjūčio 20 d. sudarytą statybos rangos sutartį tarp atsakovo Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB ,,Kauno keliai“, yra turtinis ar neturtinis, bei kokio dydžio žyminiu mokesčiu jis turi būti apmokėtas. Pažymėtina, kad teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, jog teismas, siekdamas nustatyti reiškiamo reikalavimo pobūdį (turtinis ar neturtinis), turi įvertinti pareikšto ieškinio pagrindą, dalyką, o šį klausimą galima teisingai išspręsti tik nustačius pareikšto ieškinio rūšį ir teisines pasekmes, kurios atsiranda jo patenkinimo ar atmetimo atveju. Ieškiniai yra skirstomi į ieškinius dėl pripažinimo, ieškinius dėl priteisimo ir ieškinius dėl teisinių santykių modifikavimo. Neatsižvelgiant į tai, ar ieškiniai dėl pripažinimo (lot. k. actiones sine condemnatione) yra pozityvūs, ar negatyvūs, jų paprastai nereikia vykdyti priverstine tvarka. Negatyviu ieškiniu dėl pripažinimo siekiama konstatuoti teisių ar pareigų, arba teisinio santykio ar jo dalies nebuvimą (pavyzdžiui, ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu) (žr., pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-725/2007).

12Ieškovo reiškiamu reikalavimu dėl 2008 m. rugpjūčio 20 d. statybos rangos sutarties pripažinimo negaliojančia neprašoma priteisti pinigų ar kito turto, o tik prašoma nustatyti faktą, tai yra reiškiamas negatyvus ieškinys dėl pripažinimo (dėl sandorio negaliojimo fakto pripažinimo). Šiuo atveju ieškovas nereikalauja, kad teismas įpareigotų atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus jo atžvilgiu (pavyzdžiui, atlyginti žalą ar perduoti turtą ir pan.). Ginčo statybos rangos sutartimi tretysis asmuo UAB ,,Kauno keliai“ įsipareigojo atlikti Jonavos rajono kelio į Mažųjų Žinėnų piliakalnį rekonstrukcijos darbus, o atsakovas Jonavos rajono savivaldybės administracija - sumokėti už šiuos darbus 490 089, 89 Lt (b. l. 104-106). Kaip matyti iš pareikšto ieškinio turinio, ginčo sutarties negaliojimą ieškovas sieja su tariamai neteisėtais atsakovo priimtais sprendimais dėl preliminarios eilės sudarymo ir viešo pirkimo laimėtojo pripažinimo. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog ginčo sutarties pripažinimo negaliojančia atveju ieškovas tiesiogiai neįgytų jokių turtinių teisių.

13Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog šioje byloje reiškiamas reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu yra neturtinio pobūdžio, todėl laikytinas negatyviu ieškiniu dėl pripažinimo ir už jo nagrinėjimą turi būti mokamas žyminis mokestis kaip už neturtinio pobūdžio reikalavimo nagrinėjimą (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str. 1 d.). Kadangi pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė pareikšto reikalavimo pobūdį ir dėl to netinkamai taikė žyminio mokesčio apskaičiavimą reguliuojančias proceso teisės normas, nepagrįstai ieškinyje pareikštą reikalavimą laikė turtiniu bei įpareigojo už jį primokėti trūkstamą žyminį mokestį, ši teismo nutarties dalis naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas pirmosios instancijos teismui perduotinas nagrinėti iš naujo (CPK 80 str. 1 d. 1-2 p., 85 str. 1 d. 1 p., 329 str. 1 d., 337 str. 3 p., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

15Panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutarties dalį, kuria ieškovui nustatytas terminas 8 630,40 Lt žyminiam mokesčiui už ieškinį sumokėti, ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai