Byla 2A-65-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-681-440/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“, viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Ekonovus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti šiuos atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimus:

  • 2014 m. sausio 24 d. rašte Nr. S-255 nurodytą sprendimą, kuriuo netenkinta UAB „Ekonovus“ pretenzija;
  • 2014 m. sausio 7 d. pranešimuose Nr. S-17 ir Nr. S-18 nurodytus sprendimus, kuriais atmestas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas dėl neatitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir panaikintas 2013 m. spalio 10 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo.

4Nurodė, kad perkančioji organizacija 2013 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“, kuriuo sudaryta pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tiekėjų eilė ir pirmuoju eilėje nurodytas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas. Šį sprendimą konkuruojančiam tiekėjui apskundus, Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu panaikino atsakovo 2013 m. spalio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo. Po teismo sprendimo priėmimo, ieškovas gavo atsakovo 2014 m. sausio 7 d. pranešimus Nr. S-17 ir Nr. S-18, kuriuose buvo nurodyta, jog atmestas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas, nes jis neatitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11.4 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, panaikintas ankstesnis atsakovo 2013 m. spalio 10 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo. Nesutikdamas su tokiais sprendimais, UAB „Ekonovus“ pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuri buvo atmesta. Nurodė, kad iki Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimo priėmimo atsakovas laikėsi pozicijos, kad konkurso sąlygų 3 priedo 11.4 punktas nereiškia reikalavimo pasitelkti automobilį, kuris turi ADR sertifikatą, todėl ieškovo pasiūlyme nurodytas automobilis Mercedes Benz 2641, valstybinis Nr. ( - ) visiškai atitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11.4 punkto reikalavimus. Po teismo sprendimo atsakovo pozicija iš esmės pasikeitė. Atsakovas ieškovo UAB „Ekonovus“ kvalifikaciją buvo pripažinęs tinkama, todėl atsakovo priimti vėlesni sprendimai yra aiškiai nepagrįsti ir neteisėti. Priimdama sprendimą, perkančioji organizacija turėjo konstatuoti, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus turėjo atitikti UAB „Ekonovus“, pasitelkdama buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms vežti skirtą automobilį. Nesant jokių motyvų dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nėra pagrindo pripažinti, kad automobilis kokių nors reikalavimų neatitiko. Nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 5 dalį privalo paprašyti jį paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti, tačiau to nepadarė. Perkančioji organizacija privalėjo naudotis visa jai prieinama informacija tiekėjo UAB „Ekonovus“ kvalifikacijai patikrinti. Priimant sprendimus perkančiajai organizacijai buvo žinoma, kad jei būtų pripažinta, jog pirkimo sąlygos nustatė išvestinį minimalų kvalifikacijos reikalavimą pateikti atitinkamą tinkamumo vežti pavojingus krovinius sertifikatą ADR, UAB „Ekonovus“ būtų nurodžiusi ir tokį sertifikatą pateikusi, nes objektyviai turi visas galimybes pasitelkti sutarties vykdymui atitinkamą sertifikatą turinčią transporto priemonę. UAB „Ekonovus“ pasiūlyme nurodyta transporto priemonė Mercedes Benz 2641, valstybinis Nr. ( - ) yra visiškai parengta bei tinkama buityje susidarančių pavojingų atliekų vežimui. UAB „Ekonovus“ buityje susidarančias pavojingas atliekas surenka ir veža krovinine transporto priemone, parengta buityje susidarančių pavojingų atliekų vežimui – automobilis turi specialų sandarų, atsparų aplinkos poveikiui metalinį antstatą, kurio viduje telpa 12 vnt. iki 450 litrų talpos specialių, saugių, nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerių pavojingoms atliekoms laikyti ir gabenti. Gyventojų pateikiamos buityje susidariusios pavojingos atliekos yra sudedamos į specialius sandarius indus ir patalpinamos į specialų, saugų konteinerį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimo „Dėl pavojingų atliekų vežimo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje“ ir Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais ADR 9 dalyje nustatyti reikalavimai transporto priemonei, naudojamai buityje susidarančių pavojingų atliekų vežimui, nėra taikomi ir tokios transporto priemonės sertifikuoti nėra būtina. Pirkimo dokumentai nenustatė jokių specialių reikalavimų automobiliui su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui, nenumatė reikalavimo dėl specialių sertifikatų ir pan. Ieškovas papildomai su 2013 m. birželio 3 d. pretenzija pateikė atsakovui transporto priemonės nuomos sutartį, kuri pagrindžia, kad nuomos sutarties pagrindu UAB „Ekonovus“ objektyviai sutarties su perkančiąja organizacija vykdymui turi galimybę pasitelkti transporto priemonę Volvo FHI2, valst. Nr. ( - ) turinčią ADR sertifikatą. Šis dokumentas patvirtina, kad UAB „Ekonovus“ objektyviai atitinka kvalifikacijos reikalavimus, net jeigu jie būtų aiškinami, kaip nustatantys reikalavimą turėti ADR sertifikuotą transporto priemonę. Atsakovo sprendimas nevertinti ieškovo pateiktos 2013 m. birželio 3 d. transporto priemonės nuomos sutarties pažeidžia ieškovo teises ir teisėtus interesus, nes, atsižvelgiant į tiekėjo kvalifikacijos objektyvųjį pobūdį, VPĮ 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto apribojimas kvalifikaciją pagrindžiantiems įrodymams netaikomas. Ieškovas turėjo teisę patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, ypač atsižvelgiant į tai, kad atsakovas iš esmės pakeitė poziciją dėl konkurso sąlygų 3 priedo 11.4 punkto turinio ir juo nustatytų reikalavimų. Ieškovui nėra aišku, ar pirkimo dokumentai nustatė reikalavimą, kad automobilis, skirtas buityje susidarančių pavojingų atliekų vežimui, turėtų ADR sertifikatą. Nėra aišku ar UAB „Ekonovus“ pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad UAB „Ekonovus“ kvalifikacija yra netinkama ar dėl to, kad neva nepateikė dalies reikalaujamų dokumentų. UAB „Ekonovus“ pasiūlymas visiškai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Teisė tiekėjui tikslinti neaiškius duomenis apie savo kvalifikaciją nekvalifikuojama kaip pasiūlymo esmės keitimas.

5Ieškovas UAB „Ekonovus“ padavė ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, AB „Specializuotas transportas“ ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais bei panaikinti šiuos atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimtus sprendimus:

  • 2014 m. vasario 28 d. rašte Nr. S-616 nurodytą sprendimą netenkinti UAB „Ekonovus“ 2014 m. vasario 21 d. pretenzijos;
  • 2014 m. vasario 7 d. pranešime Nr. S-380 priimtus sprendimus, kuriais buvo sudaryta (nustatyta) pasiūlymų eilė ir AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu;
  • 2014 m. vasario 28 d. rašte Nr. S- 619 nurodytą sprendimą, kuria netenkinti UAB „Ekonovus“ 2014 m. vasario 25 d. pretenzijos;
  • įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją supažindinti UAB „Ekonovus“ su AB „Specializuotas transportas“ viešajam pirkimui pateiktu pasiūlymu, įskaitant, bet neapsiribojant su konkurso sąlygų 3 priedo „Tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ 9, 10 ir 11 punktuose keliamus reikalavimus įrodančiais dokumentais arba pateikti šių dokumentų kopijas;
  • pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio Šiaulių miesto savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos teikimo sutartį, sudarytą tarp AB „Specializuotas transportas“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro.

6Nurodė, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi neteisėtu komisijos 2014 m. sausio 7 d. sprendimu, priėmė neteisėtą 2014 m. vasario 7 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo. Ieškovas 2014 m. vasario 11 d. paprašė atsakovo supažindinti su dalyvių pasiūlymais, tačiau jam nebuvo pateikti visi prašomi dokumentai. Ieškovo įsitikinimu, tiekėjo AB „Specializuotas transportas“ kaip konfidencialūs nurodyti dokumentai nėra konfidencialūs, o jų vienašališkas neteisėtas nurodymas kaip konfidencialių nepagrįstai suvaržo UAB „Ekonovus“ galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei apsunkina jo galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas teises. Atsakovas, pažeisdamas VPĮ 941 straipsnio 2 dalį, 2014 m. kovo 6 d. užbaigė pirkimo procedūras ir sudarė sutartį su atsakovu AB „Specializuotas transportas“. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Sudarydamas sutartį 2014 m. kovo 6 d., t. y. nuo UAB „Ekonovus“ pretenzijų išnagrinėjimo (2014-02-28) praėjus tik 5 dienoms, atsakovas pažeidė VPĮ 941 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą imperatyvią teisės normą. Sutartis, sudaryta pažeidžiant imperatyvias teisės normas, yra niekinė ir negalioja ab initio (CK 1.80 str.). UAB „Ekonovus“ pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai, o AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymas neteisėtai pripažintas laimėjusiu konkursą. Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, sudarytos pirkimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Remdamasis byloje esančiais duomenimis, teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Ekokovus“ nepraleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto termino kreiptis į teismą su ieškiniu.

10Įvertinęs skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų turinį, teismas konstatavo, kad jie buvo motyvuoti, aiškūs, pagrįsti ir teisėti. Ieškovas 2014 m. sausio 7 d. raštu Nr. S-18 buvo informuotas, kad komisija, atsižvelgdama į Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendime išdėstytus motyvus dėl tiekėjo kvalifikacijos neatitikimo, nusprendė atmesti ieškovo pasiūlymą ir nurodė priežastis. Atsižvelgęs į Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendime nurodytus motyvus bei įvertinęs tai, kad perkančioji organizacija nurodė, kad priimdama sprendimus vadovaujasi teismo motyvais, teismas nusprendė, kad komisijos priimti sprendimai ieškovui buvo suprantami.

11Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad atsakovas ieškovo UAB „Ekonovus“ kvalifikaciją buvo pripažinęs tinkama; perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalies reikalavimas nebuvo suformuluotas pakankamai aiškiai ir tiksliai ir kad pareiškus pretenziją kitam tiekėjui, perkančioji organizacija neanalizavo tiekėjo nurodytų teisės aktų reikalavimų, nesiaiškino dėl kylančių abejonių. Įvertinęs perkamos paslaugos ypatumą, teismas pažymėjo, kad būtina užtikrinti viešąjį interesą – užtikrinti komunalinių atliekų surinkimą, nepažeisti savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų teisės į švarią aplinką ir kt. Atsižvelgęs į byloje pateiktus duomenis dėl atsakovo priimto sprendimo, kad ieškovo kvalifikacija yra tinkama, teismo vertinimu, perkančiosios organizacijos pozicija dėl to, kad konkrečiai transporto priemonei reikalingas ADR sertifikatas, susiformavo kuomet teisme buvo nagrinėjama civilinė byla. Pirkimo sąlygos nebuvo pakankamai išsamios, tačiau nėra pagrindo pripažinti, kad sąlygos pažeidė imperatyvias teisės normas, buvo neaiškios. Ieškovas, būdamas konkrečios srities specialistu, teikdamas pasiūlymą dėl teiktinų paslaugų, pats privalėjo elgtis atidžiai ir rūpestingai, domėtis ir analizuoti teisės aktus, reglamentuojančius ieškovo veiklą, vadovautis teisės aktais, kurie nustato reikalavimus pavojingas atliekas vežančioms transporto priemonėms. Teismo sprendimu, tai, kad atsakovas laikė tinkama ieškovo kvalifikaciją iki priimto paminėto teismo sprendimo, o vėliau poziciją pakeitė atsižvelgdamas į Šiaulių apygardos teismo motyvus, nėra pakankama, todėl nėra pagrindo vertinti, kad atsakovo priimti vėlesni sprendimai yra aiškiai nepagrįsti ir neteisėti. Bylos duomenys neįrodo, kad ieškovas neturėjo galimybės pateikti duomenų apie transporto priemonę, turinčią ADR sertifikatą. Remdamasis ieškovo paaiškinimais, teismas nustatė, kad jis (ieškovas) nemanė ir nemano, kad transporto priemonei ADR sertifikatas yra reikalingas. Visgi bylos duomenimis kiti tiekėjai manė priešingai ir konkrečius duomenis perkančiajai organizacijai pateikė. Teismas sutiko su kitų proceso dalyvių argumentais, kad ieškovas, įrodinėdamas, kad turi galimybę naudoti transporto priemonę, atitinkančią kvalifikacijos reikalavimus ir turinčią tinkamumo vežti pavojingus krovinius sertifikatą ADR, pateikė tik sutartį dėl transporto priemonės VOLVO FH12 nuomos, bet nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų. Ieškovui suteikus galimybę teikti papildomus duomenis ir tikslini, keisti pasiūlymą, kuomet teismas pasisakė dėl ieškovo kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo ir atsakovas teismo motyvais rėmėsi priimdamas vėlesnius sprendimus dėl UAB „Ekonovus“, reikštų kitų tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą. Be to, paminėtas Šiaulių apygardos teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. balandžio 17 d. priėmus nutartį.

12Iš LITEKO duomenų teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ civilinėje byloje Nr. 2-1136- 368/2013 apeliaciniu skundu prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą iš dalies, t. y. dėl iš dalies patenkinto ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinio ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindė iš esmės tais pačiais argumentais, kuriuos nurodė ir šioje byloje. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, priėjo prie išvados, kad Šiaulių apygardos teismas, panaikindamas atsakovo sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu įrašytas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas, priėmė teisėtą 2013 m. spalio 10 d. sprendimą. Teismas, įvertinęs įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu nustatytas aplinkybes bei padarytas išvadas, tai, kad teismas pasisakė dėl ieškovo argumentų, nurodytų ir šioje byloje, konstatavo, kad nėra tikslinga plačiau dėl to pasisakyti, todėl pripažino, kad tenkinti ieškovo reikalavimų ir pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais bei panaikinti atsakovo priimtą sprendimą (nurodytą 2014 m. sausio 24 d. rašte Nr. S-255), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti UAB „Ekonovus“ pretenzijos reikalavimų bei priimtus sprendimus (nurodytus 2014 m. sausio 7 d. pranešimuose Nr. S-17 ir Nr. S-18), kuriais buvo nuspręsta atmesti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą dėl neatitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei panaikinti Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. spalio 10 d. sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“, nėra teisinio pagrindo.

13Remiantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, 279 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai santykiai turi prejudicinę galią ir neturi būti iš naujo nustatinėjami bei įrodinėjami šioje civilinėje byloje. Kadangi pripažinta, kad ieškovo UAB „Ekonovus“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, nepagrįsti ir atmestini ieškovo reikalavimai panaikinti 2014 m. sausio 7 d. atsakovo sprendimus, kuriais komisija nusprendė atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų bei panaikinti pasiūlymų eilę. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi neteisėtu komisijos 2014 m. sausio 7 d. sprendimu, priėmė neteisėtą 2014 m. vasario 7 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo. Įvertinęs perkančiosios organizacijos nurodytus argumentus 2014 m. vasario 28 d. rašte Nr. S-616, teismas sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą (nurodytą 2014 m. vasario 28 d. rašte Nr. S-616), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti UAB „Ekonovus“ 2014 m. vasario 21 d. pretenzijos reikalavimų.

14Teismas nustatė, kad atsakovas kreipėsi į AB „Specializuotas transportas“, prašydamas pagrįsti pateiktos informacijos konfidencialumą ir nurodyti, kokie dokumentai nėra konfidencialūs. 2014 m. vasario 14 d. rašte AB „Specializuotas transportas“ paaiškino, kad visa bendrovės konkurse perkančiajai organizacijai pateikta informacija yra konfidenciali, išskyrus konkrečius dokumentus, kuriuos nurodė. Tokiu būdu buvo argumentuota, kodėl neteiktini kiti dokumentai susipažinimui. Ieškovui buvo pateikti AB „Specializuotas transportas“ su pasiūlymu susijusių dokumentų kopijos susipažinimui. 2014 m. vasario 20 d. susipažinimo su kitų dalyvių pasiūlymais protokolas patvirtina, kad UAB „Ekonovus“ nebuvo pateikti visi ieškovo prašomi dokumentai. UAB „Ekonovus“ atstovams nebuvo pateikta informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. Remdamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, teismas nusprendė, kad ieškovas nepagrįstai nurodė, kad atsakovo visas pasiūlymas turi būti atskleistas ieškovui. Nors nei atsakovas, nei pirkimo laimėtojas įtikinamai neįrodė, kaip prašomų supažindinti dokumentų atskleidimas pakenktų teisėtiems komerciniams interesams, tačiau, atsižvelgiant į bylos duomenis, nėra pagrindo daryti vienareikšmę išvadą, kad dokumentų nepateikimas ieškovui susipažinti pažeidė jo (ieškovo) teises, viešųjų pirkimų principus, įtakojo perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimą. Teismo sprendimu, perkančioji organizacija VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų nepažeidė, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą (nurodytą 2014 m. vasario 28 d. rašte Nr. S-619), kuriuo buvo nuspręsta netenkinti UAB „Ekonovus“ 2014 m. vasario 25 d. pretenzijos reikalavimų, taip pat nėra pagrįstas ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą supažindinti UAB „Ekonovus“ su dalyvio UAB „Specializuotas transportas“ pateiktu pasiūlymu ir jo priedais.

15Teismas, spręsdamas dėl sudarytos viešosios sutarties teisėtumo, vertintino šias aplinkybes: pažeidimo faktą, perkančiosios organizacijos veiksmus, sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjui ir nusprendė, kad nagrinėjamu atveju perkančiosios organizacijos veiksmai nepaveikė UAB „Ekonovus“, nepažeidė jo interesų. Perkančiosios organizacijos veiksmai dėl sutarties sudarymo anksčiau numatyto termino negalėjo pakeisti UAB „Ekonovus“ padėties ir situacijos. Sutarties sudarymas neturėjo lemiamos įtakos, todėl nėra pagrindo spręsti, kad perkančiosios organizacijos veiksmai nepagrįstai suvaržė ieškovo galimybes sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, atsižvelgęs į šalių, trečiųjų asmenų, perkančiosios organizacijos argumentus, kad pagal sudarytą naująją sutartį iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto už paslaugą bus mokama apie 20 procentų mažiau, kad pagal šiuo metu galiojančias, laikinąsias paslaugų teikimo sutartis mokama kaina yra žymiai didesnė, kad viešojo pirkimo procedūros vyksta labai ilgai, atsižvelgęs į Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išvadą, nusprendė, kad viešojo pirkimo santykiai yra visuomeninės svarbos, todėl nėra netikslinga naikinti sudarytą sutartį, nes sutarties panaikinimas padarytų didesnę žalą viešajam interesui. Pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia sukeltų neproporcingas pasekmes (VPĮ 95 str. 3 ir 4 d., 952 str. 2 d.), todėl ieškovo prašymas pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio viešojo pirkimo sutartį netenkintas.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai

17Ieškovas UAB „Ekonovus“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas nepagrįstai nepanaikino skundžiamų atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimų, nes jie buvo nemotyvuoti. Juose (sprendimuose) nebuvo nurodyta, kokių reikalavimų neatitinka UAB ,,Ekonovus“ pasiūlymas. Bendro pobūdžio nuoroda į tuo metu neįsiteisėjusį Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą jokiu būdu nepašalina atsakovo pareigos motyvuoti priimamus sprendimus.

192. Teismas neteisingai konstatavo, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi nustatytos faktinės aplinkybės turi prejudicinę galią ir neturi būti iš naujo nustatinėjamos bei įrodinėjamos šioje civilinėje byloje (CPK 182 str. 2 p.). Šioje civilinėje byloje faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo faktinių aplinkybių, kurios buvo nagrinėjamos Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendime ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartyje. Ginčo situacijoje atsakovas sprendė dėl ieškovo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams, jau turėdamas informaciją apie ieškovo sudarytą 2013 m. birželio 3 d. transporto priemonės nuomos sutartį bei turėdamas įstatymo leidėjo nustatytą pareigą prieš atmetant ieškovo pasiūlymą paprašyti patikslinti duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją. Nei apie papildomus duomenis apie kvalifikaciją, nei apie jų turinį ir su tuo susijusias perkančiosios organizacijos pareigas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendime ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartyje nepasisakyta. Šie duomenys (įrodymai) Lietuvos apeliacinio teismo nebuvo prijungti prie bylos. Taigi Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartis neturi jokios įtakos sprendžiant, ar apelianto UAB „Ekonovus“ perkančiajai organizacijai pirkimo procedūrų metu papildomai pateikti duomenys pagrindžia, kad UAB „Ekonovus“ kvalifikacija yra tinkama, ar perkančioji organizacija teisėtai atmetė pasiūlymą, nepaprašiusi patikslinti duomenų apie tiekėjo kvalifikaciją.

203. Priešingai nei konstatavo teismas, UAB „Ekonovus“ turėjo įstatymo suteiktą ir ginamą teisę prieš pasiūlymo atmetimą patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją. Prieš atmesdamas UAB „Ekonovus“ pasiūlymą, atsakovas privalėjo iš apelianto pareikalauti informacijos, ar jis (apeliantas) turi galimybę pasitelkti transporto priemonę, turinčią ADR sertifikatą (to perkančioji organizacija iki 2013-12-02 nepadarė). Teismas netinkamai išaiškino VPĮ 32 straipsnį, nes paneigė UAB „Ekonovus“ teisę patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją. UAB „Ekonovus“ pateikė komisijai dokumentus, kurie pagrindžia, kad UAB „Ekonovus“ objektyviai turėjo galimybę sutarties su atsakovu vykdymui pasitelkti ADR sertifikatą turinčią transporto priemonę, t. y. objektyviai atitiko reikalavimą taip, kaip jo turinį vėliau išaiškino teismai. Teismas nepagrįstai atsakovo 2013 m. spalio 24 d. apeliantui pateiktą paklausimą Nr. S3039 įvertino kaip neva tinkamai įvykdytą pareigą paprašyti, kad tiekėjas patikslintų duomenis apie kvalifikaciją. Bylos duomenys įrodo, kad atsakovas nepaprašė apelianto patikslinti duomenų apie kvalifikaciją dėl galimybės pasitelkti ADR sertifikatą, turinčią transporto priemonę. Nepaprašęs patikslinti duomenų apie kvalifikaciją, atsakovas neturėjo teisės atmesti apelianto pasiūlymo.

214. UAB „Ekonovus“ buityje susidarančias pavojingas atliekas surenka ir veža krovinine transporto, kuri yra saugi aplinkai ir atitinka taikomus norminių teisės aktų reikalavimus. UAB „Ekonovus“ veiklą reglamentuoja ne tik sutartis su užsakovu, tačiau visų pirma imperatyvios teisės normos, kurių reikalavimų UAB „Ekonovus“ visada laikosi. Tuo atveju, jeigu pagal taikomus teisės aktus (imperatyvias teisės normas) buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui ir vežimui būtų keliami aukštesni specifiniai reikalavimai, negu nustatyti pirkimo sąlygose, UAB „Ekonovus“ privalės juos vykdyti, nepriklausomai nuo to, kokios sąlygos buvo įtvirtintos pirkimo dokumentuose ir nepriklausomai nuo UAB „Ekonovus“ pasiūlymo turinio.

225. Nors pirkimo dokumentai (įskaitant pirkimo dokumentų paaiškinimus) nustatė, kad jokie leidimai ir sertifikatai transporto priemonei nėra reikalaujami, tačiau teismas vis tiek pripažino, kad UAB „Ekonovus“ neva turėjo pateikti transporto priemonės ADR sertifikatą. Toks pirkimo sąlygų aiškinimas prieštarauja perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentams, varžo konkurenciją, todėl yra neteisėtas.

236. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad apeliantas tariamai neįvykdė pareigos veikti aktyviai ir išsiaiškinti pirkimo dokumentų (kvalifikacinių reikalavimų) turinį. Byloje esantys duomenys įrodo, kad tiekėjai uždavė konkretų klausimą perkančiajai organizacijai dėl reikalavimų, taikomų automobiliui su įranga buityje susidarančių pavojingų buitinių atliekų surinkimui ir gavo konkrečius atsakymus, todėl papildomų klausimų uždavimas nebuvo tikslingas. Nepriklausomai nuo tiekėjų aktyvumo užduodant papildomus klausimus, perkančioji organizacija, kuri tuo metu nežinojo, kad jos pačios patvirtinti pirkimo dokumentai neva nustato reikalavimą pateikti ADR sertifikatą, objektyviai negalėjo duoti kitokio atsakymo, negu buvo duotas. Apeliantui, kaip rinkos profesionalui, yra žinoma, kad buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui ir vežimui ADR sertifikuotos priemonės niekada nebuvo ir nėra naudojamos.

247. Teismas nenurodė, kokiais įrodymais grindžiama išvada, kad „bylos duomenimis kiti tiekėjai manė priešingai ir konkrečius duomenis perkančiajai organizacijai pateikė“, t. y. kad kiti tiekėjai neva pateikė duomenis apie ADR sertifikuotas transporto priemones. Iš AB „Specializuotas transportas“ ir UAB „Ekonovus“ pasiūlymų matyti, kad su pasiūlymais jokie duomenys, pagrindžiantys kvalifikaciją, nebuvo pateikti, faktiškai visų tiekėjų kvalifikacija nebuvo tikrinama. AB „Specializuotas transportas“ kvalifikacija buvo tikrinama po to, kai Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. priėmė sprendimą ir susiformavo perkančiosios organizacijos pozicija, kad konkrečiai transporto priemonei reikalingas ADR sertifikatas. Žinant apie tokią po Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimo paskelbimo susiformavusią perkančiosios organizacijos nuomonę, AB „Specializuotas transportas“ įgijo nesąžiningą pranašumą. 2014 metų sausio mėnesį paprašius AB „Specializuotas transportas“ pateikti duomenis apie siūlomą transporto priemonę, šis tiekėjas galėjo pasiūlyti ADR sertifikuotą transporto priemonę. Taigi UAB „Ekonovus ir AB „Specializuotas transportas“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų buvo pareikalauta skirtingu metu: iš UAB „Ekonovus“ 2013 m. spalio mėn., o AB „Specializuotas transportas“ - 2014 m. sausio mėn., todėl AB „Specializuotas transportas“ turėjo nesąžiningą pranašumą prieš UAB „Ekonovus“ - galimybę pateikti tokius dokumentus.

258. Buvo apribota apelianto teisė susipažinti su AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymu, tuo pažeistas skaidrumo principas. Atmesdamas ieškinį teismas deklaratyviai rėmėsi tik AB „Specializuotas transportas“ vienašališku pranešimu, kad dokumentai yra konfidencialūs. Teismas neišreikalavo šių tariamai konfidencialių dokumentų, neįvertino ar šie dokumentai atitinka teismų praktikoje numatytus konfidencialumo kriterijus. Dėl to pripažintina, kad teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) ir šiukščiai pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo principą.

269. Teismas nepagrįstai nepanaikino pirkimo sutarties, kuri yra niekinė ir negalioja, nes pažeidžia VPĮ 941 straipsnio 2 dalies imperatyvą. Esant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai, tiekėjo (ieškovo) galimybės ginti savo teises buvo objektyviai apribotos. Įstatymų leidėjas nenumatė perkančiosios organizacijos teisės vienašališkai nuspręsti, kad VPĮ 941 straipsnio 2 dalies nesilaikymas yra galimas. Sudarius ginčo sutartį, kuri pažeidžia VPĮ 941 straipsnio 2 dalį, buvo pažeistas viešasis interesas. Dėl nurodytų pažeidimų buvo pagrindas byloje taikyti alternatyvias sankcijas atsakovui, tačiau teismas to nepadarė, todėl buvo pažeistos imperatyvios Direktyvos Nr. 2007/66 2e straipsnio 2 dalies nuostatos bei nukrypta nuo kasacinio teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

27Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame prašo apeliacinį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

281. Apeliantas nepagrindė savo motyvų teisės normomis, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai numatytų, kas turi būti išdėstyta atsakovo komisijos sprendimuose, kad jie būtų pilnai motyvuoti ir atitiktų apelianto interesus. Joks teisės aktas nereglamentuoja, kokia forma turi būti pateikiama informacija. Atsakovo nuomone, jo sprendimas buvo pagrįstas, aiškus ir motyvuotas. Spendime buvo aiškiai nurodyta, kokio kvalifikacinio reikalavimo neatitiko apeliantas bei paaiškinta, kad atsakovo komisija priėmė sprendimą atsižvelgdama į Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą.

292. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, teisingai pasisakė dėl neprivalomumo įrodinėti kitais teismų sprendimais įrodytas aplinkybes, nes šioje byloje apeliantas vėl kelia tuos pačius klausimus dėl tariamos teisės patikslinti informaciją pažeidimo, kurie išnagrinėti Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1136-368/2013. Negalima faktų nepripažinti prejudiciniais, jei apeliantas skundžia skirtingus atsakovo sprendimus, bet analogišku pagrindu, kuris sudaro nenuginčijamą pagrindą išspręsti vieną ir kitą situaciją.

303. Dokumentų dėl visiškai kitos transporto priemonės, kuri atitinka reikalavimus, pateikimas negali būti laikomas patikslinimu pagal VPĮ 39 straipsnį, nes tai yra akivaizdus pasiūlymo keitimas. Atsakovas tinkamai atliko teisės aktuose nurodytas pareigas ir paprašė ieškovą patikslinti duomenis, tačiau apeliantas to nepadarė. Taigi apeliantas neatitiko kvalifikacinio reikalavimo - turėti atitinkamą transporto priemonę pavojingų atliekų gabenimui.

314. Pavojingas atliekas (taip pat ir buityje susidarančias) vežančios transporto priemonės turi būti patvirtintos ADR sertifikatu. Apeliantui nepateikus įrodymų, jog konkursui siūlytas Mercedes Benz 2641 tokį sertifikatą turi ir kad yra tinkamas vežti buityje susidarančias pavojingas atliekas, nėra pagrindo pripažinti, kad pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nustatytą reikalavimą.

325. Tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo pakartoti teisės aktuose išdėstyti reikalavimai tiekėjams turėti sertifikuotą transporto priemonę, negali būti pagrindu dokumentus pripažinti neteisėtais. Apeliantas yra savo srities profesionalas ir turėjo galimybę nagrinėtis teisės aktus ir pateikti tinkamus dokumentus viešojo pirkimo konkurso metu. Viso viešojo pirkimo procedūros buvo vykdomos teisėtai, teisės aktuose nustatytų procedūrų seka, todėl teigti, kad AB „Specializuotas transportas“ konkuravo neteisėtai ir nesąžiningai nėra jokio teisinio pagrindo.

336. Apeliantas neargumentavo konfidencialios informacijos vertinimo pažeidimo, nenurodė, kokią reikšmę tai turi nagrinėjamoje situacijoje. Teismas teisingai nurodė, kad perkančioji organizacija paprašė pagrįsti pateiktos informacijos konfidencialumą, o AB „Specializuotas transportas“ paaiškino dėl konkrečių dokumentų konfidencialumo.

347. Teismas teisingai nustatė, kad termino praleidimas šiuo konkrečiu atveju įgyja tik formalaus pažeidimo statusą. Visos aplinkybės, dėl kurių tas pažeidimas padarytas, yra žymiai reikšmingesnės už patį pažeidimą ir tuo yra išvengta didesnių neigiamų padarinių bei apgintas viešasis interesas. Nėra jokio teisinio pagrindo taikyti atsakovui atitinkamas sankcijas, nes atsakovas veikė ne savo, o visuomenės naudai ir užtikrino, kad būtų išvengta didesnės žalos kilimo.

35Atsakovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

361. Ieškovas nepagrindė, kaip tariamas perkančiosios organizacijos sprendimų nemotyvavimas lėmė jo teisių pažeidimą bei skundžiamo sprendimo neteisėtumą. Apelianto argumentai dėl tariamo sprendimų nemotyvavimo taip pat yra akivaizdžiai nepagrįsti. Atsakovo 2014 m. sausio 7 d. sprendimas yra motyvuotas, nes jame nurodyta, kokio kvalifikacinio reikalavimo ieškovas neatitiko bei paaiškinta, kad pirkimo komisijos sprendimas grindžiamas teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendime išdėstytais vertinimais ir argumentais. Pirkimo komisijos argumentai išsamiai išdėstyti ir atsakyme į ieškovo pretenziją, todėl nėra pagrindo manyti, kad ieškovas nesuprato teisinių ir faktinių pagrindų, kuriais perkančioji organizacija grindė sprendimą ir dėl to negalėjo tinkamai ginti savo pažeistų teisių. Aplinkybė, kad perkančiosios organizacijos sprendimo motyvai dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo pastarajam buvo aiškūs, savaime patvirtina tai, kad ieškovas ginčija jo pasiūlymo atmetimo pagrindą (atitiktį pirkimo sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 papunkčio reikalavimui), motyvuodamas tuo, kad pagal šį reikalavimą jo transporto priemonė yra tinkama pavojingų atliekų gabenimui.

372. Atsakovo nurodoma aplinkybė dėl transporto priemonės VOLVO FH12 neturi jokios reikšmės sprendžiant dėl teismų sprendimų prejudicialumo. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi išnagrinėtose civilinėse bylose buvo sprendžiamas ginčas tarp tų pačių šalių. Tarp šių bylų yra tiesioginis prejudicinis ryšys. Prejudicinę galią turinčios bylos aplinkybės neturi būti identiškos su civiline byla, kurioje remiamasi prejudiciniais faktais. Atsižvelgiant į išdėstyta, pripažintina, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimas ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartis turi res judicata galią ir minėtuose sprendimuose nustatytos faktinės aplinkybės bei teisiniai santykiai turi prejudicinę galią šioje byloje, todėl teismas skundžiamame sprendime jais rėmėsi pagrįstai.

383. Nėra pagrindo teigti, kad apeliantui nebuvo suteikta galimybė patikslinti savo kvalifikacijos. Priešingai, visi byloje esantys duomenys įrodo, kad apeliantas turėjo galimybę patikslinti savo kvalifikaciją, įgyvendindamas VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje numatytą teisę, tačiau tinkamai to nepadarė ir dėl to buvo pašalintas iš pirkimo.

394. Skundžiamame sprendime teismas teisingai įvertino pirkimo sąlygas, numatančias reikalavimą tiekėjams turėti transporto priemonę, tinkamą pavojingų atliekų gabenimui. Apeliantui, kaip profesionalui, turėjo būti žinoma, kad transporto priemonė, skirta buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms vežti, pagal galiojančius teisės aktus turi turėti ADR sertifikatą. Nepateikus įrodymų, kad konkursui siūlytas Mercedez Benz 2641 tokį sertifikatą turi ir yra tinkamas vežti buityje susidarančias pavojingas atliekas, nėra pagrindo pripažinti, kad pateiktas pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 3 priedo 11 punkto 4 dalyje nustatytą reikalavimą.

405. Nuo to momento, kai įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimas, kuriuo konstatuota, kad apeliantas yra galutinai pašalinamas iš pirkimo, jis nebėra laikomas suinteresuotu pirkimo dalyviu (VPĮ 2 str. 27 d.). Kadangi ieškovas nebėra laikomas suinteresuotu dalyviu, jis netenka ir atitinkamų dalyviams suteikiamų teisių, įskaitant teisę žinoti (gauti ir rinkti informaciją) apie tolimesnę pirkimo eigą. Tai reiškia, kad neatsižvelgiant į tai, koks yra atsakovo pasiūlymo turinys, jis su apelianto teisėmis nėra niekaip susijęs, todėl jo teisės ir pareigos nepriklausys nuo to, kokie duomenys sudaro konfidencialią atsakovo pasiūlymo dalį. Apeliantas nepaaiškino, kokioms pažeistoms teisėms apginti jam yra būtina susipažinti su atsakovo pasiūlymą sudarančia konfidencialia informacija.

416. Teismas pagrįstai nepanaikino viešosios sutarties, nes formalus atidėjimo termino pažeidimas niekaip neapribojo ieškovo teisių į teisminę gynybą. Atsižvelgiant į pirkimu įsigyjamų paslaugų pobūdį, į tai, kad teismai ne kartą pasisakė, jog pirkimo procedūrų stabdymas gali iš esmės pažeisti fundamentalią visuomenės vertybę – teisę į saugią ir švarią aplinką, akivaizdu, kad pirkimo sutartis negalėtų būti pripažinta negaliojančia, nes tai iš esmės pažeistų viešąjį interesą, nes fundamentalias visuomenės vertybes užtikrinančios paslaugos nebūtų teikiamos (VPĮ 952 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atidėjimo terminas buvo formalus paties apelianto piktnaudžiavimu nulemtas pažeidimas, nebuvo jokio pagrindo bausti perkančiąją organizaciją, taikant alternatyvias sankcijas.

42Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai

44Byla nutrauktina.

45Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdė atvirą konkursą ir pirko komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugas. Perkančioji organizacija 2013 m. spalio 10 d. sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu buvo įrašytas ieškovo UAB „Ekonovus“ pasiūlymas, tačiau 2014 m. sausio 7 d. sprendimais panaikino savo 2013 m. spalio 10 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir atmetė UAB „Ekonovus“ pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 3 priedo 11.4 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo – ieškovui neįrodžius, kad jis turi automobilį su įranga buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimui, t. y. automobilį, turinį ADR sertifikatą (3 t., 140-141 b. l.). Nesutikdamas su tokiais perkančiosios organizacijos sprendimais, ieškovas pateikė VPĮ reikalavimus atitinkančią pretenziją, kuri 2014 m. sausio 24 d. buvo atmesta (3 t., 168-169 b. l.). Nustatyta, kad perkančioji organizacija 2014 m. vasario 7 d. sudarė naują pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbė trečiojo asmens AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymą (1 t., 126 b. l.). Nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, ieškovas pateikė pretenziją, kuri 2014 m. vasario 28 d. buvo atmesta (1 t., 200-203 b. l.).

46Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl paminėtų perkančiosios organizacijos 2014 m. sausio 7 d. ir 2014 m. vasario 7 d. sprendimų atmesti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą, sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbti trečiojo asmens pasiūlymą bei 2014 m. sausio 24 d. ir 2014 m. vasario 28 d. sprendimų netenkinti ieškovo pretenzijų.

47Pažymėtina, kad vykstant teisėtai pradėtam procesui gali atsirasti aplinkybių, dėl kurių priimti sprendimo dėl ginčo esmės neįmanoma. Viena iš tokių aplinkybių įtvirtinta CPK 293 straipsnio 3 punkte, nustatančiame, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

48Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1136-368/2013 pagal ieškovų UAB „Švarinta“ ir AB „Specializuotas transportas“ ieškinius atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl pirkimo sąlygų ir perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant tą patį atvirą konkursą „Komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugų pirkimas“, panaikinimo (tretieji asmenys UAB „Ekonovus“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Ecoservice“). Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimu ieškovo UAB „Švarinta“ ieškinį atmetė, o ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinį tenkino iš dalies – panaikino atsakovo 2013 m. spalio 10 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-987/2014) paliko nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties (civilinė byla Nr. 2A-987/2014) ir Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gruodžio 2 d. sprendimo (civilinė byla Nr. 2-1136-368-2013), 2015 m. vasario 25 d. priėmė nutartį (civilinė byla Nr. 3K-3-60-378/2015), kuria iš dalies panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartį ir šioje (panaikintoje) dalyje priėmė naują sprendimą – ieškovo AB „Specializuotas transportas“ ieškinio dalį dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 10 d. sprendimo sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu joje įrašyti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą panaikinimo atmetė, kitą Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutarties dalį paliko nepakeistą; panaikino šiuos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimus: 2014 m. sausio 7 d. sprendimus, kuriais panaikintas 2013 m. spalio 10 d. sprendimas sudaryti tiekėjų pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu joje įrašytas UAB „Ekonovus“ pasiūlymas bei atmestas šio tiekėjo konkursui pateiktas pasiūlymas, 2014 m. vasario 7 d. sprendimą sudaryti naują tiekėjų pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu joje įrašyti AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymą; sutrumpino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir AB „Specializuotas transportas“ 2014 m. kovo 6 d. sudarytą viešojo paslaugų pirkimo sutarties terminą iki 2015 m. rugsėjo 5 d.

49Taigi aptarti bylų duomenys įrodo, kad šioje byloje ieškovo (apelianto) UAB „Ekonovus“ ginčijami perkančiosios organizacijos 2014 m. sausio 7 d. ir 2014 m. vasario 7 d. sprendimai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 3K-3-60-378/2015) yra panaikinti. Be to, paminėtoje nutartyje buvo išspręstas ginčas tiek dėl pirkimo sąlygų 3 priedo 11.4 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo turėti transporto priemonę, turinčią ADR sertifikatą, tiek ir klausimas dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (sutrumpintas viešojo pirkimo sutarties terminas). Nustačius, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o nagrinėjama civilinė byla, kurioje ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai jau yra panaikinti, nutrauktina. Tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas nagrinėjamoje civilinėje byloje privalės spręsti dėl tolesnės bylos proceso eigos pagal CPK 293 straipsnio 3 punktą, pažymėjo ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015, nustatęs, kad Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-65-180/2015 (nagrinėjama civilinė byla) yra sprendžiamas ginčas dėl tų pačių perkančiosios organizacijos sprendimų.

50Nustatyta, kad apeliantas (ieškovas) pateiktu ieškiniu taip pat prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2014 m. sausio 24 d. ir 2014 m. vasario 28 d. sprendimus netenkinti jo (ieškovo) pretenzijų. Teisėjų kolegija pažymi, kad esant panaikintiems perkančiosios organizacijos 2014 m. sausio 7 d. sprendimams panaikinti savo 2013 m. spalio 10 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir pirmu numeriu įrašyti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą bei atmesti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą, taip pat 2014 m. vasario 7 d. sprendimui sudaryti naują pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbti AB „Specializuotas transportas“ pasiūlymą, kiti ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais netenkintos ieškovo (apelianto) UAB „Ekonovus“ pretenzijos, nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl naikinti paminėtų sprendimų nėra pagrindo.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės ne dėl ieškovo kaltės. Nustatyta, kad ieškovas UAB „Ekonovus“ už ieškinius yra sumokėjęs 1 000 Lt ir 2 000 Lt, viso – 3 000 Lt (868,86 Eur), o už apeliacinį skundą – 3 000 Lt (868,86 Eur). Atsižvelgiant į tai, ieškovui UAB „Ekonovus“ grąžintina 868,86 Eur (3 000 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinius ir 868,86 Eur (3 000 Lt) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

53Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę. Atsižvelgiant į tai, ieškovui grąžintinas žyminis mokestis skaičiuojamas eurais.

54Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 3 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 puntu,

Nutarė

55Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikinti ir civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ ieškinį atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, akcinei bendrovei „Specializuotas transportas“, viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo nutraukti.

56Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ (į. k. ( - )) 868,86 (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir aštuoniasdešimt šešis centus) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinius (2014 m. kovo 14 d. pavedimas, AB DnB bankas ir 2014 m. vasario 7 d. pavedimas, AB DnB bankas) ir 868,86 (aštuonis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir aštuoniasdešimt šešis centus) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (2014 m. birželio 2 d. pavedimas, AB DnB bankas).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Ekonovus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Nurodė, kad perkančioji organizacija 2013 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą... 5. Ieškovas UAB „Ekonovus“ padavė ieškinį atsakovams Šiaulių miesto... 6. Nurodė, kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi neteisėtu komisijos 2014... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gegužės 19 d. sprendimu ieškinį... 9. Remdamasis byloje esančiais duomenimis, teismas nustatė, kad ieškovas UAB... 10. Įvertinęs skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų turinį,... 11. Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad atsakovas ieškovo UAB... 12. Iš LITEKO duomenų teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“... 13. Remiantis CPK 182 straipsnio 2 punktu, 279 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas kreipėsi į AB „Specializuotas... 15. Teismas, spręsdamas dėl sudarytos viešosios sutarties teisėtumo, vertintino... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Ieškovas UAB „Ekonovus“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 18. 1. Teismas nepagrįstai nepanaikino skundžiamų atsakovo Šiaulių miesto... 19. 2. Teismas neteisingai konstatavo, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m.... 20. 3. Priešingai nei konstatavo teismas, UAB „Ekonovus“ turėjo įstatymo... 21. 4. UAB „Ekonovus“ buityje susidarančias pavojingas atliekas surenka ir... 22. 5. Nors pirkimo dokumentai (įskaitant pirkimo dokumentų paaiškinimus)... 23. 6. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad apeliantas tariamai neįvykdė pareigos... 24. 7. Teismas nenurodė, kokiais įrodymais grindžiama išvada, kad „bylos... 25. 8. Buvo apribota apelianto teisė susipažinti su AB „Specializuotas... 26. 9. Teismas nepagrįstai nepanaikino pirkimo sutarties, kuri yra niekinė ir... 27. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 28. 1. Apeliantas nepagrindė savo motyvų teisės normomis, kurios aiškiai ir... 29. 2. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, teisingai pasisakė dėl... 30. 3. Dokumentų dėl visiškai kitos transporto priemonės, kuri atitinka... 31. 4. Pavojingas atliekas (taip pat ir buityje susidarančias) vežančios... 32. 5. Tai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo pakartoti teisės aktuose išdėstyti... 33. 6. Apeliantas neargumentavo konfidencialios informacijos vertinimo pažeidimo,... 34. 7. Teismas teisingai nustatė, kad termino praleidimas šiuo konkrečiu atveju... 35. Atsakovas AB „Specializuotas transportas“ pateikė atsiliepimą,... 36. 1. Ieškovas nepagrindė, kaip tariamas perkančiosios organizacijos sprendimų... 37. 2. Atsakovo nurodoma aplinkybė dėl transporto priemonės VOLVO FH12 neturi... 38. 3. Nėra pagrindo teigti, kad apeliantui nebuvo suteikta galimybė patikslinti... 39. 4. Skundžiamame sprendime teismas teisingai įvertino pirkimo sąlygas,... 40. 5. Nuo to momento, kai įsiteisėjo Šiaulių apygardos teismo 2013 m.... 41. 6. Teismas pagrįstai nepanaikino viešosios sutarties, nes formalus atidėjimo... 42. Atsakovas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimo į... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai... 44. Byla nutrauktina.... 45. Byloje nustatyta, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 46. Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl paminėtų perkančiosios... 47. Pažymėtina, kad vykstant teisėtai pradėtam procesui gali atsirasti... 48. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė... 49. Taigi aptarti bylų duomenys įrodo, kad šioje byloje ieškovo (apelianto) UAB... 50. Nustatyta, kad apeliantas (ieškovas) pateiktu ieškiniu taip pat prašė... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad sumokėtas žyminis mokestis... 53. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo... 54. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 293... 55. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gegužės 19 d. sprendimą panaikinti ir... 56. Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ (į. k. ( - ))...