Byla 2A-65/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Danutės Gasiūnienės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. M., advokatui Sauliui Brazauskui, E. M., atsakovo atstovams V. G., I. J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 5 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. L2-284-436/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kamesta“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl skolos bei palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl 4 783 164,58 Lt skolos bei 177 567 Lt palūkanų priteisimo. Nurodė, kad vykdydamas šalių 1992 m. gegužės 4, 15 d. bei vėliau pasirašytas Statybos rangos sutartis, atliko Marvelės gatvės rekonstrukcijos ir Nemuno kairiojo kranto tvirtinimo darbus Kaune. Pagal šalių 2005 m. sausio 3 d. šalių pasirašytą papildomą susitarimą prie 2004 m. sausio 5 d. papildomo susitarimo Nr. 44-4-1/RD atsakovas (užsakovas) pagal ieškovo (rangovas) pateiktą 2007 m. birželio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 002136 už atliktus darbus turėjo sumokėti 4 783 164,58 Lt. Tačiau 2008 m. sausio 30 d. raštu Nr. (A27-128)-R-316 atsakovas atsisakė vykdyti šią prievolę motyvuodamas tuo, kad šalių susitarimuose dėl darbų atlikimo numatyta, jog ieškovas darbus atlieka ir perduoda atsakovui pagal kasmetinius darbų vykdymo grafikus, o 2007 metams toks grafikas sudarytas nebuvo. Ieškovo teigimu, nors minėtas grafikas nebuvo sudarytas, tačiau atsakovas darbus priėmė, pasirašė atliktų darbų aktus bei išlaidų sąmatas. Ieškovo nuomone, atsakovas, pasirašęs už 2007 m. birželio mėnesį Atliktų darbų aktus, Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei priėmęs apmokėti 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 002136, pagal 2005 m. sausio 3 d. Papildomo susitarimo Nr. 44-4-l/RD(l) 7 punktą, privalo atsiskaityti už atliktus darbus.

5Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog šalys pagal 2005 m. sausio 3 d. Papildomo susitarimo Nr. 44-4-l/RD(l) 5 punktą nebuvo raštu suderinę 2007 metų statybos darbų apimčių, terminų ir jų apmokėjimo sumos; ieškovas darbus vykdė be statybos leidimo ir užsakovo neperduotoje statybvietėje, tai yra savavališkai; ieškovas vienašališkai indeksavo darbų kainą; atsakovo darbuotojai, pasirašę 2007 m. birželio mėnesį atliktų darbų aktus, Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei priėmę 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą KAM Nr.002136, viršijo savo įgaliojimus, todėl ieškinys turi būti atmestas. Be to, su ieškovu sudaryta 2005 m. rugpjūčio 1 d. Aleksoto transporto mazgo koncesijos sutartis Nr. 1717, į kurią įtraukti Marvelės gatvės tiesybos darbų kiekiai, todėl tenkinus ieškovo reikalavimus, už tuos pačius darbus jam būtų apmokėta dvigubai.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 4 783 164,58 Lt skolą bei 133 301,31 Lt palūkanų už termino įvykdyti prievolę pažeidimą, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas sprendė, jog šalių atstovai pasirašė Atliktų darbų aktus už 2007 m. birželio mėnesį bendrai 4 783 164,58 Lt sumai, šie aktai atitinka perdavimo - priėmimo aktams įstatymo keliamus reikalavimus, todėl turi būti laikoma, kad ieškovas (rangovas) perdavė, o atsakovas (užsakovas) priėmė 2007 m. atliktus statybos darbus be jokių pastabų ar trūkumų konstatavimo. Dėl to atsakovas turi atsisakyti su ieškovu už atliktus darbus.

7Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog darbuotojai, pasirašę 2007 m. birželio mėnesį atliktų darbų aktus, viršijo savo įgaliojimus, nurodydamas, kad šiuo pagrindu priešieškinio byloje dėl aktų, kaip dvišalių sandorių pripažinimo negaliojančiais, nėra, o kol šie aktai nėra nuginčyti, jie šalims sukelia teisines pasekmes.

8Teismas sprendė, kad statybos leidimo neturėjimas ir statybvietės neperdavimas nepaneigia rangovo teisės gauti atlyginimą už faktiškai atliktus darbus, nes, teismo teigimu, šios faktinės aplinkybės neturi įtakos sprendžiant ginčą dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, kuriuos užsakovas priėmė. Nurodė, jog pats atsakovas nesilaikė Statybos įstatymo reikalavimų, nes pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio pirmosios dalies 3–5 punktų, 15 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatas, statybos projektu ir leidimu bei statybos technine priežiūra turėjo pasirūpinti atsakovas, tačiau byloje nėra duomenų, kad jis ieškovui būtų pateikęs nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą, kurio išdavimo klausimus, sprendžia pats, ar perdavęs statybvietę, nors privalėjo tai padaryti. Dėl to, teismo nuomone, net ir tada, kai rangovas atlieka darbus, pažeisdamas viešosios teisės reikalavimus (neturi statybos leidimo, patvirtinto projekto, nepaskyrė asmens, vykdančio techninę priežiūrą ir pan.), užsakovas privalo atlyginti už faktiškai atliktus statybos darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007).

9Teismas sprendė, jog vien ta atsakovo nurodyta aplinkybė, kad šalys nebuvo sudariusios rašytinio susitarimo dėl 2007 metų statybos darbų apimčių, terminų ir jų apmokėjimo sumos, nereiškia, jog tokio susitarimo nebuvo ar jis dėl formos nesilaikymo yra negaliojantis. Šią išvadą teismas grindė nurodydamas, kad liudytojais apklausti atsakovo darbuotojai patvirtino, jog tarp šalių 2007 m. vyko pasitarimai dėl atliekamų darbų ir jų apmokėjimo, o šalių atstovų pasirašyti Atliktų darbų aktai už 2007 m. birželio mėnesį patvirtina, kad šalys buvo susitarusios dėl atliktų darbų apimties ir sumų. Be to, ant 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitos KAM Nr.002136 esančios Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo A. V. ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos J. M. atžymos bei Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A. K. 2007 m. rugsėjo 4 d. rezoliucija ,,Apmokėti“, teismo nuomone, leidžia daryti išvadą, jog atsakovas sutiko su atliktų darbų apimtimis ir kaina. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog šalys, nors ir ne rašytine forma, buvo susitarusios dėl 2007 m. atliktų darbų apimties ir kainos.

10Teismas laikė, jog minėtos aplinkybės taip pat patvirtina, kad darbų kainų indeksavimas buvo atliktas ne vienašališkai rangovo, o derybų metu tarp šalių pasiekus susitarimą ir pritaikius Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą 2007 m. I pusmečio statybos sąnaudų kainų indeksą.

11Teismas taip pat nurodė, jog aplinkybė, kad su ieškovu 2005 m. rugpjūčio 1 d. sudaryta Aleksoto transporto mazgo koncesijos sutartis Nr. 1717, į kurią galimai įtraukti Marvelės gatvės tiesybos darbų kiekiai, teismo nuomone, nepaneigia ieškovo teisės gauti atlyginimą už statybos rangos darbus, atliktus pagal 2004 m. sausio 5 d. Papildomo susitarimą Nr. 44-4-1/RD prie 1992 m. gegužės 4 d. statybos rangos sutarties Nr.38 ir 1992 m. gegužės 15 d. statybos rangos sutarties Nr.78 ir 2005 m. sausio 3 d. Papildomo susitarimą Nr. 44-4-1/RD(1) prie 2004 m. sausio 5 d. Papildomo susitarimo Nr. 44-4-1/RD. Atsakovas apmokėjęs už atliktus darbus pagal rangos sutartį, galės šia aplinkybe remtis, jei ieškovas Koncesijos sutarties pagrindu sieks gauti atlyginimą už tuos pačius darbus.

12Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo minėtą teismo sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

131. Teismas neatsižvelgė į CK 2.133 straipsnio pirmosios ir šeštosios dalių, 2.136 straipsnio pirmosios dalies bei CK 2.134 straipsnio aštuntosios dalies nuostatas. Nurodo, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos 2007 m. rugpjūčio 24 d. Kanceliarijos rašte Nr. 200-7-114 bei 2008 m. balandžio 14 d. Vidaus audito skyriaus vidaus audito ataskaitoje Nr. 21-6-1 nustatyta, jog atsakovo darbuotojai, priimdami Nemuno krantinės tvirtinimo darbus, nesant 2005 m. sausio 3 d. šalių papildomo susitarimo Nr. 44-4-1/RD 5 punkte numatyto rašytinio susitarimo, viršijo savo įgaliojimus. Atsakovas yra viešas juridinis asmuo, todėl jo darbuotojai neturi teisės savo nuožiūra susitarti dėl biudžeto pinigų panaudojimo. Taigi atsakovas nepritarė minėtiems savo darbuotojų veiksmams, atsisakė apmokėti ieškovo pateiktą 2007 m. birželio 29 d. sąskaitą faktūrą, todėl turi būti laikoma, jog šie neteisėti veiksmai atsakovui nesukėlė teisinių pasekmių.

142. Teismas pažeidė sutarčių vertinimo taisykles (CK 6.193 str.), nes neatsižvelgė į sutarties šalių tikruosius ketinimus. Be to, netinkamai taikė CK 6.189 straipsnio pirmosios dalies nuostatas, nes neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimą. Teigia, kad sudarant 2005 m. sausio 3 d. papildomą susitarimą, atsakovas neturėjo bendroje susitarimo kainoje nustatytų 36 426 484 Lt šio susitarimo vykdymui, todėl šalys šio susitarimo 5 punkte susitarė, kad numatyti darbai bus vykdomi kiekvienais metais, patvirtintus Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąmatą, pasirašant susitarimus, kuriuose bus nustatoma konkrečių metų statybos darbų apimis, terminai bei apmokėjimo suma. Susitarimo 7 punkte atsakovas įsipareigojo sumokėti rangovui neviršydamas tų metų susitarime nustatytos darbų kainos. Šalių valią dėl kasmetinio rašytinio susitarimo sudarymo patvirtinta ir tai, kad šalys pasirašė atskirus papildomus susitarimus, kuriais sutarė dėl darbų apimčių 2005 metams. Teismas, konstatuodamas, kad nesant rašytinio susitarimo dėl darbų 2007 metais, šalys dėl jų susitarė, nepagrįstai prioritetą teikė ne susitarimo pažodiniam aiškinimui bei jame aiškiai įtvirtintai šalių valiai, bet bendrinei susitarimo sąvokos prasmei. Be to, teismas privalėjo vertinti, ar ieškovo 2007 metais atlikti darbai, atsižvelgiant į šalių valios ištraišką, nėra laikytini savavališkais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Susitarimas, nustatantis darbų apimtis, terimus bei kainą 2007 metams tarp šalių sudarytas nebuvo, todėl ieškovas statybos darbus 2007 metais vykdė pažeisdamas papildomos susitarimo 5 punkto nuostatas, tai yra atliko savavališkus darbus, dėl kurių nebuvo susitarta, ir prarado teisę reikalauti už juos atlyginti.

153. Teismas pažeidė teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, nes pripažino tik ieškovo interesus, visiškai paneigdamas apelianto teisėtus bei pagrįstus interesus bei lūkesčius, kylančius iš tarp šalių sudaryto 2005 m. sausio 3 d. papildomo susitarimo 5 ir 7 punktų nuostatų. Be to, teismas nesiaiškino, ar ieškovas veikė pakankamai sąžiningai ir protingai (CK 6.158 str.).

164. Teismas nepasisakė dėl vienašališko ieškovo Atliktų darbų aktuose nurodytos sumos indeksavimo, dėl ko atliktų darbų kaina padidėjo net 1 112 278, 49 Lt, ir tai sąlygojo neteisingą bylos išsprendimą, todėl sprendimas naikintinas (CPK 329 str. 1 d.).

175. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika – 2007 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007, 2004 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004 bei 2007 m. lapkričio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, nes šiose bylose nurodytos faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Šiose bylose šalys nebuvo sudariusios papildomų susitarimų, kuriuose būtų numatyta, kad susitarime numatyti darbai bus vykdomi kiekvienais metais, pasirašant susitarimus, kuriuose bus nustatoma konkrečių metų statybos darbų apimtys, terminai, kaina, bei kad užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui neviršydamas tų metų susitarime numatytos darbų apmokėjimo sumos.

187. Teismas išėjo už pareikšto ieškinio ribų, nes ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 30 000 Lt žyminio mokesčio, tačiau teismas priteisė 36 483,39 Lt.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą, ieškovas UAB ,,Kamesta“ prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje nustatytas aplinkybes, teisingai išaiškino bei pritaikė civilinio proceso bei materialiosios teisės normas ir iš dalies patenkindamas ieškovo UAB ,,Kamesta“ ieškinį bei priteisdamas iš atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos 4 783 164,58 Lt skolą bei 133 301,31 Lt palūkanų, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

22Kaip buvo minėta, ieškovas teigė, jog vykdydamas 1992-05-04 Statybos rangos sutartį Nr. 38 bei 1992-05-15 Statybos rangos sutartį Nr. 78, kurios buvo pildomos ir keičiamos vėliau šalių pasirašytais Papildomais susitarimais, vykdė Statybos rangos darbus, susijusius su Marvelės gatvės rekonstrukcija ir Nemuno kairiojo kranto krantinės tvirtinimu. Nurodė, jog šių sutarčių pagrindu už atliktus darbus pateikė atsakovui 2007-06-22 PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 002136, reikalaudamas sumokėti už 2007 m. birželio mėnesį atliktus darbus 4 783 164,58 Lt, tačiau atsakovas savo sutartinės prievolės neįvykdė, nežiūrint to, kad yra pasirašęs atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, yra priėmęs šią PVM sąskaitą faktūrą ir kt. Atsakovas, nesutikdamas su pareikštu ieškiniu, tvirtino, jog darbus, už kurių atlikimą reikalaujama atlyginti, ieškovas vykdė pažeisdamas 2005-01-03 Papildomo susitarimo Nr. 44-4-1/RD(1) 5 punkto reikalavimus, nes šalys raštu nebuvo suderinę 2007 m. statybos darbų apimčių, terminų bei apmokėjimo už juos, ieškovas darbus vykdė be statybos leidimo, statybvietėje, kurios atsakovas nustatyta jam nebuvo perdavęs. Teigė, jog atsakovo darbuotojai, pasirašę ieškovo nurodytus dokumentus ir priėmę PVM sąskaitą faktūrą, viršijo savo įgaliojimus, be to ieškovas be pagrindo vienašaliai indeksavo prašomą priteisti skolą. Nurodė, kad Marvelės gatvės tiesimo darbai yra įtraukti į 2005-08-01 šalių sudarytą Aleksoto transporto mazgo koncesijos sutartį Nr. 1717, todėl už tuos pačius darbus nagrinėjamoje byloje galimai reikalaujamas dvigubas atlyginimas.

23Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog ieškovas įrodė 4 783 164,58 Lt atsakovo skolą, šį ieškininį reikalavimą patenkino visiškai, tačiau laikė, jog ieškininio reikalavimo dalis dėl 177 567 Lt palūkanų priteisimo tenkintina iš dalies, priteisiant 133 301,31 Lt, nes nustatyta, kad atsakovas prievolę atsiskaityti su ieškovu pažeidė ne 271 dienų, kaip teigiama ieškininiame pareiškime, bet 204 dienas.

24Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius, kad skundžiamas teismo sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas ir yra naikintinas dėl CK 2.133 straipsnio 1, 6 dalies, 2.136 straipsnio 1 dalies bei 2.134 straipsnio 8 dalies (iš apeliacinio skundo teksto matyti, kad turima galvoje ne CK 2.134 str. 8 d., bet CK 2.133 str. 8 d.) neteisingo išaiškinimo bei taikymo (CPK 329 str. 1 d.).

25Byloje nustatyta, jog anksčiau šioje nutartyje nurodyti statybinės rangos testiniai santykiai tarp šalių yra prasidėję dar 1992 m., kai 1992-05-15 buvo pasirašyta pirmoji rangos sutartis Nr. 78 (t. 1, b. l. 88-89) ir tebesitęsia iki šiol, taigi ieškovui tebėra patikėtas ne vien Kauno miestui, bet ir visai valstybei itin reikšmingo, didelio – tiek laiko, darbų apimties, tiek kainos prasme, projekto, tai yra Marvelės gatvės rekonstrukcijos ir Nemuno kairiojo kranto krantinės tvirtinimo, įgyvendinimas. Vertinant tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, teisėjų kolegijos nuomone, yra svarbu ne vien tai, kad šalys sutarties pagrindu bendravo ilgą laiko tarpą, bet ir tai, kad atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija yra viešojo juridinio asmens vykdomoji institucija, kuri pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas savivaldybės teritorijoje privalo organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati įgyvendinti tokius sprendimus, įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų, organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, kontroliuoti savivaldybės turto valdymą ir naudojimą ir kt. (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3, 5, 6, 7 d., 29, 30 str. ir kt.). Tuo tarpu atsakovas, kuris pagal minėtas Vietos savivaldos įstatymo nuostatas bendrąja prasme privalo prižiūrėti tvarką mieste, o pagal statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų bei rangos sutarties nuostatas privalo atlikti juose įtvirtintas užsakovo pareigas, nepateikė teismui įrodymų, kad siekdamas užkirsti kelią, paties atsakovo tvirtinimu, ieškovo savavaliavimui, būtų ėmęsis veiksmingų priemonių, jog įstatymo ar sutarties pagrindu būtų sustabdyti tokie ieškovo veiksmai ar nutraukti statybos rangos teisiniai santykiai. Taigi šios sutarties šalys nagrinėjamu atveju abi nesilaikė sutartinių nuostatų: ieškovas nereikalavo, kad būtų pasirašytas minimas susitarimas dėl darbų 2007 metais ir pasikliovė atsakovo pareigūnų elgesiu, o atsakovas šiame procese nevykdė savo pareigų, kaip užsakovas bei savivaldos institucija (CPK 178 str., 185 str.).

26Pažymėtina tai, kad atsakovo atstovės I. J. bei J. T.-K. teismui paaiškino, jog sutinka su ieškovo nurodytų atliktų darbų kiekiu, negali pateikti tai paneigiančių įrodymų, tačiau šie darbai buvo atlikti be teisėto pagrindo, tai yra be atsakovo užsakymo. Liudytojas A. M., kuris buvo apklaustas pirmosios instancijos teisme bei apeliacinės instancijos teisme, minimu laikotarpiu dirbęs atsakovo Bendrųjų reikalų departamente, paaiškino, kad vykdė savivaldybės administracijos sudarytų sutarčių priežiūrą, iškėlė klausimą dėl neteisėto ginčo darbų priėmimo ir tuo pagrindu su ieškovu nebuvo atsiskaityta. Teigė, jog ieškovas neturėjo teisinio pagrindo indeksuoti prašomą priteisti atlyginimą už darbus, be to 2005-08-01 su ieškovu buvo sudaryta Aleksoto transporto mazgo koncesijos sutartis Nr. 1717, į kurios apimtį buvo įtraukti ir Marvelės gatvės tiesimo darbai, todėl tenkinus ieškovo reikalavimus, už tuos pačius darbus jam būtų apmokėta dvigubai (t. 3, b. l. 169-172, t. 4, b. l. 118).

27Kitas atsakovo atstovas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius V. G. bei kiti liudytojai, minimu laikotarpiu vykdę svarbias pareigas atsakovo struktūriniuose padaliniuose, patvirtino, jog ieškovo veiksmai atsakovui buvo žinomi, kad įvertinus situaciją, kuri tuo metu buvo susiklosčiusi minimo projekto vykdymo procese, tai yra siekiant išvengti didesnių nuostolių atsiradimo, ieškovui buvo leista 2007 m. tęsti darbus.

28Apeliacinės instancijos teismui V. G. paaiškino, kad Marvelės gatvės tiesimo darbai šiuo metu jau yra baigti, o jų vertė neviršija bendros sumos, o Nemuno krantinės, kuri yra gatvės pagrindu, sutvirtinimo darbus rangos sutarties bei susitarimų pagrindu tęsia ieškovas. Nurodė, kad nors valstybinė komisija nėra priėmusi šio objekto, tačiau minima gatve naudojamasi pagal paskirtį. Teigė, jog ieškovo atliktus darbus kvestionuoti yra sudėtinga, nes savivaldybės atstovai, atsakovo atstovo žodžiais tariant, ,,dėjo parašus“ ant ieškovo pateiktų aktų, pažymų, ant PVM sąskaitos faktūros jis uždėjo rezoliuciją ,,apmokėti“, tačiau pinigai nebuvo sumokėti. Atstovas nurodė, kad neturi pagrindo nesutikti su ieškovo pateikta statybos darbų verte, be indeksavimo (t. 4, b. l. 116).

29Liudytojas A. V., minimu laikotarpiu dirbęs atsakovo Miesto ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju ir buvęs minimų darbų vadovu, paaiškino, kad ieškovo atliekami darbai pusmetį buvo sustabdyti, tačiau ne dėl darbų kokybės, o dėl darbų teisėtumo. Statyba buvo atnaujinta savivaldybės administracijos nurodymu, ieškovui buvo leista indeksuoti darbų kainą, jis neveikė savavališkai. Teigė, jog lėšos šiam projektui buvo skiriamos nereguliariai, todėl darbų procese buvo atvejai, kai 2005-01-03 Papildomo susitarimo Nr. 44-4-1/RD(1) 5 punkte numatyti susitarimai būdavo pasirašomi po darbų atlikimo. Laikė, jog ieškovas, atlikdamas ginčo darbus, neveikė savavališkai (t. 3, b. l. 172-174, t. 4, b. l. 117).

30Liudytojas M. K., kuris minimu laikotarpiu dirbo atsakovo Statybos skyriuje techninės priežiūros inžinieriumi, vyriausiuoju specialistu, paaiškino, kad vadovavo ieškovo vykdytos statybos techninei priežiūrai. Teigė, jog dėl objekto specifikos šie objektai negalėjo būti konservuojami ir darbai vyko nepertraukiamai, minimu laikotarpiu vyko pasitarimai, kuriuose dalyvavo tiek ieškovo atstovai, tiek savivaldybės atstovai, nuolat buvo aptariama darbų eiga, klausimai dėl darbų kokybės, ar neatliktų darbų prirašymo nebuvo iškilę, darbai buvo atliekami kokybiškai, atliktų darbų aktai buvo pasirašomi kiekvieną mėnesį. Nurodė, jog darbų atlikimas buvo sustabdytas ne dėl jų neteisėtumo, o tam, kad būtų nustatytas atliktų darbų kiekis, objekto konservavimas, sustabdžius statybą, būtų kainavęs brangiau, 2007 m. ieškovo atliekamiems darbams buvo vykdoma techninė priežiūra (t. 3, b. l. 174-175, t. 4, b. l. 117-118).

31Liudytojas V. A., dirbęs Statybų skyriaus vedėju, paaiškino, kad šis skyrius minimą objektą perėmė 2008 m., ruošiant 2009-11-05 papildomą susitarimą buvo konstatuota, jog ieškovas faktiškai yra atlikęs darbus, dėl kurių apmokėjimo yra kilęs nagrinėjamas ginčas, klausimai dėl darbų kokybės nebuvo iškilę (t. 4, b. l. 117).

32Taigi pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog atsakovas neginčija darbų, už kuriuos ieškovas reikalauja priteisti atlyginimą, jų atlikimo fakto, apimties, kokybės, kainų pagrįstumo, teisingai atmetė atsakovo argumentus dėl CK 2.133 straipsnio 1, 6 dalies, 2.136 straipsnio 1 dalies bei 2.133 straipsnio 8 dalies nuostatų taikymo. Teismas pagrįstai remdamasis statybinės rangos teisinius santykius reglamentuojančiomis CK normomis, teisingai nurodė, jog pagal CK 6.681 straipsnio pirmojoje dalyje pateiktą Statybos rangos sutarties esmės apibūdinimą, rangovas - nagrinėjamoje byloje ieškovas, įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo - nagrinėjamoje byloje – atsakovo, užduotį statinį ar atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą, o remdamasis bylos medžiaga teisingai laikė, jog ieškovo vykdomą statybą privalėjusių prižiūrėti bei kitų atsakovo darbuotojų paminėti veiksmai, o taip pat situacija, kuri buvo susiklosčiusi statybos procese, paneigia atsakovo argumentus dėl ieškovo atliktų darbų savavališkumo. Teismas teisingai sprendė, kad atsakovui yra atsiradusi prievolė atlyginti už šiuos darbus atliktus pagal 2004 m. sausio 5 d. Papildomo susitarimą Nr. 44-4-1/RD prie 1992 m. gegužės 4 d. statybos rangos sutarties Nr.38 ir 1992 m. gegužės 15 d. statybos rangos sutarties Nr.78 bei 2005 m. sausio 3 d. Papildomą susitarimą Nr. 44-4-1/RD(1) prie 2004 m. sausio 5 d. Papildomo susitarimo Nr. 44-4-1/RD (CK 6.94 str. 4 d., 6.687 str.).

33Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal bylos medžiagą 2007-06-22 PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr. 002136 su reikalavimu sumokėti už 2007 m. birželio mėnesį atliktus darbus 4 783 164,58 Lt ieškovas atsakovui pateikė 2007 m. rugsėjo mėnesį, kuris priėmęs šiuos dokumentus, turėjo atsiskaityti 2007 m. spalio 4 d., tuo tarpu pats apeliantas savo skunde nurodo, jog Kauno miesto savivaldybės administracija tik 2008 m. sausio 30 d. raštu Nr. (A27-128)-R-316 jį informavo, kad nesant pasirašytų kasmetinių susitarimų dėl darbų 2007 metams, kaip to reikalauja 2005 m. sausio 3 d. papildomo susitarimo Nr. 44-4-l/RD (l) 5 punkto nuostatos, yra atsisakoma mokėti pagal pateiktus Atliktų darbų aktus, kurie traktuojami, kaip savavališki (t. 1, b. l. 10, 12-18, 132-136).

34Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad sprendžiant klausimą dėl CK 6.193 straipsnyje išdėstytų sutarties aiškinimo taisyklių taikymo, pirmiausiai turi būti nustatomi sutarties šalių ketinimai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog iš pažeidimo negali atsirasti teisė. Tačiau remiantis byloje surinktais įrodymais, apibūdinančiais atsakovo pareigūnų elgesį ieškovui atliekant bei atlikus ginčo darbus, apelianto nurodomo rašytinio kasmetinio susitarimo dėl darbų 2007 m. nebuvimas neduoda pagrindo spręsti apie ieškovo veiksmų savavališkumą. Kartu atmetami apelianto argumentai, kad teismas pažeidė tiek civiliniame procese, tiek materialinėje teisėje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principus ir sutarčių laisvės principo nuostatas (CPK 3 str., CK 1.5, 6.156 str.) nes, kaip nurodė teismas, priešingu atveju būtų įteisintas atsakovo praturtėjimas ieškovo sąskaita (CPK 6.200 str.).

35Apeliantas teisus teigdamas, jog teismas sprendime privalo nurodyti ne tik įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, bet ir argumentus, dėl kurių teismas vienais įrodymais remiasi, o kitus įrodymus atmeta (CPK 185 str., 270 str. 4 d. 3 p.), tačiau, kaip nurodo atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas, yra nagrinėtini tik tie įrodymai, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes, o teismo sprendimas dėl šios priežasties gali būti naikinamas tik tuo atveju, jeigu dėl tokio pažeidimo galėjo būti neteisingai išnagrinėta byla (CPK 329 str. 1 d., 180 str.). Be to, pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje jau yra nusistovėjusi nuostata, jog tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas yra padaręs tokią klaidą, ją privalo ištaisyti apeliacinės instancijos teismas, kuris privalo patikrinti skundžiamo teismo sprendimo tiek teisėtumą, tiek ir pagrįstumą, tai yra šios instancijos teismas yra fakto instancija (CPK 320 str. 1 d.).

36Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, atmeta apelianto argumentus, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl ieškovo prašymo priteisti atlyginimą už darbus jų kainą indeksavus statybos kainų indeksu, tai yra 1, 303 karto, neįvertino į bylą atsakovo pateiktų įrodymų bei nurodytų argumentų, turinčių reikšmės nagrinėjamam klausimui, ir patenkinęs šį reikalavimą, priėmė neteisingą sprendimą (CPK 185 str.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, anksčiau šioje nutartyje nurodytuose ieškovo pateiktuose dokumentuose, pagal kuriuos atsakovas, kaip minėta, be jokių pretenzijų, ar pastabų priėmė ieškovo atliktus darbus už 2007 m. birželio mėnesį, o pačius dokumentus iš ieškovo priėmė apmokėti (Atliktų darbų aktai, Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma, 2007 m. birželio 29 d. PVM sąskaitą faktūra KAM Nr. 002136) (t. 1, b. l. 10-20), yra nurodoma jau indeksuota darbų kaina. Taigi teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs rašytinius įrodymus, liudytojų paaiškinimus, nustatęs minimu laikotarpiu tarp šalių susiklosčiusius faktinius santykius ir padaręs, teisėjų kolegijos nuomone, teisingą išvadą, kad tarp šalių buvo susitarimas dėl 2007 m. birželio mėnesį atliekamų darbų apimties ir jų kainos, turėjo pagrindą, kaip nurodyta teismo sprendime, vadovaujantis tais pačiai argumentais konstatuoti, kad darbų kainos indeksavimą ieškovas atliko ne vienašališkai, o derybų metu šalims susitarus dėl indeksavimo taikymo, remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą 2007 m. I pusmečio statybos sąnaudų kainų indeksą (t. 3, b. l. 73). Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas teisingai nurodė, jog atsakovo atstovė, dalyvavusi pirmosios instancijos teismo posėdyje, taip pat neneigė, kad dėl indeksavimo buvo susitarta (t. 3, b. 1. 157).

37Atmetami apelianto nurodyti argumentai, susiję su atsakovo 2008 m. gegužės 29 d. atsiliepime į ieškinį bei 2008 m. lapkričio 18 d. teismo posėdyje šiuo klausimu išdėstytais motyvais, grindžiamais Vidaus audito išvadomis. Šiose išvadose nurodyta, kad pagal 2005 m. sausio 3 d. papildomo susitarimo Nr. 44-4-l/RD(l) 5 punktą sutarties kaina gali būti indeksuojama dėl infliacijos ar pasikeitusių mokesčių ir nustatoma šalių susitarime, kuris pasirašomas kiekvienais metais, nustatant darbų apimtis, terminus, apmokėjimą. Tuo remdamasis apeliantas teigia, kad Atliktų darbų aktuose nurodytų atliktų darbų vertės indeksavimas statybos kainų indeksu galimas tik laikantis paminėto papildomo susitarimo Nr. 44-4-l/RD(l) 5 punkte numatytų sąlygų (t. 1, b. l. 79, 132, t. 3 b. l. 158-165, 125-154), nes priešingu atveju pažeidžiamos CK 1.63 straipsnio 6 dalies, CK 6.189 straipsnio pirmosios dalies nuostatos. Teisėjų kolegija sprendžia, jog remiantis anksčiau šioje nutartyje išdėstytais argumentais, šie motyvai, o taip pat teiginiai, susiję su Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamų lyginamųjų infliacijos Lietuvoje duomenų analize, neduoda pagrindo kitaip vertinti pirmosios instancijos teismo išvadų šiuo klausimu ir naikinti teismo sprendimą (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

38Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 8 d. nutartis, A. G. v. S. P. ir kt., civilinė byla Nr. 3K-3-271/2000 ir kt.), teisingai nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylas aiškina ir taiko teisės normas, o kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, todėl taikymas konkrečių teismo precedentų bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant jis buvo suformuluotas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Iš tiesų, teismo sprendimas, skirtingai nei įstatymas, teisės šaltinio galią turi tik analogiškos bylos atveju. Kitaip tariant, teisės išaiškinimu kaip precedentu privalu vadovautis tik tokioje byloje, kuri iš esmės panaši į ankstesnę, tai yra, kurioje teismo sprendimo ratio decidendi sutampa su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis.

39Tačiau, kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, priešingai nei teigia apeliantas, jo nurodytoms nutartims, pirmosios instancijos teismas neteikė CPK 4 straipsnyje nurodytos precedentinės reikšmės. Šias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis bylose, kuriose buvo nagrinėjami klausimai dėl statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo akto formos, dėl viešosios teisės normų, reglamentuojančių statybos procesą, pažeidimų reikšmės, sprendžiant atsiskaitymo už faktiškai atliktus darbus pagal rangos sutartį, teismas nurodė, patvirtindamas savo išvadas, pagrįstas byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių analize (CPK 185 str.).

40Atmetamas, kaip nepagrįstas taip pat ir paskutinis ieškovo apeliacinio skundo argumentas teismo sprendimo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu. Teisėjų kolegija laiko, jog ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą teismas sprendžia vykdydamas procesinę pareigą ir nepriklausomai nuo šalių prašymo (CPK 270 str. 5d. 3 p.). Todėl teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovo žyminio mokesčio proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, teisingai išsprendė šį klausimą (CPK 93 str. 2 d.).

41Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo apeliacinį skundą, daro išvadą, kad nėra pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas skunde nurodytais motyvais, taip pat nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

42Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas savo procesiniuose dokumentuose ne kartą pabrėžė, jog yra viešas juridinis asmuo, todėl jo darbuotojai neturėjo teisės savo nuožiūra susitarti dėl biudžeto lėšų panaudojimo, todėl atsakovui nėra atsiradusi prievolė sumokėti ieškovui už padarytus statybos rangos darbus. Teisėjų kolegija, konstatavusi, jog šioje byloje yra viešas interesas, siūlė atsakovui pateikti papildomus įrodymus, susijusius su ieškovo prašomos priteisti skolos pagrįstumu, tame tarpe ir dėl argumentų, susijusių su reikalavimu apmokėti už Marvelės gatvės tiesybos darbus, kurie gali būti įtraukti į Aleksoto transporto mazgo koncesijos sutartį Nr. 1717, nors apeliaciniame skunde dėl šios teismo išvados nepasisakoma. Tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti, motyvuojant tuo, kad šiuo metu savivaldybė neturi įrodymų, jog ieškovas nėra atlikęs darbų už nurodytą sumą, ar juos atlikęs nekokybiškai, kad sutinka su darbų verte, išskyrus indeksavimą, nes ,,šiai dienai neturi įrodymų ją nuginčyti“, kad atsakovui nekyla abejonių dėl to, kad darbų yra atlikta mažiau nei nurodyta aktuose, tačiau atsisako juos apmokėti, nes aktus pasirašė neįgalioti asmenys (t. 4, b. l. 42, 68).

43Teisėjų kolegija buvo pasiūliusi šalims svarstyti klausimą dėl ekspertizės skyrimo, nutarusi išreikalauti dokumentus (specialistų išvados, ekspertizių aktai ir kt.), susijusius su Marvelės g. rekonstrukcijos bei Nemuno kairiojo kranto tvirtinimo projektų įgyvendinimu, iš Lietuvos Respublikos STT Kauno valdybos, kurioje nuo 2007-03-16 yra atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal BK 229 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos požymius (tarnybinių pareigų neatlikimas) ir tiriama Kauno miesto savivaldybės ūkinė finansinė veikla pagal anksčiau paminėtas rangos sutartis (ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr.20-2-00101-07). Tačiau teismas buvo informuotas, kad pranešimai apie įtarimus niekam nėra įteikti, tyrimas gali užtrukti, nes tiriama savivaldybės keliolikos metų veikla, o FNTT prie VRM Kauno apskrities skyriaus specialisto tyrimas ar vykdant šį projektą savivaldybei buvo padaryta materialinė žala, nėra baigtas, todėl reikalaujami dokumentai negali būti pateikti (t. 4, b. l. 56, 61, 64, 96). Svarstant klausimą dėl bylos sustabdymo, atsakovas paliko jį spręsti teismui savo nuožiūra, taip, ,,kaip jam atrodo reikalinga siekiant teisingai išnagrinėti bylą“ (t. 4, b. l. 67). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kad viešas interesas negali būti absoliutinamas, įvertinusi šias aplinkybes ir konstatavusi, jog byloje surinktų įrodymų visuma leidžia patikrinti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, nutarė bylą nagrinėti ir remtis joje surinktai įrodymais.

44Teisėjų kolegija, remdamasi paminėtu atkreipia dėmesį į tai, kad ši nutartis, neužkerta kelią esant pagrindui CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo šioje byloje, ar kelti klausimą dėl materialinės žalos atlyginimo asmenims, kurie, atsakovo nuomone, yra kalti dėl jos atsiradimo.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

47Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 5 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kauno... 5. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš... 7. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog darbuotojai, pasirašę 2007 m.... 8. Teismas sprendė, kad statybos leidimo neturėjimas ir statybvietės... 9. Teismas sprendė, jog vien ta atsakovo nurodyta aplinkybė, kad šalys nebuvo... 10. Teismas laikė, jog minėtos aplinkybės taip pat patvirtina, kad darbų kainų... 11. Teismas taip pat nurodė, jog aplinkybė, kad su ieškovu 2005 m. rugpjūčio 1... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo... 13. 1. Teismas neatsižvelgė į CK 2.133 straipsnio pirmosios ir šeštosios... 14. 2. Teismas pažeidė sutarčių vertinimo taisykles (CK 6.193 str.), nes... 15. 3. Teismas pažeidė teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, nes... 16. 4. Teismas nepasisakė dėl vienašališko ieškovo Atliktų darbų aktuose... 17. 5. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota... 18. 7. Teismas išėjo už pareikšto ieškinio ribų, nes ieškovas prašė... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, ieškovas UAB ,,Kamesta“ prašo teismo... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 22. Kaip buvo minėta, ieškovas teigė, jog vykdydamas 1992-05-04 Statybos rangos... 23. Pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog ieškovas įrodė 4 783 164,58... 24. Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius, kad skundžiamas teismo... 25. Byloje nustatyta, jog anksčiau šioje nutartyje nurodyti statybinės rangos... 26. Pažymėtina tai, kad atsakovo atstovės I. J. bei 27. Kitas atsakovo atstovas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius... 28. Apeliacinės instancijos teismui V. G. paaiškino, kad... 29. Liudytojas A. V., minimu laikotarpiu dirbęs atsakovo... 30. Liudytojas M. K., kuris minimu laikotarpiu dirbo atsakovo... 31. Liudytojas V. A., dirbęs Statybų skyriaus vedėju,... 32. Taigi pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog atsakovas neginčija... 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal bylos medžiagą 2007-06-22 PVM... 34. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad sprendžiant klausimą dėl CK... 35. Apeliantas teisus teigdamas, jog teismas sprendime privalo nurodyti ne tik... 36. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, atmeta apelianto argumentus, kad... 37. Atmetami apelianto nurodyti argumentai, susiję su atsakovo 2008 m. gegužės... 38. Apeliantas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų... 39. Tačiau, kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo, priešingai nei teigia... 40. Atmetamas, kaip nepagrįstas taip pat ir paskutinis ieškovo apeliacinio skundo... 41. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovo... 42. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas savo procesiniuose dokumentuose... 43. Teisėjų kolegija buvo pasiūliusi šalims svarstyti klausimą dėl... 44. Teisėjų kolegija, remdamasi paminėtu atkreipia dėmesį į tai, kad ši... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 47. Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 5 sprendimą palikti nepakeistą. ...