Byla 2-685-636/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G.,

2rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „UAB „“ ieškinį atsakovei S. A. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „“ 2012 m. vasario 14 d. teismui paduotame ieškinyje nurodė, kad 2009 m. sausio 14 d. tarp ieškovės UAB „UAB „“, valdančios sistemą ir atsakovės S. A., vadovaujantis bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovė paskolino atsakovei 750,00 Lt. Nustatytas paskolos terminas – 30 dienų, todėl paskolą ir 150,00 Lt dydžio paskolos suteikimo komisinį mokestį atsakovė turėjo grąžinti 2009 m. vasario 13 d. Atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, negrąžino paskolos ir komisinio mokesčio, todėl jai dar buvo paskaičiuoti delspinigiai. Ieškovė prašo priteisti 2300,00 Lt skolą, kurią sudaro 750 lt paskola, 50 (penkiasdešimt litų ) litų paskolos suteikimo komisinis mokestis, 1500lt delspinigių ,5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2012-02-22. Atsakovė per nustatytą 30 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (( - ) str. 4 d.).

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (b.l. 4-6), PVM sąskaitos faktūros (b.l. 8), 2009 m. sausio 1 d. mokėjimo nurodymo Nr. 881 (b.l. 9), paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b.l. 10), nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2009 m. sausio 14 d. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovė atsakovei suteikė 750,00 Lt paskolą, kurią atsakovė įsipareigojo grąžinti iki 2009 m. birželio 24 d. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 5.1. punkte už naudojimąsi paskola numatytas 150,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis, kurį atsakovė taip pat privalėjo sumokėti iki 2009 m. birželio 24 d. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu atsakovė įsipareigojo už kiekvieną bet kokio mokėjimo pagal sutartį vėlavimo dieną mokėti ieškovei 1% dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai yra numatyta ir LR CK 6.200 str. 1 d. Pagal LR CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (LR CK 6.63 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.59 str.). Atsakovė negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 750,00 Lt negrąžintos paskolos ir 50,00 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį ( 100 lt ieškovo yra nurodomas, kad apmokėtas ( b.l. 8 ), kurį ieškovė įvardija kaip palūkanas už naudojimąsi paskola, yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

7Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt delspinigių, skaičiuojamų už 180 dienų nuo negrąžintos paskolos ir nesumokėto komisinio paskolos suteikimo mokesčio. Ieškovė, vadovaudamasi bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, skaičiuoja 1% dydžio delspinigius, kurių metinis dydis yra 365%.

8Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, bet jos yra ir sutartinės civilinės atsakomybės forma, atliekanti kompensuojamąją funkciją, kai sutartis nevykdoma arba vykdoma netinkamai, tačiau netesybos jokiu būdu negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Nepaisant to, nustatant netesybas šalių susitarimu, visuomet egzistuoja grėsmė, kad ekonomiškai stipresnė šalis gali siekti nesąžiningai pasinaudoti savo pranašesne padėtimi ir piktnaudžiaudama skolininko sunkia materialine padėtimi, nepatyrimu, silpnavališkumu ar kitomis aplinkybėmis, verčiančiomis skolininką elgtis neapgalvotai, nustatyti neprotingai dideles netesybas. Todėl sutarties sąlyga dėl netesybų, kaip ir bet kokia kita sutarties sąlyga, vertintina sąžiningumo, teisingumo ir protingumo požiūriu. LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje yra numatyta teismo teisė sumažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės arba neprotingai didelės. Teismas nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, vadovaujasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertina visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir turi stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos A. T. 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas“, civilinės bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007).

9Atsižvelgiant į tai, kad paskaičiuotas delspinigių dydis net du kartus viršija paskolos sumą, taip pat į tai, kad paskolos sutartis sudaryta tarp nevienodoje ekonominėje padėtyje esančių subjektų, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, delspinigių dydis nuo 1% mažintinas 10 kartų iki 0,1%. Sumažintas tarifas netaikomas jau sumokėtoms netesyboms (LR CK 6.73 str. 2 d.). Formaliai įvertinus bylos aplinkybes, rašytinę medžiagą, darytina išvada, kad ieškovei iš atsakovės priteistini 150,00 Lt dydžio delspinigiai.

10Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.). LR CK 6.210 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi sutartimi nebuvo nustatytas kitoks palūkanų dydis, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012 m. vasario 15 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.) Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė mokėjimo kvitą, patvirtinantį, jog sumokėjo 70,00 Lt dydžio žyminį mokestį (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p.), kuris yra nustatytas minimalus, įskaitant indeksaciją, paduodant ieškinį teisme ( LR CPK 80str., 82 str. ) Iš viso ieškovė patyrė 70,00 Lt dydžio įstatymo nustatytų turtinio pobūdžio bylose bylinėjimosi išlaidų, kurios ieškovei priteistinos iš atsakovės ( LR CPK 80 str. ).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str., 259-268 str., 285str., 286 str., teismas u ž a k i ų

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės S. A., a.k. ( - ) gyv. V., Mažeikiai, ieškovei UAB „“, į.k. , buv. J.gv., LT Kaunas, a.s. ( - ), „Swedbank“, AB:

15- 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) paskolos;

16- 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio;

17- 150,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 00 ct) delspinigių;

18- 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos;

19- 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

20Kitoje dalyje – ieškinį atmesti.

21Informuoti atsakovę, kad per 20 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo dienos, ji turi teisę paduoti pareiškimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, o priešingu atveju šis sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduodamas vykdomasis raštas.

22Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G.,... 2. rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė UAB „“ 2012 m. vasario 14 d. teismui paduotame ieškinyje... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2012-02-22. Atsakovė per nustatytą... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: bendrųjų paskolos sutarties... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 7. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovės 1500,00 Lt... 8. Delspinigiai yra netesybų rūšis. Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa:... 9. Atsižvelgiant į tai, kad paskaičiuotas delspinigių dydis net du kartus... 10. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 11. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str., 259-268... 13. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 14. Priteisti iš atsakovės S. A., a.k. ( - ) gyv. V., Mažeikiai, ieškovei UAB... 15. - 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) paskolos;... 16. - 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio;... 17. - 150,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 00 ct) delspinigių;... 18. - 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos... 19. - 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.... 20. Kitoje dalyje – ieškinį atmesti.... 21. Informuoti atsakovę, kad per 20 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo... 22. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...