Byla 2K-15/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Rimanto Baumilo, Prano Kuconio ir pranešėjos Lidijos Liucijos Žilienės, sekretoriaujant D. Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui D. Stankevičiui, gynėjai advokatei L. Latvėnienei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 12 d. nuosprendžio, kuriuo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinis skundas patenkintas iš dalies – Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d. nuosprendžio dalis, kuria S. M. išteisinta pagal Lietuvos Respublikos BK 260 straipsnio 1 dalį (2006 m. spalio 10 d. epizodas) panaikinta ir dėl šios dalies priimtas naujas nuosprendis: S. M. pripažinta kalta pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2006 m. spalio 10 d. neteisėtas narkotinių medžiagų pardavimas, veikiant kartu su R. M.) ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteista laisvės atėmimu vieneriems metams.

2Nuosprendžio dalis, kuria S. M. pripažinta kalta pagal BK 260 straipsnio 1 dalį dėl 2006 m. spalio 19 d. ir 2006 m. lapkričio 2 d. nusikalstamos veikos epizodų pakeista: panaikintas BK 62 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymas ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, S. M. nuteista laisvės atėmimu vieneriems metams trims mėnesiams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, ši bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2006 m. spalio 10 d. nusikalstamos veikos epizodas), ir nustatyta subendrinta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams trims mėnesiams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, ši bausmė subendrinta apėmimo būdu su Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d. nuosprendžiu paskirta bausme pagal BK 259 straipsnio 2 dalį – areštu 30 parų ir S. M. nustatyta galutinė bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Taip pat pakeista pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl Ritos Matulevičiūtės, tačiau dėl jos nuosprendis neskundžiamas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, be to, 2006 m. spalio 10 d. veiką, kvalifikuotą pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, perkvalifikuoti pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį, gynėjos, prašiusios S. M. skirti mažesnę bausmę, nei prašo prokuroras, paaiškinimus,

Nustatė

5S. M. pakeistu Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nuosprendžiu nuteista pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tai, kad tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis, neteisėtai, turėdama tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo 2,405 g narkotinės medžiagos – aguonų ir jų dalių koncentrato – ir ją laikė name, ( - ), kurią dalimis – 2006 m. spalio 19 d., apie 10.40 val., 0,116 g, 2006 m. lapkričio 2 d., 11.45 val., – 0,057 g pardavė po 10 Lt liudytojui Nr. 8, kuriam taikomas anonimiškumas; likusią dalį narkotinės medžiagos – 2,232 g aguonų ir jos dalių koncentrato S. M. laikė iki 2006 m. gruodžio 12 d., 10.15 val., name, ( - ), turėdama tikslą parduoti, iki tol, kol policijos pareigūnai kratos metu ją rado ir paėmė.

6Pagal BK 259 straipsnio 2 dalį S. M. nuteista už tai, kad tyrimo nenustatytomis aplinkybėmis, neteisėtai, neturėdama tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo nedidelį kiekį – 0,004 g – psichotropinės medžiagos klonazepamo ir laikė iki 2006 m. gruodžio 12 d., 10.15–11.30 val., name, ( - ), iki tol, kol policijos pareigūnai kratos metu ją rado ir paėmė.

7Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį S. M. nuteista už tai, kad 2006 m. spalio 10 d., apie 16.20 val., name, ( - ), veikdama kartu su R. M., neteisėtai pardavė už 10 Lt 0,067 g narkotinės medžiagos – aguonų ir jų dalių koncentrato liudytojui Nr. 8, kuriam taikomas anonimiškumas.

8Kasaciniu skundu Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 12 d. nuosprendį dėl S. M. – vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, taikant dalinį bausmių sudėjimo būdą, vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, paskirtą pagal BK 260 straipsnio 1 dalį dėl 2006 m. spalio 19 d. ir 2007 m. lapkričio 2 d. nusikalstamos veikos epizodų padarymo, subendrinti su vienerių metų laisvės atėmimo bausme, paskirta pagal BK 260 straipsnio 1 dalį dėl 2006 m. spalio 10 d. nusikalstamos veikos padarymo, ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams devyniems mėnesiams; vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, šią bausmę apėmimo būdu subendrinti su Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d. nuosprendžiu paskirta 30 parų arešto bausme pagal BK 259 straipsnio 2 dalį ir galutinę bausmę nustatyti laisvės atėmimą vieneriems metams devyniems mėnesiams, ją atliekant pataisos namuose; kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

9Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas bendrindamas S. M. paskirtas bausmes netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą. Vilniaus apygardos teismas, bendrindamas bausmes pagal BK 260 straipsnio 1 dalį dėl 2006 m. spalio 10 d. padarytos nusikalstamos veikos ir pagal BK 260 straipsnio 1 dalį dėl tęstinės nusikalstamos veikos 2006 m. spalio 19 d. ir 2006 m. lapkričio 2 d. padarymo, pagrįstai vadovavosi BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, tačiau neteisingai šias bausmes subendrino. Teismas, taikydamas dalinį bausmių sudėjimo būdą, prie griežtesnės vienerių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės (tęstinė nusikalstama veika, padaryta 2006 m. spalio 19 d. ir lapkričio 2 d.) iš dalies pridėdamas vienerių metų laisvės atėmimo bausmę (2006 m. spalio 10 d. nusikalstama veika), realiai jų nesubendrino, t. y. paskyrė vienerius metus ir tris mėnesius laisvės atėmimo. Todėl vėliau, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, šią netinkamai subendrintą bausmę bendrindamas apėmimo būdu su Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d. nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirta 30 parų arešto bausme, apeliacinės instancijos teismas paskyrė per švelnią galutinę bausmę.

10Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiai keistini dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo (BPK 369 straipsnio 1 dalies pagrindu).

11Dėl BK 22 straipsnio 1 dalies ir 260 straipsnio 1 dalies bei 63 straipsnio 1, 4 dalių taikymo

12Vilniaus apygardos teismas S. M. pripažino kalta pagal BK 260 straipsnio 1 dalį dėl 0,067 g narkotinės medžiagos – aguonų ir jų dalių koncentrato – pardavimo 2006 m. spalio 10 d. įslaptintam liudytojui Nr. 8, kuriam taikomas anonimiškumas. Įslaptintas liudytojas veikė pagal sankcionuotą nusikalstamos veikos imitavimo modelį, t. y. teisėsaugos pareigūnų pavedimu ir jų kontroliuojamas. Narkotinė medžiaga, įgyta įslaptinto liudytojo N. 8, perduota teisėsaugos pareigūnams, taigi nors S. M. veika formaliai atitiko BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties objektyviuosius požymius, tačiau šiuo atveju S. M. parduota narkotinė medžiaga nebuvo ir negalėjo būti panaudota pagal jos paskirtį ir reali žala BK 260 straipsnio saugomam objektui – visuomenės saugumui ir žmonių sveikatai nebuvo padaryta, t. y. nusikaltimas nebuvo baigtas. Esant tokiai situacijai, S. M. veika, už kurią ji nuteista, perkvalifikuotina iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį.

13Kasaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl S. M. – pripažinęs ją kalta dėl narkotinės medžiagos 2006 m. spalio 10 d. pardavimo (šiuo atveju pasikėsinimo parduoti) ir paskyręs jai už tai vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, taip pat pakeitęs nuosprendžio dalį, kuria S. M. už tęstinės nusikalstamos veikos padarymą 2006 m. spalio 19 ir lapkričio 2 d. skiriant bausmę buvo taikytos BK 62 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, ir BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu už šį nusikaltimą paskyręs vienerių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, neteisingai jas subendrino, t. y. taikydamas BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, dalinio bausmių sudėjimo būdu bendrindamas už šias veikas paskirtas bausmes, jų realiai, kaip to reikalaujama įstatyme, nesubendrino; vėliau šią netinkamai subendrintą bausmę BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu subendrino su pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirta 30 parų arešto bausme.

14Pagal BK 63 straipsnio 4 dalies nuostatas, kai taikomas dalinis bausmių sudėjimo būdas, prie griežčiausios bausmės, paskirtos už vieną iš padarytų nusikalstamų veikų, iš dalies pridedamos švelnesnės bausmės. Taigi apeliacinės instancijos teismas prie griežčiausios iš paskirtų bausmių turėjo pridėti dalį švelnesnės bausmės ir šią subendrintą bausmę BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindu bendrinti su pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirta arešto bausme.

15Todėl pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžių dalys dėl S. M. nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2006 m. spalio 10 d. nusikalstama veika) ir dėl paskirtų bausmių subendrinimo keistinos.

16Teisėjų kolegija, skirdama S. M. bausmę pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį dėl 2006 m. spalio 10 d. nusikalstamos veikos padarymo, atsižvelgia į apeliacinės instancijos teismo nustatytas veikos padarymo aplinkybes, į S. M. asmenybę apibūdinančius duomenis, taip pat į tai, kad buvo taikytos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos ir paskirta žymiai mažesnė bausmė negu BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės minimali riba (sankcijoje nustatytas laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų), todėl parenka tos pačios rūšies ir dydžio bausmę.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

18Pakeisti Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 12 d. nuosprendį dėl S. M.

19S. M. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2006 m. spalio 10 d. nusikalstama veika), perkvalifikuoti pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams.

20Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, taikant dalinį bausmių sudėjimo būdą, vienerių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, paskirtą apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį už tęstinę nusikalstamą veiką, padarytą 2006 m. spalio 19 d. ir 2006 m. lapkričio 2 d., subendrinti su vienerių metų laisvės atėmimo bausme, paskirta pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį už nusikalstamą veiką, padarytą 2006 m. spalio 10 d., ir nustatyti subendrintą bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams devyniems mėnesiams.

21Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, šią subendrintą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d. nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirta trisdešimties parų arešto bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir galutinę subendrintą bausmę S. M. nustatyti laisvės atėmimą vieneriems metams devyniems mėnesiams, atliekant ją pataisos namuose.

22Kitas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžių dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Nuosprendžio dalis, kuria S. M. pripažinta kalta pagal BK 260 straipsnio 1... 3. Taip pat pakeista pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl Ritos... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, prokuroro, prašiusio... 5. S. M. pakeistu Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 6. Pagal BK 259 straipsnio 2 dalį S. M. nuteista už tai, kad tyrimo... 7. Pagal BK 260 straipsnio 1 dalį S. M. nuteista už tai, kad 2006 m. spalio 10... 8. Kasaciniu skundu Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo... 9. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas bendrindamas... 10. Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas... 11. Dėl BK 22 straipsnio 1 dalies ir 260 straipsnio 1 dalies bei 63 straipsnio 1,... 12. Vilniaus apygardos teismas S. M. pripažino kalta pagal BK 260 straipsnio 1... 13. Kasaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas,... 14. Pagal BK 63 straipsnio 4 dalies nuostatas, kai taikomas dalinis bausmių... 15. Todėl pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžių dalys dėl... 16. Teisėjų kolegija, skirdama S. M. bausmę pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 18. Pakeisti Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2007 m. balandžio 12 d.... 19. S. M. nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2006... 20. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, taikant dalinį bausmių... 21. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, šią subendrintą... 22. Kitas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžių dalis...