Byla 1A-343/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nuosprendžio, kuriuo J. Ž. pripažinta kalta padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalyje, ir nubausta laisvės atėmimu 3 metams ir 5 mėnesiams;

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Ražinskaitės (pranešėjos), teisėjų: Rūtos Mickevičienės, E. V., sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant prokurorui Tomui Meškauskui, gynėjui D. S., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios J. Ž. gynėjo advokato D. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nuosprendžio, kuriuo J. Ž. pripažinta kalta padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalyje, ir nubausta laisvės atėmimu 3 metams ir 5 mėnesiams;

2vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirta bausmė visiško sudėjimo būdu subendrinta su Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. nuosprendžiu pagal

3BK 259 straipsnio 1 dalį paskirta 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas 3 metams ir 5 mėnesiams bei 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda, laisvės atėmimo bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

4Iš J. Ž. išieškoti neteisėtai nusikalstamu būdu gauti 120 litų.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6J. Ž. pripažinta kalta ir nuteista už tai, kad iki 2010 m. lapkričio 12 d. 13.30 val. savo namuose ( - ), neteisėtai, turėdama tikslą platinti, laikė ir 13.30 val. liudytojui Nr. 1, veikusiam pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį (toliau – NVIM), M. G. ( - ) namo kieme už 40 Lt pardavė 0,864 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,202 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino;

7tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2010 m. lapkričio 22 d. 15.30 val. atgabeno ( - ) namą ir liudytojui Nr. 1, veikusiam pagal NVIM, už 40 Lt pardavė 0,872 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,405 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino;

8tęsdama nusikalstamą veiką, ji iki 2010 m. gruodžio 7 d. apie 15.40 val. savo namuose ( - ), laikė ir apie 15.40 val. liudytojui Nr. 1, veikusiam pagal NVIM, M. G. ( - ) namo kieme už 40 Lt pardavė 0,712 g miltelių, kurių sudėtyje buvo 0,169 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino;

9tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2011 m. kovo 8 d. apie 17.40 val. ( - ) namo, psichotropinei medžiagai – 50 g metamfetamino įgyti paėmusi iš liudytojo Nr. 1 pinigus – 820 Lt, pasikėsino per nuteistąjį R. D. 50 g metamfetamino įgyti ir perduoti pagal NVIM pirkusiam liudytojui Nr. 1, bet nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios, nes nuteistąjį R. D. sulaikė.

10Nuteistosios J. Ž. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, jog nuteistąją daryti nusikalstamas veikas išprovokavo liudytojas Nr. 1, kurio veiksmus kontroliavo teisėsaugos pareigūnai. Be to, tuo metu ji buvo labai pažeidžiama, t. y. pati vartojo narkotikus, augino mažametį vaiką, buvo sunki jos turtinė padėtis.

11Vadovaudamasis teismų praktika dėl nusikalstamos iniciatyvos, peraugančios į provokuojančią, ilgalaikio palikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-86/2011, 2A-P-6/2008, 2K-34/2011, 2K-207/2011, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) sprendimai Teixeira de Castro prieš Portugaliją, Ramanauskas prieš Lietuvą) gynėjas nurodo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnai turėjo duomenų, jog J. Ž. vartoja narkotines medžiagas, tačiau byloje nėra duomenų, kad iki liudytojo Nr. 1 veiksmų pareigūnai turėjo įrodymų ją prekiavus narkotinėmis medžiagomis. Ši nuosprendžio dalis pagrįsta tik prielaidomis.

12Įgyvendinant teisingumo principą ir vienodos teismų praktikos sąlygą, ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai turėjo būti nukreipti į galimai tolesnio J. Ž. narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją, bet ne toliau skatinti nusikalstamą veiką. Dėl to liudytojo Nr. 1 bei pareigūnų veiksmai negali būti pripažinti teisėtomis ir atitinkančiomis baudžiamojo proceso tikslus priemonėmis. Šie pareigūnų veiksmai tapo provokuojančiais, dėl jų padarytas nusikaltimas.

13Dėl išdėstytų aplinkybių nuteistoji J. Ž. išteisintina. Tačiau jeigu teismas manytų, jog nuteistosios veiksmuose yra jai inkriminuoto nusikaltimo sudėtis, tokiu atveju yra faktinis bei teisinis pagrindai taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 3 dalies 3 punkto nuostatas.

14Teismas nustatė vieną nuteistosios atsakomybę lengvinančią aplinkybę (prisipažino ir nuoširdžiai gailisi), tačiau atsižvelgus į tai, kad ji nusikalto augindama mažametį veiką, tuo metu neturėjo pajamų bei būtinos pagalbos iš šalies, buvo priklausoma nuo narkotikų, yra pagrindas pripažinti dar vieną jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jog ji nusikalto dėl labai sunkios turtinės padėties.

15Bylos duomenys rodo, kad J. Ž. augino ir išlaikė mažametį vaiką. Ji ir toliau nori vaiką auginti bei išlaikyti. Šiuo metu mažametis auga pas nuteistosios motiną, bet teisme ji parodė neturinti galimybės toliau auginti ir neaugins vaiko, kadangi yra silpnos sveikatos. J. Ž. nuteisus laisvės atėmimo bausme, vaiką teks perduoti globos įstaigai, o tai neatitiktų humanizmo principų bei mažamečio vaiko interesų.

16Visų šių aplinkybių teismas neįvertino ir pažeisdamas BK 54, 41 straipsnių reikalavimus nuteistajai paskyrė per griežtą bausmę.

17Nuteistosios J. Ž. gynėjas apeliaciniu skundu prašo nuosprendį panaikinti ir ją išteisinti arba nuosprendį pakeisti: taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punktą, 3 dalies 3 punktą ir skirti su realiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

18Teismo posėdyje nuteistosios gynėjas prašo jo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašo skundą atmesti.

19Nuteistosios J. Ž. gynėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

20Teisėjų kolegijos nuomone, J. Ž. kaltė padarius jai inkriminuotą nusikaltimą įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, įvertino įrodymus nepažeidęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimų bei prasmės ir vadovaudamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, tačiau netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą dėl veikos stadijos, todėl neteisingai kvalifikavo veiką ir paskyrė neteisingą bausmę.

21Esminių BPK pažeidimų byloje nenustatyta.

22Dėl provokavimo padaryti nusikalstamą veiką

23Apeliaciniame skunde gynėjas teigia, jog byloje nėra duomenų, kad iki liudytojo Nr. 1 veiksmų pareigūnai turėjo įrodymų J. Ž. prekiavus narkotinėmis medžiagomis.

24Atkreipiamas gynėjo dėmesys, jog liudytojas, kuriam taikytas anonimiškumas, atliko

25nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (toliau – NVIV) pagal BPK 159 straipsnį. Tokių veiksmų atlikimo pagrindas yra ne „pagrindas manyti, kad asmuo nusikalstamas veikas darė ir anksčiau“, kaip nurodoma apeliaciniame skunde, bet informacija, jog konkrečiam asmeniui siūloma padaryti nusikaltimą ar dalyvauti jį darant.

26Pagal teismų praktiką nustatant, ar atliekant NVIV J. Ž. nebuvo išprovokuota padaryti nusikalstamą veiką, t. y. įgyti, laikyti, gabenti ir parduoti liudytojui Nr. 1 psichotropinių medžiagų, turi būti įvertinta, ar buvo pakankamas faktinis pagrindas leisti įslaptintam liudytojui Nr. 1 atlikti prieš J. Ž. NVIV, ar laikytasi procesinės tvarkos suteikiant šį leidimą; ar atliekant NVIV nebuvo daromas provokuojamas poveikis, kurio nesant, nusikalstama veika nebūtų padaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-113/2010, 2K-418/2010 ir kt.).

27Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad 2010 m. lapkričio 11 d. liudytojui Nr. 1 davus parodymus (2 t., 131 b. l.) apie tai, jog J. Ž. pasiūlė jam įsigyti (nusipirkti) ,,žolės“ ar narkotinių medžiagų, t. y. dalyvauti darant nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje, prokurorė kreipėsi į ikiteisminio tyrimo teisėją dėl leidimo liudytojui Nr. 1 atlikti NVIV (1 t., 14 b. l.). Tą pačią dieną Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartimi (1 t., 15 b. l.) liudytojui Nr. 1 leido laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio 11 d. iki 2011 m. vasario 11 d. su J. Ž. arba jos bendrininkais tartis dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimo, leidžiant įgytas medžiagas laikyti, gabenti ir perduoti ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Per teisėjo nustatytą laiką neišsiaiškinus nusikalstamą veiką vykdančių asmenų rato, psichotropinių medžiagų įgijimo vietos, Kauno miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2011 m. vasario 24 d. nutartimi leista liudytojui Nr. 1 J. Ž. ir jos bendrininkų atžvilgiu atlikti NVIV laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 24 d. iki 2011 m. gegužės 24 d. (1 t., 121–122 b. l.).

28Taigi minėtomis nutartimis buvo tiksliai laikytasi įstatymo reikalavimų ir leista atlikti apibrėžtus konkrečius nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, siekiant išaiškinti nusikaltimus darančius asmenis, tokius veiksmus leista atlikti, aiškiai nurodant jų ribas. Bylos duomenys patvirtina, kad NVIV buvo vykdomi ir J. Ž. nuteista už veikas, kurios padarytos tik per tą laikotarpį.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad buvo faktinis pagrindas NVIV atlikti, šie veiksmai atlikti nepažeidžiant BPK 159 straipsnio nuostatų.

30To iš esmės neginčija ir nuteistosios gynėjas, tačiau jis teigia, jog teismas, vertindamas surinktus byloje įrodymus, neįžvelgė provokacijos požymių.

31Provokacija kaip veika gali pasireikšti kito asmens lenkimu padaryti konkrečią nusikalstamą veiką jį prašant, įtikinėjant, grasinant, šantažuojant ar naudojant kitus veiksmus, palaužiančius asmens valią ir darančius įtaką jo apsisprendimui elgtis nusikalstamai. NVIV panaudojimas gali būti pripažintas neteisėtu ir jo metu surinkti duomenys negali būti panaudojami kaip įrodymai teisme, jei NVIV dalyvis ar kitas asmuo, veikęs pagal teisėsaugos institucijų užduotį, būtų provokavęs J. Ž. padaryti konkretų nusikaltimą – šiuo atveju įgyti, laikyti, gabenti, parduoti psichotropinių medžiagų.

32Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl provokacijos, teisingai akcentavo bylos aplinkybes, kurios neleidžia manyti, kad J. Ž. buvo išprovokuota daryti nusikalstamą veiką.

33Bylos duomenys patvirtina, jog ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus duomenų, kad

34J. Ž. pasiūlė liudytojui Nr. 1 prireikus pas ją įsigyti psichotropinių medžiagų. Tai rodo, jog iniciatyva dėl nusikalstamų ketinimų kilo iš J. Ž., o ne iš teisėsaugos pareigūnų. Vadinasi, J. Ž. nebuvo skatinama daryti veiksmų, kurių pati neketino daryti.

35Be to, atkreiptinas dėmesys, kad prieš J. Ž. taikomi nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai nevaržė jos laisvės pasirinkti kitą teisėto elgesio variantą – nuteistoji turėjo visas galimybes savarankiškai atsisakyti pabaigti nusikalstamą veiką ar kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas ir pranešti apie neva provokavimą padaryti nusikalstamus veiksmus.

36Teisėjų kolegija konstatuoja, jog bylos duomenys patvirtina, kad nusikalstamą veiką, už kurią nuteista, J. Ž. būtų padariusi ir be valstybės pareigūnų įsikišimo, nes iš bylos duomenų matyti, jog neteisėtas disponavimas psichotropinėmis medžiagomis jai buvo įprasta veikla. Asmuo, kuriam taikomas anonimiškumas, buvo tik vienas iš narkotinių bei psichotropinių medžiagų pirkėjų. Liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas, neįtikinėjo, neskatino, kitokiais veiksmais nekurstė J. Ž., kad ši parduotų jam psichotropinių medžiagų.

37Techninėmis priemonėmis užfiksuoto pirmo pokalbio tarp šių asmenų turinys (1 t., 20 b. l.) patvirtina, jog liudytojo Nr. 1 skambutis nebuvo J. Ž. netikėtas, ji be užuolankų sutiko parūpinti psichotropinių medžiagų. J. Ž. psichotropinės medžiagos apibūdinimas ,,toks pats“, rodo ją jau anksčiau prekiavus psichotropinėmis medžiagomis, jų pardavus ir šiam asmeniui. Tokią išvadą leidžia daryti ne tik užfiksuotas pokalbis, bet ir jos telefone užfiksuotų SMS žinučių turinys (1 t., 77 b. l.).

38Taigi atliekant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus prieš J. Ž., ji nebuvo provokuojama bei spaudžiama daryti nusikalstamą veiką, jai nebuvo grasinama, ji nebuvo šantažuojama ir pan. Byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad nuteistosios tyčia daryti nusikalstamą veiką buvo susiformavusi dar prieš jos susitikimą su įslaptintu liudytoju.

39Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų metu surinktus duomenis BPK 20 straipsnio prasme pagrįstai pripažino įrodymais ir jais pagrindė apkaltinamąjį nuosprendį.

40Apeliaciniame skunde cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-86/2011, 2A-P-6/2008, 2K-34/2011, 2K-207/2011 bei EŽTT sprendimai Teixeira de Castro prieš Portugaliją, Ramanauskas prieš Lietuvą nelaikytini precedentu nagrinėjamai bylai, nes nagrinėjamoje byloje nustatytos aplinkybės nėra analogiškos aplinkybėms, kurios buvo nustatytos paminėtose bylose.

41Dėl veikos kvalifikavimo

42Apeliacinės instancijos teismas Nustatė

43J. Ž. pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir laiku ne disponavo, bet pasikėsino neteisėtai disponuoti psichotropine medžiaga – metamfetaminu turėdama tikslą ją platinti.

44Byloje nustatyta, kad J. Ž. padarė kelis alternatyvius nusikalstamus veiksmus, už kuriuos numatyta atsakomybė pagal BK 260 straipsnio 1 dalį – neteisėtai laikė, gabeno, pardavė ir pasikėsino įgyti bei perduoti psichotropinę medžiagą – metamfetaminą.

45Iš bylos medžiagos matyti, jog visos nuteistajai inkriminuotos nusikalstamos veikos padarytos veikiant pagal nustatyta tvarka patvirtintą NVIM.

46Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2002 m. spalio 8 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-562/2002), jei nusikalstama veika buvo padaryta ir išaiškinta veikiant pagal NVIM, tokia veika kvalifikuojama ne kaip baigtas nusikaltimas, bet kaip pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką, nes šia veika nepadaroma esminės žalos baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Kaltininkas, nors ir atlieka viską, ką, jo manymu, turi atlikti, nusikalstamos veikos nebaigia dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi objektyviąją pusę sudarančius veiksmus jis atlieka kontroliuojamas teisėsaugos institucijų pareigūnų.

47Nagrinėjamoje byloje J. Ž. veiksmus sąlygojo NVIM dalyvio veiksmai, nes būtent jam laikė, gabeno, pardavė bei pasikėsino įgyti ir perduoti psichotropinę medžiagą. Nuteistosios veiksmus kontroliavo teisėsaugos pareigūnai, psichotropinė medžiaga – metamfetaminas buvo platinama NVIM dalyviui, todėl, nors J. Ž. veika atitiko BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikaltimo sudėties požymius, tačiau reali žala baudžiamojo įstatymo saugomom vertybėm nebuvo padaryta, ši medžiaga nebuvo paleista į tolesnę apyvartą, t. y. veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-624/2006, 2K-15/2008, 2K-494/2012 ir kt.).

48Dėl to nuteistosios veika kvalifikuojama ne kaip baigtas nusikaltimas, bet kaip pasikėsinimas padaryti nusikaltimą, t. y. veika perkvalifikuojama iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį.

49Dėl bausmės

50Nuteistosios gynėjo apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo BK 54 straipsnio nuostatų taikymo atmetami kaip nepagrįsti.

51Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti BK 54 straipsnyje, reikalauja, kad teismas skirtų bausmę pagal baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis įstatymo bendrosios dalies nuostatų bei atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes ir kt.

52Pirmosios instancijos teismas, individualizuodamas bausmės skyrimą nuteistajai, vadovavosi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir jų nepažeidė.

53Teismas atsižvelgė, jog J. Ž. veika priskiriama sunkių (BK 11 straipsnio 5 dalis) nusikaltimų kategorijai; ji jauna, turi mažametį vaiką; nenustatė atsakomybę sunkinančių aplinkybių, o prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi pagrįstai pripažino nuteistosios atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

54Kita vertus, nuosprendyje nurodyta, kad ji teista, neišnykus teistumui ir neatlikusi ankstesnės bausmės, pasikėsino padaryti sunkų nusikaltimą.

55Visa tai rodo nuteistosios nenorą laikytis visuotinai priimtų elgesio normų. Ankstesnė bausmė jos nepaveikė, jog laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, t. y. neatliko savo paskirties.

56Dėl to nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad paskirdamas realią laisvės atėmimo bausmę teismas pažeidė BK 41 straipsnio nuostatas, kadangi bausmės paskirtis yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų darymo, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas.

57Nuteistosios gynėjas apeliaciniame skunde nurodo teismą neatsižvelgus, jog nuteistoji nusikalto dėl sunkios turtinės padėties, ir prašo tai pripažinti kaip jos atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

58Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis, išanalizavusi nuteistosios parodymų turinį, jos asmenybę ir visas kitas bylos aplinkybes, konstatuoja, kad nėra J. Ž. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Tai, jog ji neturėdama darbo augino mažametį sūnų ir dėl to nusikalto, negali būti pripažįstama jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe, kad padarė nusikalstamą veiką dėl labai sunkios turtinės padėties.

59Nusikalstama veika, padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos kaltininko padėties, yra tokia aplinkybė, kuri apibūdina ne tik objektyvias nusikalstamos veikos prielaidas, bet ir jos subjektą. Kaltininkui susiklostė tokios objektyvios išorinio gyvenimo aplinkybės, kurios padarė tiesioginį poveikį jo elgesio pasirinkimui, t. y. vadovaudamasis savo vertybinėmis orientacijomis jis taip įvertina konkrečiai jam susidariusią gyvenimo situaciją, jog išeitį randa tik darydamas nusikalstamą veiką.

60Atkreipiamas dėmesys, kad aplinkybę, jog nusikaltimą padarė dėl labai sunkios turtinės padėties, nuteistoji nurodė tik antrą kartą apklausta pirmosios instancijos teisme (po paieškos), o ikiteisminio tyrimo metu ir pirmą kartą apklausta teisme teigė norėjusi pasipelnyti.

61Byloje nėra duomenų, kad nuteistosios turtinė padėtis buvo labai sunki. Pirmosios instancijos teisme nuteistoji parodė iki nusikalstamos veikos padarymo gyvenusi iš gaunamos pašalpos, jai padėdavusi motina. Tai reiškia, jog jos turtinė padėtis nebuvo labai sunki.

62Be to, ji jauna, darbingo amžiaus, todėl turėjo galimybę pasirūpinti savo materialine gerove legaliai dirbdama.

63Nusikalstamos veikos padarymas dėl labai sunkios turtinės kaltininko padėties pripažįstamas atsakomybę lengvinančia aplinkybe tik tada, kai tokia padėtis susiklosto dėl objektyvių priežasčių (priverstinio nedarbo, turto praradimo, šeimos nario sunkios ligos ir kt.), o ne dėl paties kaltininko tyčinio veikimo ar neveikimo. Duomenų, rodančių, kad J. Ž. sunki turtinė padėtis susiklostė būtent dėl tokių aplinkybių, byloje nėra.

64Teisėjų kolegijos nuomone, priklausomybė nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir darbo neturėjimas negali būti laikomi labai sunkia turtine padėtimi, nes tokį gyvenimo būdą nuteistoji pasirinko laisva valia. Nėra duomenų, rodančių nuteistosios pastangas pakeisti tokią padėtį (susirasti darbą, gydytis nuo aptariamos priklausomybės ir pan.).

65Aptartos aplinkybės rodo, jog byloje nėra objektyvių duomenų nuteistosios

66J. Ž. turtinę padėtį buvus tokią sunkią, kad dėl to buvo priversta padaryti nusikaltimą.

67Gynėjas apeliaciniame skunde tikina teismą, jog nuteistoji viena augina ir išlaiko mažametį vaiką, todėl dėl jai paskirtos bausmės nebus kam vaiko prižiūrėti. Nuteistosios gynėjas apeliaciniame skunde prašo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir 3 dalies 3 punktą.

68Toks prašymas taip pat negali būti patenkintas.

69Skiriant švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę BK 62 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais, privalo būti nustatytos visos šiame straipsnyje numatytos sąlygos: 1) atsakomybę lengvinančios aplinkybės; 2) bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia padaryta; 3) bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies

701–6 punktuose.

71Pagal susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatas byloje turi būti nustatytos mažiausiai dvi nuteistojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-287/2009, 2K-355/2012 ir kt.).

72Nagrinėjamoje byloje nustatyta tik viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad

73J. Ž. prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Taigi byloje nėra vienos pirminės būtinos sąlygos taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį – dviejų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Nenustačius šios sąlygos, netenka prasmės analizė, ar yra bent viena iš BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose numatytų aplinkybių.

74Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į bylos duomenis, įrodančius, jog nuteistoji su mažamečiu sūnumi gyveno pas motiną. Pastaroji padėjo jai prižiūrėti vaiką. Šiuo metu vaikas auga pas nuteistosios motiną.

75Byloje nėra duomenų, kad nuteistosios motinai būtų nustatytas neįgalumas ar pačiai būtų reikalinga priežiūra, todėl nėra pagrindo teigti, jog dėl sveikatos problemų ji negalėtų pasirūpinti kartu gyvenančiu savo anūku. Nuteistosios motinos Z. S. tik teisme nurodyti sveikatos sutrikimai (stuburo išvarža, skrandžio sutrikimai) nėra tokio sunkumo, dėl kurių ji nebūtų pajėgi pasirūpinti anūku, juo labiau kad ji buvo įsipareigojusi tai daryti.

76Beje, nuteistosios sūnus turi senelį, t. y. nuteistosios tėvą, kuris taip pat galėtų padėti prižiūrėti anūką, jei artimieji nenori, jog vaikas būtų atiduotas į globos įstaigą.

77Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo nuteistajai J. Ž. skirti bausmę, taikant BK 62 straipsnio 2 dalį (dėl galimybės taikyti šio straipsnio 1 dalį gynėjas skunde net neužsimena tuo pripažindamas, jog jos iš tiesų nėra), tačiau pakeitus veikos kvalifikavimą yra pagrindas švelninti bausmę, kadangi pasikėsinimas padaryti nusikaltimą yra mažiau pavojingas, nei baigtas nusikaltimas.

78Dėl šiame nuosprendyje išdėstytų papildomų motyvų J. Ž. skiriama vos didesnė nei minimalios trukmės – dvejų metų ir penkių mėnesių – laisvės atėmimo bausmė.

79Teisėjų kolegijos nuomone, skiriama bausmė atitinka bendruosius bausmės skyrimo pagrindus (BK 54 straipsnis), bausmės skyrimo, kai yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, taisykles (BK 61 straipsnis), bausmės paskirtį (BK 41 straipsnis) ir yra teisinga.

80Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.

81Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies

822 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

83Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nuosprendį pakeisti:

84J. Ž. nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš Lietuvos Respublikos BK 260 straipsnio 1 dalies į Lietuvos Respublikos BK 22 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 1 dalį ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams ir 5 (penkiems) mėnesiams;

85vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirtą bausmę visiško sudėjimo būdu subendrinti su Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 26 d. nuosprendžiu pagal

86BK 259 straipsnio 1 dalį paskirta 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda ir galutinę subendrintą bausmę J. Ž. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams ir 5 (penkiems) mėnesiams bei 10 MGL (1 300 Lt) dydžio baudą, laisvės atėmimo bausmę nustatant atlikti pataisos namuose.

87Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirta bausmė visiško... 3. BK 259 straipsnio 1 dalį paskirta 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda ir galutinė... 4. Iš J. Ž. išieškoti neteisėtai nusikalstamu būdu gauti 120 litų.... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. J. Ž. pripažinta kalta ir nuteista už tai, kad iki 2010 m. lapkričio 12 d.... 7. tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2010 m. lapkričio 22 d. 15.30 val. atgabeno... 8. tęsdama nusikalstamą veiką, ji iki 2010 m. gruodžio 7 d. apie 15.40 val.... 9. tęsdama nusikalstamą veiką, ji 2011 m. kovo 8 d. apie 17.40 val. ( - ) namo,... 10. Nuteistosios J. Ž. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, jog nuteistąją... 11. Vadovaudamasis teismų praktika dėl nusikalstamos iniciatyvos, peraugančios... 12. Įgyvendinant teisingumo principą ir vienodos teismų praktikos sąlygą,... 13. Dėl išdėstytų aplinkybių nuteistoji J. Ž. išteisintina. Tačiau jeigu... 14. Teismas nustatė vieną nuteistosios atsakomybę lengvinančią aplinkybę... 15. Bylos duomenys rodo, kad J. Ž. augino ir išlaikė mažametį vaiką. Ji ir... 16. Visų šių aplinkybių teismas neįvertino ir pažeisdamas BK 54, 41... 17. Nuteistosios J. Ž. gynėjas apeliaciniu skundu prašo nuosprendį panaikinti... 18. Teismo posėdyje nuteistosios gynėjas prašo jo apeliacinį skundą tenkinti,... 19. Nuteistosios J. Ž. gynėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, J. Ž. kaltė padarius jai inkriminuotą... 21. Esminių BPK pažeidimų byloje nenustatyta.... 22. Dėl provokavimo padaryti nusikalstamą veiką... 23. Apeliaciniame skunde gynėjas teigia, jog byloje nėra duomenų, kad iki... 24. Atkreipiamas gynėjo dėmesys, jog liudytojas, kuriam taikytas anonimiškumas,... 25. nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus (toliau – NVIV) pagal BPK 159... 26. Pagal teismų praktiką nustatant, ar atliekant NVIV J. Ž. nebuvo... 27. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad 2010 m. lapkričio 11 d.... 28. Taigi minėtomis nutartimis buvo tiksliai laikytasi įstatymo reikalavimų ir... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad buvo... 30. To iš esmės neginčija ir nuteistosios gynėjas, tačiau jis teigia, jog... 31. Provokacija kaip veika gali pasireikšti kito asmens lenkimu padaryti... 32. Pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas dėl provokacijos, teisingai... 33. Bylos duomenys patvirtina, jog ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus duomenų,... 34. J. Ž. pasiūlė liudytojui Nr. 1 prireikus pas ją įsigyti psichotropinių... 35. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad prieš J. Ž. taikomi nusikalstamą veiką... 36. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog bylos duomenys patvirtina, kad... 37. Techninėmis priemonėmis užfiksuoto pirmo pokalbio tarp šių asmenų turinys... 38. Taigi atliekant nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus prieš J. Ž., ji... 39. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog teismas... 40. Apeliaciniame skunde cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys... 41. Dėl veikos kvalifikavimo... 42. Apeliacinės instancijos teismas Nustatė... 43. J. Ž. pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir laiku ne... 44. Byloje nustatyta, kad J. Ž. padarė kelis alternatyvius nusikalstamus... 45. Iš bylos medžiagos matyti, jog visos nuteistajai inkriminuotos nusikalstamos... 46. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 47. Nagrinėjamoje byloje J. Ž. veiksmus sąlygojo NVIM dalyvio veiksmai, nes... 48. Dėl to nuteistosios veika kvalifikuojama ne kaip baigtas nusikaltimas, bet... 49. Dėl bausmės... 50. Nuteistosios gynėjo apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamo BK 54... 51. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, numatyti BK 54 straipsnyje, reikalauja,... 52. Pirmosios instancijos teismas, individualizuodamas bausmės skyrimą... 53. Teismas atsižvelgė, jog J. Ž. veika priskiriama sunkių (BK 11 straipsnio 5... 54. Kita vertus, nuosprendyje nurodyta, kad ji teista, neišnykus teistumui ir... 55. Visa tai rodo nuteistosios nenorą laikytis visuotinai priimtų elgesio normų.... 56. Dėl to nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad paskirdamas realią... 57. Nuteistosios gynėjas apeliaciniame skunde nurodo teismą neatsižvelgus, jog... 58. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos duomenimis, išanalizavusi nuteistosios... 59. Nusikalstama veika, padaryta dėl labai sunkios turtinės arba beviltiškos... 60. Atkreipiamas dėmesys, kad aplinkybę, jog nusikaltimą padarė dėl labai... 61. Byloje nėra duomenų, kad nuteistosios turtinė padėtis buvo labai sunki.... 62. Be to, ji jauna, darbingo amžiaus, todėl turėjo galimybę pasirūpinti savo... 63. Nusikalstamos veikos padarymas dėl labai sunkios turtinės kaltininko... 64. Teisėjų kolegijos nuomone, priklausomybė nuo narkotinių ar psichotropinių... 65. Aptartos aplinkybės rodo, jog byloje nėra objektyvių duomenų nuteistosios... 66. J. Ž. turtinę padėtį buvus tokią sunkią, kad dėl to buvo priversta... 67. Gynėjas apeliaciniame skunde tikina teismą, jog nuteistoji viena augina ir... 68. Toks prašymas taip pat negali būti patenkintas.... 69. Skiriant švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę BK 62 straipsnio 2... 70. 1–6 punktuose.... 71. Pagal susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62 straipsnio 2 dalies... 72. Nagrinėjamoje byloje nustatyta tik viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė,... 73. J. Ž. prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK... 74. Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į bylos duomenis,... 75. Byloje nėra duomenų, kad nuteistosios motinai būtų nustatytas neįgalumas... 76. Beje, nuteistosios sūnus turi senelį, t. y. nuteistosios tėvą, kuris taip... 77. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo nuteistajai J. Ž.... 78. Dėl šiame nuosprendyje išdėstytų papildomų motyvų J. Ž. skiriama vos... 79. Teisėjų kolegijos nuomone, skiriama bausmė atitinka bendruosius bausmės... 80. Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.... 81. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2... 82. 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,... 83. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nuosprendį pakeisti:... 84. J. Ž. nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš Lietuvos Respublikos BK 260... 85. vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirtą bausmę visiško... 86. BK 259 straipsnio 1 dalį paskirta 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda ir galutinę... 87. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....