Byla 2-1888/2014
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, tretieji asmenys V. B., D. K., R. K., J. Š

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo V. R. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-985-372/2014 pagal pareiškėjo V. R. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009 pagal ieškovo BUAB „Švaros era“ ieškinį atsakovams R. R., V. R. dėl nepagrįsto praturtėjimo, tretieji asmenys V. B., D. K., R. K., J. Š..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. R. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009 ir ieškovo BUAB „Švaros era“ ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriame prašė iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo laikinai apriboti UAB „Tomvalus“ (ieškovo BUAB „Švaros era“ teisių perėmėja pagal reikalavimo perleidimo sutartį) teises disponuoti atitekusia nuosavybe, esančia ( - ), t. y. uždrausti atsakovo atstovams lankytis nurodytu adresu bei vykdyti veiksmus, trukdančius naudotis nurodytu turtu pagal nusistovėjusią tikslinę paskirtį; įpareigoti UAB „Tomvalus“ nutraukti neteisėtus veiksmus: elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo nutraukimą V. R. iki prašymo dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjimo; areštuoti nekilnojamąjį turtą nurodytu adresu. Pareiškėjo teigimu, atmetus BUAB „Švaros era“ ieškinį, gali atsirasti negrįžtamų pasekmių, t. y. neteisėtu būdu įgyto nuosavybės teise nekilnojamojo turto, į kurį buvo nukreiptas tariamas skolos išieškojimas, perleidimas tretiesiems asmenimis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi nutarė pareiškėjo V. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje Nr. 2-188-479/2009, iškeltoje pagal ieškovo BUAB „Švaros era“ ieškinį atsakovams R. R. ir V. R. dėl nepagrįsto praturtėjimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims V. B., D. K., R. K., J. Š., dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.), išnagrinėti bylą iš naujo ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šio reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti CPK 145 str. 1 d. 1, 2, 13 p. numatytas laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo laikinai apriboti UAB „Tomvalus“ teises disponuoti jai atitekusia nuosavybe, esančia ( - ). Pareiškėjas minėtą prašymą grindė tuo, kad teismui atnaujinus byloje procesą ir priėmus naują sprendimą gali atsirasti negrįžtamų pasekmių, t. y. neteisėtu būdu įgytas nuosavybės teise nekilnojamasis turtas, į kurį buvo nukreiptas tariamas skolos išieškojimas, gali būti perleistas tretiesiems asmenimis.

8Teismas nurodė, kad šios nagrinėjamos bylos dalykas – proceso atnaujinimas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009, iškeltoje pagal ieškovo BUAB „Švaros era“ ieškinį atsakovams R. R. ir V. R. dėl nepagrįsto praturtėjimo, kurioje tarp šalių kilo piniginio pobūdžio ginčas dėl 800 000 Lt avanso grąžinimo. Nurodė, kad civilinėje byloje, kurioje pareiškėjas prašė atnaujinti procesą, ginčas kilo dėl nepagrįsto praturtėjimo ir pinigų grąžinimo, o ne dėl nekilnojamojo turto, esančio ( - ). Darė išvadą, kad pareiškėjo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones – draudimas UAB „Tomvalus“ disponuoti jai priklausančiu turtu, esančiu ( - ), šio turto areštavimas neturi jokios sąsajos su šioje byloje pareikšto pareiškėjo reikalavimo įvykdymu, pareiškėjas jokio reikalavimo dėl turto, esančiu ( - ), priteisimo, kurio įvykdymui užtikrinti būtų teisinis pagrindas teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra pareiškęs. Atnaujinus procesą, būtų sprendžiamas tarp šalių kilęs piniginio pobūdžio ginčas dėl 800 000 Lt avanso grąžinimo pagrįstumo, o ne dėl turto, kurį pareiškėjas prašo areštuoti.

9Teismas nurodė, kad pareiškėjas siekė ne užtikrinti teismo sprendimo nagrinėjamoje civilinėje byloje įvykdymą, o sustabdyti antstolės pradėtą išieškojimo iš turto, esančio ( - ), vykdymo procesą. Pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje nesprendžiami reikalavimai dėl antstolės bei UAB „Tomvalus“ veiksmų teisėtumo, nesprendžiama, ar UAB „Tomvalus“ pagrįstai ir teisėtai perėmė turtą pagal turto perdavimo išieškotojui aktus vykdymo procese. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais ir jų taikymas neturi jokios įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinimui, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatliktų joms keliamo tikslo – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo (CPK 144 str. 1 d.).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Pareiškėjas V. R. atskiruoju skundu prašo sutikti su atskiruoju skundu, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo laikinai apriboti UAB „Tomvalus“ teises disponuoti atitekusia nuosavybe, esančia ( - ), t. y. uždrausti atsakovo atstovams lankytis nurodytu adresu bei vykdyti veiksmus, trukdančius naudotis nurodytu turtu pagal nusistovėjusią tikslinę paskirtį; įpareigoti UAB „Tomvalus“ nutraukti neteisėtus veiksmus: elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo nutraukimą V. R. iki prašymo dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjimo civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009; areštuoti nekilnojamąjį turtą nurodytu adresu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog nagrinėjamos bylos dalykas – proceso atnaujinimas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009, iškeltoje pagal ieškovo BUAB „Švaros era“ ieškinį atsakovams R. R. ir V. R. dėl nepagrįsto praturtėjimo, kurioje tarp šalių kilo piniginio pobūdžio ginčas dėl 800 000 Lt avanso grąžinimo, ir laikinosios apsaugos priemonės nekilnojamam turtui neturi jokios sąsajos su šioje byloje pareikšto pareiškėjo reikalavimo įvykdymu. Apelianto teigimu, esant palankiam teismo sprendimui šioje byloje, kyla reali grėsmė, kad atsakovams nebus įmanoma realizuoti atgręžtinio reikalavimo teisės į nekilnojamąjį turtą, kurį šiuo metu valdo UAB „Tomvalus“;

132) Pirmosios instancijos teismas privalėjo patikrinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumą nurodant faktinius pagrindus;

143) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog pareiškėjas siekė ne užtikrinti teismo sprendimo nagrinėjamoje civilinėje byloje įvykdymą, o sustabdyti antstolės pradėtą išieškojimo iš turto, esančio ( - ), vykdymo procesą;

154) Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-16281-435/2014 nurodė, jog pareiškėjas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi pateikti teismui nagrinėjančiam proceso atnaujinimą civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartis paliktina nepakeista.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atmetė pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/2011, 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2010). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

21Pareiškėjas (apeliantas) byloje dėl proceso atnaujinimo pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. prašė iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo laikinai apriboti UAB „Tomvalus“ (ieškovo BUAB „Švaros era“ teisių perėmėja pagal reikalavimo perleidimo sutartį) teises disponuoti atitekusia nuosavybe, esančia ( - ), t. y. uždrausti atsakovo atstovams lankytis nurodytu adresu bei vykdyti veiksmus, trukdančius naudotis nurodytu turtu pagal nusistovėjusią tikslinę paskirtį; įpareigoti UAB „Tomvalus“ nutraukti neteisėtus veiksmus: elektros energijos, vandens ir dujų tiekimo nutraukimą V. R. iki prašymo dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjimo; areštuoti nekilnojamąjį turtą nurodytu adresu.

22Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog nagrinėjamos bylos dalykas – proceso atnaujinimas išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-188-479/2009, iškeltoje pagal ieškovo BUAB „Švaros era“ ieškinį atsakovams R. R. ir V. R. dėl nepagrįsto praturtėjimo, ir laikinosios apsaugos priemonės nekilnojamam turtui neturi jokios sąsajos su šioje byloje pareikšto pareiškėjo reikalavimo įvykdymu. Apelianto nuomone, esant palankiam teismo sprendimui šioje byloje, kyla reali grėsmė, kad atsakovams nebus įmanoma realizuoti atgręžtinio reikalavimo teisės į nekilnojamąjį turtą, kurį šiuo metu valdo UAB „Tomvalus“. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus ir nustatytas aplinkybes, laiko šiuos apelianto argumentus nepagrįstais.

23Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekia apriboti disponavimą turtu, esančiu ( - ), kuris nėra susijęs su nagrinėjama byla ir joje pareikštais reikalavimais. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad atnaujinus procesą, būtų sprendžiamas tarp šalių kilęs pinginio pobūdžio ginčas dėl 800 000 Lt avanso grąžinimo pagrįstumo, o ne dėl turto, kurį pareiškėjas prašo areštuoti.

24Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjo prašomos laikinosios apsaugos priemonės nesusijusios su nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais ir jų taikymas neturi įtakos bei reikšmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės neatliktų joms keliamo tikslo – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymo.

25Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

26Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas V. R. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi nutarė... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje Nr.... 8. Teismas nurodė, kad šios nagrinėjamos bylos dalykas – proceso atnaujinimas... 9. Teismas nurodė, kad pareiškėjas siekė ne užtikrinti teismo sprendimo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Pareiškėjas V. R. atskiruoju skundu prašo sutikti su atskiruoju skundu,... 12. 1) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog nagrinėjamos... 13. 2) Pirmosios instancijos teismas privalėjo patikrinti prašymo dėl... 14. 3) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, jog pareiškėjas... 15. 4) Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-16281-435/2014... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 16... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 21. Pareiškėjas (apeliantas) byloje dėl proceso atnaujinimo pateikė prašymą... 22. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą,... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė... 24. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog... 25. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 26. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą....