Byla 2-56/2010
Dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-3038-436/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų akcinės bendrovės DnB NORD bankas ir uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-3038-436/2009.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Actual City Media“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „SEB lizingas“, UAB DnB NORD lizingas, AB DnB NORD bankas ir UAB „TXT Invest“, prašydamas pakeisti ieškovo ir atsakovo UAB „SEB lizingas“ 2006 m. birželio 29 d., 2008 m. sausio 30 d., 2008 m. vasario 1 d., 2008 m. vasario 6 d. sudarytų finansinio lizingo sutarčių, ieškovo ir atsakovo UAB „DnB NORD lizingas“ 2008 m. gegužės 7 d., 2008 m. gegužės 7 d., 2008 m. gegužės 7 d. sudarytų lizingo sutarčių, bei ieškovo ir atsakovo UAB DnB NORD bankas 2008 m. gegužės 16 d. kreditavimo sutarties sąlygas, numatančias sutarčių įvykdymo terminus, įmokų mokėjimo tvarką. Ieškovas taip pat prašė iki 2012 m. sausio 1 d. atleisti jį nuo visų ir bet kokių su atsakovais UAB „SEB lizingas“, UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas sudarytose sutartyse nustatytų civilinės atsakomybės taikymo ir realizavimo būdų. Be to, ieškovas prašė įpareigoti atsakovą UAB „TXT Invest“ natūra įvykdyti 2009 m. liepos 1 d. paskolos sutartį, tai yra suteikti ieškovui 105 000 Lt paskolą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

4Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovams UAB „SEB lizingas“, UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas nutraukti minėtas tarp jų ir ieškovo sudarytas sutartis ir visus bei bet kuriuos šių sutarčių pakeitimus/papildymus; uždrausti atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau išvardytose sutartyse nurodyto turto, turtinių teisių, įkeistų objektų perėmimu iš ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų; 2) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atleisti ieškovą nuo periodinių mokėjimų, išskyrus palūkanas atsakovams UAB „SEB lizingas“, UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas pagal nurodytas sutartis ir visus bei bet kuriuos šių sutarčių pakeitimus/papildymus; 3) areštuoti atsakovo UAB „TXT Invest“ nekilnojamojo turto ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ir turtinių teisių 105 000 Lt sumai

5Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino iš dalies: uždraudė atsakovams UAB „SEB lizingas“, UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nutraukti tarp jų ir ieškovo sudarytas nurodytas sutartis ir visus bei bet kuriuos šių sutarčių pakeitimus/papildymus, uždraudė atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau išvardytose sutartyse nurodyto turto, turtinių teisių, įkeistų objektų perėmimu iš ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų, bei areštavo atsakovo UAB „TXT Invest“ nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų ir turtinių teisių bendrai 105 000 Lt sumai. Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei ieškovo reikalavimai pakeisti sutarties sąlygas teismo sprendimu būtų patenkinti, o atsakovai sutartis jau būtų nutraukę, teismo sprendimo įvykdymas būtų nebeįmanomas.

6Teismas atmetė ieškovo prašymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atleisti ieškovą nuo periodinių mokėjimų, išskyrus palūkanas, atsakovams pagal sutartis ir visus bei bet kuriuos šių sutarčių pakeitimus/papildymus. Nurodė, kad taikius šias priemones iš esmės būtų pakeista įmokų mokėjimo tvarka pagal ieškovo ir atsakovų sudarytas sutartis, o to ir yra siekiama pareikštu ieškiniu. Taigi dalis ginčo būtų išspręsta iš esmės.

7Atskiruoju skundu atsakovai AB DnB NORD bankas ir UAB DnB NORD lizingas prašo panaikinti minėtos nutarties dalį, kuria šių atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą dėl minėtų priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisyklę, todėl skundžiama nutartis turi būti panaikinta, o byla apeliantų atžvilgiu perduota nagrinėti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui pagal banko buveinę. Ieškovas reiškia kelis savarankiškus reikalavimus keliems atskiriems atsakovams. Ieškinys apeliantų atžvilgiu turėtų būti reiškiamas kaip neturtinis reikalavimas, nagrinėtinas viename iš Vilniaus apylinkės teismų.
  2. Teismas neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį. Pareikštais ieškinio reikalavimais prašoma pakeisti sutarčių sąlygas, tai yra esamos sąlygos pripažįstamos įpareigojančiomis, tačiau prašoma jas pakeisti dėl susidariusių finansinių sunkumų. Ieškinyje nėra pateikiami jokie duomenys apie tokių pakeitimų būtinumą, o apeliantų turimi duomenys liudija, kad ieškovas gautas pajamas slepia nuo apeliantų ir naudoja atsiskaityti su kitais kreditoriais. Be to, laikinosios apsaugos priemonės niekaip nesusijusios su galimo teismo sprendimo vykdymu, nes jei teismas nuspręstų pakeisti sudarytų sutarčių sąlygas, tai joks teismo sprendimo vykdymas nebūtų reikalingas – paprasčiausiai automatiškai teismo sprendimu būtų nustatomos šalių teisės ir pareigos.
  3. Teismo pritaikytos ginčo priemonės yra neadekvačios, iš esmės riboja apeliantų teisę į interesų teisminę gynybą nepriklausomai nuo jų teisinių pažeidimo pobūdžio. Skundžiama nutartis ieškovą faktiškai atleidžia nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o apeliantams draudžia nutraukti sutartis, imtis atitinkamų veiksmų, net inicijuoti ieškinių pareiškimą teisme dėl savo interesų (skolos priteisimo, nuosavo turto grąžinimo), nepriklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, kuris gali būti ir nesusijęs su ieškinio reikalavimais. UAB DnB NORD lizingas suteikė savo nuosavybę ieškovui naudotis už užmokestį, o priimta teismo nutartis suteikia ieškovui galimybę naudotis ja be jokio užmokesčio, riboja savininko teisę atsiimti savo daiktą, net jei jis naudojamas ne pagal sutartą paskirtį ar iš viso nenaudojamas, gadinamas ar pan.
  4. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.), turi būti paisoma ir ieškinį padavusio asmens elgesio prievolės vykdymo metu. Ieškovas nuo teismo nuslėpė, kad apeliantams neatliekami jokie mokėjimai (įskaitant ir dėl palūkanų) nuo 2009 m. vasario mėnesio. Įsiskolinimas yra jau už beveik devynis mėnesius. Dėl to bet kokių mokėjimų atidėjimas neturi prasmės, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų skirtos ne galimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, o kitiems įstatymų nesaugomiems interesams apsaugoti – nesąžiningo, nevykdančio ir nesistengiančio vykdyti prievoles skolininko laikinai nepagrįstai apsaugai nuo kreditorių.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Actual City Media“ prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad ginčo laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tiesiogiai susijęs su būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimu, nes jas panaikinus, atsakovai nutrauktų su ieškovu sudarytas sutartis ir įgytų teisę nedelsiant reikalauti, kad ieškovas grąžintų lauko video ekranų įrangą, naudojamą pagrindinei ieškovo veiklai. Tokiu atveju nebebūtų galima įvykdyti ieškovo reikalavimo pakeisti sudarytų sutarčių nuostatas, o ieškovas faktiškai iš karto taptų absoliučiai nemokus, nes prarastų savo pajamų šaltinį. Be to, ieškovo nuomone, atsakovai neįrodė, jog jiems užkertamas kelias ginti savo teises. Teismo nutartimi nustatytos laikinosios apsaugos priemonės yra įtvirtinti minimalūs galimi atsakovų suvaržymai, atsižvelgiant į ginčo tarp šalių pobūdį ir pareikštus reikalavimus. Ieškovo teigimu, pritaikytos priemonės pilnai atitinka ekonomiškumo principo turinį, o atsakovai to neneigia, nes nenurodo, jog minėtų priemonių taikymas sukelia jiems kokius nors nuostolius. Ieškovas taip pat nurodo, kad nebuvo pažeistos rūšinio teismingumo taisyklės, o atsakovų nurodyti su tuo susiję teiginiai nenagrinėtini sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,SEB lizingas“ prašo skundą patenkinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad sutinka su atskirajame skunde nurodytais argumentai bei palaiko apeliantų prašymą.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas pakeisti ieškovo bei atsakovų sudarytų finansinio lizingo bei kreditavimo sutarčių sąlygas, numatančias sutarčių įvykdymo terminus, įmokų mokėjimo tvarką; atleisti jį nuo sutartyse nustatytų civilinės atsakomybės taikymo ir realizavo būdų bei įpareigoti atsakovą UAB „TXT Invest“ natūra įvykdyti paskolos sutartį. Šiam ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir teismas skundžiama nutartimi šį prašymą iš dalies patenkino: uždraudė atsakovams UAB „SEB lizingas“, UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nutraukti tarp jų ir ieškovo sudarytas nurodytas sutartis ir visus bei bet kuriuos šių sutarčių pakeitimus/papildymus, uždraudė atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau išvardytose sutartyse nurodyto turto, turtinių teisių, įkeistų objektų perėmimu iš ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų, bei areštavo atsakovo UAB „TXT Invest“ nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų ir turtinių teisių bendrai 105 000 Lt sumai.

12Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino bei taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reguliuojančias teisės normas, todėl skundžiama teismo nutarties dalis yra neteisėta ir nepagrįsta (CPK 329 str.).

13Pirma, remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

14Šiuo atveju ieškovas reikalauja pakeisti su atsakovais sudarytas sutartis, taigi iš esmės tai yra reikalavimas pakeisti tarp šalių susiklosčiusių sutartinių teisinių santykių sąlygas. Teismas, kaip minėta, užtikrindamas tokio reikalavimo įvykdymą, uždraudė atsakovams iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nutraukti ginčo sutartis bei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau išvardytose sutartyse nurodyto turto, turtinių teisių, įkeistų objektų perėmimu iš ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, kaip teisingai nurodė apeliantai skunde, teismo pritaikytos priemonės niekaip nesusijusios su galimo teismo sprendimo vykdymu, nes, jei teismas patenkintų ieškinį ir nuspręstų pakeisti sudarytų sutarčių sąlygas, tai automatiškai teismo sprendimu būtų nustatomos šalių teisės ir pareigos. Be to, tokios laikinosios apsaugos priemonės iš esmės neatitinka minėtos jų paskirties ir pažeidžia vieną esminių civilinėje teisėje sutarties laisvės principą, pagal kurį draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį (CK 6.156 str.). Teismas nurodė, kad tuo atveju, jei ieškovo reikalavimai pakeisti sutarties sąlygas teismo sprendimu būtų patenkinti, o atsakovai sutartis jau būtų nutraukę, teismo sprendimo įvykdymas būtų nebeįmanomas. Tačiau pagal minėtą principą, sutartiniai šalių santykiai pirmiausia turi būti grindžiami šalių valia išlaikyti tokius santykius, todėl tuo atveju, jei atsakovai nutrauktų ginčo sutartis, būtų sprendžiamas klausimas dėl tokio nutraukimo pasekmių, o ieškovo reikalavimas dėl sutarčių sąlygų pakeitimo, nesant kitos sutarties šalies valios tęsti sutartinius santykius, netektų teisinės prasmės ir negalėtų būti nagrinėjamas.

15Antra, kaip teisingai nurodė apeliantai atskirajame skunde, atsakovų UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo, principas reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

16Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, kai ginčo šalis sieja sutartiniai santykiai, ieškovas ieškiniu reikalauja teismo įpareigoti atsakovus keisti ginčo sutarčių sąlygas, susijusias su mokėjimais bei jų terminais, tai yra iš esmės susijusias su ieškovo finansiniais įsipareigojimais atsakovams. Tokiam reikalavimui užtikinti atsakovams uždraudus nutraukti sutartis bei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau išvardytose sutartyse nurodyto turto, turtinių teisių, įkeistų objektų perėmimu iš ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų, iš esmės yra apribojamos atsakovų sutartinės galimybės imtis veiksmų, jei ieškovas nevykdytų ar netinkamai vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus, o kartu užkertamas kelias atsakovams atsisakyti tokių nevykdomų sutarčių. Tokiu būdu, kaip teisingai nurodė apeliantai, ginčo priemonės iš esmės riboja apeliantų teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų teisinių pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleidžia ieškovą nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o apeliantams draudžia nutraukti sutartis. Situacijos iš esmės nekeičia tai, kad teismas atmetė ieškovo reikalavimą atleisti jį nuo mokėjimų atsakovams pagal sutartis (išskyrus palūkanas), nes draudžiant apeliantams imtis veiksmų išreikalaujant perduotą turtą ar nutraukti sutartis, tai yra nesant realių atsakovams prieinamų priemonių, leidžiančių efektyviai reikalauti iš ieškovo mokėti minėtas įmokas, formali ieškovo pareiga tampa beprasmė.

17Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pritaikytos minėtos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų UAB DnB NORD lizingas ir AB DnB NORD bankas atžvilgiu, neteisėta, todėl naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės ir ieškovo prašymas taikyti minėtas priemones šių atsakovų atžvilgiu atmestinas (CPK 337 str. 2 d.).

18Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, pateikdamas ieškinį Kauno apygardos teismui, rėmėsi CPK 30 straipsnio suteikiama teise ieškovui pasirinkti teismą pagal vieno iš atsakovų adresą, jei ieškiniu reiškiami reikalavimai keliems atsakovams. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ieškinį reiškia trims atsakovams dėl daugelio skirtingų sutarčių sąlygų pakeitimo, o vienam iš atsakovų – dėl įpareigojimo suteikti paskolą. Ieškovo bei trijų atsakovų buveinės yra Vilniuje ir tik vieno atsakovo buveinė – Kaune. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams keliama daug reikalavimų, kylančių ne iš vienos, o iš skirtingų su skirtingais atsakovais sudarytų sutarčių, teisėjų kolegija laiko, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas spręsti klausimą dėl civilinių bylų išskyrimo (CPK 136 str.) ir po to, atitinkamai, dėl ieškinio teismingumo. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja klausimus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų bei nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo, o skundžiamoje nutartyje minėti klausimai dėl bylų išskyrimo bei teismingumo nagrinėti nebuvo, todėl šie klausimai pirmiausia svarstytini pirmosios instancijos teisme.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties dalį panaikinti, šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės ir atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendroves „Actual City Media“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-3038-436/2009 atsakovų uždarosios akcinės bendrovės DnB NORD lizingas ir akcinės bendrovės DnB NORD bankas atžvilgiu, tai yra atmesti ieškovo prašymus: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos uždrausti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei DnB NORD lizingas nutraukti su ieškovu 2008 m. gegužės 7 d., 2008 m. gegužės 7 d., 2008 m. gegužės 7 d. sudarytas lizingo sutartis, uždrausti atsakovui akcinei bendrovei DnB NORD bankas nutraukti su ieškovu sudarytą 2008 m. gegužės 16 d. kreditavimo sutartį, ir visus bei bet kuriuos šių sutarčių pakeitimus/papildymus; uždrausti minėtiems atsakovams atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su aukščiau išvardytose sutartyse nurodyto turto, turtinių teisių, įkeistų objektų perėmimu iš ieškovo ir/ar trečiųjų asmenų.

21Nutarties nuorašą siųsti viešojo registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Actual City Media“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) iki... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 1 d. nutartimi minėtą prašymą... 6. Teismas atmetė ieškovo prašymą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 7. Atskiruoju skundu atsakovai AB DnB NORD bankas ir UAB DnB NORD lizingas prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Actual City Media“ prašo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,SEB lizingas“ prašo... 10. Atskirasis skundas tenkintinas.... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, reikalaudamas pakeisti... 12. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 13. Pirma, remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių... 14. Šiuo atveju ieškovas reikalauja pakeisti su atsakovais sudarytas sutartis,... 15. Antra, kaip teisingai nurodė apeliantai atskirajame skunde, atsakovų UAB DnB... 16. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, kai ginčo šalis sieja sutartiniai santykiai,... 17. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 18. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas, pateikdamas ieškinį Kauno... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 20. Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 1 d. nutarties dalį panaikinti, šioje... 21. Nutarties nuorašą siųsti viešojo registro tvarkytojui....