Byla e2S-868-258/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Rita Kisielienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų ŽŪB Panoterių ūkis, UAB „O.K. R. ir ko“, UAB „Palomenės ūkis“, Jonavos rajono ŽŪB „Portulaka“, R. L. AS atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovų ŽŪB „Panoterių ūkis“, UAB „O. K. R. ir ko“, UAB „Palomenės ūkis“, Jonavos rajono ŽŪB „Portulaka“, R. L. AS ieškinio atsakovams UAB „PETROCHEMA” ir kooperatinei bendrovei „Blauzdžių agroservisas“ bei tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai ŽŪB „Panoterių ūkis“, UAB „O. K. R. ir ko“, UAB „Palomenės ūkis“, Jonavos rajono ŽŪB „Portulaka“, R. L. AS kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais penkis kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ pajų pirkimo – pardavimo sandorius, sudarytus tarp atsakovo UAB „PETROCHEMA” ir kiekvienos iš ieškovių, taip pat taikyti restituciją: atsakovei UAB „PETROCHEMA” grąžinti iš kiekvienos ieškovės po 1 Lt, o kiekvienai ieškovei iš atsakovės UAB „PETROCHEMA” grąžinti iki sandorių sudarymo turėtus atsakovės kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ pajus. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti visą atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ kilnojamąjį turtą, nematerialųjį turtą, taip pat turtines teises bei lėšas, esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis; uždrausti atsakovui UAB „PETROCHEMA” perleisti atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus, didinti atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ turtą, mokėti atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ skolas kreditoriams, skolinti šiai įmonei, kitaip didinti savo, kaip šios bendrovės pajininkės išlaidas, susijusias su šia bendrove, leisti atsakovui KB „Blauzdžių agroservisas“ iš savo lėšų mokėti užmokestį darbuotojams ir su juo susijusius mokesčius, taip pat pirkti vandenį, pašarus ir vaistus, reikalingus gyvuliams. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes atsakovas gali neteisėtais veiksmais komplikuoti ieškovų ginčijamų sutarčių įvykdymą, atsakovas gali perleisti pajus, taip pat kitą KB „Blauzdžių agroservisas“ turtą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovai ginčija tarp ieškovų ir UAB „PETROCHEMA” sudarytų pajų perleidimo sutarčių galiojimą ir prašo taikyti restituciją. Ieškinio reikalavimo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais patenkinimo atveju ieškovui būtų grąžinama pajai, kurių bendra suma sudarytų 2500,00 Lt arba 724,05 Eur (penki sandoriai dėl 500,00 Lt pajaus perleidimo). Todėl ieškovų prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra neadekvačios ieškovų reiškiamų reikalavimų mastui, o taip pat ir pobūdžiui. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovas, kuriam reiškiamas ieškinys, UAB „PETROCHEMA” yra veiklą vykdantis juridinis asmuo, todėl nėra pagrindo išvadai, jog atsakovo turtinė padėtis sudarys kliūtis arba padarys neįmanomu ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Apeliantai (ieškovai) ŽŪB Panoterių ūkis, UAB „O.K. R. ir ko“, UAB „Palomenės ūkis“, Jonavos rajono ŽŪB „Portulaka“, R. L. AS atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-23 nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.

9Atskirąjį skundą grindžia argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškovų atsakovei perleistų pajų vertę, todėl padarė neteisingą išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių neadekvatumo ieškovų reiškiamų reikalavimų mastui bei pobūdžiui. Ieškinyje nurodoma, kad yra kiekvienos ieškovės su atsakove UAB „PETROCHEMA” sudarytos 2014-12-05 Pajų pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartys. Iš ieškovo R. L. AS sutarties su atsakovu preambulės A, B, C punktų, taip pat 1.1.2 punkto matyti, kad šios ieškovės turėto pajaus vertė yra 1 827 301 Lt. Prie šios sumos pridėję kitų ieškovių pajų vertes (4 kartus po 500 Lt), gauname 1 829 301 Lt (529 802,19 Eur). Taigi būtent tokia yra ieškovų atsakovei perleistų pajų vertė.

112. Kadangi minėtų pajų vertė yra mažiausiai 1 829 301 Lt (529 802,19 Eur), akivaizdu, jog vien dėl tokios sumos dydžio galima daryti išvadą, jog atsakovų turtinė padėtis sudarys kliūtis arba padarys neįmanomu ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

123. Restituciją reglamentuojančios teisės normos numato, kad restitucija taikoma arba natūra, arba sumokant ekvivalentą pinigais, jei restitucijos negalima taikyti natūra (CK 6.146 str.). Todėl teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų neuždraustas tolimesnis pajų perleidinėjimas, atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ turto perleidinėjimas taip padarant šią įmonę beverte ir panaikinta galimybė pritaikyti restitucijos būdą, kuris turi būti taikomas pirmiausia, t. y. natūra.

134. Net jeigu pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui ieškovų prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės vis tiek atrodo neadekvačios, CPK 144 ir 145 straipsniai leidžia teismams prašomas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pritaikyti iš dalies ar kitaip – taip, kad jos būtų adekvačios ir užtikrintų galimai ieškovams palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

14Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

19Nagrinėjamu atveju apeliantai pareiškė ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, prašydami pripažinti negaliojančiais KB „Blauzdžių agroservisas“ pajų pirkimo – pardavimo sandorius, sudarytus tarp atsakovo UAB „PETROCHEMA” ir kiekvienos iš ieškovių, taip pat taikyti restituciją: atsakovei UAB „PETROCHEMA” grąžinti iš kiekvienos ieškovės po 1 Lt, o kiekvienai ieškovei iš atsakovės UAB „Petrochema“ grąžinti iki sandorių sudarymo turėtus atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus. Šių reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuoti visą atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ kilnojamąjį turtą, nematerialųjį turtą, taip pat turtines teises bei lėšas, esančias pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis; uždrausti atsakovui UAB „PETROCHEMA” perleisti atsakovo kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ pajus, didinti atsakovo kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas“ turtą, mokėti atsakovės kooperatinės bendrovės „Blauzdžių agroservisas skolas kreditoriams, skolinti šiai įmonei, kitaip didinti savo, kaip šios bendrovės pajininkės išlaidas, susijusias su šia bendrove. Įvertinus ieškinio materialinių reikalavimų pobūdį, darytina išvada, kad šioje byloje kilęs ginčas yra tiesiogiai susijęs su vienam iš atsakovų UAB „PETROCHEMA” galimai kilsiančia pareiga grąžinti ginčo sandorių sudarymo metu turėtus KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus. Taigi šioje byloje taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas gali būti susijęs tik su grėsmių, galinčių sukliudyti ar esmingai apsunkinti pajų grąžinimą, eliminavimu (CPK 144 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesuvaržius atsakovo UAB „PETROCHEMA” disponavimo teisių ginčo objektu, t. y. KB „Blauzdžių agroservisas“ pajais, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas galimai palankaus apeliantams teismo sprendimo įvykdymas, nes tokiu būdu nepritaikius laikinosios apsaugos priemonės, šiam atsakovui išliktų galimybė ginčo turtą perleisti kitiems asmenims. Todėl svarbu, kad ginčo turtas bylos nagrinėjimo metu išliktų dabartinio savininko (atsakovo) UAB „PETROCHEMA” nuosavybėje. Be to, įvertinus nurodytus galimus padarinius, darytina išvada, kad tokios laikinosios apsaugos priemonės taikymas, t.y. atsakovui UAB „PETROCHEMA” laikinai iki bylos išnagrinėjimo uždraudus perleisti KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus, būtų užtikrinta šalių interesų pusiausvyra ir nepažeistų ekonomiškumo, proporcingumo bei teisingumo principų.

20Remiantis išdėstytu, spręstina, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į šias aplinkybes ir padarė nepagrįstą išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju nereikalingos ir neegzistuoja grėsmė galimai apeliantams palankus teismo sprendimo įvykdymui. Todėl, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinamas iš dalies, uždraudžiant atsakovui UAB „PETROCHEMA” perleisti atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus, įsigytus 2014-12-05 Pajaus pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartimis iš ieškovų ŽŪB „Panerių ūkis“, UAB „O. K. R. ir ko“, UAB „Palomenės ūkis“, Jonavos rajono ŽŪB „Portulaka“, R. L. AS (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

21Kaip jau minėta, apeliantai, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašė ne tik uždrausti perleisti atsakovui UAB „PETROCHEMA” KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus, tačiau prašė uždrausti atsakovui UAB „PETROCHEMA” perleisti atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus, didinti atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ turtą, mokėti atsakovės KB „Blauzdžių agroservisas“ skolas kreditoriams, skolinti šiai įmonei, kitaip didinti savo, kaip šios bendrovės pajininkės išlaidas, susijusias su šia bendrove. Prašydami taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones, apeliantai nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių aplinkybę, kad atsakovas UAB „PETROCHEMA” keltų ar ketintų kelti tiesioginę grėsmę pajams kaip civilinės apyvartos objektams, jų vertei. Todėl tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės netaikytinos.

22Nėra jokio teisinio pagrindo ir areštuoti visą KB „Blauzdžių agroservisas“ turtą, kadangi uždraudus atsakovui UAB „PETROCHEMA” perleisti KB „Blauzdžių agroservisas“ pajus, taikomas atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ turto areštas būtų ne tik perteklinė laikinojo apsaugos priemonė byloje, bet ir pažeistų KB „Blauzdžių agroservisas“ interesus. Tokia išvada darytina įvertinus ieškinio reikalavimą, t.y. tai, kad ieškiniu nereiškiamas atsakovui KB „Blauzdžių agroservisas“ joks materialaus reikalavimas, todėl pritaikius šio atsakovo turto areštą laikinoji apsaugos priemonė būtų neadekvati bei nepagrįstai varžanti šio atsakovo interesus.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų ŽŪB Panoterių ūkis (juridinio asmens kodas 111799777), UAB „O.K. R. ir ko“ (juridinio asmens kodas 211797040), UAB „Palomenės ūkis“ (juridinio asmens kodas 301729597), Jonavos rajono ŽŪB „Portulaka“ (juridinio asmens kodas 156664321), R. L. AS (juridinio asmens kodas 992395060) ieškinio reikalavimų užtikrinimui uždrausti atsakovui UAB „PETROCHEMA” (juridinio asmens kodas 300081635) perleisti atsakovo KB „Blauzdžių agroservisas“ (juridinio asmens kodas 256713470) pajus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėja Rita Kisielienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai ŽŪB „Panoterių ūkis“, UAB „O. K. R. ir ko“, UAB... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi prašymą... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Apeliantai (ieškovai) ŽŪB Panoterių ūkis, UAB „O.K. R. ir ko“, UAB... 9. Atskirąjį skundą grindžia argumentais:... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė ieškovų atsakovei... 11. 2. Kadangi minėtų pajų vertė yra mažiausiai 1 829 301 Lt (529 802,19 Eur),... 12. 3. Restituciją reglamentuojančios teisės normos numato, kad restitucija... 13. 4. Net jeigu pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui ieškovų prašomos... 14. Atsiliepimai į atskirąjį skundą nepateikti.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 19. Nagrinėjamu atveju apeliantai pareiškė ieškinį dėl sandorių pripažinimo... 20. Remiantis išdėstytu, spręstina, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai... 21. Kaip jau minėta, apeliantai, prašydami taikyti laikinąsias apsaugos... 22. Nėra jokio teisinio pagrindo ir areštuoti visą KB „Blauzdžių... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti...