Byla e2-1352-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjos atsakovo UAB ,,Žibai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-05-15 nutarties, kuria patenkintas ieškovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1253-524/2015 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovams UAB ,,Baltic Engineers“, UAB ,,Ekspertika“, UAB ,,Žibai“ ir UAB ,,Frostas“ dėl žalos atlyginimo ir atsakovo UAB ,,Baltic Engineers“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-17 nutarties, kuria atsisakyta tenkinti nurodyto atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nurodytoje civilinėje byloje. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Šilutės rajono savivaldybės administracija 2015-05-14 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Baltic Engineers“, UAB ,,Ekspertika“, UAB ,,Žibai“ ir UAB ,,Frostas“ dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė: priteisti ieškovui solidariai iš nurodytų atsakovų 57 924 Eur žalos atlyginimo ir 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti solidariai iš nurodytų atsakovų bylinėjimosi išlaidas; taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Ieškovas nurodė, kad 2013 m., vykdant ieškovui nuosavybės teise priklausančios administracinio pastato dalies (47876/118688 dalys administracinio pastato, unikalus Nr. 8890-0001-6016, Rusnės m, Neringos g. 2, Šilutės r.) rekonstrukcijos darbus, buvo apgadintos UAB ,,Energetikos objektų statyba“ priklausančios pastato dalies sienos. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014, iškeltoje pagal ieškovo UAB ,,Energetikos objektų statyba“ ieškinį atsakovui Šilutės rajono savivaldybei dėl žalos atlyginimo, patvirtino šalių taikos sutartį, kuria Šilutės rajono savivaldybė įsipareigojo sumokėti 57 924 Eur žalos atlyginimą ir bylą nutraukė.

5Ieškovas nurodė minėtą žalą atlyginęs, todėl CK 6.280 straipsnio pagrindu turintis regreso teisę į atsakovus nagrinėjamoje byloje. Pasak ieškovo, rekonstrukcijos techninį ir darbo projektą rengė UAB ,,Baltic Enginers“ (ankstesni pavadinimai – UAB ,,Renovacijos projektai“, UAB ,,Ramboll Lietuva“), UAB ,,Ekspertika“ atliko techninio projekto ekspertizę, statybos rangos darbus vykdė UAB ,,Žibai“, o statybos darbų techninę priežiūrą - UAB ,,Frostas“, taigi civilinės atsakomybė šio atveju atsiranda iš sutartinių santykių (CK 6.245 – 6.249 str.). Ieškovo teigimu, ekspertizės, atliktos dėl minėtų pastato defektų, duomenimis nustatyta, kad statinio defektų atsiradimo priežastys yra atsiradusios dėl techniniame ir darbo projekte nepasirinktų saugesnių pamatų įrengimo būdų bei dėl rangovo ir techninio prižiūrėtojo veiksmų, neatitinkančių teisės aktų reikalavimų. Pasak ieškovo, visų atsakovų neteisėti veiksmai turi priežastinį ryšį su atsiradusia žala, tačiau nėra galimybės nustatyti kokia apimtimi žala turėtų būti priskiriama kiekvienam atsakovui atskirai, taigi preziumuojama solidarioji skolininkų atsakomybė (CK 6.6 str.), o bendrai žalą padarę asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK 6.279 str.).

6Ieškovas būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto ir piniginių lėšų, taip pat turtinių teisių, priklausančių atsakovams ir esančių pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, areštą. Ieškovo teigimu, ieškinio suma yra didelė, o atsakovai, žinodami apie šio ieškinio pareiškimą teismui, gali siekti išvengti savo įsipareigojimų vykdymo, sumažinti savo turtą ar kitaip apsunkinti būsimo teismo sprendimo vykdymą, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

7Atsakovas UAB ,,Žibai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas kaip prejudiciniais faktais remiasi Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014 nustatytomis aplinkybėmis bei nurodytoje civilinėje byloje teismo patvirtinta taikos sutartimi ir atskirai nebeįrodinėja nei žalos fakto, nei dydžio. Atsakovas nurodė nebuvęs įtrauktas į minėtą civilinę bylą, todėl Klaipėdos apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, o nagrinėjamą bylą prašė teismo sustabdyti.

8Atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“ atsiliepime į ieškinį prašė civilinę bylą nutraukti, kadangi ieškinys pateiktas praleidus įstatymo nustatytą 1 metų terminą (CK 6.667 str. 1 d.) arba, nenustačius termino praleidimo fakto, ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, pagrindas projektuotojo atsakomybei kilti neįrodytas, kadangi nenurodomas joks konkretus atsakovo rengto projekto sprendinių neatitikimas teisės aktų reikalavimams, o ginčo baigtimi suinteresuoto subjekto – UAB ,,Ekspertika“ nuomonė apie atsiradusių defektų priežastis yra šališka. Pasak atsakovo, procesinis sprendimas Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1253-112/2014, iškeltoje pagal UAB ,,Eneregetikos objektų statyba“ ieškinį Šilutės rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims UAB ,,Žibai“ ir VšĮ Salos etnokultūros ir informacijos centrui, neturi jokios prejudicinės galios UAB ,,Baltic Engineers“ atžvilgiu, nes bendrovė nebuvo įtraukta trečiuoju asmeniu nurodytoje byloje.

9Klaipėdos apygardos teismui 2015-05-15 nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“ 2015-06-15pateikė prašymą dėl šių priemonių panaikinimo. Atsakovo teigimu, laikinosios apsaugos priemonės byloje pritaikytos neįvertinus visų faktinių aplinkybių, todėl turi būti panaikintos. Pasak atsakovo, byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas, turintis žinomą ir gerą reputaciją, siektų sumažinti turimo turto vertę ar siektų apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Be to, atsakovo teigimu, jo finansinė padėtis yra stabili, bendrovės valdomo turto vertė 2014 m. pabaigoje buvo 553 769 Eur, t. y. beveik 10 kartų didesnė nei ieškinio suma, ilgalaikio turto vertė sudarė 207 855 Eur, o trumpalaikio turto – 345 914 Eur, bendrovė dalyvauja ir teikia paslaugas dideliuose projektuose. Atsakovas pažymėjo esantis tik vienas iš keturių bendraatsakovių, taigi ieškinio tenkinimo atveju, iš atsakovo priteistinas žalos dydis sudarytų ne daugiau kaip 14 481 Eur (priteisiant žalą lygiomis dalimis iš visų keturių bendraatsakovų), tuo tarpu atsakovo faktiškai areštuoto turto (pastatas, patalpos ir transporto priemonės) bendra vertė sudaro daugiau kaip 960 070 Eur, todėl teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų. Atsakovo teigimu, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kenkia atsakovo reputacijai, mažina atsakovo kreditingumą bei užkerta kelią dalyvauti paslaugų pirkimo konkursuose.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2015-05-15 nutartimi patenkino ieškovo Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovams UAB „Baltic Engineers“, UAB „Ekspertika“, UAB „Žibai“ ir UAB „Frostas“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant bendros 57 924,00 Eur sumos; nurodė, kad areštavus atsakovų pinigines lėšas kredito įstaigose, su jomis leista atlikti tik įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus, įskaitant darbo užmokesčio mokėjimą, taip pat atsiskaityti su ieškovu.

12Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, kad atsakovai, ieškovo teigimu, gali siekti išvengti piniginių prievolių vykdymo perleisdami savo turtą, tokiu būdu ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl yra teisinis pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p.).

132015-06-17 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas netenkino atsakovo UAB „Baltic Engineers“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir paliko galioti 2015-05-15 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

14Teismas sprendė, kad atsakovo UAB „Baltic Engineers“ pateikti duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, jog ieškovo prašoma priteisti suma nurodytam atsakovui nelaikytina didele; jog atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera, kad teismo sprendimo įvykdymas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Pasak teismo, atsakovo pateikto 2014 m. balanso duomenimis, atsakovo mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis 2014 m. pabaigoje sudarė 196 234,65 Eur (677 559 Lt); įsipareigojimų ir mokėtinų sumų dydis, lyginant su 2013 m., išaugo trigubai, o tai patvirtina, kad atsakovas turi finansinių sunkumų, kurių dydis yra pakankamas išvadai dėl nestabilios atsakovo turtinės padėties ir galimos rizikos būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismo teigimu, aplinkybė, kad visų atsakovų areštuoto turto vertė ženkliai viršija ieškiniu pareikšto reikalavimo dydį neturi įtakos teismo sprendimui pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones visų atsakovų atžvilgiu, juolab, kad didžiausios vertės (941 000 Eur) areštuoto turto savininkas yra atsakovas UAB „Ekspertika“, o ne atsakovas UAB „Baltic Engineers“, kurio areštuoto turto vertė siekia (jo paties duomenimis) tik 19 000 Eur, o tai neužtikrina ieškovo ieškinio reikalavimo tuo atveju, jei būsimu teismo sprendimu ieškinys būtų tenkintas tik atsakovo UAB „Baltic Engineers“ atžvilgiu. Teismas nurodė, kad atsakovo argumentai, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kenkia jo reputacijai, blogina kredito reitingus, apriboja galimybę disponuoti transporto priemonėmis, parduoti jas ir gauti pajamų atsiskaitymui su biudžetais, taip pat nėra pagrindas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visada yra susijęs su tam tikrų nepatogumų asmeniui, kurio atžvilgiu jos taikomos, sukėlimu, tačiau vien tik ilgas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminas, nepateikiant teismui įrodymų apie atsakovų dėl to patiriamus nepatogumus ar nuostolius, nesudaro savarankiško pagrindo naikinti byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, pasak teismo, nutartimi, kuria atsakovų atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, numatytas areštuotino turto eiliškumas, t. y. pirmiausia areštuojamas nekilnojamasis, po to kilnojamasis ir tik nesant pirmiau nurodyto turto, ar jo nepakankant, areštuojamos atsakovų piniginės lėšos, pažymint, jog areštuojamam turtui taikomi disponavimo apribojimai.

15II. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atsakovas UAB ,,Žibai“ atskirajame skunde prašo panaikinti 2015-05-15 Klaipėdos apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo areštuojant UAB ,,Žibai“ priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias UAB ,,Žibai“ ir esančius pas UAB ,,Žibai“ arba pas trečiuosius asmenis, neviršijant bendros 57 924 Eur sumos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  • Klaipėdos apygardos teismo 2015-05-15 nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl panaikintina, kadangi teismas nenustatė, kad egzistuoja reali grėsmė, jog būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas;
  • Ieškovo reikalavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nemotyvuotas ir nepagrįstas. Nors ieškinio suma yra didelė, tačiau atsakovo UAB ,,Žibai“ turtinė padėtis yra pakankamai gera, bendrovė turi pakankamai turto, o ieškinio suma, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra pareikštas keturiems solidariems atsakovams, kiekvieno iš atsakovų atžvilgiu nėra didelė, byloje nėra duomenų, kad atsakovas UAB ,,Žibai“ siektų išvengti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, taigi nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui;
  • Teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės turi kuo mažiau varžyti atsakovo interesus, o piniginių lėšų areštas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais.

17Ieškovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atsakovo UAB ,,Žibai“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir nurodo, kad atsakovas nepagristai teigia, jog jam taikytos itin varžančio pobūdžio priemonės, t.y. piniginės lėšų, esančių bankuose, areštas, kadangi teismas skundžiama nutartimi areštavo atsakovui priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankami - pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis; antstolis, vykdydamas teismo nutartį, areštą taikė atsakovui priklausančiam 70 000 Eur vertės nekilnojamajam turtui (butui), kitas kitas atsakovui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas ar atsakovo sąskaitos bankuose nėra areštuotos.

18Atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-17 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  • Teismo nutartys, kuriomis teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones (2015-05-15 teismo nutartis) ir atsisakė jas panaikinti (2015-06-17 teismo nutartis) yra nepagrįstos ir neteisėtos;
  • Teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su atsakovo turimu turtu, negali būti laikoma didele, teismas suklydo vertindamas atsakovo finansinę padėtį (turimo turto ir įsipareigojimų santykį);
  • Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį su juo nesutinka, todėl negalima daryti išvados, kad egzistuoja tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas, be to, byloje nėra duomenų apie teismo sprendimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą;
  • Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo 19 000 Eur vertės turto areštas neužtikrina ieškinio reikalavimo, tuo išeidamas už ieškinio reikalavimo ribų ir svarstydamas vienasmenės atsakovo atsakomybės klausimą;
  • Civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų, suteikia nepagrįstą pranašumą ieškovui, suvaržo atsakovo teises labiau, nei būtina tikslui pasiekti; teismas turi parinkti tokius sprendimo užtikrinimo būdus, kurie nesukeltų atsakovui nuostolių arba jie būtų minimalūs.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirieji skundai netenkinami.

21Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsisakė tenkinti vieno iš atsakovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

23Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis atsakovo nekilnojamojo turto areštas yra viena iš laikinųjų apsaugos priemonių rūšių. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad teismas gali taikyti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą; laikinosios apsaugos priemonės parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu.

24Teismų praktikoje yra susiformavę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti, sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo, tarp jų poreikis užtikrinti kitų suinteresuotų asmenų teises ir naujų teisinių ginčų atsiradimo tikimybė. Teismas, spręsdamas dėl poreikio užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, nesprendžia ginčo iš esmės ir galutinai nevertina su bylos esme susijusių aplinkybių, t. y. nesprendžia, ar ieškinys yra pagrįstas. Kita vertus, teismas, nagrinėdamas prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, turi, be kita ko, preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus; tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2311/2011).

25Dėl atsakovo UAB ,,Žibai“ atskirojo skundo (dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo)

26Minėta, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Tai reiškia, kad vertinant atsakovo materialią padėtį svarbu nustatyti, ar ji yra pakankama, be ypatingo poveikio jo turtinei būklei, įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti 57 924 Eur dydžio žalos atlyginimą. Pažymėtina, kad nors ieškinys yra pareikštas keturiems atsakovams, prašant taikyti solidarią jų atsakomybę, tačiau, vertinant konkretaus atsakovo turtinės padėties santykį su ieškinio reikalavimo dydžiu, atsižvelgtina į visą ieškinio reikalavimo dydį, o ne į atitinkamai jo ketvirtadalį, kadangi klausimą dėl atsakomybės rūšies ir atlygintinos žalos dydžio teismas galutinai išspręs tik išnagrinėjęs bylą iš esmės. Tačiau net ir preziumuojant, kad atsakovui UAB ,,Žibai“ tektų atlyginti tik ketvirtadalį prašomos priteisti žalos, priteistina suma nurodytam atsakovui laikytina didele: atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktos 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, atsakovo UAB ,,Žibai“ grynasis pelnas 2014 m. sudarė 11 772 Eur (40 645 Lt), t. y. mažiau nei ketvirtadalis ieškinio reikalavimo (57 924 Eur :4 = 14 481 Eur), taigi atsakovo UAB ,,Žibai“ atskirojo skundo argumentai dėl turimo turto dydžio nepaneigia teismo 2015-05-15 nutarties išvadų bei motyvų, juolab kad ir atsakovas atskirajame skunde pripažįsta, kad ginčas vyksta dėl didelės pinigų sumos (CPK 12 str., 144 str. 2 d., 145 str., 185 str.).

27Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esančio antstolės A. T. 2015-05-22 turto aprašo duomenimis, vykdant skundžiamą teismo 2015-05-15 nutartį, laikinosios apsaugos priemonės – nekilnojamojo turto areštas - buvo pritaikytos atsakovo UAB ,,Žibai“ nekilnojamajam turtui (butui), todėl atmestini kaip nepagrįsti ir bylos medžiagai prieštaraujantys nurodyto atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama teismo nutartimi atsakovui pritaikytos itin varžančio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo piniginių lėšų areštas.

28Esant išdėstytoms aplinkybėms daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas 2015-05-15 nutartimi pagrįstai sprendė, jog prašoma priteisti suma atsakovams yra didelė ir todėl reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

29Dėl atsakovo UAB ,,Baltic Engineers“ atskirojo skundo (laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo)

30Atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“, be kitų argumentų, atskirajame skunde nurodo, kad ieškinio reikalavimas nėra tikėtinai pagrįstas, todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturėjo būti tenkinamas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, preliminariai įvertinus nagrinėjamoje byloje pareikštų ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio turinį, nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai atmestinas, o sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nėra nagrinėjama bylos esmė; todėl nenagrinėtini atsakovo atskirojo skundo argumentai dėl ieškinio nepagrįstumo.

31Atsakovas taip pat nurodo, kad jo turtinė padėtis yra gera ir byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovas ketintų sumažinti turimą turtą, taip siekdamas apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėtina, kad atsakovo argumentai dėl jo turtinės padėties ir turimo turto prieštarauja argumentams dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jam sukeliamų pasekmių: kaip teisingai nurodė apygardos teismas skundžiamoje 2015-06-17 nutartyje, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, areštuotos nurodytam atsakovui priklausančios trys transporto priemonės, kurių bendra vertė sudaro 19 000 Eur, tačiau atsakovas, teigdamas, jog jo turtinė padėtis yra pakankama būsimo ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo užtikrinimui, kartu teigia, kad pirmiau paminėtas turto areštas, be kita ko, trikdo atsakovo pinigų srautus bei riboja galimybę laiku atsiskaityti su biudžetais. Taigi šie atsakovo argumentai patvirtina teismo išvadas, kad atsakovo turtinė padėtis nėra pakankama būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

32Atmestinas kaip nepagrįstas ir atsakovo argumentas, kad jo areštuoto turto suma (19 000 Eur) yra didesnė nei ketvirtadalis ieškinio reikalavimo. Minėta, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad nors ieškinys pareikštas keturiems atsakovams, prašant taikyti solidarią jų atsakomybę, galutinis iš kiekvieno atsakovo priteistinas žalos dydis bus nustatytas tik teismo sprendimu (t. y. ar bus taikoma solidarioji ar vienasmenė konkretaus atsakovo atsakomybė), todėl nėra pagrindo šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teigti, kad vienam atsakovui tenkantis žalos atlyginimo dydis tesudaro ketvirtadalį ieškinio reikalavimo.

33Nesudaro pagrindo skundžiamos teismo nutarties panaikinimui ir atskirojo skundo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užkerta kelią atsakovui dalyvauti viešųjų pirkimų būdu ar privačių bendrovių organizuojamuose konkursuose. Atsakovas nei kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nei su atskiruoju skundu nepateikė tokius jo teiginius pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.). Be to, pažymėtina, kad, esant realiai galimybei nuostoliams dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsirasti, atsakovas gali motyvuotai kreiptis į teismą su prašymu dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikdamas tokių nuostolių apskaičiavimą ir tai pagrindžiančius įrodymus (CPK 146 str. 1 d.).

34Pažymėtina, kad atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“, kreipdamasis į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, iš esmės ne prašė jas panaikinti dėl pasikeitusių aplinkybių, o ginčijo teismo 2015-05-15 nutartį, kuria šios laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos. Tuo tarpu duomenų, kad būtų pasikeitusi atsakovo turtinė padėtis ar kitos aplinkybės, reikšmingos sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių priimti, byloje nepateikta, todėl konstatuotina, jog apygardos teismo 2015-05-15 nutartimi (kuri paliekama nepakeista, atmetant atsakovo UAB ,,Žibai“ atskirąjį skundą) nustatyti pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones neišnyko, taigi nėra pagrindo ir atsakovo UAB ,,Baltic Engineers“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkinimui.

35Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirųjų skundų argumentų, neturinčių teisinės reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui.

36Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo atskirųjų skundų argumentais panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo 2015-05-15 ir 2015-06-17 nutartis (CPK 144 str. 1 d.,145 str. 1 d. 1 p.; 329 str., 338 str.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartį ir 2015 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas Šilutės rajono savivaldybės administracija 2015-05-14 kreipėsi į... 4. Ieškovas nurodė, kad 2013 m., vykdant ieškovui nuosavybės teise... 5. Ieškovas nurodė minėtą žalą atlyginęs, todėl CK 6.280 straipsnio... 6. Ieškovas būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti... 7. Atsakovas UAB ,,Žibai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir... 8. Atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“ atsiliepime į ieškinį prašė civilinę... 9. Klaipėdos apygardos teismui 2015-05-15 nutartimi pritaikius laikinąsias... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2015-05-15 nutartimi patenkino ieškovo Šilutės... 12. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, kad atsakovai, ieškovo... 13. 2015-06-17 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas netenkino atsakovo UAB... 14. Teismas sprendė, kad atsakovo UAB „Baltic Engineers“ pateikti duomenys... 15. II. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atsakovas UAB ,,Žibai“ atskirajame skunde prašo panaikinti 2015-05-15... 17. Ieškovas Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atsakovo... 18. Atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirieji skundai netenkinami.... 21. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 23. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 24. Teismų praktikoje yra susiformavę laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 25. Dėl atsakovo UAB ,,Žibai“ atskirojo skundo (dėl laikinųjų apsaugos... 26. Minėta, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra galimai palankaus... 27. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje esančio antstolės A. T. 2015-05-22 turto... 28. Esant išdėstytoms aplinkybėms daroma išvada, kad pirmosios instancijos... 29. Dėl atsakovo UAB ,,Baltic Engineers“ atskirojo skundo (laikinųjų apsaugos... 30. Atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“, be kitų argumentų, atskirajame skunde... 31. Atsakovas taip pat nurodo, kad jo turtinė padėtis yra gera ir byloje nėra... 32. Atmestinas kaip nepagrįstas ir atsakovo argumentas, kad jo areštuoto turto... 33. Nesudaro pagrindo skundžiamos teismo nutarties panaikinimui ir atskirojo... 34. Pažymėtina, kad atsakovas UAB ,,Baltic Engineers“, kreipdamasis į teismą... 35. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirųjų skundų... 36. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartį ir 2015 m....