Byla e2YT-34379-566/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, J. S., UAB „DK investicijos“, antstolis Darius Bliznikas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Skrydžiai LT“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, J. S., UAB „DK investicijos“, antstolis Darius Bliznikas.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Dariaus Blizniko veiksmų, kuriuo prašo – panaikinti antstolio 2018 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymą Nr. S-18-35-21169, kuriuo automobilio MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) pirmos registracijos data 2017 m. rugsėjo 21 d., VIN kodas ( - ), rinkos kaina buvo nustatyta 20 500,00 Eur ir klausimą išspręsti iš esmės – nustatyti, kad automobilio rinkos kaina yra 15 400,00 Eur. Nurodo, jog pareiškėjas gavo antstolio patvarkymą dėl turto vertės nustatymo, kuriuo nuspręsta nustatyti automobilio MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) 20 500,00 Eur kainą pagal UAB „Capital vertinimas“ 2018 m. birželio 7 d. atliktą turto ekspertizę. Pareiškėjas nurodo, jog jis 2018 m. birželio 15 d. pateikė prieštaravimus dėl antstolio 2018 m. birželio 13 d. patvarkymo nesutinkant su UAB „Capital vertinimas“ nustatyta automobilio verte ir prašant skirti pakartotinę ekspertizę. UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ pagal antstolio Dariaus Blizniko 2018 m. liepos 4 d. patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, atliko automobilio ekspertizę Nr. 2, kurioje nurodyta, jog automobilio vertė yra 15 400,00 Eur. 2018 m. rugpjūčio 3 d. išieškotojas UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ pateikė skundą, kuriame nurodė, jog nesutinka su UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ ekspertizės išvadomis ir prašė remtis UAB „Capital vertinimas“ pateikta ekspertize. 2018 m. rugpjūčio 14 d. antstolis Darius Bliznikas priėmė pareiškėjo skundžiamą patvarkymą.

4Pareiškėjo teigimu, ekspertizės Nr. 1 gautos išvados neatskleidžia realios automobilio vertės, kadangi atliekant ekspertizę Nr. 1 pasirinktas automobilio vertės nustatymo būdas akivaizdžiai buvo neteisingas – naudotas lyginamasis metodas lyginant panašių transporto priemonių pirkimo-pardavimo kainas Vokietijoje, o ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat nebuvo atsižvelgta į automobilio defektus ir nusidėvėjimą. Pareiškėjas nurodo, jog ekspertizės Nr. 2 metu gautos išvados yra tinkamos ir pagrįstos, kadangi atitinka automobilio rinkos kainą, ekspertizės metu automobilis buvo nuodugniai ištirtas, ją atliekant automobilio vertė buvo mažinama reikalinga remonto išlaidų suma, t. y. 3 500,00 Eur. Pareiškėjo teigimu, automobilio rinkos kainos nustatymas negali būti susijęs su iš pareiškėjo turto išieškomos sumos dydžiu ar išieškotojų vykdančių išieškojimą iš pareiškėjo turto skaičiumi (e. b. l. 5-8).

5Antstolis Darius Bliznikas 2018 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Antstolis nurodė, jog vykdo vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo iš skolininko UAB „Skrydžiai“. Atsižvelgiant į tai, jog skolininkas skolų per raginime nustatytą terminą nesumokėjo, vykdymo procese buvo areštuota transporto priemonė MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausanti UAB „Skrydžiai“. Antstolis nurodo, jog UAB „Capital vertinimas“ pagal antstolio 2018 m. gegužės 23 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. S-l8-35-13840 atliko transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimą ir pateikė transporto priemonės ekspertizės išvadą Nr. 18-R06-01, kurioje nurodyta, jog transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertė yra 20 500,00 Eur.

6Nurodo, jog 2018 m. birželio 15 d. antstolis gavo skolininko UAB „Skrydžiai LT“ prieštaravimus dėl antstolio 2018 m. birželio 13 d. patvarkymo. Skolininkas nesutiko su UAB „Capital vertinimas“ nustatyta transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) verte, prašė panaikinti antstolio patvarkymą Nr. S-18-35-12920 ir skirti pakartotinę ekspertizę. Atsižvelgiant į pateiktą prieštaravimą, vykdymo procese 2018 m. liepos 4 d. priimtas patvarkymas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, kuriuo transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) pakartotinė ekspertizė pavesta atlikti UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“. UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ pagal antstolio patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Nr. S-18-35-16723 atliko transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimą ir pateikė transporto priemonės vertinimo išvadą Nr. 2180726, kurioje nurodyta, jog transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertė yra 15 400,00 Eur.

7Antstolis nurodo, jog jis gavo išieškotojo UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. prieštaravimą dėl ekspertizės išvados. Šiuo prieštaravimu UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ nesutiko su UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ atliktu transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimu ir prašė vadovautis UAB „Capital vertinimas“ vertinimu, kur automobilio vertė nustatyta 20 500,00 Eur. Išieškotojas prieštaravime nurodė, jog skolininkas UAB „Skrydžiai LT“ turi keliasdešimtis išieškotojų, todėl išieškotojų interesais yra pagrindas prašyti remtis didesne turto vertintojo (eksperto) nustatyta automobilio verte, taip pat UAB „Capital vertinimas“ atliko išsamesnį ir tikslesnį vertinimą. Atsižvelgiant į pateiktą išieškotojo UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. prieštaravimą dėl ekspertizės išvados, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 613 straipsniu, 681 straipsniu, 682 straipsniu, ir įvertinęs, jog antstolių kontorose yra vykdoma 41 vykdomoji byla dėl skolų išieškojimo iš skolininko UAB „Skrydžiai LT“, siekiant tinkamai apginti išieškotojų interesus bei imtis visu teisėtų priemonių, kad vykdomieji dokumentai būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyti, antstolis 2018 m. rugpjūčio 14 d. priėmė patvarkymą Nr. S-l 8-35-21169, kuriuo patvarkė nustatyti transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausančios UAB „Skrydžiai LT“, vertę 20 500,00 Eur pagal UAB „Capital vertinimas“ atliktą turto ekspertizę. Antstolio teigimu, realizavus minėtą transporto priemonę už didesnę kainą, būtų patenkinama didesnė dalis išieškotojų interesų, t.y. būtų padengiama didesnė skolų dalis, be to, UAB „Capital vertinimas“ ekspertas nuodugniai apžiūrėjo automobilį bei užfiksavo automobilio defektus, todėl UAB „Capital vertinimas“ atliktas transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimas yra pagrįstas ir atitinka minėto automobilio rinkos kainą (e. b. l. 1-4).

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog antstolių kontorose yra vykdomos 43 vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš skolininko UAB „Skrydžiai LT“. Antstolis Darius Bliznikas vykdo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 22 d. išduotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Nr. e2-5848-640/2017 išieškotojo UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ naudai, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017 m. liepos 28 d. išduotą nutarimą administracinių teisės pažeidimų byloje išieškotojo J. S. naudai, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 13 d. išduotą teismo vykdomąjį raštą išieškotojo UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ naudai, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 8 d. išduotą teismo vykdomąjį raštą išieškotojo UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ naudai, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 11 d. išduotą teismo vykdomąjį raštą išieškotojo UAB „DK investicijos“ naudai (e. b. l. 125-138).

10Vykdymo procese buvo areštuota transporto priemonė MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausanti UAB „Skrydžiai“ (e. b. l. 88-89). 2018 m. gegužės 23 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-18-35-13840 dėl ekspertizės skyrimo, kuriuo nusprendė skirti transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) pirmos registracijos data 2017 m. rugsėjo 21 d., VIN kodas ( - ), ekspertizę ją pavedant atlikti UAB „Capital vertinimas“ (e. b. l. 94-96). UAB „Capital vertinimas“ pagal antstolio 2018 m. gegužės 23 d. patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo Nr. S-l8-35-13840 atliko transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimą ir pateikė transporto priemonės ekspertizės išvadą Nr. 18-R06-01, kurioje nurodyta, jog transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertė yra 20 500,00 Eur (e. b. l. 75-87). 2018 m. birželio 15 d. antstolis gavo skolininko UAB „Skrydžiai LT“ prieštaravimus, kuriuose skolininkas nesutiko su UAB „Capital vertinimas“ nustatyta transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) verte, prašė panaikinti antstolio patvarkymą Nr. S-18-35-12920 ir skirti pakartotinę ekspertizę. Atsižvelgiant į pateiktą prieštaravimą, vykdymo procese 2018 m. liepos 4 d. antstolis priėmė patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, kuriuo transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) pakartotinė ekspertizė pavesta atlikti UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ (e. b. l. 97-99). UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ pagal antstolio patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo Nr. S-18-35-16723 atliko transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimą ir pateikė transporto priemonės vertinimo išvadą Nr. 2180726, kurioje nurodyta, jog transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertė yra 15 400,00 Eur (e. b. l. 19-35). 2018 m. liepos 31 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-18-35-19976 dėl informacijos suteikimo apie atliktą turto vertinimą ir nurodė, jog UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ pagal antstolio 2018 m. liepos 4 d. patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo atliko transporto priemonės vertinimą bei pateikė vertinimo išvadą, kurioje nurodyta, jog transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertė yra 15 400,00 Eur. Minėtame patvarkyme antstolis nurodė, jog vykdymo proceso šalys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados (e. b. l. 13-16). Antstolio teigimu, UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. pateikė prieštaravimą dėl ekspertizės išvados – UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ nesutiko su UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ atliktu transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertinimu ir prašė vadovautis UAB „Capital vertinimas“ vertinimu, kur automobilio vertė nustatyta 20 500,00 Eur. Antstolio teigimu, išieškotojas prieštaravime nurodė, jog skolininkas UAB „Skrydžiai LT“ turi keliasdešimtis išieškotojų, todėl išieškotojų interesais yra pagrindas prašyti remtis didesne turto vertintojo (eksperto) nustatyta automobilio verte, taip pat UAB „Capital vertinimas“ atliko išsamesnį ir tikslesnį vertinimą. Antstolis 2018 m. rugpjūčio 14 d. priėmė patvarkymą Nr. S-18-35-21169, kuriuo patvarkė nustatyti transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausančios UAB „Skrydžiai LT“, vertę 20 500,00 Eur pagal UAB „Capital vertinimas“ atliktą turto ekspertizę (e. b. l. 10-12).

11Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, jog antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Taigi, vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (AĮ 3 str.), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.). Teisės normų nuostatos ir jų išaiškinimai kasacinio teismo praktikoje suponuoja išvadą, kad antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, jog nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai.

13Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia antstolio 2018 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymą Nr. S-18-35-21169, kuriuo automobilio (MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) pirmos registracijos data 2017 m. rugsėjo 21 d., VIN kodas ( - )) rinkos kaina buvo nustatyta 20 500,00 Eur. Pareiškėjo teigimu, UAB „Capital vertinimas“ ekspertizėje gautos išvados neatskleidžia realios automobilio vertės, kadangi naudotas lyginamasis metodas lyginant panašių transporto priemonių pirkimo-pardavimo kainas Vokietijoje, o ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat nebuvo atsižvelgta į automobilio defektus ir nusidėvėjimą. Pareiškėjo teigimu, UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ atliktos ekspertizės metu gautos išvados yra tinkamos ir pagrįstos, o automobilio rinkos kainos nustatymas negali būti susijęs su iš pareiškėjo turto išieškomos sumos dydžiu ar išieškotojų vykdančių išieškojimą iš pareiškėjo turto skaičiumi.

14Pažymėtina, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

15Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame numatyta, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos. Jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 1-2, 4 dalys).

16CPK 682 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Patvarkyme turi būti nurodyta ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Patvarkymo kopijos išsiunčiamos vykdymo proceso šalims. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą.

17Pažymėtina, jog diskrecija skirti turto vertės nustatymo ekspertizę bei ją atliksiantį ekspertą yra suteikta tik antstoliui, tuo tarpu vykdymo proceso šalys turi teisę pareikšti motyvuotą nušalinimą antstolio pasirinktam ekspertui. Skolininkas ar išieškotojas, nesutinkantys su eksperto pateiktu įvertinimu, gali reikšti motyvuotus prieštaravimus ir prašyti antstolį skirti pakartotinę ar papildomą ekspertizę CPK 682 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Nagrinėjamu atveju 2018 m. gegužės 23 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-18-35-13840 dėl ekspertizės skyrimo, kuriuo nusprendė skirti transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) ekspertizę ją pavedant atlikti UAB „Capital vertinimas“. Kadangi skolininkas UAB „Skrydžiai LT“ pareiškė prieštaravimus dėl UAB „Capital vertinimas“ pateiktos ekspertizės išvados (pagal kurią automobilio vertė yra 20 500,00 Eur), antstolis, remiantis CPK 682 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. liepos 4 d. nusprendė paskirti pakartotinę ekspertizę ją pavedant atlikti UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“. Bylos duomenimis, antstolio patvarkymo dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo vykdymo šalys neskundė.

19UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. pateikė prieštaravimą dėl pakartotinės ekspertizės išvados, kurią atliko UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ (pagal kurią transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertė yra 15 400,00 Eur). Remiantis išdėstytu reglamentavimu, gavęs motyvuotus UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ prieštaravimus dėl UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ atliktos pakartotinės ekspertizės išvados, antstolis turėjo spręsti dėl pakartotinės ar papildomos ekspertizės skyrimo. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju antstolis, užuot sprendęs dėl pakartotinės ar papildomos ekspertizės būtinumo, patvarkė nustatyti transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertę 20 500,00 Eur pagal jau atliktą UAB „Capital vertinimas“ turto ekspertizę.

20Pažymėtina, jog kadangi turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Teismo vertinimu, antstolio 2018 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymas Nr. S-18-35-21169, kuriuo antstolis patvarkė nustatyti transporto priemonės MINI COOPER, valst. Nr. ( - ) vertę 20 500,00 Eur pagal UAB „Capital vertinimas“ atliktą turto ekspertizę, laikytinas neteisėtu, kadangi antstoliui nusprendus skirti pakartotinę ekspertizę bei šalims minėto patvarkymo neskundus, pirmos ekspertizės išvadoje pateikta turto verte vadovautis nebebuvo teisinio pagrindo vadovautis. Nesant paskirtai trečiai ekspertizei antstolis turėjo vadovautis UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ ekspertizės išvadoje nurodyta transporto priemonės verte. Tokiu būdu antstolio 2018 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymas Nr. S-18-35-21169 pripažintinas neteisėtu, todėl naikintinas.

21Pareiškėjas taip pat prašo nustatyti, kad automobilio rinkos kaina yra 15 400,00 Eur. CPK 513 straipsnio 1 dalis numato, jog patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas nėra priskirtinas teismo kompetencijai vykdymo procese, todėl šioje dalyje pareiškėjo skundas atmestinas.

22Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 510 ir 513 straipsniais,

Nutarė

23Pareiškėjo skundą dėl antstolio Dariaus Blizniko veiksmų tenkinti iš dalies.

24Panaikinti antstolio Dariaus Blizniko 2018 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymą Nr. S-18-35-21169.

25Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.

26Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Dariaus Blizniko... 4. Pareiškėjo teigimu, ekspertizės Nr. 1 gautos išvados neatskleidžia realios... 5. Antstolis Darius Bliznikas 2018 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 6. Nurodo, jog 2018 m. birželio 15 d. antstolis gavo skolininko UAB „Skrydžiai... 7. Antstolis nurodo, jog jis gavo išieškotojo UAB „Transcom Worldwide... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog antstolių kontorose yra vykdomos... 10. Vykdymo procese buvo areštuota transporto priemonė MINI COOPER, valst. Nr. (... 11. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, jog... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant ir aiškinant... 13. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia antstolio 2018 m. rugpjūčio 14 d.... 14. Pažymėtina, jog išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų... 15. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681... 16. CPK 682 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis ekspertizę turto vertei... 17. Pažymėtina, jog diskrecija skirti turto vertės nustatymo ekspertizę bei ją... 18. Nagrinėjamu atveju 2018 m. gegužės 23 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr.... 19. UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ 2018 m. rugpjūčio 3 d. pateikė... 20. Pažymėtina, jog kadangi turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto... 21. Pareiškėjas taip pat prašo nustatyti, kad automobilio rinkos kaina yra 15... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 510 ir 513 straipsniais,... 23. Pareiškėjo skundą dėl antstolio Dariaus Blizniko veiksmų tenkinti iš... 24. Panaikinti antstolio Dariaus Blizniko 2018 m. rugpjūčio 14 d. patvarkymą Nr.... 25. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti.... 26. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo...