Byla 2A-1252-601/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant atsakovo M. Stankevičiaus firmos „Manvesta“ atstovui advokatui Justui Jankauskui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Romedita“ apeliacinį skundą dėl Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-81-74/2011 pagal ieškovo UAB „Romedita“ ieškinį atsakovui M. Stankevičiaus firmai „Manvesta“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo 12 867,90 Lt skolos, 203,38 Lt palūkanų, 8,28 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 196 Lt žyminio mokesčio, 1000 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą.

5Jurbarko rajono apylinkės teismas 2010-10-22 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino (b. l. 41).

6Atsakovas pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti 2010-10-22 preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti (b. l. 67-70).

7Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovas prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 87-93).

8Jurbarko rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Teismas sprendime nustatė, kad tarp šalių 2010-04-16 d. ir 22 d. buvo sudarytos trys automobilių pervežimo užsakymai – sutartys: 2010-04-16 sutartis Nr. 2010/04-111 ir pagal ją sumokėti 4 512,12 Lt, 2010-04-22 sutartis Nr. 2010/04/166 ir pagal ją sumokėti 4 177,89 Lt ir 2010-04-22 sutartis Nr. 2010/04/177 pagal ją sumokėti 4 177,89 Lt. Viso 12 867,90 Lt. Pagal šias sutartis ieškovas įsipareigojo pervežti atsakovo lengvuosius automobilius iš Vokietijos į Prancūziją, o atsakovas įsipareigojo už pervežimus atsiskaityti. Ieškovas įvykdė sutartyse nurodytus įsipareigojimus ir pristatė atsakovo krovinį į nurodytus Prancūzijos miestus, ką patvirtina CMR važtaraščiai. Atsakovui buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos-faktūros bendrai 12 867,90 Lt sumai, kurios turėjo būti apmokėtos iki 2010-06-29. 2010-08-23 atsakovas raštu informavo ieškovą, jog sąskaitų apmokėjimas yra sulaikomas. 2010-08-31 atsakovui buvo išsiųsta pretenzija dėl apmokėjimo, tačiau skolos atsakovas neapmokėjo. Be sudarytų trijų sutarčių, taip pat tarp šalių 2010-06-28 buvo sudaryta automobilių pervežimo sutartis Nr. 2010/06-172, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pervežti tretiesiems asmenims priklausančių 10 vnt. naujų automobilių Volkswagen Polo iš Ispanijos į Italiją. Šio pervežimo metu ieškovui priklausantis autovežis patyrė autoįvykį, dėl kurio buvo sugadintas krovinys, tačiau ieškovas neinformavo atsakovo ir nesiėmė būtinų veiksmų dėl krovinio gelbėjimo darbų. Ispanijos Respublikoje registruota įmonė „Gruas Rubio Pubill“ atliko ieškovui priklausančio autovežio bei krovinio gelbėjimo ir transportavimo darbus, taip pat suteikė plotą autovežiui ir kroviniui. Atsakovas buvo priverstas tuo rūpintis ir už suteiktas paslaugas atsakovui pateikė apmokėti sąskaitas-faktūras Nr. 40243 ir 54600 6524,12 EUR (22526,48 Lt) sumai. Atsakovas, siekdamas vykdyti sutartinius įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis, įvykdė prievolę už ieškovą ir apmokėjo Ispanijos įmonės pateiktas sąskaitas. 2010-08-10 atsakovas ieškovui pateikė pretenziją Nr. 10-104 prašydamas kompensuoti atsakovo patirtus nuostolius – 6524,12 EUR. Ieškovui laiku neatsiskaičius dėl minėtų nuostolių kompensavimo, ir toliau delsiant atlyginti atsakovo patirtus nuostolius, susijusius su ieškovo autovežio ir krovinio gelbėjimo, transportavimo ir saugojimo darbais, atsakovas 2010-09-08 atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 3726,80 EUR t. y. 12 867,90 Lt pagal sąskaitas sąskaitas-faktūras Nr. ROM0000583, ROM0000586 ir ROM0000587, t. y. įskaitė priešpriešinį vienarūšį reikalavimą, kilusį iš ieškovo prievolės atlyginti atsakovui patirtus nuostolius – 6524,12 EUR, susijusius su krovinio pervežimu pagal atsakovo užsakymą Nr. 2010/06-172. Remiantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis, teismas laikė, jog atsakovas ieškinio pareiškimo dienai (2010-09-07), neturėjo jokių įsiskolinimų ieškovui, kadangi atsakovo prievolė atsiskaityti už ieškinyje minimas paslaugas pasibaigė įskaitymu. Teismas nurodė, jog nesutikdamas su atsakovo atliktu įskaitymu, ieškovas privalėjo kreiptis į teismą dėl 2010-09-08 atlikto įskaitymo (b. l. 77, 80, 81) sandorio nuginčijimo, o ne dėl skolos priteisimo, todėl teismas panaikino preliminarų sprendimą ir ieškinį atmetė bei iš ieškovo priteisė bylinėjimosi išlaidas atsakovui.

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo: 1) panaikinti teismo sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus įskaitant ir sumokėtus pinigus už procesinių dokumentų parengimą. Motyvuose nurodo: 1) atsakovas atliko nesąžiningą įskaitymą 2010-09-08 t. y. tik po to kai ieškovas kreipėsi į teismą (2010-09-07) su ieškiniu dėl skolos priteisimo; 2) atsakovas neginčijo pinginės prievolės dėl kurios pareikštas ieškinys, tuo tarpu ieškovas niekada nesutiko su atsakovo 2010-08-10 pateikta pretenzija pagal kurią buvo atliktas įskaitymas; 3) teismas turėjo įvertinti ir pasisakyti ar atsakovo atliktas įskaitymas atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau to nepadarė.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo: 1) apelianto apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir teismo sprendimą palikti nepakeistą; 2) priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo: 1) atsakovas atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, laikantis teisės aktų reikalavimų (atsakovo įskaitytas reikalavimas visiškai padengia apelianto reikalavimą, abu reikalavimai galiojantys ir vykdytini (apelianto prievolė atsirado dėl jo neveikimo, dėl ko pats atsakovas turėjo imtis veiksmų ir savo lėšomis eliminuoti aplinkybes dėl kurių galėjo kilti dar didesnė žala, taigi atsakovo patirti nuostoliai atsirado dėl ieškovo kaltės, todėl ir pareiga atlyginti nuostolius tenka jam); 2) prievolių atsiradimo pagrindas (viena prievolė gali būti atsiradusi ir iš delikto), neturi reikšmės įskaitymo teisėtumui; 3) 2010-10-21 (teismui gavus ieškinio trūkumų pašalinimą ir priėmus ieškinį) atsakovo prievolė atsiskaityti už ieškinyje minimas paslaugas buvo jau pasibaigusi 2010-09-08 atliktu įskaitymu, taigi atsakovas ieškinio pareiškimo dienai neturėjo įsiskolinimų ieškovui.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 2 d., 4 p.).

13Nustatyta, kad ieškovas pagal krovinių pervežimo sutartis Nr. 2010/04-111, Nr. 2010/04-166, Nr. 2010/04-177, atliko atsakovui krovinių pervežimus, už kuriuos atsakovas, pagal išrašytas PVM sąskaitas –faktūras Nr. ROM 0000583, Nr. ROM 0000586, Nr. ROM 0000587, turėjo iki 2010 m. birželio 29 d. sumokėti 12 867,90 Lt, tačiau neapmokėjo. 2010 m. rugpjūčio 23 d. atsakovas pranešė, kad apmokėjimas pagal šias sutartis sustabdomas iki bus išsiaiškinta galutinė nuostolių suma, susijusi su krovinio pervežimu pagal užsakymą Nr. 2010/06-172. 2010 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas išsiuntė ieškovui pretenziją Nr. 10-104, prašydamas kompensuoti nuostolius – 6 524,12 EUR, susijusius su įvykdytu krovinio pervežimu pagal užsakymą Nr. 2010/06-172 (b. l. 73, kurio metu ieškovo autovežis patyrė autoįvykį, o atsakovas apmokėjo pateiktas firmos „Gruas Rubio Pubil“ sąskaitas-faktūras Nr. 40243, 20463 už autovežio bei krovinio gelbėjimo ir transportavimo, saugojimo darbus (b. l. 74). 2010 m. rugpjūčio 31 d. ieškovas raštu atsakė į pateiktą pretenziją, nurodydamas, jog nesutinka su pareikšta pretenzija, išdėstydamas nesutikimo motyvus (b. l. 71-72). 2010 m. rugsėjo 8 d. atsakovas padarė įskaitymą, sumažindamas ieškovo skolą (6 524,12 EUR) savo įsiskolinimu ieškovui pagal minėtas sąskaitas-faktūras, t. y. 12 867,90 Lt (b. l. 80-81).

14Byloje kilo ginčas, ar įvyko įskaitymas ir ar jis pagrįstas.

15Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Tai reiškia, kad įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis Nr. 3K-3-624/2006).

16Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo skolą už atliktas krovinių pervežimo paslaugas, turėjo patikrinti, ar atsakovo pareiškimas apie įskaitymą atitiko įstatymo nustatytas sąlygas (ieškovas nesutiko su padarytu įskaitymu ir ginčijo jo pagrįstumą), tačiau teismas apsiribojo tik konstatavimu fakto, kad atsakovo prievolė pasibaigė įskaitymu, todėl ieškinį atmetė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netirdamas ir netikrindamas įskaitymo pagrįstumo (visiškai nepagrįstai nurodydamas, jog ieškovas nesutikdamas su atliktu įskaitymu, privalėjo ginčyti įskaitymo sandorį, o ne kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo), priėmė sprendimą be motyvų, kas yra absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 4 p.) bei neatskleidė bylos esmės, o pagal pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p.), dėl ko byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog būtų galima spręsti apie atsakovo padaryto įskaitymo pagrįstumą byloje būtina surinkti tam būtinus įrodymus ir nustatyti tam tikras aplinkybes: 1) nustatyti ar apie įskaitymą buvo pranešta ieškovui (CK 6.131 str. 2 d.), kuris tvirtina, kad pranešimo apie įskaitymą negavęs (b. l. 119). Tai, kad pranešimas apie įskaitymą buvo siunčiamas registruotu paštu, nėra pakankamas pagrindas tvirtinti, jog registruotas laiškas pasiekė adresatą. Šias aplinkybes įrodyti (patvirtinti) turi atsakovas (CPK 178 str.); 2) surinkti įrodymus, t. y. a) gauti krovinio transportavimo važtaraštį, kuris patvirtintų krovinio, dėl kurio vyksta ginčas, vežimą, b) gauti firmos „Gruas Rubio Pubil“ sąskaitas-faktūras Nr. 40243, 20463 už autovežio bei krovinio gelbėjimo ir transportavimo, saugojimo darbus, kurių pagrindu buvo daromas įskaitymas, c) gauti duomenis apie tai, kad atsakovas apmokėjo firmai „Gruas Rubio Pubil“ pagal sąskaitas-faktūras Nr. 40243, 20463, nes tik apmokėjus atsakovui gali atsirasti pagrindas įskaitymui, - kuriuos turėjo pateikti atsakovas, grįsdamas savo atsikirtimus (CPK 178 str.); 3) nustatyti, ar ieškovas nėra iš dalies apmokėjęs firmai „Gruas Rubio Pubil“ už suteiktas gelbėjimo paslaugas, nes ieškovas atsakydamas į atsakovo pretenziją nurodė, kad už dalį gelbėjimo darbų atsiskaitė. Šios aplinkybės netirtos, neaišku ar ne už tuos pačius darbus apmokėta, už kuriuos apmokėjo (jeigu apmokėjo) ir atsakovas; 4) pašalinti neaiškumą dėl gautų ir apmokėtų (atsakovo teigimu) sąskaitų-faktūrų Nr. 40243, Nr. 20463, nes vienuose dokumentuose nurodomos šios sąskaitos-faktūros (pretenzija (b. l. 74), atsakymas į pretenziją (b. l. 71-72)), o kituose vietoj sąskaitos-faktūros Nr. 20463 nurodoma sąskaita-faktūra Nr. 54600 (prieštaravimai (b. l. 68), priminimas 9b. l. 75), prašymas atlyginti patirtus nuostolius (b. l. 96), atsiliepimas į apeliacinį skundą (b. l. 132)). 5) nustatyti, ar neatlygino prašomų nuostolių draudimo bendrovė, į kurią atsakovas kreipėsi (b. l. 95-96).

18Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines (reglamentuojančias įrodinėjimą ir sprendimo motyvavimą), ir materialines (reglamentuojančias įskaitymą) teisės normas, dėl ko teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 4 p., 331 str.

Nutarė

20Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

21Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo... 5. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2010-10-22 preliminariu sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas pateikė prieštaravimus, prašydamas panaikinti 2010-10-22... 7. Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovas prašė preliminarų sprendimą... 8. Jurbarko rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu preliminarų... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo: 1) panaikinti teismo sprendimą ir... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo: 1) apelianto apeliacinį... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė apeliacinį skundą atmesti.... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, byla perduotina pirmosios... 13. Nustatyta, kad ieškovas pagal krovinių pervežimo sutartis Nr. 2010/04-111,... 14. Byloje kilo ginčas, ar įvyko įskaitymas ir ar jis pagrįstas.... 15. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 16. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad tam, jog būtų galima spręsti apie atsakovo... 18. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 20. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 21. Jurbarko rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir...