Byla 2A-1594-577/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Media inovacijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Media inovacijos“ ieškinį atsakovui UAB „Barduva“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5ieškovas UAB „Media inovacijos“ prašo priteisti iš atsakovo 1 694 Lt už atliktus pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad sudarė su atsakovu sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. Atsakovas, remiantis tarp šalių sudaryta sutartimi, 2013-03-21 pervedė 726 Lt avansą. Ieškovas atsakovui atliko sutartimi sulygtus pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus. 2013-04-17 buvo sudarytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuris buvo išsiųstas atsakovui registruotu laišku. 2013-05-13 sudarytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame ieškovas papildomai nurodė, jog jei per 5 dienas atsakovas nepateiks faktų apie trūkumus ir neatitikimus, ieškovas laikys, kad atsakovas darbus priima ir jokių pretenzijų dėl atliktų darbų neturi. Šis darbų perdavimo-priėmimo aktas atsakovui buvo išsiųstas registruotu laišku ir įteiktas 2013-05-20. Kartu su šiuo aktu atsakovui buvo išsiųsta išankstinė sąskaita faktūra PRE-0015 likusiai neapmokėtai sumai - 1694 Lt apmokėti. Ieškovas pažymėjo, kad išsiuntus Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir atsakovui jį gavus, nei per 5 dienas, nei vėliau jokių pretenzijų iš atsakovo ieškovas negavo, taip pat negavo ir apmokėjimo už atliktus pagal sutartį.

6Atsakovas „Barduva“ su pareikštais reikalavimais nesutiko, prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad 2013-04-17 darbų perdavimo-priėmimo akte nėra nurodyta nei kokius darbus atliko, nei nurodyti jokie priedai pagal kuriuos atsakovas turėtų sužinoti apie atliktus darbus, todėl, atsakovas negalėjo pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo akto, kuriame nenurodyta, kokie darbai atlikti. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas 2013-05-13 darbų perdavimo-priėmimo akte nenurodė, kuo vadovaujantis jis papildė aktą, nes nei sutartyje Nr. MED 20130319, nei įstatyminėje bazėje tokio imperatyvo nėra. Atsakovo nuomone, ieškovas tokiu akto papildymu įrašė neteisėtą sąlygą bei tokiu būdu pažeidė sutarčių laisvės principą ir CK 6.59 straipsnio nuostatas, kurios nurodo, jog draudžiama vienašališkai pakeisti sutarties vykdymo sąlygas. Teigia, kad ieškovas neturėjo pagrindo pateikti išankstinės sąskaitos faktūros PRE - 0015. Atsakovui nėra suprantamas toks vienašališkai ir neteisėtas sutartinių įsipareigojimų kaitaliojimas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmos instancijos teismas nurodė, jog nagrinėjamu atveju būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad jis atliko sutartimi aptartus darbus, kad jie atlikti tinkamai ir kad atsakovas privalo už juos atsiskaityti; teismo vertinimu, bylos įrodymų visetas nesuteikia pagrindo išvadai, kad ieškovas atliko sutartimi aptartus darbus ir perdavė atsakovui galutinį darbų rezultatą. Teismas pažymėjo, kad ieškovo įvardinti darbų perdavimo priėmimo aktai yra neišsamūs, nes neįvardinami atlikti darbai, nepridedami darbų rezultatą patvirtinantys įrodymai (brėžiniai, maketai ar kitokia vizualine forma išreikštas darbas). Be to, ieškovas nenuginčija atsakovo argumento, kad darbai jam nebuvo perduoti Pirmos instancijos teismas nuprendė, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti skolą.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas UAB „Media inovacijos“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašo prie bylos prijungti papildomus įrodymus ir bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliantas teigia, kad pirmos instancijos teismas netinkamai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius kaip projektavimo rangos teisinius santykius. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju tarp šalių sudaryta sutartis turi tiek rangos sutarties, tiek ir paslaugų sutarties požymių, o pirmos instancijos teismas neatskleidęs ginčo santykių teisinio reglamentavimo, neatskleidė ir bylos esmės. Ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina, jog darbai buvo atlikti. Pasak ieškovo, darbų priėmimo-perdavimo aktų neišsamumas nereiškia, kad darbai (paslaugos) nebuvo atlikti ar buvo atlikti netinkamai. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo, kaip interneto komunikacijų kūrimo veikla užsiimančio subjekto, veiklos specifiką, t.y. kad ieškovo veiklos srityje dirbantys asmenys užsakovams darbus pateikia viešai prieinamuose internetiniuose serveriuose, kadangi darbo rezultatas nėra materialus daiktas, kuri būtų galima išsiųsti paštu kartu su priėmimo-perdavimo aktu ar perduoti užsakovui tiesiai į rankas. Apeliantas teigia, kad į bylą pateiktas susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina, jog darbai buvo atlikti. Pažymi, jog teismo posėdžio metu pats atsakovas pripažino, jog matė internetinę pasiūlymų teikimo sistemą, patalpintą viešai prieinamame serveryje nurodytu internetiniu adresu, tačiau nenurodė jokių konkrečių atlikto darbo trūkumų, todėl darytina išvada, jog sulygti darbai buvo atlikti ir tinkamai perduoti atsakovui. Be to, ieškovo nuomone, šiuo atveju atsakovas pažeidė ir bendradarbiavimo pareigą, nes vengė bendrauti su ieškovu, atsakyti į raginimus susimokėti skolą, pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą. Taip pat apeliantas tvirtina, kad pirmos instancijos teismas pažeidė CPK įtvirtintas įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nes įrodymus vertino tik formaliai, netyrė ieškovo argumento, jog darbų rezultatas, yra patalpintas viešai prieinamame serveryje, neįvertino, jog atsakovas teismo posėdžio metu pripažino, kad matė darbų rezultatą.

9Atsakovas UAB „Barduva“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas tvirtina, kad Sutartis buvo sudaryta dėl konkretaus rezultato, tai patvirtinto abi šalys teismo posėdžio metu. Atsakovas pabrėžia, kad tarp šalių pasirašytoje sutartyje, kuria paruošė pats ieškovas, nebuvo konkrečiai nurodyti darbai, kuriuos ieškovas įsipareigojo atlikti, todėl pats ieškovas prisiėmė riziką dėl darbų apimties ir turinio, tinkamo darbo rezultato (CK 6.645 str. 3 d.). Atsakovas teigia, kad CD laikmeną, kuria dabar apeliantas prašo prijungti prie bylos, jis galėjo pateikti pirmos instancijos teisme, tačiau šia savo teise nepasinaudojo, todėl apelianto pateikti įrodymai neturėtų būti vertinami apeliacinės instancijos teisme.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė sutartį Nr. MED 20130319, kuria susitarė dėl pasiūlymo teikimo sistemos projektavimo darbų atlikimo. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo atsakovui iki 2013-04-08 atlikti pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbus, o atsakovas- sumokėti ieškovui 2420 Lt, iš jų 726 Lt avansą (b.l. 6). Atsakovas 2013-03-21 bankiniu pavedimu pervedė atsakovui 726 avansą pagal minėtą sutartį (b.l. 7). 2013-04-17 ieškovas pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktą (b.l. 11), kurį elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui (b.l. 8). Atsakovas atsakydamas į minėtą laišką, nurodė, jog priėmimo-perdavimo akto nepasirašys, nes darbai nėra tinkamai atlikti. 2013-05-13 ieškovas pasirašė darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame papildomai nurodė, jog jei per 5 dienas atsakovas nepateiks faktų apie trūkumus ir neatitikimus, ieškovas laikys, kad atsakovas darbus priima ir jokių pretenzijų dėl atliktų darbų neturi (b.l. 12). Šį darbų perdavimo-priėmimo aktą ieškovas atsakovui išsiuntė registruotu laišku, kuris įteiktas atsakovui 2013-05-20 (b.l. 13). Atsakovui buvo taip pat pateikta išankstinė sąskaita apmokėjimui 1 694 Lt sumai (b.l. 14).

13Dėl teisinių santykių kvalifikavimo

14Pirmos instancijos teismas šalių santykius kvalifikavo kaip projektavimo rangos. Tačiau CK 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo sutikti su tokia pirmos instancijos teismo tarp šalių susiklosčiusių santykių kvalifikacija.

15Apeliaciniame skunde teigiama, jog ginčo sutartis turi tiek rangos sutarties, tiek ir paslaugų sutarties bruožų. Iš CK 6.716 straipsnio 1 dalies turinio darytina išvada, kad paslaugų sutartimi paprastai neįsipareigojama sukurti tam tikrą rezultatą. Tuo tarpu rangos sutarties samprata įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad nors ir rangos, ir paslaugų sutartys yra dėl veiksmų atlikimo, svarbiausias skiriamasis šių sutarčių grupių požymis yra tai, kad pagal atlygintinių paslaugų sutartis įsipareigojama atlikti rūpestingai (atidžiai) tam tikrą veiklą (veiksmus), o pagal rangos sutartis yra įsipareigojama dėl tam tikro darbo rezultato sukūrimo ar pasiekimo bei jo, kaip atskiro objekto ar tam tikros jo dalies, perdavimo kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-110/2013).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas užsiima programavimo paslaugomis, kuria interneto svetaines bei jų valdymo sistemas. Ieškovas įsipareigojo sukurti atsakovui konkretų rezultatą - internetinę pasiūlymų teikimo sistemą (b.l. 6). Be to, pastebėtina ir tai, kad abi šalys teismo posėdžio metu patvirtinto, kad buvo susitarta dėl konkretaus rezultato - sistemos sukūrimo (b.l. 171-173). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo nuomone, tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, kuriems turėtų būti taikomos bendrosios rangos teisės normos (CK 6.644–6.671 straipsniai).

17Dėl skolos priteisimo

18Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad iš darbų priėmimo – perdavimo akto nematyti, kokie konkretūs darbai buvo atlikti, tačiau pažymėtina, kad darbų priėmimo – perdavimo akto neišsamumas automatiškai nereiškia, kad darbai apskritai nebuvo atlikti ar buvo atlikti netinkamai. Taip pat pastebėtina, jog nagrinėjamoje byloje neginčijamas 2013-03-19 Sutarties, kurios dalykas – pasiūlymų teikimo sistemos projektavimo darbai – sudarymo faktas. Atsakovas (užsakovas), atsisakydamas sumokėti už darbus, teigia, kad ieškovas neatliko darbų ir neįrodė darbų perdavimo ir priėmimo.

19CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Nesant tinkamai šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau pažymėtina, kad vien šio akto tinkamas nepasirašymas nepaneigia užsakovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais. Iš bylos medžiagos, t.y. iš šalių paaiškinimų ir šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu, matyti, kad ieškovas darbus buvo atlikęs ir kad jie 2013 m. balandžio 17 d., kai ieškovas atsakovui siuntė pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą, atsakovui buvo matomi, su jais atsakovas buvo susipažinęs, nes tą pačią dieną ieškovui elektroniniu paštu pareiškė pastabas dėl atliktų darbų, nurodė, kad atlikta tik dalis darbų, ir išreiškė norą, jog ieškovas toliau tęstų darbus (b.l. 8-9). Atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdžio metu buvo nurodyta, jog darbų rezultatas, t.y. internetinė pasiūlymų teikimo sistema, yra patalpinta viešai prieinamame serveryje internetiniu adresu. Taip pat ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog gali pateikti CD laikmeną su internetine nuoroda. Pastebėtina ir tai, kad atsakovas nei savo procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu nenurodė jokių tikslių atliktų darbų trūkumų. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, esant nurodytoms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas nepagrįstai netyrė kokia apimtimi darbai buvo atlikti, nesiaiškino galimų darbų trūkumų, tik formaliai įvertino ieškovo pateiktą sutartį ir darbų priėmimo – perdavimo aktus, netyrė ir nevertino tos aplinkybės, kad darbų rezultatas, t.y. internetinė pasiūlymų teikimo sistema, buvo patalpinta viešai prieinamame serveryje, ieškovui nurodžius, jog jis gali pateikti CD laikmeną, kurioje yra įrašytas internetinio serverio adresas, kur patalpinta minėta pasiūlymų teikimo sistema, į tai neatkreipė tinkamo dėmesio ir nesudarė galimybės šį įrodymą prijungti prie bylos medžiagos, kad jis būtų įvertintas visų bylos įrodymų kontekste.

20Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasacinis teismas, be kita ko, yra pažymėjęs, kad, spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina, jog ieškovas atliko sutartus darbus ir juos perdavė atsakovui. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas su tokia išvada sutikti negali, nes, teismo vertinimu, bylos įrodymų visetas nesuteikia pakankamo pagrindo išvadai, jog ieškovas apskritai darbų neatliko, todėl atsakovui nekyla pareiga atsiskaityti už sutartus darbus. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas privalėjo tirti, kokia apimtimi sutarti darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovui.

21Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju esant byloje įrodymams, patvirtinantiems, kad ieškovas teikė atsakovui atliktų darbų rezultatą, nebuvo nustatyta, kokia apimtimi darbai buvo atlikti, ar išties darbai buvo atlikti su trūkumais, dėl kokių trūkumų atsakovas jų nepriėmė ir t.t., o tai nagrinėjamo ginčo kontekste ir yra esminės bylos aplinkybės. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teisme byla būtų nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, o tokia situacija prieštarautų apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas, todėl byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

22Bylą grąžinant naujam nagrinėjimui, apelianto prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme nebetenka prasmės.

23Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.; 326 str. 1 d. 4 p.).

24Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. ieškovas UAB „Media inovacijos“ prašo priteisti iš atsakovo 1 694 Lt už... 6. Atsakovas „Barduva“ su pareikštais reikalavimais nesutiko, prašė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį... 8. Ieškovas UAB „Media inovacijos“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto... 9. Atsakovas UAB „Barduva“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad su... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 12. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė sutartį Nr. MED 20130319,... 13. Dėl teisinių santykių kvalifikavimo... 14. Pirmos instancijos teismas šalių santykius kvalifikavo kaip projektavimo... 15. Apeliaciniame skunde teigiama, jog ginčo sutartis turi tiek rangos sutarties,... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas užsiima programavimo paslaugomis, kuria... 17. Dėl skolos priteisimo... 18. Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad iš darbų priėmimo –... 19. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 20. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo... 21. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas... 22. Bylą grąžinant naujam nagrinėjimui, apelianto prašymas dėl žodinio bylos... 23. Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 24. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 12 d. sprendimą panaikinti...